Sportdiscipline en straf op de billen

Sportdiscipline en straf op de billen

Het is een simpel feit dat je meer bereikt als je je meer inzet. Dat geldt op alle niveaus binnen de sport. Deze meiden zitten op een High School waar de sportcoach duidelijk gebruik maakt van billenkoek. Dat is vastgelegd in het studentenhandboek en in de interne beleidsrichtlijnen, goedgekeurd door het schoolbestuur en de ouders. Bovendien zijn ze vrijwillig bij het team. Niemand dwingt ze. Ze krijgen bij overtredingen of te weinig inzet een goed pak op hun billen met de paddle. De coach houdt ook de overige schoolprestaties in de gaten. Onnodig lage cijfers op proefwerken zijn dan ook aanleiding voor een stevig pak billenkoek. Al met al leidt dat over de gehele linie tot hoge prestaties en meer succes. En soms gloeiende billen.

Het is een simpel feit dat je meer bereikt als je je meer inzet. Dat geldt op alle niveaus binnen de sport.

Natuurlijk heeft sport veel kanten.

Je kunt aan sport doen in competitie-verband, op hoog of op een lager niveau. Dat laatste is niet eens belangrijk, omdat het niveau waarop jij speelt (als het goed is) voor jou hoog is en een uitdaging vormt.

Je kunt ook uitsluitend recreatief aan sport doen. Maar ook dan kun je ervoor kiezen om jezelf van tijd tot tijd tegen te komen en op zoek te gaan naar de grens, of juist vooral de gemakkelijk weg te nemen. Uiteraard is dit verhaal gericht op meiden die het beste uit zichzelf willen halen. Ook, of juist vooral, als het om sport gaat. Dat je soms moet afzien en moet doorzetten om te groeien. Bij dat groeien gaat het dan niet alleen om de prestaties, maar ook om je hele persoon.

Het is een simpel feit dat je in sport meer kunt bereiken, ook voor jezelf, als je meer discipline hebt. Iets waar je je écht voor moet inspannen is waardevol. Als het gemakkelijk gaat is het van minder waarde en betekenis. Het sleutelwoord om jezelf op deze manier te overtreffen is discipline.

Het is een biologisch en psychologisch feit dat voor veel meiden en vrouwen de beste methode om meer discipline te ontwikkelen een ouderwets pak op de billen is. Dat is bij sport niet anders als in de rest van het leven. Het werkt vaak het beste als je weet dat er een mogelijkheid is dat je een pak op je billen kunt krijgen. Het is belangrijk dat je zeker weet dat als je het verdient ook daadwerkelijk op je billen gaat krijgen. En dan niet symbolisch, maar een goed ouderwets, indrukwekkend en stevig pak op je blote billen. Dat doen we dan ook binnen de Daphne Methode.

We zijn daarin niet alleen. Er zijn High Schools in Amerika, waar de sportcoaches duidelijk gebruik maken van billenkoek. Dat is ook vastgelegd in het studentenhandboek en in de interne beleidsrichtlijnen, goedgekeurd door het schoolbestuur en de ouders. De studenten die dergelijke scholen vertegenwoordigen tijdens wedstrijden als lid van een sportteam kunnen er op rekenen dat ze bij overtredingen of te weinig inzet een goed pak op hun billen gaan krijgen. Meestal houden deze coaches ook de overige schoolprestaties in de gaten. Onnodig lage cijfers op proefwerken zijn dan ook de aanleiding voor een stevig pak billenkoek. Al met al leidt dat tot hoge prestaties over de gehele linie.

Functioneel

Voor veel meiden is er niets functionelers dan een verdiend pak op de billen te krijgen.

Voor veel meiden is er niets functionelers dan een verdiend pak op de billen te krijgen.

Sport is breed en veel. Als het goed is, ben je met hart en ziel met je sport bezig. Het gaat niet om een klein dingetje. Sport doet mentaal en fysiek veel met je, zowel individueel als in teamverband.

In het hoofd van een sportvrouw gebeurt ook veel. Natuurlijk stel je zelf de grens, maar je weet ook dat als je teveel comfort zoekt en te weinig uitdaging, je geen progressie zult maken.

Doorgaan terwijl het al zo zwaar is of opgeven? Doorgaan doet soms even pijn, dat hoort erbij. Pijn hoort ook bij sport. Tijdens en een tijdje daarna. Pijn is niet per definitie vervelend of slecht.

Sport is vooral ook fysiek, en als het fysiek zwaar is, is er geen reden om je billen te ontzien. Dan mag het daar soms ook wel even zeer doen. Primitief misschien, maar wel duidelijk. Juist omdat sport fysiek is, helpt een fysieke benadering soms beter dan alleen maar praten.

Vaak helpt het als je op je billen gemotiveerd wordt om net even dat stapje extra te doen. Dat is helemaal niet raar. Het is pas echt duidelijk als je het op je billen voelt. Zo werkt dat met meiden en daar heb je billen voor.

