Turnen en het belang van een strenge aanpak

Turnen en het belang van een strenge aanpak

Er zijn veel redenen om voor turnen als sport te kiezen. Turnen heeft veel positieve effecten op het lichaam maar er zijn ook emotionele aspecten. Turnen biedt veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Een lange periode was de aanpak die de Roemeense trainers volgden het grote voorbeeld. De resultaten waren immers spectaculair. De Roemeense turnsters stonden op eenzame hoogte. Allerlei turncoaches hebben in die periode trainingsstages in Roemenië gevolgd om te leren hoe die andere aanpak werkte. Het grote verschil om de meisjes tot grote hoogte te laten groeien was de strenge en consequente aanpak. Hoge eisen stellen en duidelijke consequenties als niet aan die eisen voldaan werd. Die consequentie was dan ook vaak een pak op hun billen.

Turnen en het vormen van een persoonlijkheid

Door turnen krijg je zelfvertrouwen en een sterke persoonlijkheid.

Door turnen krijg je zelfvertrouwen en een sterke persoonlijkheid.

Meiden kiezen voor turnen omdat je er sterk en fit door wordt. Je lenigheid en je coördinatievermogen nemen toe, maar ook je zelfvertrouwen en je discipline. Voordelen van turnen zijn onder meer:

  • een ethos van hard werken – je kunt vaardigheden alleen maar leren door ze keer op keer te oefenen
  • volhouden – sommige technieken zijn moeilijk om te leren maar ze worden gemakkelijker als je volhoudt
  • conditie – turn-trainingen zitten vol verschillende activiteiten waar je fit van blijft
  • zelfvertrouwen – door het leren van nieuwe technieken in wisselende omstandigheden leer je jezelf kennen als iemand die steeds meer kan
  • lenigheid – door rekken en strekken wordt bewegen steeds makkelijker en wordt de kans op blessures minder
  • coördinatievermogen – dit krijgt door het leren van technieken en deze toe te passen in volledige oefeningen
  • kracht – het bewegen en het optillen van je lichaam tijdens de oefeningen maakt je sterk
  • discipline – regels zijn heel belangrijk en door je hier goed aan te bouden blijft het veilig

Dit zijn allemaal competenties waar je veel aan hebt, en turnen is een uitstekende manier om deze te verwerven.

Warme en dominante aanpak

Een goede coach wil dat je wint, maar meestal is alleen applaus daar niet voldoende voor.

Een goede coach wil dat je wint, maar meestal is alleen applaus daar niet voldoende voor.

Turnsters die in nationale selecties zitten zijn vaak lang van huis. De coach heeft dan ook de rol van plaatsvervangende moeder of vader. De sfeer is echter wel specifiek. Het is tenslotte belangrijk om goede prestaties te leveren. Dat wil de turnster zelf ook graag. Bovendien is het belangrijk om alle veiligheidsmaatregelen goed in acht te nemen. Tot slot zijn de meiden samen met een stel leeftijdsgenootjes die ze door en door kennen.

De meeste coaches zullen kiezen voor een duidelijke, voorspelbare en consequente aanpak. Belangrijk is een warme, liefdevolle, waarderende en gezinsvervangende sfeer.

Anders dan in de meeste moderne gezinnen, is gehoorzaamheid en taakgerichtheid extreem belangrijk. Daarom zal de coach geen misverstand laten bestaan over de verwachtingen. Dat ging over het algemeen ook in goed overleg tussen de coach en de ouders. Uiteraard was de mening van de turnster ook belangrijk. Het meest gewenste resultaat was dan dat de coach veeleisend, streng en duidelijk was. Thuis was dan het begrip en ontspanning. Door de combinatie van deze twee benaderingen wordt dan de ideale trainingssituatie bereikt.

Niet alleen applaus en beloning

In de Roemeense aanpak was vooral streng waarbij de meisjes ook vaak billenkoek kregen. Ze bereikten daardoor wel spectaculaire resultaten waar andere landen en meisjes jaloers op waren.

In de Roemeense aanpak was streng waarbij de meisjes ook vaak billenkoek kregen.

Een goede coach wil dat je wint.

Alleen applaus is daar meestal niet voldoende voor. Soms is het beter dat je ook even aangepakt wordt. Het doel is om door te gaan waar andere ophouden. Alleen op die manier kun je het onderscheidende verschil met anderen maken.

Voor veel meisjes werkt dan een goed pak op de billen als een wondermiddel. Meisjes die weten dat ze een stevig pak op hun billen kunnen krijgen zullen extra moeite doen om dat te voorkomen. Billenkoek is niet gevaarlijk, maar het doet wel zeer.

