Volleybal teams

Volleybal teams

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen en billenkoek is daar regelmatig een onderdeel van, zowel tussen de speelsters onderling als tussen de coach en de speelsters.

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen.

Het voorbeeld rond volleybal betreft een Amerikaanse vrouwelijke coach die in 2011 op een bulletin board over volleybal schreef. Ze vertelde dat ze uitsluitend als coach wilde werken bij scholen waar het toepassen van lijfstraf was toegestaan. In een aantal monologen legde ze haar standpunt uit. Het leidde tot een felle discussie die uiteindelijk afgekapt is. Om de leesbaarheid te vergroten zijn tussenkopjes toegevoegd.

De korte samenvatting is dat het hebben van de juiste discipline de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn. Dat geldt dan niet alleen voor de sport maar ook voor de rest van het leven. Voor een coach is het daarbij cruciaal om zo consequent mogelijk te zijn. Volgens haar  is de beste manier om deze discipline bij meisjes tot stand te brengen de mogelijkheid om straf op de billen te geven. Het is belangrijk om dit consequent te doen. Altijd als dat nodig is.. Ze kreeg daarmee veel kritiek, maar ook bijval van mensen van mensen die vergelijkbare effecten hadden gemerkt.

De denkwijze van deze coach lijkt ouderwets. Zelfs vandaag de dag kun je in een paar minuten op Google vacatures als volleybal coach vinden bij High Schools waar het gebruik van de paddle toegestaan is. Deze scholen blijken dan ook altijd keurig een aansprakelijksheidsverzekering geregeld te hebben. Waarschijnlijk is het standpunt van deze coach helemaal niet zo ouderwets en hebben meer coaches dezelfde overtuiging. Ze zijn alleen daar niet zo open over.

Hieronder volgt een weergave van haar mening en haar ervaringen.

Discipline en consequent zijn is voorwaarde

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar bij een meisjes volleybalteam een consequente aanpak altijd belangrijk is. Dat kan met of zonder billenkoek, maar mét billenkoek is er veel meer mogelijk en veel meer te bereiken dan zonder.

Met of zonder billenkoek, een consequente aanpak is altijd belangrijk.

Het maakt volgens haar niet uit hoe een coach discipline handhaaft bij de speelsters. Dit kan met billenkoek of rondjes hardlopen. De sleutel tot succes ligt altijd in het consequent zijn. Consequent zijn betekent dat de relatie tussen een bepaalde daad en het gevolg ervan, de consequentie, altijd en vooraf duidelijk is.

Een sportvrouw die zich goede discipline eigen gemaakt heeft zal succes en voldoening hebben in haar leven. Dat is een blijvend en positief effect dat aanhoudt, ook als de tijd dat ze aan sport deed al lang verleden tijd is. Daarom is sport ook zo belangrijk. Met een goede aanpak, leren de deelneemsters niet alleen technieken om wedstrijden te winnen, maar ook vaardigheden die belangrijk zijn om succesvol te zijn in het leven.

Deze coach heeft jaren ervaring met het werken met meisjesteams op allerlei High Schools waar soms wel en soms geen lijfstraf toegestaan was als disciplinaire mogelijkheid. Volgens haar is het volkomen duidelijk dat er bij meisjesteams mét billenkoek meer mogelijk en veel meer te bereiken is dan zonder.

In haar definitie is discipline wat iemand doet als niemand kijkt en niemand er ooit iets van zal merken. Het gaat aanzienlijk verder dan straf en beloning. Als coach op een middelbare school ben je er volgens haar niet alleen verantwoordelijk voor dat iemand een sport leert beheersen. Het is ook je taak dat de speelsters discipline verwerven en opgroeien als verantwoordelijke leden van de samenleving. Integriteit is belangrijker dan winnen of verliezen. Iemand die de juiste discipline heeft kun je leren winnen. Zolang dat niet het geval is, kun je iemand weinig leren.

Drie voorwaarden voor zelfdiscipline

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar duidelijke regels en verwachtingen en consequent handhaven daarvan leidt tot meer discipline.

Duidelijke regels en verwachtingen en consequent handhaven leidt tot meer discipline.

Volgens haar zijn er drie noodzakelijke voorwaarden om de zelfdiscipline van speelsters te vergroten.

De eerste is zelf het goede voorbeeld te geven. Als een coach verwacht dat de speelsters op tijd zijn, moet zijzelf ook perfect op tijd zijn. Als een coach geen ruw taalgebruik van de speelsters accepteert, moet ze dat zelf ook niet doen.

De tweede voorwaarde is het hebben van duidelijke regels en verwachtingen in het team en consequent zijn in het handhaven ervan. Als de coach een speelster bestraft voor vloeken, moet ze bereid zijn om iedere speelster voor hetzelfde te bestraffen. Verschillende maatstaven voor verschillende speelsters of voor verschillende situaties werkt niet.

