Sportvrouwen en fysieke discipline

Het gebruik van billenkoek bij sportvrouwen

Van een pak op je billen ga je beter presteren.

Van een pak op je billen ga je beter presteren.

Misschien vind je het een raar idee om een pak op de billen te gebruiken in de sport. Toch is het niet echt uniek. Het is ook niet zo raar gedacht.

Het is nog niet zo lang geleden dat men het helemaal niet raar vond dat meiden die regels overtraden of niet op hun niveau presteerden op hun billen kregen. Dat deed men ook omdat bleek dat een pak op de billen bij de meeste meiden veel effect had en dat gedrag en prestaties met sprongen vooruit ging.

Het is alleen maar logisch dat dit nog steeds zo is.

Er zijn veel mensen die zich prima kunnen voorstellen dat je door het krijgen van een goed pak op je billen beter gaat presteren. Ook als het om sport gaat.

Op dezelfde manier zijn er ook veel mensen die zich prima kunnen voorstellen dat je minder goed gaat presteren als het er allemaal niet toe doet, niemand het belangrijk vindt of niemand verwachtingen heeft of eisen stelt.

Aan de andere kant valt het niet te ontkennen dat er ook veel mensen zijn die het wel vreemd vinden dat billenkoek werkt of dat iemand billenkoek accepteert.

Daarom zijn er niet veel meiden die openlijk toegeven dat billenkoek voor hen belangrijk is. De meeste meiden die ontdekt hebben dat billenkoek voor hen werkt en dat zinvol is als je soms een pak op je billen krijgt zul je er niet over horen. Dat geldt zeker als de sportvrouw inmiddels een bekendheid geworden is.

Beroemde sportvrouwen

Corina Ungureanu kreeg samen met haar teamgenoten vaak tijdens de training op haar blote billen.

Corina Ungureanu kreeg samen met haar teamgenoten vaak tijdens de training op haar blote billen.

Beroemde sportvrouwen staan in het midden van de belangstelling. Ze hebben een imago en een reputatie die ze willen beschermen. Sponsering speelt daarbij ook een rol, naast de veroordeling en de afwijzing die veel mensen hebben voor het toepassen van straf.

Toch zijn er ook een aantal beroemde sportvrouwen die er open over zijn geweest. Er zijn genoeg sportvrouwen van wie het bekend is dat zij geregeld de korte schok van een stevig pak op hun blote billen toegediend kregen. Dat zijn sportvrouwen die daar logischerwijze veel baat van hadden. Een voorbeeld is Corina Ungureanu, de Roemeense turnster, die hierover in haar autobiografie geschreven heeft.

We zullen op de volgense pagina’s meerdere voorbeeld geven. Corina Ungureanu was echt niet de enige. Het zijn voorbeelden van bekende, aansprekende sportvrouwen. Wereldkampioenen en winnaressen van Olympisch goud. Ze hadden allemaal een coach die niet bang was om een pak op de billen te geven als hij of zij van mening was dat dit verdiend was.

Gewone meiden in de sport

Ook gewone sportvrouwen hebben soms baat bij een pak op de billen.

Ook gewone sportvrouwen hebben soms baat bij een pak op hun billen.

Er zijn maar een paar beroemde sportvrouwen die de absolute top bereiken. Er zijn natuurlijk enorm veel gewone meiden en vrouwen die op hun niveau aan sport doen, maar daarin toch meer willen bereiken. Voor hen werkt het krijgen van billenkoek net zo.

Ook de ‘gewone’ sportvrouwen kunnen veel baat hebben van een gedoseerd pak op de billen. Uiteraard wordt hieraan in de pers minder aandacht besteed, om het maar zachtjes uit te drukken.

Waarschijnlijk is hier ook sprake van een taboe, die het moeilijk maakt hierover openlijk te zijn. Dat betekent ook dat het moeilijk is om het in de praktijk uit te voeren als je als vrouw of als coach positief staat tegenover het gebruik van billenkoek als middel voor motivatie en correctie.

Als sportvrouw kun je het moeilijk vinden om een pak op je billen te vragen als je jezelf in de weg zit of als het allemaal niet lekker gaat.

Als trainer of coach kun je het ook moeilijk vinden om tegen een team of een sportvrouw te zeggen dat ze een pak op hun billen hebben verdiend omdat ze beneden hun kunnen of ongeconcentreerd bezig zijn. Terwijl in deze gevallen een goed pak op de billen wel eens een hele goede oplossing zou kunnen zijn.

Laten we hopen dat de voorbeelden van de beroemde sportvrouwen het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg vormen, en dat er nog heel wat sportvrouwen zijn die presteren op nationaal of regionaal niveau en weten dat bij zoiets ouderwetse billenkoek kan helpen.

Het belang van acceptatie

Acceptatie is een voorwaarde om billenkoek goed te kunnen gebruiken.

