Volleybal

Een klapje op de billen hoort bij volleybalvrouwen

Volleybalmeiden over de hele wereld geven elkaar vaak een bemoedigende tik op de billen, een gewoonte die opvalt van amateur- tot professioneel niveau.

In het dagelijkse leven doen we dat niet, maar bij volleybalspeelsters lijkt het natuurlijk gedrag. Misschien zijn zij meer vertrouwd zijn met fysieke aanmoediging of correctie op hun billen.

Zeker vroeger waren sommige coaches ervan overtuigd met billenkoek meisjes beter gaan presteren.

In de VS zijn er High Schools waar lijfstraf is toegestaan. Coaches kunnen dan stevige lijfstraffen uitdelen met paddles. Straf op die billen is daar zeer geaccepteerd, ook bij sport.

Volleybal

Een klapje op de billen hoort bij volleybalvrouwen

Het komt vaak voor dat bij volleybal de speelsters elkaar na het scoren van een punt een goedkeurend klapje op de billen te geven.

Ook meiden die op een High School zitten waar straf op de billen gegeven wordt, doen dit. Zoals deze drie meiden hiernaast.

Meiden van alle nationaliteiten en alle niveaus doen hetzelfde.

Het lijkt: hoe hoger het niveau, hoe vaker het gebeurt.

Misschien zijn volleybal vrouwen wat meer ontvankelijk voor en verbonden met straf op de billen dan gemiddelde vrouwen.

Volleybal

Schoolregels gaan nog steeds over billenkoek

Ook nu zijn er, vooral in Amerika, scholen waar straf op de billen een optie is die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Ze zijn daar volledig transparant is.

Soms kunnen studenten zelf hun straf kiezen. Het blijkt dat vooral meisjes dan liever een pak op hun billen krijgen dan een straf die veel tijd kost, zoals nablijven.

Op al deze scholen is de praktijk nu anders dan vroeger.

Vroeger in Amerika was straf zowel thuis als op school vaak billenkoek. Je ging dan over de knie en kreeg op je blote billen.

Nu is lijfstraf gebonden aan regels. Je weet vooraf precies wanneer en hoeveel klappen met de paddle je gaat krijgen. Je billen gaan niet bloot.

Volleybal

De paddle ging altijd mee naar wedstrijden

Scholen die lijfstraf gebruiken zijn daar duidelijk in. Ouders en studenten moeten ervoor akkoord tekenen dat overtredingen leiden tot straf op de billen. Dat beleid geldt ook voor de uren buiten schooltijd, de buitenschoolse activiteiten en sport.

Er zijn volleybalcoaches die vinden dat billenkoek bij meiden goed werkt. Ze nemen daarom altijd een paddle mee naar wedstrijden.

De meiden weten dan dat ze direct met die paddle op hun billen krijgen als hun coach het nodig vindt. Dat zorgt voor beter gedrag en betere prestaties.

Zelfs bij High Schools waar lijfstraf niet toegestaan is, wordt het toch soms gebruikt.

Volleybal

Coaches geven billenkoek omdat het werkt

Veel Amerikaanse coaches vinden dat discipline noodzakelijk is voor individuele en team prestaties. Meiden die weten dat ze een pak op hun billen kunnen krijgen beseffen dit het meest.

Een stevige sportmeid die terecht een pak op haar billen krijgt, zal even schrikken, maar kan er prima tegen. Billenkoek leidt altijd tot een onmiddellijke verbetering in gedrag en prestaties.

Veel coaches zijn ervan overtuigd dat voor sportmeiden een goed pak op hun billen werkt. Dat geldt voor de High School en daarna.

Bij zo'n coach kun je vaak alleen sporten als je accepteert dat je op je billen krijgt als hij of zij vindt dat je dat verdiend of nodig hebt.

Volleybal

In China is straf een serieuze zaak

China is een land waar lijfstraf, en dan vooral billenkoek, bij opvoeding, cultuur en sport hoort.

Hoe hoger het niveau, hoe acceptabeler het wordt is.

Een coach kan speelsters straf op de billen geven. Als hij dat doet is het een teken dat hij zijn taak serieus neemt.

Na een eerste waarschuwing zullen de meeste coaches optreden. Er volgt dan een stevig pak op de billen.

