Discipline bij het coachen van sportteams

Discipline en  billenkoek bij het coachen van sportteams

Er waren en zijn ook sportteams waar straf op de billen voor alle teamleden tot de mogelijkheden behoort. Vroeger was er meestal geen keuze en werd het bepaald. Nu komt het minder voor en dan meestal met onderlinge instemming, of in landen waar er wat minder vrijheid is.

Er waren en zijn ook sportteams waar straf op de billen voor alle teamleden tot de mogelijkheden behoort.

De meeste voorbeelden die bekend zijn over het toepassen van billenkoek in de sport hebben betrekking op individuele sporters. Het gaat dan om situaties waarin de cultuur en ook soms de wet het gebruik van billenkoek als straf, correctie of motivatie in het verleden goedkeurde of nog in het heden goedkeurt (zoals Engeland, Amerika, Zuid-Korea, China, landen in het voormalige oostblok).

Een duidelijk voorbeeld is de Amerikaanse sportcoach naast de gebruikelijke gesprekken en aanmoedigingen ook de mogelijkheid had om billenkoek te geven. Enige tientallen jaren geleden was dat mogelijk in heel Amerika, nu is die mogelijkheid beperkt tot ongeveer 20 staten. Op scholen waar studenten nog steeds lijfstraf op hun billen kunnen krijgen, zoals High Schools in het zuiden van Amerika, is het met name de coach die van deze ‘short sharp shock’ gebruikt maakt.

Als er regels zijn voor het toepassen van lijfstraf gelden die meestal zowel voor de jongens als voor de meisjes. Als dit dan nodig of verdiend was ging de sporter meestal even apart met de coach in een kantoortje voor een indringend gesprek en een daarop volgend pak op de billen. Tegenwoordig is het de regel dat dit niet in het bijzijn van andere leerlingen mag en dat de kleren aan moeten blijven. Een aantal decenia geleden kwam dit niet zo nauw en gebeurde het vaak in de kleedkamer, voor of na het douchen op de blote billen.

Individuele sportvrouwen en teams

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven. Er zijn High Schools waar leden van sportteams lijfstraf op hun billen moeten accepteren. Dat staat ook zo op hun website en in hun studentenhandboek. Er zijn colleges (waar de studenten volwassen zijn), waar de meisjes liever straf op hun billen krijgen dan dat ze veel rondjes moeten hardlopen.

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven.

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven. Er zijn High Schools waar leden van sportteams lijfstraf op hun billen moeten accepteren. Dat staat ook zo op hun website en in hun studentenhandboek. Er zijn colleges (waar de studenten volwassen zijn), waar de meisjes liever straf op hun billen krijgen dan dat ze veel rondjes moeten hardlopen.

De voorbeelden van het gebruik van billenkoek bij sport na de middelbare school leeftijd betreffen zowel jongens als meisjes. Meestal gaat het dan om individuele sportvrouwen, die een coach tegenkomen die niet bang is om een daad te stellen als dat nodig is. Zeker in Amerika zijn veel coaches die geloven in de toegevoegde waarde van spanking. Vooral bij  bij sportvrouwen bij wie het qua persoonlijkheid goed past. Een goed pak op de blote kont is dan de beste manier om iets op te ruimen dat in de weg zit. Dat geldt overigens niet alleen voor sportvrouwen.

Er zijn ook voorbeelden waarbij het voor alle leden van een sportteam alledaagse realiteit was dat ze van hun coach een pak op hun billen konden krijgen. Het was in die situaties voor alle betrokkenen duidelijk en geaccepteerd dat de coach ieder lid van het team een pak op haar billen kon geven. Meestal maakte de coach van die mogelijkheid ook regelmatig gebruik maakte. Als het gaat om meiden die op een middelbare school zaten waar een pak op de billen een mogelijke straf was, was er altijd sprake van instemming van de ouders. Maar billenkoek heeft ook prima resultaten bij oudere sportvrouwen. Uiteraard is dan de instemming van die sportvrouwen zelf nodig. Er zijn genoeg voorbeelden waar die sportvrouwen zo’n toestemming ook geven. Een voorbeeld is het damesvolleybal team van de USA bij de Olympische spelen van 2000.

Het is altijd moeilijk om te bepalen of te bewijzen of de verhalen op waarheid gebaseerd zijn. In realiteit blijkt de werkelijkheid soms opmerkelijker te zijn dan de vreemdste fantasie.

Verhalen over vrouwenteams met billenkoek

Er zijn genoeg verhalen waarin meiden zelf vertellen over hoe zij en hun teamgenotes bij het sporten op hun billen kregen. Het gaat dan vaak om Amerika, maar zeker niet alleen. Niet alleen lang geleden, maar ook heel recent. Of vandaag.

Er zijn genoeg verhalen waarin meiden zelf vertellen over hoe zij en hun teamgenotes bij het sporten op hun billen kregen.

Er zijn (of waren) verschillende bronnen op internet met belevenissen en verhalen van en over sportvrouwen, die samen met hun team op hun billen kregen. Sommige verhalen zijn al een tijdje geleden (zoals het voorbeeld van een groot cheerleadersteam in Alabama). Andere verhalen zijn heel recent. Hoogst waarschijnlijk krijgen de huidige speelsters van deze coaches nog net zo op hun billen als de sportvrouw die het verhaal vertelde.

Veel van deze verhalen spelen zich in Amerika af. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat zoiets alleen maar kan bestaan als er acceptatie en waardering van billenkoek als disciplinaire maatregel is. In de conservatieve, zuidelijke staten van Amerika is dat zo.

Er zijn op deze manier verhalen gevonden over basketbal teams, cheerleader teams, softbal teams, volleybal teams, voetbal teams en verhalen van zwemsters en zwemteams.