Meiden die sport en discipline willen combineren

 

 

 

Deze introductie-pagina kun je vrij lezen. Je moet verklaren dat je volwassen bent om de volgende pagina’s te openen.

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt. Sommige mensen hebben daar helemaal geen problemen mee. Anderen vinden het moeilijker en hebben baat bij duidelijke afspraken met zichzelf en een stok achter de deur.

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt.

Discipline en sport horen bij elkaar. We bedoelen dan ‘discipline’ niet als vakgebied, maar als persoonlijke eigenschap. Je kunt meer of minder (zelf-)discipline hebben. Discipline is de eigenschap dat je steeds doet wat moet, ook als je er geen zin in hebt. Je kunt ook zeggen: discipline bepaalt wat je doet als er niemand kijkt. Het komt erop neer dat je jezelf aan het werk kunt zetten.

Dit is een eigenschap die je kunt hebben of missen. Het is simpelweg een eigenschap waarop mensen van elkaar kunnen verschillen.

Als je te weinig discipline hebt, kan dat heel vervelend zijn. Je maakt het jezelf vaak moeilijk door het uitstellen en door het nalaten van dingen die je echt noodzakelijk moet doen. Als je dit van jezelf herkent, ben je zeker niet de enige. Bij veel mensen is voldoende discipline niet automatisch maar moeizaam. Dat geldt vooral in situaties waarin (taak-)volwassenheid en zelfstandigheid vereist is. De oplossing lijkt simpel maar is het vaak niet: gewoon doen wat je moet doen. De rijsterbrijberg die je voor je ziet en de afleidingen zijn echter zo groot dat er niks nuttigs gebeurt.

Straf is niets meer dan een consequentie die de kans op een bepaald gedrag doet verminderen. Het gedrag dat we hier bedoelen zijn jouw daden en keuzes die ervoor zorgen dat je het resultaat wat je zelf graag wilt niet haalt. Het gaat dan om verkeerde keuzes, uitstellen en ander korte termijn gedrag.

De houding of de ontvankelijkheid voor straf is ook een eigenschap waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Sommige mensen zijn goed en sport en anderen minder. Op dezelfde manier werkt bij sommigen straf positief en bij anderen negatief. Daphne richt zich op meiden en vrouwen die bij zichzelf herkennen dat straf een doeltreffende manier is om te veranderen. De website richt zich op sportvrouwen die de kracht van straf willen inzetten om te groeien.

Meer discipline krijgen

De Nike advertentie met het opschrift "Yesterday you said tomorrow - Just do it." is ook van toepassing op het gedrag van veel vrouwen die het moeilijk vinden om de noodzakelijke discipline op te brengen. Toch is het goed mogelijk om meer discipline te krijgen.

Het is goed mogelijk om meer discipline te krijgen.

Hoewel mensen onderling verschillen in de mate waarin ze van nature gedisciplineerd zijn, is het mogelijk je gedrag te veranderen en meer gedisciplineerd te worden.

Voor de oudere generaties was discipline een logisch onderdeel van de opvoeding. Het was duidelijk wat je moest doen en ook duidelijk wat er zou gebeuren als je het niet deed. Bij latere generaties werd er meer aangesloten bij de individuele persoonlijkheid. Was je van nature een “zelfstarter”, dan kwam alles goed en haalde je eruit wat eruit te halen was. Als je jezelf minder aan het werk zette, werd er waarschijnlijk geprobeerd je met zachte hand te motiveren. Als dat geen resultaat had was het meestal ook wel goed. Dat betekent dat je dan gewend bent geraakt om aanzienlijk minder discipline aan de dag te leggen dan mogelijk is.

De begrippen straf en discipline liggen vlak bij elkaar. Vaak gebruiken we ze voor hetzelfde. Straf is dan een andere betekenis van het woord ‘discipline’. De beste manier om meer discipline te krijgen is geconfronteerd te worden met de gevolgen van je keuzes. Het liefst op een manier die geen schade berokkent maar wel een duidelijk leereffect heeft. Het klinkt misschien ouderwets, maar de beste en natuurlijkste manier om meer discipline te ontwikkelen is om straf te krijgen als je dat verdient. Je verdient straf als je (door gebrek aan discipline) een keuze maakt die je niet had moeten maken. Door leren en bijsturen groei je naar een steeds hoger niveau.

