Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken. Als je billenkoek krijgt doet dat zeer, dus je schrikt even. Je blijft het ook een tijdje voelen, waardoor je herinnerd wordt aan wat er gebeurt als je je niet aan je afspraak houdt. Gelukkig zijn je billen door de natuur optimaal voorbereid op het in ontvangst nemen van billenkoek. Door een beetje training wordt dat alleen maar beter.

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken.

Natuurlijk gaat het niet om straf. Het gaat vooral om geluk, plezier, zelfontplooing en zelfrealisatie. Om dit alles voor jezelf te bewerkstelligen moet je vaak iets doen. Niks komt vanzelf en als het dat wel doet, heeft het waarschijnlijk weinig waarde. We gaan er maar even van uit dat ook jij streeft naar geluk en plezier, zelfontplooing en zelfrealisatie. Het is een treurig feit dat veel mensen dit blokkeren in plaats van stimuleren. Dat kan komen door verkeerde prioriteiten, verkeerde gewoontes, onnadenkendheid, etc, etc.

Om het gedrag van mensen te veranderen kun je twee dingen doen: belonen en bestraffen.

Een beloning is prettig en positief. Op deze website besteden we er niet al te veel aandacht aan omdat er al elders al voldoende aandacht voor is en omdat beloning meestal automatisch ingebouwd is. Op het moment dat je gewenst gedrag aan de dag legt, leidt dat meestal tot resultaten die als prettig en belonend worden ervaren.

Een straf is onprettig en negatief. Dat een straf een onprettige gebeurtenis is, is juist de kern van de zaak. Als een straf niet onprettig is, zal hij ook niet werken. Het nut van een bekeuring is waarschijnlijk beperkt, behalve voor de schatkist dan. Door toepassing in het verleden is straf in een negatief daglicht komen te staan. Straffen die bijvoorbeeld onnodig wreed waren of zonder rekening te houden met de persoon en de omstandigheden uitgevoerd worden hebben aan deze negatieve beoordeling bijgedragen.

Straf moet echter onprettig en positief zijn, waarbij het positieve overheerst. Gevoeligheid voor en reageren op straf hoort bij mensen. Het zit ingebakken, ‘hard wired’. Het is universeel, van alle culturen en van alle tijden. Straf heeft effect. Als je het goed en positief ingezet wordt, kan er enorm veel mee bereikt worden.

Straf op je billen

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden. Het is niet ouderwets, maar tijdloos.

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

In alle culturen, in alle volken en in alle tijden is straf op de billen toegepast. Kennelijk werkt het.

In de huidige tijd vinden we dat niet meer passen en doen we het dus niet. In onze cultuur heeft lijfstraf geen plaats meer in de opvoeding. Bescherming van de persoonlijke integriteit is daarbij een groot goed. Volwassenen hebben echter een eigen zelfbeschikkingsrecht.

Er zijn veel meiden en vrouwen die uit eigen wil er open voor staan om lijfstraf te ondergaan als ze dat verdiend hebben. Want het werkt wél! Misschien niet voor iedereen, maar wel voor veel.

In vroegere tijden werd ervan uitgegaan dat meiden en vrouwen nooit te oud waren om op hun billen te krijgen. Het begon thuis en als je uit huis ging om te trouwen nam je echtgenoot de taak over. Nu is dat geheel anders en ligt de keus bij de vrouw zelf.

Billenkoek krijgen is niet ouderwets, maar tijdloos.

Billenkoek is de meest pure straf

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Naast de beloning heeft straf ook een plaats. Het is zonde om zomaar zoveel mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren te diskwalificeren. Nog steeds is een pak op de billen de meest pure straf die denkbaar is, juist voor vrouwen en dat vinden vooral die vrouwen zelf. Voor de vrouwen die dit aan den lijve ondervinden is een pak op de billen de meest universele en complete straf omdat het:

  • pijn doet – het is de bedoeling dat je straf daadwerkelijk voelt en als je een vakkundig pak op je blote billen krijgt voel je dat beslist.
  • onderwerping aan autoriteit inhoudt – de kern van straf is dat de straffer bepaalt en de gestrafte ondergaat. Op dat moment heeft even niets te zeggen. Gelukkig maar, vinden ze vooral zelf.
  • geabsorbeerd wordt – het effect dat billenkoek als straf op meiden en vrouwen kan hebben blijft verbazen. Afgezien van dat de billen worden geraakt, wordt ook iets diepers op een onbewust niveau geraakt. Vrouwen die het op de goede manier hebben meegemaakt weten inderdaad zeker dat het past en dat hun billen inderdaad hiervoor bedoeld zijn.
  • effectief is, mits deskundig en persoonspecifiek toegepast. Simpel gezegd: het werkt.
  • We zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden en vrouwen het goed bij de persoonlijkheid past om van tijd tot tijd straf te krijgen. Dan gaat alles beter en lukt er veel meer. We denken dat dit bij 1 op de 7 vrouwen en meiden het geval is.

Op je blote billen

Je leert het meeste van straf als je het op je blote billen voelt. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

In de begeleiding gaat het om volwassen meiden en vrouwen die met eigen instemming straf krijgen. In zo’n geval hoort de straf op de best denkbare manier gegeven te worden Dat is op hun blote billen. Een reden hiervoor is, onder andere, dat er geen valide reden is om het anders te doen.

Maar het voegt ook heel duidelijk iets toe. Straf op je blote billen is het best omdat:

  • het op die manier meer pijn doet – straf is niet het moment om consideratie te hebben en er is een zekere mate van pijn nodig om de straf effectief te laten zijn. Helaas maar waar.
  • enige schaamte of gêne met zich mee kan brengen, zodat het ook meer als straf voelt. Zeker in het begin is het wel even wennen om je billen bloot te maken om straf te krijgen.
  • het veilig is omdat degene die straf geeft ziet wat hij doet. Meidenbillen kunnen veel hebben maar het is toch belangrijk om te zien hoe het er mee gaat.

De billen van volgroeide meiden en vrouwen zijn door de natuur optimaal geschkt gemaakt voor het ontvangen en opvangen van deze vorm van straf.

Kleren zitten alleen maar in de weg. Daarom wordt je broek of je rok even aan de kant gedaan om je billen vrij te maken.

Hulpmiddelen

Op Amerikaanse High Schools wordt de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten. Vaak gebruiken de sportdocenten en de coaches de paddle het meest.

Op Amerikaanse High Schools wordt de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten.

In de loop van de geschiedenis zijn veel er hulpmiddelen beschikbaar gekomen om meiden en vrouwen straf op hun billen te geven. Zoals gezegd, werd straf op de billen in het verleden veel toegepast. Een pak op de billen kan gezien worden als het archetype van straf.

In al deze toepassingen zijn binnen diverse volken en landen tradities ontstaan. De belangrijkste en meest verspreide is het over de knie gelegd worden. Dit is zo universeel, dit zou je weer als het archetype, de oervorm van een pak op de billen kunnen zien.

In Amerika kreeg een meisje kreeg thuis vaak met een haarborstel. Hele generaties meisjes zijn hiermee groot geworden. Op school werd altijd paddle gebruikt, een houten slaginstrument. Tot enkele tientallen jaren geleden gold dat voor bijna iedere school in Amerika, tegenwoordig wordt de paddle alleen nog in de zuidelijke staten van Amerika gebruikt. Op katholieke school werd daarentegen juist weer vaak een riem of een ‘strap’ gebruikt, een slaginstrument van leer.

Een Engels meisje kreeg op school met een slipper of een rietje (‘cane’, spaans rietje), terwijl in Schotland vooral een tawse gebruikt werd (een leren slaginstrument eindigend in meerdere tongen).

Meiden en vrouwen die begeleiding hebben en straf krijgen, worden meestal eerst over de knie gelegd en krijgen daarna met een instrument op hun billen. Deze combinatie geeft over het algemeen het beste resultaat.

Pijn

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Het is ook de reden waarom billenkoek zo goed werkt. Gelukkig mag je er nu wel zelf voor kiezen.

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Daarom werkt het juist zo goed.