Het zou goed zijn als een coach ook de toestemming heeft om een pak op de billen te geven als even nodig is.

De meeste coaches zullen de turnsters zoveel mogelijk belonen. Vaak vinden coaches het ook belangrijk dat de meisjes begrijpen dat ze ook straf kunnen krijgen als ze dat verdiend hebben. De meisjes moeten ook begrijpen dat ze straf kunnen krijgen als ze dat verdiend hebben. Meerdere coaches vinden dat de mogelijkheid om billenkoek te geven een waardevolle toevoeging is aan een trainingsrelatie. Sommige coaches hebben op dat gebied een reputatie. Het is nog niet zo lang geleden dat het voor veel meiden die op hoog niveau aan wedstrijdturnen deden een regelmatige gebeurtenis was dat ze van hun coach een flink pak op de blote billen kregen.

Billen zijn voor straf

Billen zijn bedoeld voor straf en sommige turncoaches maken hier veel gebruik van. Billenkoek is dan een belangrijk element in hun aanpak omdat billenkoek bij meisjes veel positief effect heeft. Meisjes die op hun billen krijgen letten beter op en hebben meer focus, zijn beter gemotiveerd en bereiken daardoor meer. Voor veel meisjes die op hoog niveau willen turnen is billenkoek gewoon iets dat er bijhoort en waar ze rekening mee houden.

Voor veel turnmeisjes is billenkoek gewoon iets dat er bijhoort en waar je rekening mee houdt.

Straf lijkt achterhaald en negatief. In de Roemeense aanpak is het zeker niet negatief, omdat het goed blijkt te werken. Het is in de huidige tijd in ieder geval niet erg populair om straf te gebruiken en al helemaal niet om straf te krijgen.

Voor een belangrijk deel is dat een beperking van de huidige denkwijze over straf. Straf is al eeuwenlang een onderdeel van het civilisatie- en opvoedingsproces. Straf is ook een manier om een optimale basis te bieden zodat het gewenste gedrag kan floreren.

Straf biedt ook duidelijkheid, structuur en rust. Het idee dat straf slecht is voor iemand, is iets dat uitsluitend in deze tijd voorkomt. Voorheen, en in andere culteren, is straf gewoon iets dat er vanzelfsprekend bijhoort en waar je rekening mee houdt.

Billen zijn bij uitstek bedoeld voor straf en sommige turncoaches maken hier veel gebruik van. Billenkoek is dan een belangrijk element in hun aanpak omdat billenkoek voor meisjes belangrijk is. Meisjes die op hun billen krijgen letten beter op, zijn beter gemotiveerd en bereiken meer.

Billenkoek hoort bij een strenge aanpak

Vooral Roemeense turncoaches vonden dat een strenge, bijna spartaanse aanpak voor meisjes in de sport heel belangrijk is. Consistente en consequente billenkoek is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarom gingen turnsters tijdens de trainingen vaak over de knie en kregen dan op hun blote billen. Dat was niet alleen heel gewoon bij de jongere meisjes maar ook bij de turnselectie. Ook voor deze oudere meisjes van 16 tot 21 jaar vond men het belangrijk dat ze direct op hun blote billen kregen als daar een reden voor was.

De Roemeense aanpak is streng en spartaans waarbij billenkoek een belangrijk onderdeel is.

Coaches die een klassieke opvatting hebben over regels en gedrag zullen het middel van straf ook gebruiken. Bij heel veel meiden, en dus ook (misschien: juist) bij turnsters blijkt dit goed te werken en effect te sorteren. De klassieke opvatting is dat een pak op de billen de beste manier is om straf te geven of om straf te krijgen. Het is straf in de puurste vorm die uitstekend past binnen gezinsverhouding. Het past net zo goed tussen coach en turnster waarbij er sprake is een goede verstandhouding en vertrouwen. Als de coach het meisje op de juiste manier een pak op haar billen geeft, zal de relatie tussen coach en sporter zeker niet verstoord worden. Integendeel, deze wordt over het algemeen versterkt. Als het eenmaal zo is dat billenkoek de methode wordt om straf te geven, heeft het voordelen om door te pakken en er een gewoonte van te maken dat straf op de blote billen gegeven wordt. Dit maakt de verhouding tussen coach en turnster ook goed duidelijk. Als de coach iets zegt wordt er naar geluisterd en gehandeld. De coach kan bepalen of je een pak op je blote billen billen moet krijgen. De turnster op haar beurt begrijpt, accepteert en ondergaat.