Om mentaal sterker te worden gaan nationale teams voor belangrijke wedstrijden naar een streng trainingskamp waar het soms niet zachtzinnig eraan toegaat.

Volleybal

USA Olympisch Volleybalteam kreeg billenkoek

Rond 2000 gebruikte de coach van Amerikaanse Olympische volleybaldames de paddle voor straf en motivatie.

Voor iedere wedstrijd maakte de coach de consequentie van het verliezen bekend.

Bij verlies kreeg elk teamlid na de wedstrijd in de kleedkamer de straf met volle kracht en vaak op haar blote billen.

De speelsters waren bereid dit te ondergaan omdat het een enorm effect had op de saamhorigheid en de teambuilding.

Door de meiden hard op hun billen te geven nam de gedrevenheid om te winnen enorm toe. Dit leidde ook tot een kentering in de wedstrijdresultaten.

Volleybal en billenkoek op alle niveau’s

Over de hele wereld geven volleybal meiden elkaar ter aanmoediging een pets op de billen. Van amateurs tot professionals. Van zachte tikjes tot stevige petsen. Spelers die uit het veld gaan krijgen van de coach soms een pets. Bij volleybal zijn billen belangrijk. Dat kan iedereen zien.

Over de hele wereld geven volleybal meiden elkaar ter aanmoediging een pets op de billen. Dit is een voorbeeld uit Griekenland.

Voor iemand die er oog voor heeft is het fascinerend om naar een dames volleybal wedstrijd te kijken.

Het lijkt dan bijna een internationaal gebruik binnen dames volleybal teams te zijn om elkaar na het scoren van een punt een goedkeurend klapje op de billen te geven. Niet altijd, maar wel vaak. Opvallend vaak.

Soms is het ook geen zacht klapje, maar een stevige pets. Misschien bestemd voor de steviger meiden.

Er zijn veel dergelijke filmpjes en foto’s op internet te vinden waar dit de normaalste zaak van de wereld is.

Daar zitten ook veel foto's en video's tussen die gemaakt zijn op High Schools in de zuidelijke staten van Amerika. Op veel van deze scholen staat in de ‘code of conduct’ dat lijfstraf expliciet is toegestaan. De lijfstraf is altijd een stevig pak op de billen, meestal met een paddle.

Ook bij deze meisjes is het kennelijk helemaal niet ongewoon of beladen om elkaar een pets op de billen te geven.

Maar het is zeker niet alleen in Amerika dat de meiden elkaar klapjes op de billen geven. Het blijkt voor te komen bij iedere nationaliteit. Het lijkt: hoe hoger het niveau, hoe vaker het gebeurt.

Grouphugs en elkaar omhelzen bij een punt doet bijna ieder team, bij elk punt. Het geeft aan dat er saamhorigheid is, dat je bij elkaar hoort.

Terwijl het in het normale leven ongebruikelijk is dat je elkaar op het achterwerk aanraakt, lijkt het juist voor de volleybal meiden volkomen natuurlijk te zijn en er helemaal bij te horen.

Misschien zijn volleybal vrouwen wat meer ontvankelijk voor en verbonden met straf op de billen dan gemiddelde vrouwen.

Billenkoek is niet alleen maar vriendelijk en zacht

Volleybalsters zijn stevige en stoere meiden. Ze geven elkaar niet alleen lieve klapjes: een vriendin neemt hier het recht in eigen hand. En ze kunnen ook incasseren.

Volleybalsters geven elkaar niet alleen lieve klapjes: een vriendin neemt het recht in eigen hand.

Het gaat niet altijd om alleen maar vriendelijke klapjes.

Er zijn ook voorbeelden bekend van volleybal teams waarbij de meiden zelf hun teamgenoten straf gaven als dat nodig was.

Ze hadden besloten dat ze helemaal geen coach of autoriteitsfiguur nodig hadden om een duidelijke boodschap over te brengen aan een teamlid die dat kennelijk even nodig had.

Als het team van mening was dat een bepaalde speelster waardeloos gespeeld had die wedstrijd, kreeg ze van de andere speelsters onder de douche goed op haar billen. Op natte billen werkt billenkoek nog beter. Als die speelster dat niet zo leuk vond en tegenstribbelde, waren er genoeg meiden on de douche om haar even goed beet te houden.