Acceptatie is een voorwaarde om billenkoek goed te kunnen gebruiken.

We hebben het hier niet over een pleidooi voor mishandeling, vernedering of uitbuiting.

Het is niet de bedoeling om met de gegeven voorbeelden te suggereren dat je straf moet toepassen. Dat je als sportvrouw pas echt goed presteert als je weet dat je anders over de knie gaat – terwijl je daar misschien helemaal niet van gediend bent.

De bedoeling is om aan te sluiten bij de behoeften en de persoonlijkheid van de sportvrouw. Dan is het een feit dat de ouderwetse feitelijkheid van een pak op de billen bij relatief veel vrouwen positief effect heeft. Als dat ook voor jou geldt, is het belangrijk dat je beseft dat je niet de enige bent bij wie dit zo werkt.

Het is niet zo eenvoudig om op een goede manier toe te passen. Het succes en de doeltreffendheid wordt vaak bepaald door de coach of begeleider.

Het belang van het treffen van de goede toon en de juiste timing moet niet onderschat worden. Een goed menselijk inzicht bij degene die de straf toepast bepaalt of het terecht en rechtvaardig of misplaatst en onredelijk is.

Voor de sportvrouwen geldt dat het zeker niet altijd leuk is om een pak op je billen te krijgen, zelfs als je er in principe achter staat. Het is enorm belangrijk dat er bij de sportvrouw wel een duidelijk acceptatie voor deze handelswijze is.

Iemand slaan terwijl er geen acceptatie voor is heet mishandeling. Of je nu aan sport doet of niet.

Een pak op je billen krijgen terwijl je dat verdiend hebt is alleen maar logisch. Of je nu aan sport doet of niet.

Sport en het gewone leven

"<yoastmark

Voor de meeste mensen is sport veel meer dan een spelletje. Sport is ook een afspiegeling van het gewone leven. Omgekeerd is sport een sterke vormende basis voor de rest van het leven. De zelfverzekerdheid die je kunt krijgen door succesvol te zijn in sport kan een een fundament zijn waarop je de rest van een succesvol leven kunt bouwen. Dat geldt vooral als het gaat om de kunst van het samenwerken.

Zo zijn er voorbeelden van sportmeiden die om tamelijk triviale redenen van hun coach op hun billen hebben gekregen. Het kan dan gaan om te laat komen of het overtreden van ‘normale’ regels. De meiden leren daar wel van dat afspraak afspraak is en dat je moet nakomen als je iets beloofd hebt. Dat zijn vormende waarden die verder gaan dan sport alleen.

Omgekeerd, als je geleerd hebt om ‘diep te gaan’, teleurstellingen te overwinnen en altijd door te gaan, kan dat een houding zijn waar je ook binnen de rest van het leven enorm veel aan kunt hebben. Voor veel meiden geldt dat er enige discipline nodig is om zo’n niveau te bereiken.

Het is overigens niet zo dat alle sportvrouwen om diep-doordachte sport-educatieve redenen op hun billen krijgen. Er zijn ook voorbeelden waarbij de sportvrouwen gewoon gecorrigeerd werden als ze te ver waren gegaan, bijvoorbeeld omdat ze continu aan het kletsen zijn terwijl de coach iets uitlegt. Het is tenslotte niet meer dan fatsoenlijk  dat je er niet doorheen praat als de trainer iets uitlegt. Meiden die ondanks waarschuwingen en verzoeken om stil te zijn toch continu door blijven kletsen zouden zo sportief moeten zijn dat ze voor straf een pak op hun billen accepteren. Ze hebben namelijk door hun gedrag wel om die billenkoek gevraagd.

Betrouwbaarheid van de gegevens

De herkomst van de informatie is verschillend.

De herkomst van de informatie is verschillend.

De betrouwbaarheid van de informatie die op deze website gepresenteerd wordt is verschillend.

Soms is de informatie afkomstig uit een autobiografie die de sportvrouw zelf geschreven heeft. Iedereen kan het boek opzoeken en het zelf nalezen. In zo’n geval accepteert de sportvrouw ondubbelzinnig dat ze beter functioneert als ze op haar billen krijgt.

Dat geldt ook als de informatie afkomstig is uit een interview op radio of tv met de persoon zelf.

Daarnaast zijn er voorbeelden waar de informatie afkomstig is uit een krant, of wordt het door (sport)commentatoren genoemd. Lezers en luisteraars die een interesse in spanking hebben worden daardoor getriggerd, en posten het vervolgens op forums of nieuwsgroepen. We zijn deze bronnen op het internet dankbaar.

Uiteraard is niet alles 100 % zeker of 100 % waar. Soms zal het slechts een gerucht zijn. Misschien is de informatie zelfs soms heel waarschijnlijk niet waar. Belangrijk is dat de betreffende sportvrouw er voor ons niks minder om is. Integendeel!