Wat is discipline?

Wat is discipline?

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Misschien klinkt discipline als iets ouderwets. Niet meer van deze tijd. Het is waar dat in de opvoedingsstijl die nu als normaal wordt gezien discipline een veel kleinere plaats inneemt dan vroeger het geval was. Dat is jammer, omdat juist in deze tijd de mogelijkheden om te doen en te bereiken wat je zelf zou willen enorm zijn. Het is jammer dat je daar minder van profiteert dan zou kunnen. Dan ontneem je jezelf mogelijkheden om je dromen te realiseren.

Misschien klinkt discipline als iets dat je wordt opgedrongen. Dat je vooral moet doen wat anderen vinden dat je moet doen. Misschien heeft het soms die vorm, omdat dat nodig is. De kern van discipline is echter dat het je in staat stelt te doen wat jij vindt dat je moet doen.

Discipline betekent dat jij je bewust bent van wat je wilt. En dat je vervolgens de bijbehorende stappen zet om dat dichterbij te brengen. Je hebt een doel en een plan, en je bent bezig om dat uit te voeren. Dat is niet vervelend, dat is juist leuk. Het gaat er niet om wat anderen willen, het gaat erom wat jij wilt.

Als je iets wilt zit je niet te wachten op iemand die je hindert om je doel te bereiken. Dat geldt ook voor de situatie dat je gehinderd wordt door jezelf.

Gebrek aan discipline

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is.

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is.

Over het algemeen is het gebrek aan discipline goed te herkennen.

  • Het komt vaak voor dat je je voorneemt om iets te doen, maar door een kleinigheid zie je ervan af of schuif je het voor je uit.
  • Je weet dat je iets moet doen en feitelijk wil je het ook, maar je doet het niet. Bijvoorbeeld, je weet dat je moet studeren en in feite wil je dat ook omdat je de studie leuk vindt, maar toch kom je er niet toe.
  • Je vindt dat je je kamer op moet ruimen, maar je schuift het voor je uit.
  • Je vergeet steeds dingen en afspraken, omdat je er onvoldoende aandacht aan besteedt.
  • Je komt steeds te laat op afspraken. Niet omdat je dat wilt maar omdat het zo gebeurt.
  • Je weet dat je concrete zaken moet regelen, maar je denkt “dat doe ik later wel”. Maar dat gebeurt dan niet.

Je hebt voldoende discipline als je dit soort zaken niet herkent, of er in ieder geval niet door gehinderd wordt. Dat is gelukkig bij veel meiden zo, die zich dan ook minder goed kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hier wel veel moeite mee hebben.

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er ook meiden zijn die dit heel goed herkennen. Ze weten dat dit op henzelf van toepassing is en dat ze veel meer zouden kunnen dan wat ze nu doen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat mensen nou eenmaal onderling verschillen. Vroegere generaties hebben ook beter geleerd om zich dit soort discipline eigen te maken. Er werd minder onderhandeld. De argumenten waren duidelijk en overzichtelijk; “geen zin? dan maak je maar zin!”. Voor vroegere generaties was het ook gebruikelijker dat je gestraft werd als je niet deed wat je zou moeten doen. Een donderpreek en billenkoek werkte heel goed.

Alles is een keuze

Binnen de 'Daphne Methode' wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes. Je wordt dan even apart genomen en je moet je billen bloot maken. Je gaat dan over de knie en je krijgt een pak billenkoek op je blote billen, zoals dat vroeger heel gewoon was.

Binnen de ‘Daphne Methode’ wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes.

Het is onze overtuiging dat (bijna)  alles te benaderen is als een keuze. Je kunt besluiten een klus aan te pakken of je kunt besluiten om het uit te stellen. Als je zegt: “zo simpel ligt dat niet voor mij, ik ben nou eenmaal zo…”, kun je besluiten om dat zo te houden of kun je besluiten om er iets aan te doen.