Er zijn ook ervaringen bekend van meisjes die tijdens hun studie kamergenote waren van een ouderejaars speelster uit de volleybal selectie van de betreffende universiteit.

Dat waren kennelijk nogal dominante en sterke meiden, want die stelden een aantal regels vast en bij overtreding werden de schuldigen eenvoudigweg over de knie gelegd voor een stevig pak op de blote billen. Volgens deze berichten waren de betreffende volleybal speelsters sterk en konden ze hard slaan.

Vanuit sororities (Amerikaanse studentenverenigingen voor vrouwelijke studenten) kennen we verhalen waarbij de nieuwe eerstjaars studentes ('littles') een ouderejaars toegewezen krijgt als 'big sister'.

Zeker in het verleden kwam billenkoek in de sororities veel voor. Niet alleen tijdens de kennismakingsperiode en de ontgroening, maar ook daarna. Als je dan als 'little' een 'big sister' toegewezen kreeg die al jaren aan volleybal deed, had je pech. Je wist dan zeker dat je regelmatig hard op je billen ging krijgen.

Het zou kunnen zijn dat al deze volleybal meiden gewend waren dat ze zelf op deze manier door hun coach aangepakt werden. Daarom vonden ze het logisch dat zij hetzelfde deden bij meiden die ze min of meer begeleiden moesten.

Het is in ieder geval opnieuw een aanwijzing dat volleybal vrouwen wat meer verbonden zijn met straf op de billen dan gemiddelde vrouwen.

De regels op Amerikaanse High Schools over billenkoek veranderen

Vroeger had de sportleraar vaak het recht om op te treden in plaats van de ouders. Strenge sportleraren bereikten het beste resultaat.

Vroeger had de sportleraar vaak het recht om op te treden in plaats van de ouders.

Er zijn ook nog verschillende plaatsen waar, net zoals vroeger, straf op de billen de norm is. Voorbeelden zijn veel Aziatische landen en de zuidelijke Staten van Amerika.

Zeker in situaties waarin de meiden kunnen kiezen tussen straf op de billen en een alternatieve straf zoals nablijven of ‘in school suspension”, kiest bijna iedereen ervoor om een pak op de billen te krijgen.

Als je straf op je billen krijgt, doet dat even zeer op het moment dat de klappen vallen en een korte periode erna. Het hangt natuurlijk af of je het gewend bent, en daardoor weet wat je kunt verwachten. Het hangt ook af van de reputatie van degene die de straf geeft. Is het iemand die niet zo sterk is en voorzichtige klappen geeft, of een sterke en strenge sportcoach die elke klap op volle sterkte geeft.

Het grote voordeel van straf op de billen is volgens de studenten dat de vrije tijd en het sociale leven onaangetast blijft. En vooral: je hoeft dan de schoolbus niet te missen.

Toch is ook hier het één en ander veranderd.

In het verleden werden docenten en sportcoaches vooral gezien als ‘in loco parentis’, plaatsvervangers van de ouders. De opvoeding ging naadloos over van de ouders naar de schoolsituatie. Dat gold ook voor de disciplinaire maatregelen. Straf hoorde er gewoon bij.

Vroeger was het in veel landen normaal dat je als je jong was en de regels overtreden had, je over de knie ging en een pak op je billen kreeg. Of je moet krom staan en dan kreeg je met de paddle. Diezelfde aanpak werd dan ook op school gebruikt.

De meeste ouders hadden de overtuiging dat er maar één goede manier was om straf te geven. Dat was billenkoek, voldoende hard en bij voorkeur op de blote billen. Het was immers belangrijk dat straf indruk maakte. De billen waren bij uitstek geschikt om klappen te absorberen, vooral bij meisjes. Het deed even goed zeer en het was ongevaarlijk.

De meeste scholen kozen ervoor om de billen meestal bedekt te laten. In het verleden waren er ook genoeg scholen waarbij de straf, net zoals thuis, altijd op de blote ging. Dat was vooral afhankelijk van de beslissing van de betreffende docent, coach of directeur waar je mee te maken hebt.

Tegenwoordig is het officieel zo dat er ook een getuige aanwezig moet zijn en blijven de billen bedekt.