De derde voorwaarde is het verschil zien tussen een gebrek aan discipline of houding en een gebruik aan vaardigheid. Iedereen moet het leren. Als coach moet je het verschil zien tussen iemand die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist om het beter te doen of iemand die een fout maakt omdat ze zich niet wil inspannen om te doen waar ze toe in staat is. Een speelster die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist valt niets te verwijten. Het is dan de taak van de coach om haar die vaardigheden te leren. Als een speelster de vaardigheid heeft maar ervoor kiest om die niet toe te passen, is het de taak van de coach en het juiste moment om haar daarvoor te straffen.

Volgens deze coach is het essentieel om iedereen gelijk te behandelen en moet iedereen dat vooraf goed begrijpen. In het hele team, maar ook bij potentiële nieuwe speelsters moet duidelijk zijn: wangedrag is nooit acceptabel, van geen enkele speelster.

De opvoeding van de eigen dochters

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar het voor meisjes heilzaam is als ze van tijd tot tijd een stevig pak op hun billen krijgen. Ze baseert dat op haar eigen ervaring tijdens haar eigen jeugd maar ook op de manier waarop ze haar drie dochters opgevoed heeft. Wat voor haarzelf en voor haar dochters werkte zal vast ook zo voor andere meisjes werken. Billenkoek is namelijk niet alleen een boodschap dat er een grens is overschreden, maar ook als een soort interne schoonmaak.

Van tijd tot tijd een stevig pak op de billen is heilzaam voor meisjes.

Ze heeft zelf drie kinderen. In de opvoeding van haar eigen kinderen gebruikt ze dezelfde aanpak die ze heeft ondervonden van haar eigen ouders toen zij jong was. Straf betekende voor haar toen per definitie billenkoek, en de haar billen gingen daarbij altijd bloot. Ook al vond ze het vroeger vreselijk om billenkoek te krijgen, toch is ze ervan overtuigd dat ze hierdoor gevormd is tot een verantwoordelijke vrouw.

Op dezelfde manier is ze stellig naar haar eigen dochters. Wat voor haarzelf werkte, zal net zo goed voor haar dochters werken.  Daarom was het een duidelijke principe dat zolang de dochters thuis wonen het overtreden van huisregels en afspraken billenkoek tot gevolg heeft. Ze bracht dit principe altijd en consequent in de praktijk, uit volle overtuiging. Er valt weinig te bedenken dat meer heilzaam is voor een meisje dan dat ze van tijd tot tijd een stevig pak op haar billen krijgt. Dat was vroeger en dat is nog steeds zo. Ze heeft bij de opvoeding van haar eigen drie dochters ondervonden dat billenkoek inderdaad heel goed werkt.

De billenkoek is dan niet alleen een boodschap dat er een grens is overschreden, maar ook als een soort interne schoonmaak. Nadat een meisje een stevig portie billenkoek heeft gekregen zijn onrust,  onvrede en doffe ogen verdwenen.  Op zo’n moment is een meisje weer rustig van binnen. Ze is tevreden en heeft sprankelende levenslustige ogen. Dat effect is niet incidenteel, maar treedt bijna elke keer op.

Vast principe: meisjes krijgen billenkoek op hun blote billen

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat de anatomie van alle meisjes en de persoonlijkheid van de meeste meisjes optimaal past bij het gebruik van billenkoek. Om het optimale effect inclusief de heilzame interne schoonmaak te bereiken is het noodzakelijk dat de billenkoek voldoende intens is. Daarom moeten meisjes in principe hun billenkoek altijd op de blote billen krijgen. Dat geldt zeker voor de oudere meiden.

Ook oudere meisjes hebben baat bij een goed en stevig pak op hun blote billen.

De beste manier om meisjes te corrigeren is met billenkoek. Dat leidt geen twijfel. De anatomie van alle meisjes en de persoonlijkheid van de meeste meisjes past optimaal bij het gebruik van billenkoek. Een noodzakelijke voorwaarde om het optimale effect, inclusief de heilzame interne schoonmaak, te bereiken is dat ze een intens pak billenkoek moeten krijgen. Te zacht heeft geen zin. Hier maken zachte heelmeesters stinkende wonden. Daarom houdt ze thuis vast aan het principe dat meisjes hun billenkoek altijd op de blote billen krijgen. Dat verandert niet als meiden ouder worden. Het is niet zo dat bij oudere meisjes het opeens minder effectief is om billenkoek op de blote billen te geven. Integendeel. Juist bij oudere meisjes is het belangrijk dat billenkoek voldoende indruk en impact blijkt maken. Meisjes voelen de billenkoek nu eenmaal beter als ze die op hun blote billen krijgen.

Een tweede manier om ervoor te zorgen dat billenkoek voldoende intens is en daarmee voldoende effect heeft is het gebruik maken van een hulpmiddel zoals een haarborstel. Zeker als de meisjes ouder worden is een haarborstel een goede aanvulling.

De billenkoek met hand en haarborstel gaat door tot het gewenste effect bereikt is, ook bij relatief kleine aanleidingen.

