Eigenschappen van een sportieve sportvrouw

Eigenschappen van een sportieve sportvrouw

Sportiviteit is overal in het leven belangrijk.

Sportiviteit is overal in het leven belangrijk.

Met sportiviteit wordt het gedrag bedoeld dat van een sportvrouw verwacht wordt als zij haar sport uitoefent. Het gaat daarbij om geschreven en ongeschreven regels die bij het sporten horen en die nagevolgd moeten worden.

Het is vooral belangrijk dat sporten een positieve ervaring is voor de sportvrouw zelf, voor het team waarin ze zit en eventueel voor andere betrokkenen, zoals de coach en eventueel publiek. Om dit te bereiken worden er bepaalde eigenschappen en een bepaald gedrag verwacht.

Het belang van deze eigenschappen is niet beperkt tot sport alleen, het geldt juist voor het hele leven. Het heeft vooral te maken met je houding ten opzichte van jezelf en anderen. Het heeft te maken met hoe je in het leven staat.

Daarom gaat de reikwijdte van deze website ook veel verder dan sport alleen. Sportiviteit is veel groter dan sport.

Het gaat om eigenschappen waar jezelf en anderen in je omgeving veel aan hebben en niet alleen maar als je met sport bezig bent. Hieronder worden een aantal van deze  kenmerken van een goede sporter beschreven.

Vertrouwen

Vertrouwen is gebaseerd op goede voorbereiding, niet alleen in de sport maar ook in de rest van het leven.

Vertrouwen is gebaseerd op goede voorbereiding

Een goede sportvrouw beschikt over een rustig vertrouwen dat gebaseerd is op een goede voorbereiding van haarzelf en haar teamgenoten.

Vertrouwen is niet iets dat automatisch ontstaat en vanzelf bevestigd wordt.

Door training en voorbereiding leer je waar je zelf en waar je team toe in staat is.

Als iets (een oefening, een tactiek) tijdens een training goed lukt, rechtvaardigt dat het vertrouwen dat het tijdens een wedstrijd ook goed zal gaan.

Vertrouwen op jezelf en op anderen is een overtuiging die gebaseerd is op regelmatige herhaling en voortdurende vooruitgang. Dit soort vertrouwen is besmettelijk binnen een team, en het ontstaat als sportvrouwen zich onderwerpen aan stevige uitdagingen en oefeningen en het belang inzien van hard werken.

Deze sportvrouwen ontwikkelen een “we gaan ervoor” mentaliteit, zijn niet bang voor een mislukking, en blijven vertrouwen hebben ook als het even “zwaar weer is”. Zij bereiden zich gedegen voor, iedere dag.

Als het succes volgt, zullen echte sportvrouwen vertellen dat dit veroorzaakt wordt door de inspanning die ze in de voorbereidingen gestopt hebben.

Het juiste vertrouwen ontwikkelen is een keuze.

Bereidheid om te leren

Je kunt maar beter bereid zijn om te leren - daardoor kom je verder.

Je kunt maar beter bereid zijn om te leren – daardoor kom je verder.

Een goede sportmeid is altijd bereid om te leren en zich te verbeteren. Zij staat op een enthousiasme manier open voor “ continue verbetering ”, iedere dag opnieuw. Het kan namelijk altijd beter, hoe goed je ook bent, hoeveel complimenten je ook van een ander krijgt. Dat geldt voor speelsters in de hoogste divisies maar ook veel sportvrouwen die op een lager niveau acteren.

Een sportieve sportvrouw beseft dat het altijd beter kan en dat het altijd beter moet.

Een sportieve sportvrouw weet ook dat verbetering geleidelijk gaat, in realistische stappen. Je gaat niet in één keer van de vijfde divisie naar de ere-divisie of van E-niveau naar A-niveau.

Een sportieve sportvrouw weet ook dat verbetering niet automatische gaat. Daarvoor moet je werken en oefenen.

Bij het werken en het oefenen is het belangrijk dat er een coach is die corrigeert waar hij een mogelijkheid voor verbetering ziet. Het is ook belangrijk dat de coach straft als er beneden het niveau gepresteerd wordt of als de sportvrouw onvoldoende reageert op een eerdere correctie.

Sportieve meiden hebben geleerd dat een correctie en een bestraffing opgevat moet worden als een compliment en beschouwen correctie en straf als een welkome mogelijkheid om te verbeteren en beter te presteren.

Een goede sportvrouw reageert als ze een correctie of straf krijgt met verbale en fysieke signalen dat ze luistert en leert.

Bereid zijn om te leren is een keuze.

Trots

Trots deel je met je teamgenoten. Het gaat niet alleen om het individu, maar vooral om het team.

Trots deel je met je teamgenoten. Het gaat niet alleen om het individu, maar vooral om het team.

De trots die een sportvrouw voelt deelt ze met anderen. Het is een onderdeel van de saamhorigheid en het plezier van gezamenlijk succes, een gevoel bij teamleden waarbij anderen slechts buitenstaander zijn.

Dit gedeelde gevoel van trots brengt de behoefte met zich mee om zo goed mogelijk worden voor jezelf en voor het team. Het omvat onbaatzuchtigheid en verantwoording nemen voor je daden.

Dit groepsgevoel wordt vooral ontwikkeld in spelmomenten die meer inspanning en doorzetting vereisen dan techniek en waar vastberadenheid belangrijker is dan talent.

Een voorbeeld hiervan is het “optimistisch terugkomen” op het moment dat tegendoelpunten worden geïncasseerd.

Het ontwikkelen van de juiste (groeps-)trots is een keuze.

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid nemen

Sportieve meiden geven toe wanneer het fout ging en lopen daarvoor niet weg.