In de volwassen wereld is het zo dat een keuze twee aspecten heeft:

  • Er is iemand die een daad stelt, een keuze maakt, ook al gaat het over iets heel kleins. Die persoon ben jij.
  • Er is een consequentie van de keuze. Bij een gelukkige keuze kun je dat bestempelen als beloning. Het lukt, er gebeurt wat je wilt. Je bent succesvol. Bij een ongelukkige keuze kun je het zien als straf. Een vervelende consequentie van een keuze die je (al dan niet bewust) gemaakt hebt. Bijvoorbeeld: je krijgt een negatief studie-advies. Er staat een deurwaarder op de stoep. Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan leuke dingen omdat de termijn verstreken is.

Als je te weinig discipline hebt en je wilt dat veranderen, moeten er dus direct twee dingen veranderen.

  • Je moet jezelf verantwoordelijk stellen voor (het gebrek aan) je eigen keuzes.
  • Er moeten consequenties zijn van keuzes. Weg met de vrijblijvendheid, want dat leidt tot niks. Dat geldt dan met name aan de “negatieve kant”. De beloningen, prettige gevolgen van goede keuzes, gaan automatisch wel door. Het is juist de straf die ontbreekt.

Je mag geconfronteerd worden met de consequenties van je keuzes die je maakt. Op zich is dat al een beslissende keuze, omdat de meeste mensen kiezen voor vrijblijvendheid, het weglopen voor consequenties of het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid. Consequenties zijn dan opeens geen gevolg van je eigen beslissingen, maar komen door externe omstandigheden.

Binnen de ‘Daphne Methode’ hebben deze consequenties altijd de vorm van een pak op je blote billen. Ook dat  is weer een onderscheidende en persoonlijke keuze. Je kiest dan voor een vorm die in het verleden veel toegepast is. De effectiviteit van billenkoek bij meiden en vrouwen heeft zich wel bewezen.

Als je deze keuze maakt is de logische consequentie dat je, als je dat verdient, over de knie wordt gelegd en op je blote billen krijgt. Zodra dat gebeurt, merk je dat het helpt en werkt.

De consequentie van de keuze

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Als je ervoor kiest om op deze manier aan je discipline te werken, zul je merken dat er direct dingen veranderen. Dat het opeens veel eenvoudiger wordt om je aan je afspraken en je voornemens te houden.

Het is enorm belangrijk dat je van te voren weet dat er een duidelijke consequentie zijn. Je weet dat de verkeerde keuze een stevig pak op je blote billen tot gevolg heeft.

Gelukkig valt op het moment ook niet zo veel over te onderhandelen. Het gaat gewoon gebeuren.

In feite bepaal je helemaal zelf, door je eigen gedrag, of je straf krijgt of niet. Dat hoort bij de keuze voor een aanpak waarbij de vrijblijvendheid en de onverschilligheid wordt vervangen door verantwoordelijkheid en consequenties.

Of je wel of geen straf op je billen gaat krijgen bepaal je zelf je vooraf. Voordat je de afspraak met de begeleider hebt. Tijdens de afspraak met de begeleider is het gewoon het opmaken van de balans en het trekken van de conclusies. Als de conclusie is dat je je niet aan je afspraken hebt gehouden gaan je billen bloot.

Het leven wordt daardoor een stuk makkelijker en overzichtelijker. Juist door een stuk controle uit handen te geven (een ander bepaalt dat je over de knie gaat, hoe vervelend ook) krijg je enorm veel controle over je leven terug. Je zult merken dat het daardoor allemaal een stuk makkelijker en leuker wordt en dat je meer resultaat bereikt.

Plan en uitvoering

Je plan uitvoeren. Als je de afgesproken stappen niet zet zonder goed excuus heb je een pak op je billen verdiend.

Je plan uitvoeren. Als je de afgesproken stappen niet zet zonder goed excuus heb je een pak op je billen verdiend.

Het is belangrijk dat je een plan hebt.

Met een plan is het duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Dit kan voor grote dingen of voor kleinere dingen.

