Sportvrouwen en fysieke discipline

Het gebruik van billenkoek bij sportvrouwen

Van een pak op je billen ga je beter presteren. Voor sommigen is het vreemd en voor anderen is het logisch. Er zijn veel meiden voor wie billenkoek een gewoon deel van het leven is. Deze meiden zijn er in ieder geval in Amerika. Maar zeker niet alleen daar. Ook hier in Nederland.

Van een pak op je billen ga je beter presteren en dat is heel logisch.

Misschien vind je het een raar idee om een pak op de billen te gebruiken in de sport. Toch is het niet echt uniek. Het is ook niet zo raar gedacht.

Het is nog niet zo lang geleden dat men het helemaal niet raar vond dat meiden op hunbillen kregen. Vooral als ze de regels overtraden of niet op hun niveau presteerden. Dat deed men ook omdat bleek dat een pak op de billen bij de meeste meiden veel effect had. Bij meiden die op hun billen hadden gekregen gingen edrag en prestaties met sprongen vooruit.

Het is alleen maar logisch dat dit nog steeds zo is.

Er zijn veel mensen die zich prima kunnen voorstellen dat je door het krijgen van een goed pak op je billen beter gaat presteren. Ook als het om sport gaat.

Op dezelfde manier zijn er ook veel mensen die zich prima kunnen voorstellen dat je minder goed gaat presteren als het er allemaal niet toe doet. Als niemand het belangrijk vindt of niemand verwachtingen heeft of eisen stelt gaan prestaties omlaag.

Aan de andere kant valt het niet te ontkennen dat er ook veel mensen zijn die het wel vreemd vinden dat billenkoek werkt. Of mensen vinden het vreemd dat iemand billenkoek accepteert.

Daarom zijn er niet veel meiden die openlijk toegeven dat billenkoek voor hen belangrijk is. De meeste meiden die ontdekt hebben dat billenkoek voor hen werkt en dat zinvol is als je soms een pak op je billen krijgt zul je er niet over horen. Dat geldt zeker als de sportvrouw inmiddels een bekendheid geworden is.

Beroemde sportvrouwen

Corina Ungureanu - ooit lid van het Roemeense nationale turn tem - kreeg samen met haar teamgenoten vaak tijdens de training op haar blote billen. Ze schreef hierover in haar autobiografie. Ook andere Roemeense turnsters hebben verklaard dat ze regelmatig tijdens een training op hun billen kregen. Ze werden dan over de knie gelegd en kregen billenkoek van de trainer met de hand of met hun eigen haarborstel.

Corina Ungureanu kreeg samen met haar teamgenoten vaak tijdens de training op haar blote billen.

Beroemde sportvrouwen staan in het midden van de belangstelling. Ze hebben een imago en een reputatie die ze willen beschermen. Sponsering speelt daarbij een belanrgijke rol. Er zijn ook veel mensen die het toepassen van straf afwijzen en veroordelen. Het mag niet. Het is politieke niet correct. Zelfst niet als het goed werkt. Daarom zijn de meeste beroemde sportvrouwen zwijgzaam over deze vorm van discipline.

Toch zijn er ook een aantal beroemde sportvrouwen die er open over zijn geweest. Er zijn genoeg sportvrouwen van wie het bekend is dat zij geregeld de korte schok van een stevig pak op hun blote billen toegediend kregen. Dat zijn sportvrouwen die daar logischerwijze veel baat van hadden. Een voorbeeld is Corina Ungureanu, de Roemeense turnster, die hierover in haar autobiografie geschreven heeft.

We zullen op de volgense pagina’s meerdere voorbeeld geven. Corina Ungureanu was echt niet de enige. Het zijn voorbeelden van bekende, aansprekende sportvrouwen. Wereldkampioenen en winnaressen van Olympisch goud. Ze hadden allemaal een coach die niet bang was om een pak op de billen te geven als hij of zij van mening was dat dit verdiend was.

Gewone meiden in de sport

Ook gewone sportvrouwen hebben soms baat bij een pak op de billen. Vooral als beter functioneert als je ook extrinsiek gemotiveerd wordt.