Verstandig en positief gebruik van straf

Beloond worden is fijn, maar soms is het beter dat je even straf krijgt, ook in de sport. Dat helpt echt.

Beloning is fijn, maar soms is het beter dat je even straf krijgt, ook in de sport.

Het praten en denken over straf staat in een slecht daglicht. Het toepassen van beloning is veel moderner, sociaal wenselijker en ongetwijfeld prettiger.

Dit betekent dat er nauwelijks meer een plaats is voor straf terwijl je door een verstandig gebruik van straf gedragsveranderingen mogelijk maakt. Straf betekent simpelweg dat er een consequentie is waardoor je iets leert.

De mate waarin straf effectief is hangt af per persoon. Toch hoort straf bij mensen. Zolang er mensen bestaan is er straf geweest. In een poging om de balans tussen straf en beloning te herstellen, is het vooral belangrijk om straf de plaats en aandacht te geven die het verdient.

Je moet belonen waar het kan maar straffen wanneer en waar het moet.

Het belonen gaat meestal automatisch. Als iets lukt is er meestal een directe en intrinsieke beloning.

Het effect van een terechte straf is echter enorm ondergewaardeerd. Dat is jammer. Een een goede en terecht straf is een kleine moeite met een groot resultaat.

Ten aanzien van het wanneer straffen, is het een eenvoudige kwestie: wanneer het verdiend is. En vooral als de vrouw in kwestie zelf vindt dat een straf terecht en verdiend is.

Ten aanzien van waar straffen is het ook een eenvoudige kwestie: op de billen. De billen zijn van oudsher de natuurlijke plekken om straf te krijgen. Vooral bij meiden en vrouwen zijn de billen door de natuur maximaal voorbereid op het ontvangen van billenkoek. Juist bij sport, waarbij het vooral om fysiek en voelen gaat, is het ook logisch dat straf fysiek (maar ook ongevaarlijk) is.

Het verstandig toepassen van straf leidt tot vermindering van ongewenste gedrag. Daardoor nemen de redenen voor beloning, intrinsiek of extrinsiek, toe. Je presteert meer. Dat kan op en heel breed gebied.

Als de straf aansluit bij je persoonlijkheid is de veranderingskracht groot. Die veranderkracht kun je gebruiken bij het bereiken van je persoonlijke doelen, op persoonlijk of sportief gebied.

Gelukkig kan iedereen tegenwoordig zelf kiezen om zich – heel letterlijk – aan straf bloot te stellen. Het is behoorlijk sterk en stoer als vanuit jezelf besluit om dat ook daadwerkelijk te doen.

 

Straf bij volwassen vrouwen en meiden

Met meer discipline kun je je doelen op sportgebied en op andere gebieden beter bereiken en het gebruik van straf kan daarbij helpen. Het werkt als correctie, als extra motivatie en als stok achter de deur.

Met meer discipline kun je je sportdoelen beter bereiken en het gebruik van straf kan daarbij helpen.

Deze website is bedoeld voor volwassen vrouwen en meiden die meer discipline willen en begrijpen dat straf een beproefde manier is om dat te realiseren. De informatie is met name gericht op volwassen meiden en vrouwen die van zichzelf vermoeden dat het krijgen van terechte en verdiende straf positief bij hen zou kunnen werken.

Straf is onlosmakelijk met het mens-zijn verbonden. Straf bestaat zolang er mensen bestaan. Dat geldt net alleen voor de mensheid als geheel, maar ook voor ieder mensen individueel. Althans, zo was het vroeger.

Onder de oudste grottekeningen die bekend zijn bevinden zich niet alleen jachttaferelen, maar ook straftaferelen. Het gaat dan om lijfstraf op de rug en billen van volwassen figuren.

In het verleden was straf een geïntegreerd onderdeel van het leven en wel vanaf het prilste begin. Meteen na het geboren worden moest een pets op de billen de ademhaling op gang brengen. In de meeste culturen en landen was straf vervolgens onlosmakelijk verbonden met opvoeding en vorming, waarbij de billen de rol van opvoedingsvlakken vervulden. Bij meisjes en vrouwen werden vooral de billen gebruikt om straf op toe te dienen. Dat dit zowel thuis als op school gebeurde, blijkt ondermeer uit bewaard gebleven muurschilderiingen in Pompeï. Ook in de sport werden soms stevige straffen gebruikt, zoals bij de Spartaanse aanpak.