Het effect van de billenkoek is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Het heeft ook een duidelijk positief effect op gedrag en prestaties. Voor haar dochters is het duidelijk dat niet hun leeftijd bepalend is of ze wel of geen billenkoek zullen krijgen, alleen maar hun gedrag.

Ze is ervan overtuigd dat het de band tussen haarzelf en haar dochters alleen maar versterkt heeft. Ze is er ook van overtuigd dat dit niet alleen maar bij haar dochters zo werkt. Dit werkt bij andere meisjes op precies dezelfde manier. Misschien geldt dat niet voor alle meisjes, maar wel voor veel.

Autoriteit, intimiteit en nabijheid

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar belangrijk is dat meiden zich realiseren dat billenkoek gewoon is en tot de mogelijkheden behoort.

Het is belangrijk dat meiden zich realiseren dat billenkoek tot de mogelijkheden behoort.

Voor opgroeiende meiden is het heel belangrijk is dat ze zich realiseren dat het krijgen van billenkoek tot de mogelijkheden behoort. Door de eigen ervaring in de eigen jeugd, de ervaring bij het opvoeden van haar eigen kinderen en haar jarenlange ervaring bij het coachen van volleybal teams staat dit voor haar als een paal boven water. Net zo belangrijk is de zekerheid dat deze billenkoek ook daadwerkelijk en onafwendbaar gaat gebeuren zodra ze dat verdienen.

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat ze wil dat speelsters in haar volleybal team weten dat ze, zoals haar eigen dochters, daadwerkelijk en onafwendbaar billenkoek krijgen zodra ze dat verdienen.

Er volgt daadwerkelijk en onafwendbaar billenkoek zodra dat verdiend is.

In de huiselijke situatie wordt een meisje bij voorkeur gecorrigeerd door haar over de knie te leggen. Het is logisch dat een meisje dan haar straf op haar blote billen krijgt omdat dit past bij de sfeer van autoriteit, intimiteit en nabijheid. Bovendien heeft het simpelweg op deze manier het beste effect heeft. Dat betekent doorpakken wanneer het nodig is. Dus consequent zijn in de beslissingen, resoluut en streng in de uitvoering maar ook absoluut rechtvaardig.

Het is belangrijk dat een meisje weet en voelt als ze iets fout gedaan heeft. Ze weet dan dat het een volgende keer anders moet. De manier om dit aan een meisje duidelijk te maken is door haar een pak op haar billen te geven. Hier zijn de billen ook voor bedoeld. Een meisje hoort de billenkoek te voelen tijdens het pak slaag en voor een korte periode daarna. Om dat te bereiken is het belangrijk dat de billen bloot zijn en dat er stevig geslagen wordt. Een hulpmiddel helpt om het doel te bereiken. Een gezonde meid kan prima tegen een stevig pak billenkoek.

Voor vriendinnen die blijven slapen gelden dezelfde regels

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat ze altijd aan haar dochters en aan eventuele vriendinnen die bleven slapen uitlegde dat de regels consequent hetzelfde blijven, ook als er vriendinnen op bezoek zijn. Die vriendinnen en hun ouders moesten vooraf weten dat billenkoek bij haar altijd de eerste disciplinaire maatregel was.

Als vriendinnen blijven slapen blijven de regels consequent hetzelfde.

Ze heeft het haar dochters ook duidelijk gemaakt dat aan deze routine niets verandert als er een vriendinnetje blijft slapen. Een logeerpartij is geen reden om opeens goed functionerende regels te veranderen. Billenkoek was en blijft altijd de eerste disciplinair maatregel. Het betekent wel dat die zelfde regels dan ook gaan gelden voor de meisjes die blijven slapen.

De dochters waren vrolijk, attent, sympathiek en levenslustig en ze hebben veel vriendinnen. Deze vriendinnen wilden en willen wel eens blijven slapen en soms is dat ook praktisch. De afspraak hierover en de aanpak erbij is nog altijd hetzelfde.

Als een van haar dochters wil dat er één of meer vriendinnetjes blijft slapen, weet ze dat dit pas kan nadat haar moeder een gesprek met de moeder van het vriendinnetje heeft gehad over afspraken en regels die gevolgd zullen worden. Meestal heeft haar dochter uit voorzorg al met de vriendinnetjes over regels en straf en gepraat en heeft ze verteld dat zij zelf dan altijd op haar billen krijgt. En dat dit dus ook voor hen gaat gelden als ze zouden blijven slapen.

Omdat het toepassen van billenkoek in die gebieden van Amerika nog heel veel voorkomt is dat voor het vriendinnetje van de dochter meestal niet vreemd.

