Daphne Methode voor sportmeiden

De Daphne Methode bij sportmeiden

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen.

Binnen Stichting Daphne gebruiken we sinds 2001 bij het begeleiden van meiden en vrouwen de “Daphne Methode“.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

In de Daphne Methode is een pak op de billen de eerste en beste disciplinaire methode voor meiden die aan sport doen en dat zal altijd zo blijven.

Je bent zelf verantwoordelijk en dat heeft consequenties

In de Daphne Methode zijn (sport-) meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen. Dat is het geval als ze afgesproken hebben iets WEL of NIET te gaan doen terwijl later blijkt dat ze zich daaraan niet gehouden hebben. Binnen de Daphne Methode is straf altijd volwassen billenkoek op de blote billen. Misschien is dat even vervelend, maar dat is ook de bedoeling van straf.

In de Daphne Methode zijn meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen.

Het idee is dat je discipline krijgt door afspraken te maken met jezelf. Vervolgens moet je je aan die gemaakte afspraken met jezelf houden. Sommigen houden zich moeiteloos aan hun voornemens. Anderen vinden dat lastig. Het is iets waarop mensen kunnen verschillen.

Voor veel meiden is het beter is als ze meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dat geldt zowel binnen de sport als daarbuiten. Dat betekent dat ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden (of het gebrek eraan). Een consequentie of een straf kan daarvan een logisch gevolg zijn.

Bij de Daphne Methode gaan de meiden of vrouwen die zich niet aan hun eigen afspraken houden over de knie. Ze krijgen dan op hun blote billen. Klassieke billenkoek. Billenkoek krijgen is een goede straf omdat het even zeer doet. Het is nog steeds uitermate geschikt voor volwassenen die daar zelf voor kiezen.

Door het besef dat ze straf op hun billen kunnen krijgen worden dingen wél gedaan die anders uitgesteld zouden worden. Zo werkt dat nou eenmaal. Op deze manier bereiken veel meiden en vrouwen veel meer resultaat dan dat ze alleen blijven proberen in vrijblijvendheid.

Als meiden of vrouwen kiezen voor de Daphne Methode betekent dat het een logisch en integraal onderdeel van het dagelijks leven wordt dat ze een pak op hun blote billen krijgen als ze straf verdiend hebben. Ook dat geldt zowel voor binnen de sport als daarbuiten.

Een pak op de billen past goed bij de psychologie en de persoonlijkheid van veel meiden.

Het past ook goed bij hun anatomie.

Je billen zijn gemaakt voor billenkoek

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen. Je billen zijn door de natuur helemaal voorbereid op het krijgen van billenkoek. Vroeger werd daar veel meer gebruik van gemaakt en was het eerder alledaags dan vreemd. Tegenwoordig is billenkoek volledig uit de mode en uit de gratie. Toch begrijpen zelfs meiden en vrouwen die het nooit hebben meegemaakt dat billen ook bedoeld zijn om straf op te krijgen. Om dat goed te laten werken, is er wel iets meer nodig dan een paar grappige klapjes van een vriendin.

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen.

Meiden en vrouwen hebben billen die door de natuur optimaal geschikt zijn gemaakt voor het absorberen van deze straf.

Dat geldt speciaal voor sportmeiden. De meeste sportmeiden zijn zeer goed zijn toegerust om een goed pak op hun billen in ontvangst te nemen. Sport biedt voor veel meiden en vrouwen de gelegenheid om optimaal te profiteren van het positieve effect dat een krachtig pak op hun billen op hen heeft. Dat is ook zeker niet beperkt tot de sport.

Een stevig pak op de billen leidt tot onmiddellijke en significante verbeteringen in (sportief) gedrag en (mentale) houding. Meiden die net over de knie zijn gelegd en een pak op hun billen hebben gekregen lijken gelukkiger te zijn en meer te stralen.

Vooral bij temperamentvolle en wispelturige meisjes en vrouwen past de Daphne Methode goed. Datzelfde geldt voor meisjes en vrouwen die zich van binnen onrustig voelen.  Een klassieke pak billenkoek is bij hen een uitstekende manier om de balans te herstellen. Dat geldt helemaal als onrust vooral wordt veroorzaakt door het eigen gedrag, zoals overmatig uitstelgedrag.

We maken afspraken met de meiden die ervoor gekozen hebben om volgens de Daphne Methode begeleid te worden. Deze afspraken hebben te maken met het realiseren van belangrijke doelen. De meiden hebben in volle wetenschap van de consequenties met de afspraken ingestemd.

Door billenkoek worden ingewikkelde dingen eenvoudig

In de Daphne Methode is billenkoek de eerste en beste disciplinaire consequentie. Daarom krijg je op je billen zodra daar een reden voor is. Daar zijn je billen ook voor bedoeld en zeker sportmeiden kunnen daar prima tegen.

Bij de Daphne Methode krijg op je billen zodra daar een reden voor is. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Individuele sportmeiden of damesteams die sportbegeleiding hebben volgens de Daphne Methode weten dat ze zich aan hun afspraken moeten houden. Ze weten ook dat ze een stevig pak op hun billen krijgen zodra daar een reden voor is. Voor de meeste meiden blijkt dit ongeveer eens in de drie weken te zijn. Deze begeleiding richt zich overigens niet op de technische kant van sport, maar op houding en gedrag.

Door het gebruik van billenkoek worden ingewikkelde dingen overzichtelijk en complexe zaken overzichtelijk.

Meiden of teams die deelnemen aan activiteiten van Daphne zoals begeleiding, etentjes, sport- of studiebijeenkomsten of wat dan ook, weten dat ze op ieder moment zodra ze dat verdienen van hun begeleider of coach een straf kunnen krijgen. Het gaat dan altijd om een serieus en volwassen pak slaag dat zonder uitzondering op de blote billen gegeven wordt. Zeker bij sportmeiden die wel gewend zijn aan een beetje pijn blijkt dit goed te werken. Het is wel belangrijk om voldoende lang en hard door te gaan tot het gewenste effect is bewerkstelligd. Gezonde sportmeiden zijn uitstekend in staat om volwassen billenkoek op hun blote billen te absorberen.

Je bent nooit te oud om jezelf te verbeteren

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking van straf op je blote billen op elke leeftijd vergelijkbaar, of je nou 18, 25, 30, 40 of 50 bent.

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt.

Leeftijd doet niet te zake. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking op elke leeftijd vergelijkbaar, of je nou 18, 25, 30, 40 of 50 bent. Als je sport serieus neemt en niet bang bent voor een beetje pijn is een regelmatig en stevig pak op je blote billen een perfecte fit.

Veel meiden en vrouwen vinden deze aanpak niet eng. Veel meiden kozen in het verleden voor begeleiding, inclusief de duidelijke regels en straffen bij overtreding.

Het is goed dat in de huidige tijd iedereen in vrijheid kan kiezen voor een aanpak die past bij de eigen persoonlijkheid. De Daphne Methode is uitsluitend bestemd en geschikt voor volwassenen. Het doel is persoonlijke groei, zowel op sportief gebied als op andere terreinen.

De billenkoek die binnen de Daphne Methode gebruikt wordt is eeuwenoud. Toch past het gebruik van billenkoek ook nu nog optimaal bij de persoonlijkheid van veel meiden. De werking en het effect is nu niet anders als vroeger.

Er zijn nu eenmaal meiden die bij sport maar ook op andere terreinen van het leven het beste functioneren en het meeste bereiken met een duidelijke en consequente aanpak. Echte klassieke straf op de billen, die misschien vervelend is maar verder ongevaarlijk,  is daarbij een belangrijk bestanddeel.