Het resultaat is dat het meisje beseft dat ze zeer gewaardeerd wordt en alle inspanningen op haar eigen succes en belang gericht zijn. Tegelijk beseft ze dat ze haar billen niet voor niets heeft. Zodra haar eigen gedrag dit wenselijk maakt, weet ze dat ze straf op haar blote billen zal krijgen. Niet omdat ze slecht is maar omdat ze beter kan.

In sommige landen is winnen heel belangrijk

Vooral Roemeense turncoaches vonden dat een strenge, bijna spartaanse aanpak voor meisjes in de sport heel belangrijk is. Consistente en consequente billenkoek is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarom gingen turnsters tijdens de trainingen vaak over de knie en kregen dan op hun blote billen. Dat was niet alleen heel gewoon bij de jongere meisjes maar ook bij de turnselectie. Ook voor deze oudere meisjes van 16 tot 21 jaar vond men het belangrijk dat ze direct op hun blote billen kregen als daar een reden voor was.

De Roemeense aanpak is streng en spartaans waarbij billenkoek een belangrijk onderdeel is.

In sommige landen is dit meer geïnstitutionaliseerd.

Turnen is één van de meest bekeken sporten tijdens de Olympische spelen en in sommige landen wordt het extreem belangrijk gevonden dat er veel medailles worden gewonnen. China is zo’n land.

In China is billenkoek veel meer onderdeel van de cultuur dan het bij ons is. Bovendien is het ook veel de norm dat een individu offers brengt om iets voor het collectief te bereiken.

China denkt ook dat dit  succes alleen bereikt kan worden door ijzeren discipline en blijkbaar af en toe een pak op de billen. Op de Li Xiaoshuang school worden turnsters opgeleid tot kampioenen. Onder andere voormalig Olympisch kampioen Li Xiaoshuang en Yang Wei zijn hier klaargestoomd voor het nationale team. Coach Yan en andere trainers claimen dat er geen lijfstraffen zijn, maar voegen eraan toe: “Billen kunnen worden geslagen, maar dat is een soort liefde en gebeurt heel zachtjes.” We zijn dan altijd benieuwd wat er met “zachtjes” bedoeld worden en of de degenen die het ondergaan er ook zo over denken.

Op YouTube zijn veel filmpjes over de Li Xiaoshuang school te vinden.

Een tik op je billen

Soms krijgen meisjes van hun trainer een stevige pets op hun bips, niet als straf maar om ze beter te laten focussen. De reactie is dan dat de meisjes even schrikken en zich daarna ook veel beter concentreren. Het blijkt dat deze meisjes dit van hun trainer volledig accepteren. Zo'n reactie toont ook aan dat voor veel meisjes een tik op de billen nog steeds een natuurlijke manier is om gecorrigeerd te worden.

Voor veel meisjes is een tik op de billen een natuurlijke manier om gecorrigeerd te worden.

Hoe het precies in de kledingkamer toegaat is meestal onbekend. De afspraken die een coach met zijn atletes heeft zijn net zo vertrouwelijk en die worden over het algemeen niet aan het publiek meegedeeld, enkele uitzonderingen daargelaten.

Het is ook mogelijk een indruk te krijgen van de interactie tussen coach en turnsters door gewoon naar de TV te kijken.

Het is opvallend dat bij het vrouwenturnen veel meisjes na een succesvolle oefening een paar goedkeurende tikjes op de billen krijgen. Dat geeft aan dat het helemaal niet zo ongebruikelijk is voor die coach om de billen van de betreffende turnster aan te raken. Traditioneel zijn billen er nou eenmaal om straf op te krijgen, zeker bij meisjes.

Soms krijgen meisjes van hun trainer een stevige pets op hun bips, niet als straf maar om ze beter te laten focussen. De reactie is dan dat de meisjes even schrikken en zich daarna ook veel beter concentreren. Het blijkt dat deze meisjes dit van hun trainer volledig accepteren. Zo’n reactie toont ook aan dat voor veel meisjes een tik op de billen een natuurlijke manier is om gecorrigeerd te worden en dat er ook wel situaties zijn waarin de coach wat indringender optreedt.

Een paar stevige petsen op je billen

Peggy Liddick gaf soms ook tijdens wedstrijden meisjes die onder de maat presteerden een paar stevige petsen op de billen. Dat was hoorbaar en zichtbaar voor publiek in de sporthal.

Peggy Liddick gaf soms ook tijdens wedstrijden een paar stevige petsen op de billen.