Het helpt als je samen met iemand zo’n plan kunt maken. Het hebben van een plan betekent niet dat het alleen maar saai, serieus en vervelend mag zijn. Natuurlijk moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning en leuke dingen. Dingen die je ook wilt.

Een plan geeft duidelijkheid over wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken.

Vaak lukt het nog wel om een plan te maken. De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens.

De uitvoering is in de praktijk een stuk moeilijker.

Als je voldoende discipline hebt en je hebt even geen zin, ga je gewoon door. Dat maakt niet uit, want je weet wat je wilt.

Als je onvoldoende discipline hebt en je wilt daar wat aan doen, dan zou het zo moeten zijn dat het volkomen duidelijk is dat je straf krijgt als je dingen niet doet omdat je even geen zin hebt.

Daarom is het belangrijk dat je consequent en onherroepelijk iedere keer als je iets niet doet omdat je geen zin hebt een duidelijk en onaangenaam pak op je billen krijgt. Dat helpt echt. Even geen zin hebben is dan geen reden meer om dingen niet te doen. Een groot voordeel is dat het daardoor ook weer een stuk leuker wordt om dingen te doen.

Niet alleen wat alleen nu leuk is

Niet alleen behoefte-bevrediging op de korte termijn is belangrijk.

Niet alleen behoefte-bevrediging op de korte termijn is belangrijk.

Een belangrijk aspect van discipline is volhouden. Je oog richten op het doel en stelselmatig dat dichterbij brengen. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet voor iedereen. Het kan heel verleidelijk zijn om dat doel even uit het oog te verliezen en de dingen te doen waar je op dit moment meer zin in hebt. Bijvoorbeeld, als je geen zin hebt om op te staan kan het verleidelijk zijn om lekker te blijven liggen. Je laat je gedrag dan bepalen door wat prettiger is op korte termijn, terwijl dat ten koste gaat van wat je uiteindelijk wil bereiken.

In zo’n geval is het weer een heel verschil of je echt moet opstaan omdat je moet werken of omdat er iemand op je wacht, vergeleken met de situatie waarin het helemaal niet opvalt of je er wel of niet bent. Een voorbeeld daarvan is een hoorcollege, waar het niet wordt bijgehouden of je aanwezig bent of niet.

Voor meisjes die het lastig vinden om de focus te houden op het einddoel en gemakkelijk hun plannen veranderen onder invloed van iets dat alleen op korte termijn prettig is, is het belangrijk dat vrijblijvendheid wordt vervangen door dwang. Vrijblijvendheid moet worden vervangen door verantwoording en consequenties. De zekerheid van ouderwetse straf op je billen helpt om trouw te blijven aan datgene wat je écht wilt. De wetenschap dat je een vervelend pak op je blote billen gaat krijgen als je in bed blijft liggen, maakt het gemakkelijker om op te staan en toch naar dat college te gaan.

Het gaat tenslotte om wat jij wilt. Het gaat erom dat je doet wat je wilt. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is dat een prima reden voor straf. Gelukkig heb je billen daarvoor. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is het hoog tijd om je billen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

Discipline betekent niet uitstellen maar aanpakken

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Het voor je uit schuiven van vervelende dingen is misschien menselijk en begrijpelijk, maar niet goed. Je voelt zelf ook dat het niet goed is. Je voelt je onaangenaam als je niet doet wat je zou moeten doen. Daar komt nog eens bij dat je jezelf schade kan berokkenen. Je mist belangrijke data of krijgt te maken met incasso’s en deurwaarders. Kortom, dat uitstellen is niet wat je wilt. En toch doe je het. Reken maar, dat het een stuk leuker en makkelijker wordt als je op dit gebied meer discipline zou hebben.

De eerste stap is: stoppen met onverschilligheid. Niet meer denken: “ach, wat maakt het uit….?” Het maakt wel degelijk uit. De volgende stap is serieus aan de gang gaan om je gedrag te veranderen. Het helpt dan dat je verantwoording af moet leggen aan iemand die met smoesjes geen genoegen neemt. In de afgelopen jaren hebben we ook geleerd dat het niet zoveel helpt om fraaie excuses te bedenken of te accepteren. In de afgelopen jaren hebben we juist geleerd dat bij heel veel meiden in het geval van stelselmatig uitstellen een stevig, regelmatig en onvermijdelijk pak op de blote billen heel goed helpt.