Ook gewone sportvrouwen hebben soms baat bij een pak op hun billen.

Er zijn maar een paar beroemde sportvrouwen die de absolute top bereiken. Er zijn natuurlijk enorm veel gewone meiden en vrouwen die op hun niveau aan sport doen, maar daarin toch meer willen bereiken. Voor hen werkt het krijgen van billenkoek net zo.

Ook de ‘gewone’ sportvrouwen kunnen veel baat hebben van een gedoseerd pak op de billen. Uiteraard wordt hieraan in de pers minder aandacht besteed, om het maar zachtjes uit te drukken.

Waarschijnlijk is hier ook sprake van een taboe, die het moeilijk maakt hierover openlijk te zijn. Dat betekent ook dat het moeilijk is om het in de praktijk uit te voeren als je als vrouw of als coach positief staat tegenover het gebruik van billenkoek als middel voor motivatie en correctie.

Als sportvrouw kun je het moeilijk vinden om een pak op je billen te vragen als je jezelf in de weg zit of als het allemaal niet lekker gaat.

Als trainer of coach kun je het ook moeilijk vinden om tegen een team of een sportvrouw te zeggen dat ze een pak op hun billen hebben verdiend omdat ze beneden hun kunnen of ongeconcentreerd bezig zijn. Terwijl in deze gevallen een goed pak op de billen wel eens een hele goede oplossing zou kunnen zijn.

Laten we hopen dat de voorbeelden van de beroemde sportvrouwen het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg vormen, en dat er nog heel wat sportvrouwen zijn die presteren op nationaal of regionaal niveau en weten dat bij zoiets ouderwetse billenkoek kan helpen.

Het belang van acceptatie

Acceptatie is een voorwaarde om billenkoek goed te kunnen gebruiken. Bij Daphne vinden we billenkoek heel gewoon omdat we weten hoe het werkt. Maar we weten ook dat het alleen maar past bij de meiden die het zelf willen. En durven.

Acceptatie is een voorwaarde om billenkoek goed te kunnen gebruiken.

We hebben het hier niet over een pleidooi voor mishandeling, vernedering of uitbuiting.

Het is niet de bedoeling om met de gegeven voorbeelden te suggereren dat je straf moet toepassen. Dat je als sportvrouw pas echt goed presteert als je weet dat je anders over de knie gaat – terwijl je daar misschien helemaal niet van gediend bent.

De bedoeling is om aan te sluiten bij de behoeften en de persoonlijkheid van de sportvrouw. Dan is het een feit dat de ouderwetse feitelijkheid van een pak op de billen bij relatief veel vrouwen positief effect heeft. Als dat ook voor jou geldt, is het belangrijk dat je beseft dat je niet de enige bent bij wie dit zo werkt.

Het is niet zo eenvoudig om op een goede manier toe te passen. Het succes en de doeltreffendheid wordt vaak bepaald door de coach of begeleider.

Acceptatie is een voorwaarde om billenkoek goed te kunnen gebruiken. Bij Daphne vinden we billenkoek heel gewoon omdat we weten hoe het werkt. Maar we weten ook dat het alleen maar past bij de meiden die het zelf willen. En durven.

Het belang van het treffen van de goede toon en de juiste timing moet niet onderschat worden. Een goed menselijk inzicht bij degene die de straf toepast bepaalt of het terecht en rechtvaardig of misplaatst en onredelijk is.

Voor de sportvrouwen geldt dat het zeker niet altijd leuk is om een pak op je billen te krijgen, zelfs als je er in principe achter staat. Het is enorm belangrijk dat er bij de sportvrouw wel een duidelijk acceptatie voor deze handelswijze is.

Iemand slaan terwijl er geen acceptatie voor is heet mishandeling. Of je nu aan sport doet of niet.

Een pak op je billen krijgen terwijl je dat verdiend hebt is alleen maar logisch. Of je nu aan sport doet of niet.

Sport en het gewone leven

Ale je wil winnen moet je niet te snel opgeven.

Ale je wil winnen moet je niet te snel opgeven.