Doorzetten doe je met behulp van je hoofd, je hart en je billen.

In de periode dat lijfstraffen op school toegepast werden (en dat is vooral in Amerika en Engeland helemaal niet zo lang geleden), was het voor sportcoaches en gymnastiekleraren duidelijk dat er niets was waarmee gedrag en houding van meisjes meer door verbeterd werd dan een goed pak op haar billen. Misschien gebeurde het toen te vaak, te gemakkelijk en zonder rekening te houden met de persoonlijke verschillen, maar kennelijk werkte het wel.

Nu is het anders. Gelukkig kun je nu als sportvrouw zelf bepalen of je deze aanpak wilt of niet. Misschien vind jij of vinden anderen het merkwaardig – wij vinden het in ieder geval logisch en zien het in de praktijk keer op keer bevestigd: bij veel meiden is er niets wat zo goed werkt als een duidelijk pak op de blote billen!

Veel sportorganisaties hebben regels waarin de omgang tussen de coach en sportvrouwen die door hem getraind worden, geregeld wordt. De reglementen schrijven voor dat alleen “functionele aanrakingen” toegestaan zijn. Het is een feit dat voor veel meiden er niets functioneler is dan een verdiend pak op de billen. Het is misschien wel even wennen aan het idee.

Rust in je hoofd en duidelijkheid in de prioriteiten

Voor veel meiden is het grootste voordeel van een pak op de billen de rust in het hoofd. Voor het team en voor het resultaat is het belangrijk dat de prioriteiten bij iedereen weer even duidelijk zijn.

Voor veel meiden is het grootste voordeel van een pak op de billen de rust in het hoofd.

Sport is breed en veel. Als je op de goede manier met sport bezig bent, doe je dat met hart en ziel. Naar mate je ambitie- of je prestatieniveau toeneemt, zal de tijdsbesteding ook toenemen. Waarschijnlijk is er uitsluitend in puur recreatief verband totale afwezigheid van ambities en ontbreekt de behoefte om te presteren of om te winnen.

Sport doet mentaal en fysiek veel met je, zowel individueel als in teamverband. Om succes te kunnen hebben, moet je ook volledig meedoen. Daar heb je je hele lijf voor nodig en zeker ook je hoofd.

In het hoofd van een sportvrouw gebeurt ook veel. Veel meiden zeggen dat ze aan sport doen om rustig te worden in hun hoofd. Zo werkt het ook met sport. Soms is het beter dat die rust er al is als randvoorwaarde om goed bij het sporten te presteren en niet als resultaat van een sportinspanning.

Veel meiden zeggen dat het grootste voordeel van een pak op de billen is de rust in je hoofd. Het zorgt ervoor dat je je kalm en vasthoudend kunt concentreren op wat belangrijk is. Gepieker en getob, mitsen en maren zijn even helemaal weg. Dat is de bijwerking van een pak op de billen die al eeuwenlang bekend is.

Als je wilt presteren, kun je onrust in je hoofd missen als kiespijn. Dat geldt in de sport, maar in feite ook in elk ander onderdeel van het leven.

Presteren is jezelf tegenkomen. Ga je door, zet je door? Ben je al bij de grens of is er nog ruimte voor een beetje meer? Een beetje meer groei? Of opgeven? Het bekende spreekwoord zegt dat winnaars niet opgeven en dat mensen die opgeven niet winnen. Daarover kun je praten en denken, maar het gaat vooral om het doen. Als je het niet doet terwijl je het wel wilt en kunt, heeft niemand iets aan excuses en uitvluchten. Bij het toepassen van de Daphne Methode is het heel overzichtelijk en duidelijk. Als je het niet doet terwijl je het wel wilt en kunt heb je straf verdiend, zo simpel is dat. De logische consequentie is dan dat je een pak op je billen gaat krijgen.

Als je (niet alleen bij het sporten, maar eigenlijk altijd) te gemakkelijk voor jezelf bent en te snel opgeeft heb een je goed hard pak op je blote billen verdiend. Daar heb je het meeste aan, zowel in de sport als in de rest van het leven.

Leren door gecorrigeerd te worden

Meiden die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen preseteren beter.

Meiden die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen preseteren beter.

Als je alles al kunt, valt er niks meer te leren. Als je denkt dat je alles al kunt heb je er weinig van begrepen. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Je kunt op veel manieren leren. Een bekende benadering op dit gebied wordt gevormd door de leerstijlen van Kolb. Hij onderscheid onder andere ‘concreet ervaren’, ‘waarnemen en overdenken’ en ‘actief experimenteren’. Tenzij je alles proefondervindelijk wilt uitvinden of door schade en schande wijs wilt worden, is uitleg en gecorrigeerd worden een belangrijk onderdelen van leren. Van oudsher is er een punt waarop bi j sommige meiden een pak op de billen de beste vorm van ‘concrete ervaring’ is.