Discipline vanuit jezelf

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Uiteraard gaat het erom dat het vanuit jezelf komt. Dat je vanuit jezelf de energie weet te mobiliseren die ‘discipline’ heet. Waarom? Met welk doel?

Het antwoord is simpel: jouw doel. Het doel is dat jij je eigen doel realiseert. Daar mag je best wat voor doen. En als je dat niet doet, als je je eigen doel niet belangrijk genoeg vindt, mag je daarop best aangesproken worden. Omdat woorden een beperkte zeggingskracht hebben, mag dat best versterkt worden door een duidelijke consequentie. Dat bij veel meiden de beste consequentie een ouderwets pak op de billen is, weet je nu wel. Daar gaat het ook helemaal niet om.

Waar het wel om gaat is datgene wat zich in je hoofd afspeelt en in hoeverre dat je gedrag stuurt.

Het is al een enorme winst als je intens beseft dat het over keuzes gaat. Jouw keuzes. Het is een enorme winst als je beseft dat je je voor die gemaakte keuzes moet verantwoorden. En niet zomaar, maar met je billen bloot. Kan het indringender?

Het is een enorme winst als je beseft dat je voor verkeerde keuzes altijd een klinkend pak op je blote billen gaat krijgen. Zoals het hoort. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar dat is het niet. Het is juist volwassen om te beseffen dat alle keuzes consequenties hebben en dat je die eerlijk en volledig moet dragen.

Als je verkeerde keuzes maakt moet je daarmee geconfronteerd worden. Daar leer je van. Je had het anders en beter moeten doen. Dat wist je al, maar nu zijn we even niet onverschillig. Daarom moet je behandeld worden als iemand die het anders en beter had moeten doen. Daarom moet je straf krijgen. Dat is beter en dat is eerlijk. Een goed pak op je billen krijgen is straf. Dat is al zo zolang er mensen zijn. Beschaving en politieke correctheid kunnen daar niets aan veranderen. Je gaat heus niet dood van een pak op je billen. Integendeel. Je gaat er meer van leven.

Gehoorzaamheid en de juiste houding

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

In ouderwetse boekjes voor opvoeding kun je lezen dat er twee universele redenen om een meisje een pak op haar billen te geven. Die redenen zijn ‘willful disobedience’ en ‘wrong attitude’. Het is opmerkelijk dat juist deze twee zaken zo belangrijk gevonden worden, en de overtuiging dat bij meisjes een onmiddellijk pak op de billen zo’n goede aanpak is. Dat laatste is ongetwijfeld gebaseerd op de eeuwenlange ervaring binnen een (vaak: christelijke) traditie.

Deze eeuwenoude principes zijn nog steeds valide. Gehoorzaamheid? Klopt! En vooral: aan jezelf! De juiste houding? Klopt! Heb respect voor wat je zelf wil, en laat dat zien vanuit je daden.

De beste manier om dit te bereiken, volgens die eeuwenoude principes, is de zekerheid van een pak op de billen. Vroeger gebeurde dat bij (bijna) alle meisjes, of dat nu passend was of niet. Tegenwoordig kun je er zeilf voor kiezen zodat het alleen gebeurt bij meiden bij wie het past.

Als je je vooroordeel even aan de kant zet, is het allemaal heel simpel. Als je meer discipline en resultaat wilt en je dat van nature niet zo hebt, is er een gedragsverandering nodig. Daarom moet je zeker in het begin consequent aangepakt worden.

Je moet doen wat er gezegd wordt. Even alle mitsen, maren en excuses terzijde.  Doe je dat niet, dan ga je over de knie. Ook als het voor iets kleins is. Dat blijkt nog steeds even goed te werken als vroeger het geval was.