Ook nu zijn er High Schools waar billenkoek de straf is

Meiden die nu van de sportcoach op hun billen krijgen, mogen hun sportbroek (bijna altijd) aanhouden.

Meiden die nu van de sportcoach op hun billen krijgen, mogen hun sportbroek aanhouden.

In de huidige tijd is er meer regulering en afstand bij het toepassen van straf op de billen op de High Schools, die nog van die mogelijkheid gebruik willen maken.

Op de ouderwetse een student over de knie leggen zoals dat thuis ook gebeurt is er niet meer bij.

Waar voorheen de straf vaak een pak op de billen met de hand was, gebruikt men nu verplicht een houten paddle. Dat betekent dat de student krom moet staan. Voorkomende posities zijn met de handen de enkels beetpakken, over een tafel of bureau gebogen, of tegen een muur.

Het sportbroekje zal nu altijd aan moeten blijven.

Het is maar de vraag of het eindresultaat voor de studenten een verbetering is vergeleken met vroeger. Met een paddle kan een docent of een coach keihard slaan, aanzienlijk harder dan met de hand.

Ook de toegenomen afstand wordt niet door iedereen even positief gewaardeerd.

Ook nu zijn er scholen waar lijfstraf en sport absoluut samengaan. De meeste High Schools hebben een ‘athletic handbook’. Hierin zijn de regels duidelijk vastgelegd wat mag en wat niet mag en welke straf van toepassing is. Vaak is het allemaal wat strenger en fysieker dan de regels die algemeen gelden.

Zo zijn er High Schools waar het is vastgelegd dat je met de paddle op je billen krijgt als je te laat op de sportles komt, profaan of ruw taalgebruik hebt of praat terwijl de coach iets uitlegt. Ook iedere andere vorm van insubordinatie heeft tot gevolg dat je straf op je billen gaat krijgen.

Voor andere minder grote overtredingen, zoals je geduld verliezen tijdens wedstrijden, is de straf het extra lopen van rondjes rond het veld.

Op sommige High School is de regel dat er geen maximum is aan het aantal keren dat een student straf op de billen kan krijgen. In theorie mag een student dan meerdere keren per dag straf op de billen krijgen.

Soms werd de paddle gebruikt terwijl het verboden was

Ondanks dat het allang verboden was gebruikte een volleybal coach in Illinois de paddle op een buitensporig harde manier.

Ondanks dat het verboden was gebruikte een volleybal coach de paddle op een buitensporig harde manier.

Chicago is een schooldistrict waar het sinds 1993 verboden is om op school lijfstraf te geven.

Desalniettemin kwam het in 2008 in de bekendheid dat een High School volleyball coach de paddle gebruikte tijdens de trainingen.

Bovendien waren er klachten dat de coach extreem hard sloeg. Hij gebruikte een extreem zware paddle. Sommige spelers kregen elke week op hun billen.

Ook gebruikte de coach de paddle voor zaken die niets met de sportles te maken hadden.

Hij deed dit allemaal zonder toestemming van het schooldistrict, van de ouders en van de studenten.

Deze coach is toen op non-actief gesteld omdat het gebruik van de paddle voor straf en motivatie in dit schooldistrict niet meer toegestaan was.

Naar aanleiding van dit incident werd onderzocht of dit verschijnsel vaker voorkwam en dat bleek inderdaad het geval.

Uiteindelijk werd er een onderzoek gestart naar negen coaches op andere High Schools binnen hetzelfde schooldistrict. Zij hadden meerdere jongens en meisjes van diverse teams meerdere keren op hun billen gegeven.

Ook werd ontdekt dat er drie beveiligers waren die de paddle gebruikt hadden terwijl dat niet meer toegestaan was.

Dit was in een situatie waar lijfstraf verboden was.

Dat geeft aan dat in een situatie waarin het wél toegestaan is, er veel coaches zijn die er veelvuldig gebruik van zullen maken.

Als lijfstraf is toegestaan zijn er duidelijke regels

Meestal geldt het disciplinaire beleid ook voor de buitenschoolse activiteiten, sport en voor de uren buiten schooltijd.

Scholen die lijfstraf toepassen zijn daar vaak heel expliciet in.