Inmiddels is het gebruik van straf tijdens het opgroeien uit de mode geraakt. Dit geldt zowel voor thuis als op school. Dat geldt helemaal voor klassieke vormen van straf zoals een pak op de billen. Ook het gebruik van billenkoek in de sport lijkt op het eerste gezicht ongebruikelijk. Toch zijn er zeker in het verleden veel voorbeelden waar billenkoek in de sport werd toegepast. Het werd gebruikt als correctie, als extra motivatie en als stok achter de deur. Dat kan allemaal nog steeds.

In principe is het een goede ontwikkeling dat we tijdens de opvoeding andere mogelijkheden gebruiken om gewenst gedrag te bevorderen. In het verleden was het toepassen van straf soms eerder mishandeling en wraak dan een goedbedoelde consequentie om iets van te leren. Bovendien werd er in het verleden geen rekening gehouden met individuele verschillen. Voor sommigen was de straf een zegen maar voor anderen was het een trauma. In het verleden kreeg je gewoon op je billen als je dat verdiend had en was het niet belangrijk of het bij je persoonlijkheid paste of niet. En net zoals er mensen zijn bij wie lijfstraf heel goed past, zijn er ook mensen bij wie het helemaal niet past. Dat verschil werd vroeger niet gerespecteerd en nu gelukkig wel.

Klassieke billenkoek werkt nog steeds

Het effect van billenkoek is tijdloos. Billenkoek was, is en blijft de beste manier om sportmeiden en -vrouwen waar nodig te corrigeren of te motiveren.

Het effect van billenkoek is tijdloos en past nog steeds goed bij veel sportmeiden.

In de huidige tijd rust er op straf een taboe. Dat betekent niet dat straf niet meer bij mensen zou passen. Of dat straf niet werkt. Integendeel. Voor sommigen mensen is de geschiktheid van terechte straf dermate ‘hard wired’ dat de behoefte aan en het effect door straf alleen maar groter is.

De ontvankelijkheid voor straf en voor de meest originele toepassing daarvan – slaag op de billen – varieert echter per persoon.

Het feit dat lijfstraf vooral in het verleden voorkwam en in veel landen volledig is afgeschaft, is een belangrijke verworvenheid op het gebied van mensenrechten. In het verleden werd bij de toepassing van lijfstraf weinig tot geen rekening gehouden met de verschillen tussen personen. In het verleden was lijfstraf breed geaccepteerd door (bijna) iedereen als een optie voor (bijna) iedereen. Deze vanzelfsprekende acceptatie is nu echter verleden tijd.

Een andere belangrijke verworvenheid op het gebied van mensenrechten is dat volwassenen zelfstandige keuzes mogelijk over zaken die hen en hun lichaam aangaan.

Dat geldt ook voor volwassen meiden die van zichzelf vermoeden dat terechte straf positief bij hen zou kunnen werken. Zij hebben in deze moderne tijd de mogelijkheid om zelf te kiezen voor wat het beste past. Ze kunnen dus ook kiezen voor een aanpak waarin straf wordt toegepast op de meest oorspronkelijke manier: een pak op de billen. Gewoon, omdat dat bij de eigen persoonlijkheid past. Het is misschien even niet leuk als je daadwerkelijk straf krijgt, maar het werkt wel.

Billenkoek is ook nu bij sport in gebruik

Billenkoek is helemaal niet ouderwets en wordt ook nu in sportteams gebruikt. Op sommige High Schools is het een voorwaarde dat studenten en ouders vooraf toestemming geven dat de coach of trainer billenkoek mag geven. Dat doen ze dan ook. Soms gaat dat op de blote billen.

Billenkoek is helemaal niet ouderwets en is ook nu bij sportteams in gebruik.

Wellicht zijn sommige mensen van mening dat billenkoek of spanking misschien ouderwets is. Misschien denken sommige mensen dat billenkoek niet meer werkt. Of dat je er als sportvrouw niets aan hebt. Bij Daphne zijn we ervan overtuigd dat billenkoek juist tijdloos is. We zijn bij Daphne ervan overtuigd dat billenkoek goed bij veel meiden en vrouwen past. We zien bij Daphne bijna dagelijks dat billenkoek nog steeds uitstekend werkt.