Het gesprek met de andere moeder over consequent zijn

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat ze de ervaring heeft dan de meeste ouders open staan voor een gesprek over welke consequentie past bij het overtreden van regels. Ze legde aan de moeders van vriendinnen uit dat voor haar eigen dochters die consequentie altijd een stevig pak billenkoek is. Met de moeder stemde ze dan af hoe het tijdens het bezoek zou gaan. Meestal wilde de moeder van een vriendin dat haar dochter zich aan dezelfde regels moest houden en op dezelfde manier behandeld zou worden als de dochter des huizes. Sommige moeders vonden het beter dat hun dochter zich in een andere kamer kon terugtrekken en dat alleen de dochter des huizes billenkoek zou krijgen en slechts een enkeling zag van het bezoek af.

In sommige gezinnen is de gewoonte om meisjes die de regels overtreden direct en consequent een pak op de blote billen te geven.

Meestal kent zij de moeder van het vriendinnetje via school of de kerk, wat het eenvoudig maakt om een gesprek aan te gaan. Daarbij legt ze aan de andere moeder uit dat haar opvoedingsaanpak consequent en duidelijk is en zo blijft, ook als er iemand blijft slapen. Ze legt uit dat als haar dochter alleen of samen met iemand anders iets doet waarvan ze weet dat het niet mag, haar dochter altijd een stevig pak billenkoek krijgt. Als het nodig is om deze straf te geven tijdens de logeerpartij kan ervoor gezorgd worden dat de logée zich even terug kan trekken.

Meestal staat de moeder van de aanstaande logée erop dat als er tijdens de logeerpartij regels werden overtreden en straf nodig, haar dochter op dezelfde manier behandeld zou worden als de dochter des huizes als ze net zo schuldig is. In een enkel geval vindt een moeder van de aanstaande logée het prettig dat haar dochter zich dan terug kan trekken.

De volgende vraag is dan altijd wat er gedaan moet worden als het meisje zelf van mening was dat ze net zo schuldig is en dus solidair wil zijn. Het antwoord is dan meestal dat het dan akkoord is om haar hetzelfde te behandelen.

Als dan de dag gekomen is waarop een logée voor de eerste keer blijft slapen, wordt bij een kopje thee uitgelegd dat er huisregels zijn en dat het in dit gezin de gewoonte is meisjes die de regels overtreden direct en consequent een pak op de blote billen te geven. Afhankelijk van de afspraak die met de andere moeder gemaakt is, wordt de logée òf gewaarschuwd dat dit nu ook voor haar geldt en dat ze bij het overtreden van een huisregel billenkoek tegemoet kan zien, òf erop voorbereid dat ze even naar boven wordt gestuurd zodat dochterlief op haar billen kan krijgen òf erop voorbereid dat ze in zo’n geval zelf mag beslissen of het eerlijk is de straf ook zelf in ontvangst te nemen.

Als het nodig is gaat het gebeuren, ook al is het soms even wennen

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar de meeste meiden nooit te oud zijn om op hun billen te krijgen, ook al vinden ze het misschien niet leuk op het moment dat het gebeurt.

De meeste meiden zijn nooit te oud om op hun billen te krijgen.

Het vooruitzicht dat billenkoek krijgen een mogelijkheid is blijkt geen belemmering te zijn om te komen logeren. Integendeel.

Regelmatig heeft ze logées en soms meerdere tegelijk. Daarbij worden ook wel eens regels overtreden waarbij het duidelijk is dat er billenkoek gaat volgen. Het gaat dan om te laat komen voor het eten, na waarschuwingen nog niet stil zijn om te slapen maar doorkletsen of jokken (bijvoorbeeld over huiswerk dat af is maar wat dan niet zo blijkt te zijn).

Soms lijkt het alsof de dames heel bewust op de situatie aansturen, uit balorigheid of nieuwsgierigheid. Soms is het meer een vergissing, zoals de reistijd verkeerd inschatten en zo laat vertrekken dat op tijd komen niet meer mogelijk is.

De gevolgen zijn altijd hetzelfde, of de meisjes het nu leuk vinden of niet. Uiteraard vindt geen enkel meisje het leuk om over de knie te gaan en straf op haar blote billen te krijgen en dat hoort ook zo te zijn. Voor de eigen dochters is het wel vertrouwd dat ze op die manier straf krijgen. Ze weten wat ze kunnen verwachten, ze weten hoe het voelt als het voorbij is. Ook voor logées die al vaker over de knie zijn geweest is het ook niet vreemd. Hetzelfde geldt voor meisjes die gewend zijn thuis van hun ouders op hun billen te krijgen. Soms vertonen de billen van deze meisjes zelfs duidelijke sporen van recente straf.

Er blijven ook wel eens meiden slapen voor wie het nieuw is, die nog niet eerder hebben meegemaakt dat ze van een vreemde op hun billen krijgen of voor wie het jaren geleden is. Sommige meiden voelen zich onzeker over hun lichaam of schamen zich als ze naakt zijn.

Ook voelen sommige meiden van 16, 17 of 18 jaar zich eigenlijk te oud om billenkoek te krijgen, terwijl in werkelijkheid het effect van billenkoek uitstekend blijft en niet minder wordt als de meiden ouder worden. De meeste meiden zijn nooit te oud om  op hun billen te krijgen als ze dat verdiend hebben.