Het is heel gebruikelijk dat het disciplinaire beleid, voor akkoord ondertekend moet worden door de student(e) samen met zijn/haar ouders. Dat geldt helemaal als het binnen het disciplinaire beleid mogelijk is om bij overtredingen lijfstraf op de billen te geven.

Meestal geldt het disciplinaire beleid ook voor de buitenschoolse activiteiten , voor sport en voor de uren buiten schooltijd. Een voorbeeld van het laatste is dat als in het schoolregelement staat dat roken verboden is en een studente wordt op zaterdag door een docent in winkelcentrum betrap op roken, ze de maandagochtend daarna op school straf op haar billen kan krijgen. Een meegaande docent zal het door de vingers zien en het laten rusten, terwijl een principiële docent de studente ermee zal confronteren. Op zo'n overtreding staan dan meestal drie of vijf meppen met de paddle op de billen.

Het toepassen van straf op de billen geldt dan zeker voor sport-gerelateerde activiteiten, zoals trainingen, wedstrijden (uit en thuis) en zomerkampen.

Coaches of leraren die de mogelijkheid om op deze manier te kunnen straffen laten soms een apart document ondertekenen zodat studenten en ouders begrijpen dat in die betreffende lessen een pak op de billen een zeer reële mogelijkheid is.

Door hierop extra de aandacht te vestigen, kunnen ze klachten achteraf voorkomen.

Het is mogelijk dat ouders en studenten deze toestemming weigeren, maar dat is ongebruikelijk.

De weigering betekent dan dat er alternatieve straffen zullen zijn. Zo'n alternatieve straf betekent nablijven of schorsing. Dat heeft meer nadelen en minder positieve effecten dan een pak op de billen, is meestal de redenatie.

Zowel de studenten als de docenten en de coaches redeneren dat straf op de billen heel weinig tijd kost en heel effectief is. Alle andere mogelijkheden kosten meer tijd, werken minder goed en zijn kostbaar voor de school, bijvoorbeeld door de inzet van extra personeel om op nablijvers en geschorste studenten te letten.

Veel High Schools zijn in de handhaving van de regels extra streng bij buitenschoolse activiteiten en uit-wedstrijden. Je bent dan te gast bij anderen en scholen willen hierbij graag een goede indruk achterlaten.

In gebieden waar het gebruikelijk is dat studenten op de High Schools straf op hun billen kunnen krijgen, neemt de coach bij iedere wedstrijd een paddle mee. In de bus op de heenreis laat de coach de paddle even zien, zodat iedereen weet dat hij niet vergeten is. De rest van de dag zit de paddle dan duidelijk zichtbaar in de tas of ligt op de stoel naast de coach.

Het komt dan wel voor dat als de prestaties van het team onvoldoende zijn, alle speelsters tijdens de pauze een paar stevige klappen op hun billen krijgen.

Billenkoek verhoogt prestaties van meiden en meidenteams

Sommige coaches zijn ervan overtuigd dat meiden beter presteren als ze met de paddle op hun billen kunnen krijgen. Ze zien het dan voor hun ogen gebeuren.

Sommige coaches zijn ervan overtuigd dat meiden beter presteren als ze met de paddle op hun billen kunnen krijgen.

Er zijn volleybal coaches die er ervan overtuigd zijn dat billenkoek voor veel meiden een goed middel is om de prestaties te bevorderen.

In de Staten van Amerika waar het toegestaan is om studenten op High Schools lijfstraf in de vorm van billenkoek te geven, kunnen deze coaches dat ook als voorwaarde stellen.

Je bent dan alleen welkom in het team als je accepteert dat je straf op je billen kunt krijgen. Meestal is dat niet zo’n probleem omdat billenkoek voor deze speelsters de normale straf is. Thuis, tijdens familiebezoek en ook soms bij activiteiten vanuit de kerk.

Er zijn verhalen van volleybal meiden die klagen dat hun coach altijd een paddle meeneemt naar wedstrijden en toernooien. In de bus op de heenreis wordt tijdens de motivationele toespraak de paddle tevoorschijn gehaald en er wordt ten overvloede duidelijk gemaakt dat elke overtreding van de regels zal leiden tot een stevig pak op de billen.

Bij de reservebank is de paddle nadrukkelijk in zicht.

Regelmatig wordt er door de coach één of meerdere meisjes meegenomen naar een kleedkamer waar ze krom moeten staan en een pak op hun billen krijgen.

