Ballet en dans met charme en discipline

Ballet en dans met charme en discipline

Op ons fotoblog staan ook berichten over ballet.

Plezier versus discipline

Met discipline bereik je meer, ook bij ballet.

Met discipline bereik je meer, ook bij ballet.

Ook in het denken over lesgeven in ballet en dans is er veel veranderd. Het gaat nu vooral om plezier, en daar is uiteraard helemaal niets op tegen. Vaak leidt dat ertoe dat slechts een beperkt repertoire gevolgd kan worden. Het is tegenwoordig vaak zo dat zodra een leerlinge iets niet wil, de discussie beëindigt is  en het ook niet gebeurt. Het resultaat is dat het technisch niveau dat bereikt wordt vaak erg beperkt is.

Er zijn ook ballet- en dansscholen die discipline centraler stellen.

De reden is dat met meer discipline meer resultaat wordt bereikt. Daardoor neemt het plezier ook weer toe.

Een andere reden is dat de de wereld van kunst, ballet en dans competatief is. Als je serieus wat wilt bereiken, moet je je ook serieus inzetten. Alleen de beste komt boven drijven. Als je kiest voor een structuur met meer discipline, is het ook logisch dat je aangesproken wordt op je houding en je inzet.

Als de leerlingen jonger zijn, ligt het voor de hand dat ook de ouders aangesproken worden op het gedrag van de leerlingen. In het algemeen is opvoeding de verantwoordelijkheid van de ouders, maar in onderling overleg kan afgesproken worden dat ook de dansdocent hier een taak vervult en grenzen stelt waar nodig. Indien deze grenzen door de leerlingen toch worden overschreden ligt het voor de hand dat er straffen volgen. Welke straf dat moet zijn hangt van veel zaken af. Tot recentelijk lag het daarbij voor de hand dat meisjes die willens en wetens een grens overschreden, daarvoor straf op hun billen kregen. Net zoals men het logisch vond dat ballet iets was dat bij meisjes paste, vond men het ook passend dat stoute meisjes over de knie gelegd werden en een pak op hun bips kregen.

Als leerlingen ouder worden, ligt het ook voor de hand om ze in hogere mate aan te spreken op hun eigen gedrag en hen te confronteren met de gevolgen daarvan. Zeker als er al een historische band tussen dansdocent en leerlinge is waarbij de leerlinge al vaker door de docent gestraft is, is het logisch dat dit ook gebeurt als de leerlinge ouder wordt. De verwachtingen zijn immers dezelfde of misschien wel hoger. Er is niks op tegen om duidelijke regels te hanteren. Als meiden 18 jaar en ouder zijn, kunnen ze zelf kiezen om met deze regels in te stemmen. Als het van te voren duidelijk is wat de consequentie is van bepaald gedrag is het logisch dat deze consequentie ook uitgevoerd wordt als het gedrag zich voordoet. Dat wordt ook verwacht. Gebaseerd op traditie en ervaring is de consequentie van een goed pak op de billen uitermate werkzaam. Het is helemaal niet zo’n raar idee dat het gedrag van danseressen beïnvloedt wordt door de wetenschap en de acceptatie dat een gevoelig pak op de billen een ‘zeer’ reële mogelijkheid is.

Bolshoi

In het Bolshoi werd de rotting gebruikt.

In het Bolshoi werd de rotting gebruikt.

Er waren tijden dat er voor danseressen helemaal niets te kiezen was. Bijvoorbeeld in Rusland onder de tsaren.

Het Bolshoi is een historisch theater in Moskou. Het Bolshoi Ballet is één van de oudste en grootste balletgezelschappen in de wereld. Een onderdeel daarvan is de Bolshoi Ballet Academy, ook wel bekend als de Staatsacademie voor Choreografie van Moskou.

Deze academie is oorspronkelijk begonnen als een weeshuis in 1763. Ballet vooral bedoeld ter ontspanning voor de keizer en de hofhouding. Het was een periode waarin de eigen mening van de danseressen niet zo belangrijk was. De danseressen woonden vaak op de academie en sliepen op slaapzalen. Absolute discipline en gehoorzaamheid werd verwacht en was noodzakelijk.

Straf werd met een rotting gegeven en bestond uit 25, 50 of 100 slagen op de blote billen. De dansklasjes bestonden 12 danseressen. De danseressen moesten vaak naakt oefenen. Soms hadden ze een potlood in hun anus, zodat de juiste houding van rug en heupen beter gecontroleerd konden worden.

Na de revolutie van 1917 veranderde er veel. Ballet was aanvankelijk verdacht vanwege zijn geschiedenis. Het was ook de periode waarin Agrippina Vaganova haar Vaganova methodiek ontwikkelde, die veel individueler en zachter was en aansloot bij de vaardigheden en ontwikkeling van de danseres.