Er zijn ook situaties bekend waarbij de coach niet helemaal tevreden was en met een paar stevige petsen op de billen de turnster ter verantwoording roept. Het uitzonderlijke bij deze situaties is dat het niet gebeurde in de beslotenheid van de kleedkamer, maar bij een wedstrijd met publiek.

Een voorbeeld is de Australische coach Peggy Liddick, die in 2001 Kylie Tanner (toen 16 jaar oud) tijdens een internationale wedstrijd een paar stevige bestraffende petsen op haar billen geeft na een matige oefening voor het oog van het gehele publiek en alle fotografen. Dat was niet bedoeld als compliment of als wakker schrikken. Kylie had straf verdiend, vond ze, en dus kreeg kylie een paar stevige petsen op haar billen.

Peggy Liddick staat bekend als iemand die duidelijkheid en consistentie belangrijk vindt. Haar standpunt is dat turnen een harde sport is waar je niet halfhartig aan mee kunt doen. Daarnaast is zich ook als een moeder voor de turnsters, die vaak regelmatig perioden van huis zijn. Er gaan verhalen dat in ieder geval Monetto Russo heeft gezegd dat ze door coach Liddick meer dan eens over de knie is gelegd en een stevig pak billenkoek op haar blote billen heeft gekregen. Kennelijk is dit een beleid dat Liddick met goedkeuring van de ouders bij alle meiden die bij haar turnen toepaste (en misschien nog toepast).

Uiteraard was het daarbij gebruikelijk dat de billenkoek in de beslotenheid van de hotelkamer, de kleedkamer of het kantoortje gegeven werd en niet publiekelijk en onder het oog van fotografen.

Gecorrigeerd worden

De oudste en de beste manier om gecorrigeerd te worden maar ook om mentaal impact te maken is via de billen. Er is een direct verbinding tussen het hoofd en de billen. Wat woorden in het hoofd soms moeilijk kunnen veranderen, gaat uitstekend met billenkoek. Dat is voor veel meisjes zo en zeker ook voor turnmeisjes.

De oudste en de beste manier om gecorrigeerd te worden is via de billen.

Als je het goed gedaan hebt krijg je een goedkeurend klopje. Als je op moet letten en scherper moet zijn werkt een pets op je billen het beste om je even wakker te schudden.

Soms is dat niet voldoende. Soms is het beter dat je even intensief gecorrigeerd wordt.

Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat je slecht luistert of jezelf en anderen in gevaar brengt. Dat doe je soms niet omdat je dat nou zo wilt, maar toch doe je het.

Billenkoek is ook heel belangrijk voor de mentale kant. Er is een direct verbinding tussen het hoofd en de billen. Wat woorden in het hoofd soms moeilijk kunnen veranderen, gaat uitstekend met billenkoek. Dat is voor veel meisjes zo en zeker ook voor turnmeisjes. In feite weten we dat ook al lang.

Veel meiden voelen zich een stuk beter als ze billenkoek gekregen hebben, zeker als ze weten dat ze dat ook echt verdiend hebben. Of echt even nodig hadden.

Zeker bij de oudere meiden mag billenkoek best ook even intensief zijn.

Voor een meisje is de beste manier om gecorrigeerd te worden via de billen. Daar zijn je billen optimaal voor geschikt. Vroeger gebeurde het ook altijd op die manier.

In het meest gunstige geval kan dit nu ook nog zonder dat er vertrouwensgrenzen overschreden worden, met instemming van de turnster zelf.

Gestraft worden

Door billenkoek kan de boodschap echt even duidelijk gemaakt worden. Veel turnmeisjes hebben dat in het verleden, maar ook heel recentelijk, meegemaakt.

Door billenkoek kan de boodschap echt even duidelijk gemaakt worden.

Soms is een beetje niet goed genoeg. Soms helpt een standaard correctieve maatregel onvoldoende om het gedrag te veranderen. Het kan zijn dat er sprake is van een ‘dipje’, waar de turnster in zit en uitgehaald moet worden. Het kan zijn dat er sprake is van uittesten of willens en wetens grenzen overschrijden.

Soms is het simpelweg noodzakelijk dat er in het belang van iedereen straf wordt gegeven en in het belang van de dame in kwestie dat er straf wordt ontvangen.

Gelukkig is het incassingsvermogen van meidenbillen fenomenaal. Het kan dan ook geen kwaad om soms even door te pakken en echt straf te geven.

Door middel van een stevig pak op de billen, inclusief ritueel en hulpmiddelen, kan een boodschap echt even duidelijk gemaakt worden. Daarna is het weer troost, vergeven en vergeten. De lei is weer schoon. Voor veel meiden en vrouwen werkt zoiets uitermate positief. Al honderden jaren.