Of als over de hele breedte de prestaties tegenvallen, krijgen alle teamleden een paar stevige klappen op hun billen.

Dit betreft dan meiden van 16, 17 of 18 jaar die uit volledige vrijwilligheid lid zijn van het team. Ze weten en accepteren dat rode en pijnlijke billen een onderdeel van het leven zijn.

Sport is ook een onderdeel van het leven, dus daar gebeurt dat soms ook.

Volleybal coaches hebben inzicht in het effect

Veel coaches vinden dat meiden moeten weten dat ze op hun billen kunnen krijgen. Als een situatie zich voordoet is het gebruikelijk om een speelster één keer duidelijk te waarschuwen. Bij herhaling krijgt ze in de kleedkamer een aantal klappen met de paddle.

Veel coaches vinden dat meiden moeten weten dat ze op hun billen kunnen krijgen.

Er zijn (of, er waren in het recente verleden) nogal wat volleybal coaches die op forums voor onderwijzend personeel een lans breken voor de toepassing van een pak op de billen, juist ook voor volleybal meiden.

Uiteraard zijn er ook personen die vinden dat dit vooral niet mag gebeuren.

Veel zijn van mening dat het handhaven van de discipline vooral effectief is als de leden van het team weten dat ze een pak op de billen kunnen krijgen en er van overtuigd zijn dat als het gerechtvaardigd en verdiend is, dit ook daadwerkelijk en direct zal gebeuren.

Als zo’n situatie zich voordoet is het gebruikelijk om een speelster één keer duidelijk te waarschuwen, dat ze bij herhaling op haar billen gaat krijgen.

Zo'n waarschuwing heeft dan altijd veel meer effect dan in situaties waar het onmogelijk is om aan dreigementen uitvoering te geven.

Als die herhaling zich dan toch voordoet, moet de consequentie ook direct volgen.

De speelster krijgt dan in de kleedkamer een aantal klappen met de paddle. Dat mogen dan best harde klappen zijn om duidelijk te maken dat waarschuwingen serieus genomen moeten worden.

Een voordeel van het werken met twee coaches is dan dat één coach de speelster apart kan nemen in de kleedkamer, terwijl de andere coach gewoon doorgaat met de training.

Een goed pak op de billen blijkt dan bij meiden altijd tot een onmiddellijke verbetering in gedrag en houding te leiden.

Vooral in de zuidelijke staten van Amerika zijn de coaches er vrij simpel over.

Paddling bestaat, het werkt en het is niet echt een probleem. Elk jaar kunnen ouders ervoor kiezen om het niet te gebruiken maar de meeste mensen denken dat het veel voordeel biedt. Studenten kunnen ook kiezen voor alternatieve straf maar meestal kiezen ze voor een pak op de billen omdat ze er dan gelijk vanaf zijn.

Straf op de billen wordt daar over het algemeen en eigenlijk door bijna iedereen gezien als iets dat erbij hoort en een natuurlijk gevolg is van het overtreden van regels. Zeker als je jong bent.

De meeste coaches geven straf voor standaard school overtredingen zoals ongehoorzaamheid of te laat komen, maar ook voor spijbelen en roken.

Toegepast in een volleybal team geeft het een extra effect. Het versterkt de teamsfeer, naast het harde werken en de inzet voor het gezamenlijke doel. Het is goed als de meiden weten dat ze van hun coach een pak op hun billen zullen krijgen voor verkeerde beslissingen of als ze hun huiswerk niet maken.

Het feit dat ze van hun coach op hun billen kunnen krijgen, betekent helemaal niet dat ze een hekel aan hem of haar hebben, integendeel. Veel meiden voelen mede daardoor het team als een soort familie. Dat geldt ook als de coach streng is en de meiden nauwlettend in de gaten houdt. Dat geldt ook als de coach zonder uitzondering een pak op de billen geeft dat een paar dagen later nog indruk maakt.

Mensen die het effect in de praktijk hebben kunnen meemaken zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden tijdens de High School periode en daarna, niets het gedrag en de houding zo kan veranderen dan een goed pak op de billen.

Voor meiden is het goed dat billenkoek niet alleen als de laatste toevlucht gebruikt wordt, maar ook juist als eerste reactie.