Consequent zijn en doorpakken

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat ze ervan overtuigd is dat wat in het verleden werkte, nu ook nog goed werkt.

Wat in het verleden werkte, werkt nu ook nog goed.

In al die situaties is het belangrijk om consequent te zijn en consequent te blijven. Als opvoeder en autoriteit moet je dan doorpakken. Meiden moeten beseffen dat als ze straf verdienen ook straf gaan krijgen en dat ze die straf altijd op hun blote billen krijgen. Zo was dat vroeger ook voor haar en ze wilde datzelfde besef overdragen op haar dochters. Wat in het verleden goed werkte, werkt nu ook nog goed. Zeker als het om dit soort oer-dingen gaat.

Als er een aanleiding was om straf te geven, is het belangrijk om door te pakken. Dus deed ze precies hetzelfde dat haar moeder ook bij haar deed. Ook als het gaat om een meisjes dat voor de allereerste keer in haar leven op haar billen gaat krijgen.

Doorpakken  betekent in een rechte stoel gaan zitten, het meisje voor je laten staan, resoluut de billen bloot maken, het meisje over de knie leggen en vastzetten en direct beginnen met een fiks pak billenkoek op volle sterkte. Gespartel en geroep negeren en bij voorkeur gaat ze door tot het ideale punt. Dat ideale punt is wanneer het meisje huilt, ze zich overgeeft aan de situatie en aan de autoriteit en een overtuigend voornemen heeft om zich het in het vervolg beter aan de regel te houden. Het is ook belangrijk dat het meisje begrijpt en accepteert dat ze bij een volgende keer op dezelfde manier over de knie gaat en misschien een beetje harder op haar blote billen gaat krijgen.

Na de billenkoek zet ze het meisje even op schoot te troosten en te knuffelen. Daarna stuurt ze haar naar de hoek om plaats te maken voor de volgende kandidaat, als daar sprake van is.

Als er sprake is van eventuele logées, is de vaste volgorde is dat een meisje die het voor de eerste keer meemaakt ook als eerste over de knie gaat. Dan is het maar geweest. De eigen dochters gaan als laatste en worden altijd het meest streng behandeld.

Als de meisjes erg stout zijn geweest volgt er een tweede ronde met haarborstel of paddle. Nadat het hele proces klaar is krijgt ieder meisje nog een knuffel, eventuele tranen worden weggeveegd en mogen ze naar boven.

Een sterke band

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het haar ervaring is dat door het geven billenkoek de band met de meisjes die dat krijgen juist hechter wordt.

Door billenkoek wordt de band juist hechter.

Het bijzondere is dat door het krijgen van billenkoek de onderlinge band veel hechter wordt, zowel tussen de vriendinnen onderling als tussen de meiden en de (gast)moeder. Als een vriendin enkele keren over de knie is geweest wordt er bij aankomst en vertrek net zo geknuffeld en gekust als bij de eigen kinderen.

Als een logée zich volgens afspraak terugtrekt en geen deel is van de straf leidt dat vrijwel altijd tot verwijdering tussen de vriendinnen. Iemand die zich boven terugtrekt en de dans ontspringt is daarna ook nauwelijks meer deel van het geheel. Zijzelf, maar ook de meiden die wel op hun billen hebben gekregen, voelen het achteraf als onsolidair en verraad. Zo’n meisje wil in het vervolg òf niet meer logeren, òf de volgende keer het zelf ondergaan.

Het komt soms voor dat een paar dochters en hun vriendinnen die blijven slapen ‘s avonds ver na de afgesproken eindtijd thuis kwamen. Ze worden dan naar boven gestuurd om snel hun nachtkleren aan te doen, hun tanden te poetsen en naar de WC te gaan en met hun eigen haarborstel weer beneden te komen. De fluisterende gesprekken, het rijtje bedeesde meiden in hun nachtpon met hun haarborstel in de hand en de anticipatie van wat gaat komen vindt ze nog altijd onvergetelijk. Na een toespraak met de uitleg dat keuzes consequenties hebben en dat een pak billenkoek beter is dat andere consequenties en gevaren die hun keuzes met zich meebrengen gaat dan de eerste dame over de knie.

Meiden moeten weten voor welk gedrag ze op hun billen krijgen

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar belangrijk is dat meiden moeten weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel moeten meiden weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen. Het is de taak van de coach om hierin consequent te zijn en ervoor te zorgen dat iedere keer als een meisje toch dat gedrag vertoont ze ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk haar billenkoek krijgt.

Meiden moeten weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel is moeten meiden weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen.

In de schoolsituatie is er sprake van meer afstand en dient een coach of een docent over het algemeen de paddle te gebruiken. Het is voor een team met sportmeiden belangrijk om te weten dat de paddle een optie is en dat hun coach niet zal aarzelen om de deze daadwerkelijk te gebruiken.

Meiden moeten weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel is moeten meiden weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen.