Ook bij veel High Schools in Amerika, waar billenkoek veel meer geaccepteerd is als hier, zien ze dat billenkoek nog steeds uitstekend werkt. Juist ook in combinatie met sport.

Op sommige High Schools moeten studenten en hun ouders vooraf toestemming geven dat de trainer of de coach billenkoek kan geven. Zonder die toestemming kunnen studenten geen lid worden van een sportteam. Dat is dan op High Schools waar corporal punishment al tot de mogelijkheden behoort. Dit is geen fantasie, maar dat staat gewoon op de websites en in de Student Handbooks van die High Schools. Bij deze High Schools gebruiken ze een houten paddle gebruikt om de billenkoek te geven.

In de praktijk geven de coaches en trainers dan ook snel billenkoek. Dat kan als correctie of als aanvullende motivatie. Dat is allemaal toegestaan. Jongens in het Footbaal team zullen op dit soort scholen ongetwijfeld het meeste op hun billen krijgen. Maar voor meisjes die sporten is dat niet anders. Er zijn ook wel vrouwelijke sportcoaches die vanaf het begin duidelijk maken dat bij haar billenkoek altijd op de blote billen geeft. Voor de meeste meisjes is dat niet anders dan hoe ze thuis billenkoek krijgen. Meisjes die dan overduidelijk niet goed hun best doen, te laat komen of teveel kletsen tijdens de training moeten dan even meekomen. Ze krijgen dan in de kleedkamer of in een kantoortje billenkoek op hun blote billen. Als er onterecht een wedstrijd verloren is krijgt soms het hele team billenkoek.

Er  zijn ook voorbeelden van sportteams waar de coach van de teamleden instemming krijgt om billenkoek te gebruiken.

Geconfronteerd met de consequenties van je gedrag

Meiden en vrouwen die bij Daphne straf op hun billen krijgen, voelen zich niet gekleineerd of vernederd. Integendeel. Ze worden geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag, vooral omdat ze dat zelf willen.

Meiden en vrouwen die bij Daphne op hun billen krijgen worden geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag, vooral omdat ze dat zelf willen.

Meiden en vrouwen die bij Daphne straf op hun billen krijgen, voelen zich niet gekleineerd of vernederd. Integendeel. Dat gevoel hebben ze zelf ook helemaal niet.

Ze worden geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag, vooral omdat ze dat zelf willen.

De meiden en vrouwen die bij Daphne straf op hun billen krijgen worden als verantwoordelijke volwassenen behandeld, juist omdat ze daadwerkelijk verantwoording afleggen over hun eigen gedrag en daar de gevolgen van accepteren. Meiden en vrouwen krijgen bij Daphne straf op hun billen omdat die billen daarvoor bedoeld zijn en omdat een pak op de billen voor hen de beste stok achter de deur is. Meiden en vrouwen krijgen bij Daphne straf op hun billen omdat dat voor hen veel beter werkt dan niets doen. Die meiden en vrouwen willen verbeteren en veranderen en met de hulp van billenkoek gaat dat een stuk gemakkelijker.

Een aanvullende reden om billenkoek bij sport te gebruiken is het after effect dat veel meiden ervaren die op hun billen hebben gekregen. Het heeft te maken met de combinatie van het psychologische effect en het vrijkomen van noradrenaline. Je zou het kunnen zien als een lichaamseigen vorm van doping, maar zonder alle nadelen van het innemen lichaamsvreemde chemicaliën en het overtreden van regels. Als sportvrouw overtreedt je geen enkele regel als je uit eigen wil aan spanking doet. Je hoeft er niets voor in te nemen en er is niets zichtbaar in je urine.

Hoe het werkt en of deze website voor jou bestemd is

Met een begeleider of coach die streng is en straf kan geven is veranderen makkelijker. Echter, veel begeleiders of coaches durven of mogen geen straf geven.

Met een begeleider of coach die streng is en straf kan geven is veranderen makkelijker.

Het is allemaal heel overzichtelijk.

Ten eerste hebben we het over volwassen vrouwen en meiden, die zelf beslissingen kunnen nemen en daarvoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Ook (of vooral) als het om sport gaat.

Ten tweede is het een simpele constatering dat er meiden en vrouwen zijn die niet de dingen doen die ze zouden moeten doen. Meiden die steeds maar dingen uitstellen. Het voor zichzelf onnodig moeilijk maken. Het kan dan gaan om zaken die verband houden met sport, maar het kan ook om persoonlijke zaken gaan. Als je dit niet herkent, is deze informatie en deze aanpak aan jou waarschijnlijk niet zo goed besteed.