Billenkoek blijft de betere manier om iets duidelijk te maken

Een goed pak op de billen is en blijft de beste manier om aan een meisje iets duidelijk te maken.

Een goed pak op de billen is en blijft de beste manier om aan een meisje iets duidelijk te maken.

Een jaar of vijftien geleden vertelde een vrouwelijke volleybal coach op een bulletin board dat ze uitsluitend als coach wilde werk bij scholen waar het toepassen van corporal punishment was toegestaan.

Ze legde uit wat haar redenen waren en hoe ze dit in de praktijk bracht.

Volgens haar is het hoogste dat bereikt kan worden in de relatie coach-speelster dat er straf gegeven kan worden zoals dat hoort tussen moeder en dochter.

Dat betekent eerst een indringend één op één gesprek, zoals ze dat ook bij haar dochters deed. Als de conclusie van dat gesprek bereikt was, gaat de sportbroek en de slip omlaag, zoals ze dat ook bij haar dochters deed. Daarna gaat de speelster over de knie op precies dezelfde manier zoals haar dochters. De speelster krijgt dan een klinkend pak op haar blote billen, net zoals haar dochters dat zo vaak gekregen hebben..

Dit had ze ook een aantal keren in haar loopbaan als coach bereikt.

Er is voor de speelster geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd kan worden. Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk.

Voor de coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. De vertrouwensband die dan ontstaat is enorm. De vormende waarde gaat dan ook veel verder dan sport alleen.

De onderlinge betrokkenheid blijft ook vaak bestaan nadat de speelster het team verlaten heeft. Speelster en coach worden deel van elkaars geschiedenis terwijl ze meestal achteraf maar voorbijgangers geweest blijken te zijn.

Veel coaches zijn ervan overtuigd dat ze met een duidelijk pak op de billen ervoor gezorgd hebben dat de eerste sigaretten de laatste waren, waar een gesprek alleen waarschijnlijk weinig effect gehad zou hebben.

Veel coaches zijn ervan overtuigd dat meiden door het krijgen van een pak op hun billen gesterkt worden in het trouw blijven aan hun eigen bedoelingen en beter in staat zijn om weerstand te bieden tegen de druk van leeftijdsgenoten.

In China is billenkoek onderdeel van opvoeding, cultuur en sport

In China is lijfstraf vaak een onderdeel van opvoeding, cultuur en sport. De meeste sportvrouwen hebben er ook alle begrip voor als ze van de coach straf krijgen. Het is een teken dat hij zijn taak serieus neemt. Omgekeerd worden coaches vaak niet serieus genomen als ze teveel door de vingers zien.

In China is lijfstraf, en dan vooral billenkoek, vaak een onderdeel van opvoeding, cultuur en sport.

China is een land waar lijfstraf een onderdeel van de opvoeding en de cultuur is. Dat geldt ook zeker voor sport. Hoe hoger het niveau, hoe acceptabeler het wordt gevonden.

De nationale teams, waaronder volleybal, hebben de gewoonte om hun speelsters voor belangrijke wedstrijden naar trainingskampen te sturen die op militaire leest geschoeid zijn. Ook hier speelt lijfstraf een grote rol, waarbij een belangrijk doel is om de sportvrouwen mentaal sterk te maken.

Over het algemeen heeft de coach de mogelijkheid om straf op de billen te geven als hem dat goeddunkt. De meeste sportvrouwen hebben er ook alle begrip voor als ze straf krijgen. Het is een teken dat hij zijn taak serieus neemt.

Omgekeerd worden coaches vaak ook niet echt serieus genomen als ze niet streng zijn. De meeste coaches zullen dus niet twijfelen en na een eerste waarschuwing met bijvoorbeeld een stevig pak op de billen duidelijk maken dat het menens is.

De sporters krijgen ook weinig begrip van hun ouders, omdat het in hun dagen ook zo was. De meeste ouders hebben toen ze jong waren van hun coach met een bamboe rietje op hun billen gehad.

Volgens insiders is het gebruik van lijfstraf zeer algemeen, en waarschijnlijk is er geen enkele Chinese atlete die deze manier straf ontlopen heeft.