Voor de coach zelf is het echter in de praktijk lastig om dit ook consistent te doen. Het is gemakkelijker om een een speelster push-ups te laten doen of een paar rondjes te laten hardlopen. Dat past beter bij het normaal verloop van een training. Juist om die reden is zoiets niet geschikt als straf.

Meiden moeten beseffen als het straf is en dat doen ze als ze het op hun billen voelen. In de praktijk is het soms moeilijker om de meiden te laten krom staan en met de paddle te geven, omdat dit tevens een onderbreking van de training is.

Het is essentieel om consequent te zijn

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar belangrijk is om consequent te zijn, wat betekent dat hetzelfde gedrag iedere keer tot dezelfde straf moet leiden. Bovenstaande foto stond overigens in 2015 op Sociale Media met het bericht dat de speelster met rugnummer 21 zojuist van de coach, die tevens de moeder van één van de andere speelster is, in de kleedkamer een pak op haar billen had gekregen omdat ze na een paar waarschuwingen nog steeds niet goed oplette. Volgens degene die het bericht plaatste en bij die training in de zaal zat, klonk het alsof het op de blote billen was en was toe ze weer terugkwamen haar hoofd minstens zo rood als haar billen waarschijnlijk waren. Op het moment dat de foto genomen werd, legde de coach uit dat iedere speelster die niet goed oplet ook een pak op haar billen kan verwachten. Daarna deden alle speelster aanzienlijk beter hun best.

Consequent zijn betekent dat hetzelfde gedrag iedere keer tot dezelfde straf leidt.

Het is echter essentieel om consequent te zijn. Als een speelster met bepaald gedrag vandaag straf met de paddle krijgt, moet iemand met datzelfde gedrag morgen ook straf met de paddle krijgen. Hetzelfde geldt ook voor de situatie dat er een andere consequentie gebruikt wordt omdat het toepassen van de paddle niet mogelijk is.

De speelsters moeten weten waar ze aan toe zijn. Ook als ze geen zin hebben om straf te krijgen. Ook als het betekent dat er dan even een onderbreking van de training is.

Het is te rechtvaardigen om oudere meiden die al langer in het team zijn strenger aan te pakken omdat zij inmiddels moeten weten welke verwachtingen er zijn.

Het gebruik van de paddle in de training en bij wedstrijden

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging de paddle met name gebruikt moet worden bij overtredingen van teamregels.

De paddle moet met name gebruikt worden bij overtredingen van teamregels.

Uit gesprekken met andere coaches die ook de mogelijkheid hebben om de paddle gebruiken, blijkt volgens haar de overgrote meerderheid ervan overtuigd te zijn dat de paddle vooral bij oudere meiden een waardevol instrument is.

De paddle is er om te gebruiken bij overtredingen van teamregels. Als de speelsters fouten maken bij oefeningen of in spelsituaties, moeten er extra instructie of aangepaste oefeningen volgen. Als er slecht gepresteerd wordt doordat men zich niet inspant ligt het anders. Straf op de billen leidt dan tot goede resultaten, ook als de slechte prestatie het gevolg is van niet voldoende rust nemen of verkeerd eten.

Een voorbeeld is een meid die niet de tijd en de aandacht neemt om zichzelf verzorgen. Het wordt dan tijd om goede zorg te besteden aan haar billen. Als een slechte houding de oorzaak van een slechte oefening is, wordt het tijd om die houding te veranderen.  Een pijnlijk achterwerk is de beste manier om de houding van een meid met een sterk wil te veranderen. Een speelster de regels kent en zich er toch niet aan houdt, overschrijdt daarmee een grens of is bezig de coach uit te dagen. Deze coach heeft aan haar team duidelijk gemaakt dat iedere speelster die bewust grenzen overschrijdt of denkt te moeten uitdagen, per definitie de reactie op haar billen krijgt uitgekeerd.

De uitvoering in de praktijk

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar voor een opgroeiende meid of een jonge vrouw meestal al gênant genoeg is dat ze op haar billen gaat krijgen en dat daarom bij voorkeur haar teamgenotes er niet bij aanwezig mogen zijn. Een uitzondering is wanneer meiden die samen overtredingen begaan samen gestraft worden. Een andere uitzondering betreft de aanvoerster van het team: als zij iets doet dat schadelijk is voor het team dan is het passend haar met de paddle te geven waar het team bij is.

In het algemeen wordt straf op de billen in beslotenheid gegeven.

De vraag is natuurlijk hoe dat in zijn werk moet gaan. In het algemeen is disciplinering een aangelegenheid tussen de coach en de speelster. Beloningen en prijzen hoort publiekelijk, straf hoort in beslotenheid. Het is voor een opgroeiend meid of een jonge vrouw meestal al gênant genoeg dat ze op haar billen gaat krijgen. Daarom gebeurt dit bij voorkeur niet ten aanschouwe van haar teamgenotes. Naar de mening van deze coach zijn er twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is dat meiden die samen overtredingen begaan samen gestraft moeten worden. De tweede uitzondering betreft de aanvoerster van het team. Als zij iets doet dat schadelijk is voor het team dan is het een serieuze overweging haar met de paddle te geven waar het team bij is.