Als je billenkoek op je blote billen krijgt doet het absoluut pijn. Dat is niets nieuws. Vroeger deed billenkoek pijn en nu is dat nog steeds. Dat was toen de bedoeling en dat is nog steeds de bedoeling.

Billenkoek moet pijn doen op het moment dat je het krijgt en een bepaalde periode erna. Daarom zijn de billen ook zo geschikt. Het zijn geen vitale lichaamsdelen die geraakt worden. Het zijn billen, die juist bedoeld zijn om billenkoek op te geven.

Als je aan sport doet ben je ook wel gewend dat het soms even niet comfortabel is. Zolang je niet iets forceert is dat eigenlijk alleen maar goed.

Ook hier geldt: “no pain, no gain”. Het is wel ongewoon om te doen. De standaard omgangsvorm vereist dat vrouwen met respect behandeld moeten worden en het niet aardig en niet politiek correct om meisjes en vrouwen pijn te doen. Het paradoxale is dat je de eigenheid en de behoefte van de betreffende vrouw soms juist respecteert door dit te doen.

Aan de andere kant doet een pak op je blote billen krijgen geen onmenselijke pijn. Integendeel, het is juist heel menselijk omdat mensen het al eeuwenlang op die manier toepassen. Maar je voelt het wel degelijk. Dat moet ook. Deze pijn is een noodzakelijk ingrediënt om het gewenste effect te bereiken. Zonder deze pijn is het plaatje niet compleet en zou het geheel onvoldoende of niet werken.

Huilen

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op. Huilen mag en is goed.

Huilen mag en is goed.

Het is niet vreemd als een vrouw of meisje een stevig pak op haar blote billen krijgt gaat huilen.

Iedereen is verschillend, uiteraard. Ook als het om huilen gaat. Sommigen huilen makkelijk, anderen nooit. Maar zouden het wel willen.

Als het lukt om te huilen, lucht dat meestal enorm op. Huilen werkt als een catharsis, een intense ervaring waardoor iets emotioneels opgelost wordt. Een reinigende ontlading. Het eindelijk kunnen huilen geeft dan ruimte. Huilen mag en is goed.

Het is echter geen vaststaand feit of een garantie dat je elke keer gaat huilen als je billenkoek krijgt. Er zijn vrouwen en meiden die nooit huilen als ze op hun billen krijgen, maar wel als ze een sentimentele film op TV kijken. Huilen is geen randvoorwaarde om een pak op je billen effectief te laten zijn.

Op je billen krijgen doet zeer. Als een volwassen vrouw op de goede manier met een rietje op haar blote billen krijgt, doet dat misschien wel zo zeer dat ze ervan huilen moet. Of ze kan gaan huilen in een poging om de straf op te laten houden. Een goede begeleider heeft hier voldoende ervaring mee en gaat door dat hij denkt dat het voldoende is geweest. Pas dan is de straf voorbij en kun je getroost worden na zo’n intensieve ervaring.

Regelmatig herhalen

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Hoewel het effect van straf op de billen bij meiden heel gunstig is, is het helaas niet zo dat één enkele keer afdoende is. Het gaat vooral om de aanpak en het regime waardoor gedragsveranderingen bewerkstelligd worden.

Vooral als je een studente bent of als je het moeilijk vindt om je aan je afspraken te houden is het belangrijk dat je regelmatig een gesprek met je begeleider hebt. In de praktijk blijkt sens in de drie, vier weken een goede basis. Als het langer duurt zakt het effect weer weg. Soms is het echter nodig dat de touwtjes wat strakker aangehaald worden en dat je vaker bij de begeleider moet verschijnen om te vertellen hoe het gaat.

De ervaring leert dat er elke keer wel genoeg reden is om straf op je billen te krijgen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Er zijn nu eenmaal veel vrouwen en meiden die het beste functioneren als ze regelmatig een stevig pak op hun blote billen krijgen. Daar voelen ze zich goed bij en daar worden ze sterker van

Door op deze manier verantwoording af te leggen en intensief bezig te zijn maak je een enorm groeiproces door dat op een andere manier niet te realiseren is.