Het USA Olympisch team koos voor billenkoek

Binnen het Amerikaanse Olympische damesvolleybal team rond 2000 was afgesproken dat de coach de paddle kon gebruiken. De coach had een eenvoudig systeem met beloning en straf, waarbij de straf heel letterlijk bestond uit harde meppen met een stevige paddle op de billen. Dit was met instemming van alle volleybalsters. Ze kozen hiervoor omdat ze ambitieus waren en het systeem in hun ogen tot duidelijk betere resultaten leidde. Dat bleek ook zo te zijn.

USA Olympisch Volleybal Vrouwen , 2000. Met instemming van de speelsters gebruikte de coach vaak de paddle. Dit had een positief effect op de prestaties.

Er zijn meer landen waar volleybalsters op hun billen krijgen. En dan niet als een klein aanmoedigend klapje, maar gewoon voor straf. Een klassiek pak op de billen om iets duidelijk te maken. Amerika is dan natuurlijk een land waar ze hier grote ervaring mee hebben.

Binnen het Amerikaanse Olympische damesvolleybal team rond 2000 bestond de afspraak dat de coach de paddle kon gebruiken. We weten dat van enkele volleybalsters uit dat team. Voor deze speelsters zelf was billenkoek een gegeven in hun leven, maar ook iets dat ze wilden vermijden door heel goed te spelen en maximaal je best te doen. Ze vertelden hierover met hun vriendinnen, waarvan een paar destijds onderdeel waren van de spanking community.

Het is in ieder geval duidelijk dat dit team in een korte tijd een opmerkelijke verbetering liet zien, wat door de meesten sportcommentatoren werd toegeschreven aan de nieuwe coach en het nieuwe succesvolle trainingsregime en de coachings technieken die kennelijk door hem gebruikt werden.

In werkelijkheid hanteerde de coach een eenvoudig systeem met beloning en straf, waarbij vooral het element 'straf' belangrijk was.

Die straf bestond heel letterlijk uit harde meppen met een stevige paddle op de billen.

Dit kon gebeuren dankzij de instemming van alle volleybalsters die hiervoor ook een schriftelijke verklaring hebben ondertekend. Ze kozen hiervoor omdat ze ambitieus waren en het systeem in hun ogen tot duidelijk betere resultaten leidde.

De volleybalsters waren sportvrouwen op topniveau. Ze waren ook wel gewend om pijn te verdragen. Toch vonden ze het niet leuk om op hun billen te krijgen.

De coach vond het daarom belangrijk dat het team zou accepteren dat ze straf zouden krijgen als de prestaties daar aanleiding toe gaven. De straf moest indruk maken en werken. De coach stelde daarom dat straf bij hem in principe altijd bestond uit klappen met de paddle, met volle kracht op de blote billen. De redenering hierachter was dat een sportbroekje al weinig bescherming biedt en de verlegenheid op de geharde sportvrouwen meer indruk maakt dan een beetje pijn extra.

Voor iedere wedstrijd maakte de coach de straf bekend, die ieder teamlid zou krijgen in het geval van verlies. Dit was bijvoorbeeld 10 meppen met de paddle. Of één mep voor iedere punt verschil waarmee een game verloren werd. Daarnaast werd soms straf gegeven voor persoonlijke fouten.

Volgens de verhalen werd de eventuele straf na de wedstrijd in de kleedkamer uitgevoerd. Ieder teamlid ging direct bij binnenkomst in de kleedkamer krom staan en pakte de enkels beet en kreeg dan een derde van het aantal klappen op haar billen toegediend. Vlak voor het douchen kreeg iedereen het tweede gedeelte van de meppen. Krom staan, enkels beet en harde meppen op de blote billen in ontvangst nemen. Het laatste gedeelte kregen ze nadat ze nog nat onder de douche vandaan kwamen. Opnieuw krom staan, waarna de coach vastberaden iedere speelster het resterende aantal klappen gaf.

Hoewel dit absoluut een pijnlijke geschiedenis was, was volgens de speelsters het de opoffering waard omdat het een enorm effect had op de saamhorigheid en de teambuilding. De gedrevenheid om te winnen nam enorm toe.

De resultaten bleven ook niet achter. De wisseling van coach en aanpak leidde ook tot een kentering in de wedstrijdresultaten. Het krijgen van gerechtvaardigde straf op de billen had bij deze meiden een zeer positief effect.