De beste houding voor een meisje dat straf krijgt is als ze over een tafel buigt en de rand aan de andere kant beetpakt. Als ze haar hoofd omhoog houdt, haar buik op de tafel drukt en haar benen gestrekt houdt is haar rug hol en zijn haar billen optimaal naar achteren en omhoog gericht en liggen optimaal gepositioneerd om de klappen van de paddle op te vangen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elkde klap voldoende hard is en niet te zacht. Voldoende indrukwekkend en niet symbolisch.

Er is geen verschil tussen wedstrijden en trainingen. Ook bij wedstrijden met publiek is er altijd wel een gelegenheid in een kleedkamer of een kantoortje om een speelster in rust straf te geven. Bij uitwedstrijden zorgt ze ervoor dat ze haar paddle altijd bij haar heeft en ze zorgt ervoor dat haar speelsters dat goed beseffen.

De invloed van de paddle

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging gezonde volleybalmeiden het beste met volle energie, kracht en aandacht op hun billen kunnen krijgen.

Meiden kunnen het beste met volle energie, kracht en aandacht op hun billen krijgen.

Er zijn twee redenen waardoor deze coach er door de jaren heen steeds meer van overtuigd is geraakt dat de paddle bij meiden een uniek hulpmiddel is.

Het gaat hierbij om het vermogen van meiden op billenkoek te absorberen en om het vermogen van meiden om te veranderen.

Het eerste dat opvalt is het enorme vermogen van meiden om te absorberen op het moment dat ze op hun billen krijgen.

Het is inderdaad niet voor niets dat de natuur bij meiden en jonge vrouwen zoveel aandacht heeft besteed aan het lichaamsdeel dat al eeuwenlang bedoeld is om straf in ontvangst te nemen. Meiden kunnen wat dat betreft heel wat incasseren.

Maar het is meer dan incasseren, het is vooral absorberen. De energie en de boodschap wordt opgezogen, komt daadwerkelijk binnen en kan daar zijn heilzame werking doen.

Om dit tot stand te brengen moet een bepaalde intensiteit bereikt worden. Deze benodigde minimale intensiteit ligt per persoon verschillend maar meestal hoger dan aanvankelijk gedacht.

Iedere sessie moet verandering teweeg brengen

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging iedere keer dat een speelster billenkoek krijgt voor haar voldoende redenen moet opleveren om te veranderen.

Iedere keer billenkoek moet voor een speelster voldoende redenen opleveren om te veranderen.

In principe is het aan te bevelen om meiden met volle energie, kracht en aandacht straf op hun billen te geven. Er moet voortdurende afstemming zijn om te bepalen of de benodigde intensiteit bereikt is. Meer is niet nodig maar minder is zonde van de gelegenheid. Hierbij is het hebben van veel ervaring uiteraard van onschatbare waarde.

Want dat is het tweede dat zo opvallend is: het enorme vermogen van meiden om te veranderen. De potentie van meiden om te veranderen nadat ze op hun billen hebben gekregen moet niet onderschat worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij meiden niet te lang gewacht wordt.

Een goed geplaatst en terecht pak op de billen heeft bij een opgroeiende meid meer overtuigingskracht dan wat dan ook.

Het is daarom belangrijk dat iedere sessie de juiste indruk maakt en verandering teweeg brengt.

Na de straf

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het haar ervaring is dat als meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen, de bereikte discipline zich vertaalt in betere resultaten.

Nadat meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen, vertaalt de bereikte discipline zich in betere resultaten.

Als een meisje straf heeft gekregen is de kwestie natuurlijk vergeven en vergeten. Het hoeft daarna niet meer ter sprake te komen. Het voegt ook weinig toe om de speelsters er doorlopend aan te herinneren dat ze op hun billen krijgen als ze niet goed hun best doen.

Als de regels en consequenties duidelijk zijn, dan weten ze wat er gaat gebeuren als ze de regels overtreden. Daarom is het belangrijk om juist in het begin van het seizoen de regels extra streng aan te zetten en te handhaven. Regels die consequent worden gehandhaafd hebben weinig aandacht nodig. Eventueel kan een meisje één enkele waarschuwing krijgen. Ze weet dan dat een volgende herhaling van wat ze net deed een pak op haar billen op zal leveren. Het is dan uitermate belangrijk om een herhaling inderdaad door te zetten. Er doen weinig dingen meer afbreuk dan met straf dreigen maar het niet uitvoeren.

Cruciaal is dat een meisje dat zojuist straf op haar billen heeft gekregen, getroost wordt voordat ze de kamer weer verlaat. Voor sommige speelsters is billenkoek krijgen een simpele consequentie en daarna kunnen ze makkelijk weer verdergaan. Voor anderen is het belangrijk om even de tijd te krijgen om tot zichzelf te komen. Vooral als de straf serieus was is het belangrijk om duidelijk te maken en eventuele onzekerheid weg te nemen dat ze er nog steeds helemaal bij hoort. Hetzelfde geldt voor meiden die niet gewend zijn met de gevolgen van hun daden geconfronteerd te worden, terwijl zij er natuurlijk het meeste van kunnen leren.