Sportieve meiden geven toe wanneer het fout ging en lopen daarvoor niet weg.

Een sportvrouw is verantwoordelijk en neemt ook duidelijk verantwoording voor wat ze doet en hoe het met haar gaat. Als het niet zo goed gaat, kijkt ze eerst naar zichzelf om te bepalen waar het beter kan en hoe ze een verschil kan maken.

Een sportieve sportvrouw staat open voor correctie. Een sportieve sportvrouw neemt verantwoording voor haar eigen gedrag en dat betekent vooral dat ze, als ze dat verdiend heeft, haar terechte straf ondergaat.

Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je problemen oplost als die zich voordoen. Sportiviteit betekent dat je in staat bent om weerstand te bieden aan en om te gaan met stress.

Een echte sportmeid wordt juist vasthoudender als het moeilijk wordt. Juist als het moeilijk wordt.

Een sportieve meid beseft dat stilstand achteruitgang is en dat het simpelweg een keuze is tussen beter worden of slechter worden. Zo’n meid beseft ook dat als je je niet voortdurend verbetert, je terrein zult verliezen aan degenen die dat wel doen.

Verantwoordelijkheid nemen is een keuze

De vasthoudende wil om te winnen

Echte sportvrouwen willen doorgaan om te winnen. Een beetje pijn of ongemak hoort daar gewoon bij.

Echte sportvrouwen willen doorgaan om te winnen. Een beetje pijn of ongemak hoort daar gewoon bij.

Sportieve sportvrouwen en goede teams worden niet afgeleid door hindernissen onderweg en tegenslagen. Omdat een sportvrouw zich inzet om zichzelf continu te verbeteren, zal ze snel herstellen van een fout en weigert ze om teleurgesteld te blijven.

Positieve, competatieve,  vasthoudende sportvrouwen zijn mentaal sterk, een eigenschap die ze in staat stelt om als individu vol vertrouwen, enthousiasme en positiviteit te blijven.

Sportvrouwen die mentaal sterk zijn zullen eenvoudigweg niet toestaan dat hun geest gebroken wordt door een tegenslag. Zelfs als ze keer op keer van een tegenstander verliezen zullen ze uitkijken naar de volgende wedstrijd en revanche.

Ze verwelkomen uitdagingen en kijken uit naar zware competities en wedstrijden als een test voor henzelf.

Vasthoudende wil om te winnen is een keuze

 

 

Discipline

Goede sportvrouwen accepteren niet alleen discipline, ze omarmen het ten gunste van het team.

Goede sportvrouwen accepteren niet alleen discipline, ze omarmen het ten gunste van het team.

Feitelijk is discipline weinig meer dat gefocuste aandacht en inzet.

Om als individu of als collectief echt succesvol te zijn, moeten er soms offers gebracht worden waarbij discipline (‘gefocuste aandacht en inzet’) vereist is.

Goede sportvrouwen accepteren niet alleen discipline, ze omarmen het ten gunste van het team. Bij sommige vrouwen ontstaat dit vanzelf, anderen moeten hierbij geholpen, gecorrigeerd of gestraft worden.

Goede sportvrouwen hebben de kracht van hun persoonlijkheid om verleidingen en druk te weerstaan. De wetenschap dat er straf op de billen gegeven kan worden zal voor een aantal vrouwen hier positief aan bijdragen. Dit leidt ertoe dat ze zullen doen wat goed is voor het team  op het moment dat het er op aan komt.

Discipline blijkt uit oplettendheid, enthousiasme, sportiviteit, respect voor autoriteit en het nemen van persoonlijke verantwoording.

Omdat ze beschikken over ‘sportieve integriteit’ zijn gedisciplineerde sportvrouwen betere teamgenotes. Ze zijn betrouwbaar en vertrouwen waardig, ze zijn er als hun teamgenotes ze nodig hebben. Voor een team is discipline een eigenschap die onderscheidend is. Het maakt echt verschil en een voorsprong op anderen.

Gecorrigeerd worden en het besef dat je straf kunt krijgen zijn van oudsher onlosmakelijk verbonden met het vergroten van discipline en alle positieve kanten die daarmee verbonden zijn. Het is dan belangrijk dat de straf goed werkt en als straf gevoeld wordt. Sinds mensenheugenis is er dan bij meiden en vrouwen geen betere methode dan een hard pak op de blote billen.

Het ondergaan van discipline is een keuze

Het team eerst

De behoeften van het team zijn het belangrijkst.

De behoeften van het team zijn het belangrijkst.

Teamwork is een zeldzame gave die gewone mensen in staat stelt om buitengewone resultaten te bereiken.

Het proces om een goed en volwaardig teamlid te worden begint met een keuze vanuit een houding, met name een keuze van onderlinge afhankelijkheid boven onafhankelijkheid.

De sportieve sportvrouw stelt bewust de belangrijk en behoeften van het team boven die van zichzelf. Ze zal haar teamleden nooit laten vallen. Ze begrijpt dat iedereen binnen een team haar eigen rol heeft waardoor gezamenlijk het team sterker wordt.

In een goed team zijn alle rollen gelijkwaardig. Goede teams zijn samengesteld uit sportvrouwen die hun triomftocht naar eigen glorie opgegeven hebben en die zich geheel en van harte inzetten voor de groepsprestatie.

Sport betekent voor veel mensen goede herinneringen. Voor de echte sportvrouwen kan niets vergeleken worden met de herinnering dat je deel geweest bent van iets dat groter was dan jezelf.

Het belang van het team voor laten gaan en je teamleden niet laten vallen is iedere keer opnieuw een keuze