Voor de meeste mensen is sport veel meer dan een spelletje. Sport is ook een afspiegeling van het gewone leven. Omgekeerd is sport een sterke vormende basis voor de rest van het leven. De zelfverzekerdheid die je kunt krijgen door succesvol te zijn in sport kan een een fundament zijn waarop je de rest van een succesvol leven kunt bouwen. Dat geldt vooral als het gaat om de kunst van het samenwerken.

Zo zijn er voorbeelden van sportmeiden die om tamelijk triviale redenen van hun coach op hun billen hebben gekregen. Het kan dan gaan om te laat komen of het overtreden van ‘normale’ regels. De meiden leren daar wel van dat afspraak afspraak is en dat je moet nakomen als je iets beloofd hebt. Dat zijn vormende waarden die verder gaan dan sport alleen.

Omgekeerd, als je geleerd hebt om ‘diep te gaan’, teleurstellingen te overwinnen en altijd door te gaan, kan dat een houding zijn waar je ook binnen de rest van het leven enorm veel aan kunt hebben. Voor veel meiden geldt dat er enige discipline nodig is om zo’n niveau te bereiken.

Het is overigens niet zo dat alle sportvrouwen om diep-doordachte sport-educatieve redenen op hun billen krijgen. Er zijn ook voorbeelden waarbij de sportvrouwen gewoon gecorrigeerd werden als ze te ver waren gegaan, bijvoorbeeld omdat ze continu aan het kletsen zijn terwijl de coach iets uitlegt. Het is tenslotte niet meer dan fatsoenlijk  dat je er niet doorheen praat als de trainer iets uitlegt. Meiden die ondanks waarschuwingen en verzoeken om stil te zijn toch continu door blijven kletsen zouden zo sportief moeten zijn dat ze voor straf een pak op hun billen accepteren. Ze hebben namelijk door hun gedrag wel om die billenkoek gevraagd.

Betrouwbaarheid van de gegevens

Soms is de informatie van deze website gebaseerd op krantenartikelen, autobiografieën en officiële statistieken.

De herkomst van de informatie is verschillend.

De betrouwbaarheid van de informatie die op deze website gepresenteerd wordt is verschillend.

Soms is de informatie afkomstig uit een autobiografie die de sportvrouw zelf geschreven heeft. Iedereen kan het boek opzoeken en het zelf nalezen. In zo’n geval accepteert de sportvrouw ondubbelzinnig dat ze beter functioneert als ze op haar billen krijgt.

Dat geldt ook als de informatie afkomstig is uit een interview op radio of tv met de persoon zelf.

Daarnaast zijn er voorbeelden waar de informatie afkomstig is uit een krant, of wordt het door (sport)commentatoren genoemd. Lezers en luisteraars die een interesse in spanking hebben worden daardoor getriggerd, en posten het vervolgens op forums of nieuwsgroepen. We zijn deze bronnen op het internet dankbaar.

Uiteraard is niet alles 100 % zeker of 100 % waar. Soms zal het slechts een gerucht zijn. Misschien is de informatie zelfs soms heel waarschijnlijk niet waar. Belangrijk is dat de betreffende sportvrouw er voor ons niks minder om is. Integendeel!

 

Een positief geloof in de effectiviteit van billenkoek

Deze sportmeiden op de Bangs High School gaan ermee akkoord dat ze van tijd tot tijd de effectiviteit en de efficiëntie van de paddle op hun billen gaan voelen.

Sportmeiden op de Bangs High School gaan ermee akkoord dat ze van tijd tot tijd de effectiviteit en de efficiëntie van de paddle op hun billen gaan voelen.

Sommige High Schools zijn heel duidelijk. Zij geloven sterk in de effectiviteit en de efficiëntie van een pak op de billen. Zeker als dat gebeurt in het kader van sport.

Een voorbeeld is de Bangs High School in Texas. In Texas is het wettelijk mogelijk is om als ouders ervoor te zorgen dat er geen lijfstraf wordt gegeven aan je kinderen. Op deze High School geldt dat niet als het gaat om deelnemers binnen het sport programma.