Juist de periode direct na de straf, waarbij de meiden hun billen nog goed kunnen voelen, is het meest waardevol. Ze zijn dan zich het meest bewust van hun gedrag en de mogelijke consequenties daarvan. Ze staan dan ook het meeste open om te leren en te ontwikkelen.

Nadat meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen, vertaalt de bereikte discipline zich in betere resultaten.

Over de knie: duidelijk, veilig en vertrouwd

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het haar ervaring is dat meiden het beste functioneren nadat ze op hun blote billen hebben gekregen.

Meiden functioneren het beste nadat ze op hun blote billen hebben kregen.

Tegenwoordig beperken scholen het gebruik van lijfstraf tot de paddle. Zeker in coaching kan de afstandelijkheid die dit met zich mee brengt goed werken. Ze is er echter van overtuigd dat iets anders nog beter werkt. Opgroeiende meiden leren volgens haar het beste als ze over de knie gaan en billenkoek op hun blote billen krijgen. Een bewijs hiervoor ziet ze in het feit dat meiden het beste functioneren en het beste in hun vel zitten nadat ze een verhelderend pak op hun blote billen hadden gekregen. Meiden profiteren er optimaal van en ze kunnen er prima tegen. Ze heeft dat keer op keer meegemaakt met de eigen dochters en hun vriendinnen die blijven logeren.

De coach heeft in haar loopbaan twee keer meegemaakt dat haar eigen dochter in het team zat. Uiteraard golden voor haar dochters dezelfde regels als voor de andere teamleden, maar in hun geval handhaafde ze de regels strenger om een voorbeeldfunctie neer te zetten. Als er reden voor straf was gaf ze haar dochters op dezelfde manier straf als thuis. Dat betekent meenemen naar het kantoortje, de sportbroek en slip omlaag, over de knie en dan een flink pak billenkoek op de blote billen. Daar waren haar dochters mee opgegroeid en ze zag geen reden het bij volleybaltraining anders te doen. Uiteraard konden de andere teamleden dit horen. Meestal zaten bij er ook wel een paar meiden in het team die wel eens bij hen gelogeerd hadden en dus zelf zulke billenkoek hadden meegemaakt.

De andere leden van het team kregen hun straf aanvankelijk op de normale manier: voorover gebogen, met de paddle op hun sportbroekje maar wel zo hard dat het serieuze indruk maakte. Nadat elk meisje een paar keer de paddle hadden gevoeld, legde ze hen de keus voor. Ze konden kiezen tussen de paddle zoals ze dat gewend waren of over de knie zoals haar dochter straf kreeg. Zonder uitzondering kozen ze er dan voor om dezelfde behandeling te krijgen als de dochter, ook nadat ze begrepen dat het dan op de blote billen zou zijn. Dat was dan ook wat gebeurde. Zo kregen deze speelsters op dezelfde manier billenkoek op de blote billen zoals haar dochters en eventuele logées gewend waren te krijgen.

Na een korte tijd gold dat voor het hele team. Ze kon toen iedere speelster op dezelfde manier behandelen als haar eigen dochter. Zo voelde het voor die meiden zelf ook. De meiden zeiden dat ze het gevoel hadden dat ze een soort moeder voor ze was. Duidelijk, veilig en vertrouwd. Daar hoort bij dat straf gewoon op de blote billen is.

Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging de vanzelfsprekendheid waarmee een speelster haar sportbroek en onderbroek naar beneden schuift en over haar knie gaat liggen om billenkoek in ontvangst te nemen het hoogste is dat je kunt bereiken in de relatie coach-speelster. Er is voor de speelster geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd is. Dichterbij, indringender en duidelijker kan het niet worden. Voor de coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. De vertrouwensband die dan tussen coach en speelster ontstaat is enorm.

Met een vanzelfsprekend gebaar de billen bloot maken om straf te krijgen.

In de overtuiging van deze coach is de vanzelfsprekendheid waarmee een speelster haar sportbroek en onderbroek naar beneden schuift en over haar knie gaat liggen om haar straf in ontvangst te nemen het hoogste dat je kunt bereiken in de relatie coach-speelster.

Er is voor de speelster geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd is. Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk.

Voor de coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken.

De vertrouwensband die dan ontstaat is enorm. De vormende waarde gaat dan ook veel verder dan sport alleen. De onderlinge betrokkenheid blijft ook vaak bestaan nadat de speelster het team verlaten heeft. Speelster en coach die zulke dingen met elkaar gedeeld hebben, zijn en blijven deel van elkaars geschiedenis. Na een standaard coach-speelster samenwerkingsverband blijkt men bij het terugkijken meestal slechts voorbijganger in elkaars leven geweest te zijn.