Discipline en offers

Binnen balletgezelschappen is het duidelijk wie er de baas is.

Binnen balletgezelschappen is het duidelijk wie er de baas is.

Ook in modernere tijden worden er verhalen verteld en op forums geplaatst over artistiek leiders en directeuren van dansgezelschappen die er geen misverstand over laten bestaan over wie er de baas is.

Meestal wordt het vroegtijdig duidelijk hoe de vork in de steel zit en wordt de betreffende danseres voor de keuze gesteld: blijven en accepteren of weggaan. Blijven betekent dat de wil van de artistiek leider absoluut wet is. De verwachtingen zijn hoog en de regels zijn streng. Als danseres kun je maar beter stipt gehoorzaam zijn. De leider heeft soms de overtuiging dat hij het vanzelfsprekende recht heeft om een danseres die in zijn ogen gecorrigeerd moet worden, om welke reden dan ook, een draai om de oren of een pak op de billen te geven.

Voor danseressen geldt dat uitsluitend door een combinatie van het noodzakelijke talent en de grote inspanning het mogelijk was om je te onderscheiden en in aanmerking te komen voor de beste rollen. Er zijn ook verhalen waarbij sex niet onbelangrijk is.

Dergelijke dansgezelschappen hadden ook een enorm kwaliteitsniveau. De artistiek leiders van dergelijke gezelschappen waren ook hoog aangeschreven. Sterke persoonlijkheden met gezag.

Voor de danseressen in kwestie was het natuurlijk altijd een mogelijkheid om weg te gaan omdat zo’n bejegening niet acceptabel gevonden wordt. Toch waren er ook veel danseressen die bleven, en vaak niet de slechtsten. Dat kan zijn omdat het aantrekkelijk was om bij een topgezelschap te werken, ondanks de offers die daarvoor gebracht moesten worden. Of omdat een dergelijke strenge bejegening wel past. Soms wel vervelend en pijnlijk, maar in het algemeen geaccepteerd of zelfs gewaardeerd.

Ballet als vorming

Het gebruik van billenkoek bij dansles was in het verleden helemaal niet vreemd.

Het gebruik van billenkoek bij dansles was in het verleden helemaal niet vreemd.

Ballet kan met name voor meisjes beschouwd worden als een belangrijke vorming van de persoonlijkheid en het karakter.

Een extreem voorbeeld daarvan is enkele beschreven geweest op een forum, waarbij meiden vertelden hoe ze tijdens danslessen er in het verleden aangepakt werden. De danslerares maakte aan het begin aan de leerlingen en aan hun ouders duidelijk dat dansen discipline en inzet vereist. Van elke deelneemster werd verwacht dat ze zich optimaal inzette en op het niveau van haar kunnen presteerde, elke les opnieuw. Dat het verwachtingsniveau van het ene meisje anders als van een ander meisje deed niet ter zake. Waar het om ging was dat je op het maximum van je eigen kunnen inzette en presteerde.

Om dit voor elkaar te krijgen werd aan het eind van ieder les minimaal één meisje dat naar het oordeel van de docent gedurende de les het minst naar haar kunnen had gepresteerd apart genomen. Dat meisje kreeg vervolgens een klinkend pak op haar blote billen. Soms gebeurde het dat er meer meisjes mee moesten en een enkele keer was de docente van mening dat de hele dansklas straf had verdiend, wat dan ook gebeurde.

Deze handelswijze werd door de betreffende ouders volledig geaccepteerd en ondersteund. Zo vonden ook dat kinderen moesten leren dat je altijd je best moest doen. Bij de jongere groepen werden de kinderen opgehaald door de moeders, die soms even moest wachten omdat hun dochter die keer straf kreeg. Het lijkt merkwaardig maar deze aanpak paste volledig in het denken dat er van kinderen verwacht werd dat ze optimaal hun best deden en luisterden naar gezagsdragers. Een pak op de billen was vervolgens de natuurlijke manier om straf te krijgen. Dat gebeurde thuis, op school, door de buren en nu dan op dansles.

Deze handelswijze werd consequent gevolgd gedurende de gehele schooltijd. Leeftijd was onbelangrijk. De meisjes die ouder werden kwamen zelfstandig naar dansles en werden niet meer door je ouders gebracht. Bij iedere les wisten de meiden dat altijd minimaal één van hen aan het eind een pak op haar billen zou krijgen. Zeker bij oudere meiden was deelname geheel vrijwillig, maar kennelijk was het ook voor die meiden geen beletsel om mee te doen.