In het Athletic Handbook is een kennisgeving over het gebruik van lijfstraf op de billen opgenomen. “In the Bangs Athletic Program, we believe in the effectiveness and efficiency of corporal punishment. From time to time, it will be used as a discipline method in our program. It will ONLY be administered by the Athletic Director“. In het Bangs Sport programme geloven we in de effectiviteit en de efficiëntie van lijfstraf op de billen. Van tijd tot tijd zal dit in ons programma als disciplinaire methode gebruikt worden. De straf op de billen zal ALLEEN worden uitgevoerd door de sportdirecteur.

Iedere student en hun ouders moeten ondertekenen dat ze ermee akkoord gaan dat tijdens het sportprogramma lijfstraf op de billen gegeven gaat worden.Een student kan alleen maar meedoen aan een sport als hij of zij met alle regels in het Athletic Handbook akkoord gaat. Ook de ouders moeten voor akkoord tekenen. De student bevestigt daarmee dat hij of zij bij het sporten de familie, de school en de gemeenschap vertegenwoordigt en dat met alle trots, eer en inzet zal doen.

De studenten (en hun ouders) gaan er ook mee akkoord dat ze in het sportprogramma van tijd tot tijd lijfstraf op de billen gaan krijgen.

In feite geven de studenten die aan een sport willen meedoen op deze High School een soort categorale en principiële instemming om op de billen te krijgen. Ze weten vooraf dat van tijd tot tijd de paddle op hun billen gebruikt zal worden in het kader van he3t sport programma. Ze weten niet wanneer dat is en wat het voor hun billen betekent.

 

Soms kiezen voor billenkoek om geen wedstrijden te missen

Voor deze sportieve studenten op de Blue Ridge High School is het soms kiezen tussen pak op de billen krijgen of wedstrijden missen. Voor deze meiden betekent aan sport doen ook dat je van de coach billenkoek krijgt zodra hij vindt dat je dat verdiend hebt.

Voor deze sportieve studenten op de Blue Ridge High School is het soms kiezen tussen pak op de billen krijgen of wedstrijden missen.

Net iets anders zijn de regels op Blue Ridge High School in Texas.

De bepalingen in het Handboek van de Blue Ridge High School op grond waarvan een sportcoach straf op de billen mag geven. Tegelijk is het mogelijk om hiervoor een uitzonderspositie te krijgen als een leerling of een ouder dat niet wil.Ook op deze High School wordt lijfstraf op de billen gegeven. Ook in het Athletic Handbook is duidelijk vermeld dat de coach geautoriseerd is om teamleden op hun billen te geven binnen het sportprogramma. Er zijn twee situaties waarin die mogelijkheid niet gebruikt wordt:

  • De ouders / voogden hebben een schriftelijk verzoek aan de sportdirecteur gedaan om geen billenkoek te geven
  • De student zelf vraagt om geen straf op de billen te krijgen.

In deze gevallen zal de coach gebruik maken van een andere disciplinaire mogelijkheid en dat zal meestal ISS (in-school-suspension) zijn. Ook voor situaties binnen de lessen, zoals te laat komen of het verstoren van de les door teveel kletsen, krijgen de studenten ISS als straf, tenzij hun voorkeur uitgaat naar een pak op de billen met de paddle.

Bepalingen uit het Handbook van de Blue Ridge High School, waaruit blijkt dat de procedure voor de studenten die geen billenkoek willen buitengewoon ingewikkeld is. Bovendien worden studenten die een andere straf hebben gekregen dan billenkoek automatisch buitengesloten van sport voor de rest van het seizoen.De kwestie is echter dat er nog meer regels in het Athletic Handbook staan die voor leden van sportteams belangrijk zijn. “Any athlete receiving ISS on the day of an athletic competition is ineligible to participate in that competition.” Iedereen die aan sport doet en ISS krijgt op de dag van een wedstrijd wordt niet toegelaten tot de betreffende wedstrijd. “An athlete that receives ISS on the days prior to an athletic competetion is subject to loss of playing time based on the head coach’s discretion“. Een sportbeoefenaar die ISS krijgt op de dagen die voorafgaan aan een wedstrijd verliest speeltijd en wordt door de coach op de reservebank geplaatst.