Ten derde kun je zelf een besluit nemen dat je wil veranderen. Je kunt besluiten dat je het uitstellen en de vervelende gevolgen daarvan niet meer wilt. Dat je zou willen dat het allemaal wat gemakkelijker ging. Kortom, dat je meer discipline had. Als je geen behoefte hebt om te veranderen, is deze website niks voor jou.

Ten vierde kun je ervoor kiezen om die verandering niet geïsoleerd en alleen te gaan doen, maar samen met iemand anders. Een begeleider. Omdat het op die manier beter werkt. En omdat je jezelf kent en weet dat je alleen hier niet zoveel verder mee komt. Als je weigert zoiets met iemand anders te doen en het persé alleen wilt proberen, is deze website niets voor jou.

Ten vijfde kun je kiezen voor een aanpak met overzicht, structuur en duidelijkheid. Duidelijke afspraken en weten waar je aan toe bent. Simpelweg: denk goed na over wat je belooft, en doe vervolgens wat je beloofd hebt. Als dit niks voor jou is, omdat vrijblijvendheid en vrijheid wat jou betreft synoniem zijn, is deze website niets voor jou.

Ten zesde kun je ervoor kiezen dat die duidelijkheid ook omvat dat je geconfronteerd wordt met de gevolgen van de beslissingen. Je wordt aangesproken als je iets niet gedaan hebt waarvan je wel had toegezegd dat je het zou doen. Je wordt geconfronteerd met een consequentie. Straf, heet dat. Dat zorgt ervoor dat je een volgende keer minder geneigd bent om de gemakkelijke weg te volgen, terwijl je in feite wel weet dat dit de weg is die je zelf ook niet wil nemen. Als je het onterecht vindt dat je met vervelende consequenties van je keuzes geconfronteerd wordt, als je het onterecht vindt dat je met straf geconfronteerd wordt, is deze website niets voor jou. Wij vinden het juist volwassen als je bereid bent de consequenties van je eigen keuzes te accepteren, ook als dat in de vorm van straf is.

Ten zevende kun je met ons van mening zijn dat de beste straf in zo’n geval een authentiek en ouderwets pak op je billen is. Bijvoorbeeld, omdat je dit wel logisch vindt. Of omdat je hier al heel vaak over nagedacht hebt. Of omdat je vermoedt dat een pak op je billen wel eens goed zou kunnen werken. Als je van mening bent dat een pak op je billen raar is en vooral: niks voor jou, is deze website niets voor jou.

De hele website kort samengevat

Een pak op je billen is nog altijd de beste straf.

Een pak op je billen is nog altijd de beste straf.

Deze website richt zich op begeleiding van volwassen vrouwen en meiden, waar disciplinaire spanking een onlosmakelijk onderdeel van is. Dit staat bekend als de ‘Daphne Methode’.

Straf is een belangrijk element van het mens-zijn, misschien niet populair maar nog steeds effectief. Zolang er mensen zijn, bestaat er straf. Voor meiden en vrouwen is de beste straf een oeroud en beproefd pak op de billen. Billenkoek is dan geen spelletje, maar als duidelijke consequentie. We doen het niet om geil van te worden, maar om van te leren en groeien. Het is niet kinderachtig, maar heel volwassen omdat je de consequenties van je keuze onder ogen ziet. Het is een feit dat er veel meiden zijn voor wie het niet alleen wenselijk is dat ze een goed pak op hun billen krijgen als ze dat verdienen, maar ook het beste dat ze kan gebeuren. In onze ervaring geldt dit voor één op elke zeven meiden, omdat deze combinatie van duidelijkheid en intimiteit bij hun persoonlijkheid past en omdat het meer effect heeft dan welk alternatief ook.

Gelijktijdig is het zo dat er ook veel mensen zijn die het vreemd vinden dat volwassen meiden in vrijheid ervoor kiezen om op hun billen te krijgen omdat het bij hen goed werkt. Uiteraard is het geheel aan jou om te besluiten waar jij staat.