Het is onbekend of dit nog op deze manier voorkomt. De verhalen komen uit Amerika en spelen zich af in de zuidelijke staten waar lijfstraf toen, maar ook nu nog, een normaal onderdeel van het dagelijks leven was. Waarschijnlijk is het ook van belang dat het bij de gevallen waarin dit zo gebeurde om een strenge en charismatische danslerares ging die hierover zeer uitgesproken ideeën had. Kennelijk werd ze bij de uitvoering van die ideeën met vanzelfsprekendheid door ouders en leerlingen gesteund.

Dansen als sport

Ballet is topsport en vormt je persoonlijkheid.

Ballet is topsport en vormt je persoonlijkheid.

Op veel scholen, zeker in Amerika, wordt dans ook als sport gezien. Een leuke sport, waarbij samenwerking heel belangrijk is.

Dansen kan een gevoel van trots versterken, zeker als je niet moeders mooiste bent. Op het moment dat je op het toneel staat en samen met je team een spetterende dans neerzet, groei je.

Sierlijkheid, gratie en houding zijn belangrijke voordelen van dans. Het hoofd en het lijf goed op elkaar afgestemd. Dansoefeningen doen een appél op veel spieren die vaak niet gebruikt worden. Ook athleten in andere sporten bereiken betere resultaten als ze naast hun eigen sport ook aan dans doen.

Discipline is ook belangrijk bij dans en ballet. Bij de jongste kinderen telt dit niet zo maar als je ouder wordt wel.

Het gaat dan niet om een strenge oudere dame die met een zware stok de maat slaat.

Discipline omvat de juiste houding, zowel lichamelijk als psychisch, oefenen, leren, oefenen, respect en oefenen. Hoe langer je aan dans doet, des te meer respect je hebt voor jezelf en anderen.

Dans is een actieve en erkende sport die een totale bijdrage levert aan de vorming van je persoonlijkheid.

Dansgroepen en lijfstraf

Amerikaanse High Schools waar de meiden op hun billen krijgen, hebben vaak succesvolle dansgroepen.

Amerikaanse High Schools waar de meiden op hun billen krijgen, hebben vaak succesvolle dansgroepen.

Het is opmerkelijk dat scholen in Amerika waar lijfstraf op de billen het meest wordt toegepast ook zeer succesvolle dansgroepen hebben.

In de zuidelijke staten van Amerika zijn er nog steeds veel scholen waar de paddle gebruikt wordt om studenten straf op hun billen te geven. Tegenwoordig is dat veel minder dan vroeger en het gebruik neemt nog steeds af.

Lijfstraf bestaat dan uit ‘spanking’ of ‘paddling’. Als je de regels overtreden hebt krijg je met de hand of een houten plank (de paddle) een hard pak op je billen. Dat geldt voor jongens en meisjes, tot en met de laatste klas van de High School, dus tot je 17 of 18 jaar oud bent.

Het schoolhandboek en de gedragsregels (code of conduct) staan vaak op internet vermeld. Als een leerling op deze manier officieel wordt gestraft, wordt dit ook officieel vastgelegd. Als er terloops wordt gestraft, zal dat niet altijd het geval zijn. Als een sportcoach de paddle gebruikt, wordt dat bijna nooit vastgelegd.

Er zijn officiële statistieken gepubliceerd waarin per school vastgelegd is hoe vaak lijfstraf gebruik wordt.

Het is dan opvallend dat tussen de High Schools waarbij het vaakst een pak op de billen als straf gegeven wordt, veel zeer succesvolle dansgroepen actief zijn met veel deelneemsters.

Hoewel het niet op de website staat dat je bij het dansen op je billen krijgt, ligt het wel voor de hand. Soms is er een ‘athletic handbook’ waarin duidelijk vermeld wordt dat de coach gebruik kan maken van ‘corporal punishment’, oftewel een pak op de billen zal geven. Ook staat vaak in het schoolhandboek vermeld dat bij buitenschoolse activiteiten de schoolregels extra streng toegepast zullen worden. Het ligt dan in de lijn van de verwachting dat de coach bij een stel levenslustige en rumoerige meiden van tijd tot tijd de orde zal handhaven door één of meerdere meiden met de paddle te geven.

Kennelijk is een strenge aanpak met het gebruik van een stevig pak op de billen gunstig voor meiden die aan ballet en dans doen. In situaties waarin dit een normaal onderdeel is van danstraining kiezen veel meisjes hiervoor. Ze ook eenvoudig voor iets anders hadden kunnen kiezen.

Dat het in de lijn van de verwachting ligt om meisjes die aan ballet en dans doen correctie en straf op hun billen te geven is een lang bestaand gegeven. Ballet is typisch iets dat bij meisjes past. Het past op dezelfde manier bij meisjes dat ze op hun blote billen krijgen voor ondeugendheid, ongehoorzaamheid of kattigheid. Er zijn ook veel nostalgische plaatjes bekend waar juist balletmeisjes van hun lerares met een martinet op hun blote billen krijgen.