Deze studenten van de Blue Ridge High School hebben hun coach bij voorbaat toestemming gegeven om straf op de billen te geven. Theoretisch was er een mogelijk om de coach te vragen om geen billenkoek te geven maar dat zou in feite het einde van de sportcarrière betekenen. In de praktijk kan de coach volledig zelfstandig beslissen of er straf op de billen komt of niet.

Het verzoek om niet van de coach op de billen te krijgen betekent tevens het einde van de sportcarrière.

Officieel en formeel mogen sportbeoefenaren of hun ouders op de Blue Ridge High School vragen om niet van de coach op hun billen te krijgen. In feite betekent dat ook het einde van de sportcarrière. Immers, als je ouders vooraf of jijzelf tijdens het sporten vraagt om niet op je billen te krijgen nadat de coach besloten heeft dat dit gaat gebeuren, hoef je je geen zorgen te maken en zul je niets op je billen voelen. Je krijgt dan als alternatieve maatregel ISS opgelegd.

Het gevolg van ISS is echer dat je die dag niet mee mag doen met een wedstrijd, mocht daar sprake van zijn. Bij een volgende wedstrijd (of volgende wedstrijden) mag je ook niet meespelen maar wordt je op de bank gezet. Net zo lang tot de coach denkt dat het genoeg is.

Dat wil je helemaal niet als sporter. Je wil meedoen aan wedstrijden en je wil winnen. Daarvoor ben je aan het trainen.

De meeste sportieve studenten zullen als het zover is anders beslissen. Als de coach, om welke reden dan ook, van mening is dat het tijd voor straf, correctie of aanmoediging op de billen, zullen de sportmeiden en de sportmannen waarschijnlijk zonder protest doen wat de coach zegt. Ze zullen meekomen naar het kantoortje of naar de kleedkamer. Daar moet ook een getuige aanwezig zijn. Ze zullen netjes de houding aannemen, voorover buigen en hun billen goed naar achteren presenteren. De coach kan vervolgens ongestoord en op normale manier, dus op volle kracht, drie of vijf keer de paddle op de billen laten neerkomen.

Het resultaat is misschien dat er even gehuild wordt en dat de billen een paar dagen rood en pijnlijk zijn. Zo gaat dat als je op de High School op je billen krijgt. Het resultaat is ook dat de training of de wedstrijd gelijk weer verder kan, waarschijnlijk met nog meer gedrevenheid en motivatie dan voorheen.

Als deze studenten te laat komen op een training kunnen ze kiezen tussen de rest van het seizoen buitengesloten zijn van sport of van de hoofdcoach een pak op de billen krijgen. Voor deze meiden is billenkoek de meest voor de hand liggende consequentie na een overtreding.

Bij te laat komen is het kiezen tussen een seizoen geen sport of een pak op de billen krijgen.

Nog strenger zijn de regels in het Athletic Handbook voor het te laat komen. “An athlete that receives ISS or AEP due to tardiness will not automatically be dismissed from an in-season sport. Disciplinary action will be taken and will be at the discretion of the head oach and Athletic Director.”  Een sportbeoefenaar die ISS of AEP (“Alternative Educational Program”) krijgt toegewezen wegens te laat komen, hoeft niet automatische geschorst te worden voor een seizoen sporten. Er zijn dan disciplinaire maatregelen van kracht, geheel bepaald door de hoofd coach en de sportdirecteur. Bij betrapt worden op te laat komen is het dus kiezen tussen een heel seizoen geschorst zijn voor sport of de disciplinaire maatregelen van de hoofdcoach. Ouderwets een stevig pak op de billen.

Het is niet heel waarschijnlijk dat sportieve studenten die betrapt zijn op te laat komen zullen kiezen voor ISS als disciplinaire maatregel. Dat betekent einde sport dat seizoen.

Het is waarschijnlijker dat ze zullen kiezen voor de lijfstraf. In hun geval zullen ze dat krijgen van de coach. Een gemiddelde coach zal ongetwijfeld met veel energie zal duidelijk maken dat het belangrijk is om je aan de regels te houden. Bovendien leren de sporters dat de coach iemand is naar wie je moet luisteren. En stevige straf geeft op de billen als dat nodig is.