De ‘Daphne Methode’ heeft zich al in de praktijk prima bewezen bij veel verschillende volwassen meiden. Het is eeuwenoud en tegelijk heel modern. Een pak op de billen helpt nog steeds voortreffelijk bij sportmeiden die trainingen uitstellen of zich bij trainingen en wedstrijden niet maximaal inzetten, maar de methode werkt ook goed bij vrouwen die werken en moeite hebben met het stellen en het uitvoeren van de juiste prioriteiten of bij studentes die het studeren uitstellen terwijl ze tentamens moeten halen. Juist bij sportmeiden die vooral fysiek ingesteld zijn, heeft een goed pak op de billen meer effect dan woorden alleen.

Het is aan jou om te beoordelen of het rechtvaardig en terecht is dat je beloond wordt voor waar je nu staat en hoe je bezig bent. Misschien is het zo dat een straf meer op zijn plaats voor dingen die je gedaan of nagelaten hebt. Jij bent ook degene die moet beoordelen of een pak op je billen ook voor jou de meest natuurlijke en passende manier is om die straf te krijgen. Je moet wel beseffen dat je billen daar helemaal voor bedoeld zijn.

Voor welke leeftijd geschikt?

Voor veel volwassen meiden en vrouwen is billenkoek haast een wondermiddel. Vooral als de billenkoek terecht, consequent en voldoende intensief is. Een voorbeeld is het Amerikaanse nationale damesvolleybal team rond 2000. Met instemming van de meiden zelf gaf de coach straf op de billen bij trainingen en verloren wedstrijden. Als ze verloren kregen alle teamleden een hard pak op hun blote billen met een paddle. Dat had een spectaculair effect.

Voor veel volwassen meiden en vrouwen is billenkoek haast een wondermiddel. Vooral als de billenkoek terecht, consequent en voldoende intensief is.

Vroeger werd straf veel toegepast bij de opvoeding en in het onderwijs. Het vervelende was dat dit vaak gebeurde zonder aanziens des persoons, zonder rekening te houden met de vraag of de straf paste bij de persoonlijkheid. Soms pakte dit verkeerd uit met trauma’s tot gevolg. Op dit moment heeft lijfstraf geen plaats meer in opvoeding en in het onderwijs.

Er zijn nu, net zoals vroeger, mensen bij wie lijfstraf goed zou passen. Cruciaal is dat lijfstraf op je billen nu iets is waarvoor je zelf moet kiezen. Het maken van dat soort keuzes voor jezelf mag (met wettelijke basis) vanaf 18 jaar.

De vroege volwassenheid (voor velen: de studententijd) is ook bij uitstek een periode waarin je geconfronteerd kunt worden met onvoldoende discipline.

In zo’n geval kun je hopelijk jezelf veranderen. Het is natuurlijk heel goed als dat lukt. Als je jezelf niet of onvoldoende kunt veranderen, kom je misschien in de problemen terecht. Als studente zou het kunnen betekenen dat je wegens onvoldoende resultaten een negatief studie-advies krijgt en met de studie moet ophouden. Jammer natuurlijk, als het gaat om een studie die je graag zou willen en qua intelligentie ook zou kunnen. Je kunt ook proberen meer discipline te krijgen. Een duidelijke aanpak met afspraken die jij maakt en wilt werkt daarbij heel goed, zeker als je van te voren weet dat je een stevig pak op je billen krijgt als je van die afspraken afwijkt. Het gaat er tenslotte om dat je niet alleen iets bedenkt, maar het ook doet.

Op basis van de ervaring kan gezegd worden dat voor de meeste meisjes een leeftijd van 18 à 19 tot een jaar of 26 de ideale periode blijkt om met de ‘Daphne methode’ te beginnen. Je weet wat je wilt, maar de keuzes die je vervolgens maakt helpen niet om het vervolgens te realiseren. Of je weet niet wat je wilt en je kunt daarom structuur en begeleiding prima gebruiken. In beide gevallen gaat het om verandering op een moment dat die verandering gewenst is. Het blijkt dat juist voor meiden van deze leeftijd het uitermate goed werkt dat er verantwoording over de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten moet worden afgelegd. Zeker als je daarbij weet dat je bij onvoldoende resultaat over de knie wordt gelegd en een klinkend pak op je blote billen krijgt toegediend.

Zo’n aanpak werkt trouwens ook goed in andere fasen van je leven.

Als deze aanpak bij je persoonlijkheidsstructuur past ben je er niet snel te oud voor. Hooguit soms te jong.