Daarnaast is er – ook in de sport – soms sprake van gedrag dat logischerwijze tot straf zou moeten leiden. Gedrag dat uitgesproken onaangepast of onsportief is. Het is voor iedereen beter als in zo’n geval straf volgt.

In de praktijk worden vaak kansen gemist om te leren en te corrigeren. Dat kan allerlei redenen hebben, van onverschilligheid tot schroom om op te treden.

Juist sport is fysiek. Juist in de sport is het bekend dat niet alleen woorden tot resultaten leiden. Als het goed is, heeft de coach leiderschap en een vertrouwensband met de sportvrouwen. Een goede coach kent zijn sportvrouwen door en door en weet welke aanpak het beste bij ze past. Het is te verwachten dat bij relatief veel meiden een strenge aanpak het beste past. Als de band het toestaat kan de coach duidelijk maken dat er straf zal volgen in situaties waarbij dat logisch is. Als de dames in kwestie de redelijkheid daarvan inzien, is de denkstap en de conclusie dat een pak op de billen ouderwets, beproefd en vervelend is en daardoor juist een uitstekende straf is. Vanaf dat moment is het zaak het regime duidelijk te handhaven.

Als een sportvrouw correctie of straf verdiend heeft, is het zaak dat ze zo snel mogelijk en zonder aarzeling een klinkend pak op haar blote billen krijgt. Dat werkt. Het is de kunst om het in de praktijk zo te regelen dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Resultaat door pijn

Er zijn sportvrouwen tot op het hoogste niveau die soms van hun trainer op hun billen krijgen omdat het oerkracht mobiliseert.

Er zijn sportvrouwen tot op het hoogste niveau die soms van hun trainer op hun billen krijgen omdat het oerkracht mobiliseert.

Juist in de sport is het duidelijk dat het niet voldoende is om in je comfort-zone te blijven hangen om de resultaten te boeken die je wilt. Aangenomen dat je langzaam maar zeker je grenzen wilt verleggen en resultaat wilt boeken ben je onderweg wel eens pijn tegengekomen. Rekken en strekken doet soms pijn. Het gebrek aan voldoende conditie doet soms pijn. De bekende man met de hamer doet soms pijn. Om te winnen moet je soms even pijn leiden. Achteraf voelt het meestal goed dat je doorgezet hebt en voelt het ook fysiek in orde dat het even pijn gedaan heeft.

Verliezen doet soms pijn, zeker als achteraf de gedachte hebt dat je had kunnen winnen als je net iets beter je best had gedaan.

Een regelmatig en goed strak pak op je billen doet ook pijn, maar helpt bij het verder leggen van de grens. Een pak op de billen is net zo fysiek als sport zelf. Achteraf voelt het ook goed dat je het gedaan hebt.

Voor een sportvrouw zijn rode billen geen blessure, maar het resultaat van een massage die wél helpt. Voor veel sportvrouwen werkt een consequente aanpak het beste, met als straf een vanzelfsprekend en onafwendbaar pak op de blote billen en als beloning vooruitgang en winst.

Je hebt je billen niet voor niks. Het is zonde om de oerkracht die je daardoor kunt mobiliseren niet te gebruiken.

Discipline als een olievlek

Een goede coach houdt een oogje in het zeil en grijpt in wanneer het nodig is, en dan bij voorkeur op een manier die bij meiden effect heeft.

Een goede coach houdt een oogje in het zeil en grijpt in wanneer het nodig is.

Hoe je ook denkt over discipline – of je het nu logisch vindt of achterhaald – sport wordt een stuk leuker en succesvoller als het niveau van discipline voldoende is. Je functioneert dan beter als een lid van het team, je bent op jezelf en op elkaar ingespeeld. Door het toevoegen van meer discipline wordt sport completer.

Bijna altijd heeft dit een positief effect op andere gebieden in je leven. Succes op één terrein straalt uit naar andere terreinen. En dat geldt zeker voor sport.

De omgekeerde weg is ook waar. Als het in het algemeen slecht met je gaat, is er weinig kans dat het in het sporten wel heel goed gaat.

Een goede heeft ook oog voor dit bredere verband.

Nog niet zo lang geleden was het in Amerika heel gebruikelijk om scholieren voor straf met de paddle op de billen te geven. De sportcoach was vaak degene die deze straf ten uitvoer bracht. Zeker sportmeiden (en -jongens) die in de selectie-teams zaten konden er zeker van zijn dat ze op dit gebied de volle aandacht van de coach hadden. De coach hield goed een oogje in het zeil en lette erop hoe zijn meiden in het dagelijks leven functioneerden. Vroeg ingrijpen werd meestal als beste aanpak gezien.

Ook elders, en niet eens zo ver van huis, kennen we selectie-teams, waar de coach ook op andere gebieden een oogje in het zeil houdt. Hij controleert bijvoorbeeld hoe zijn meiden het doen op school en wil daarvoor inzicht in de agenda en het huiswerk. De meiden weten vooraf dat als dit niet in orde is de coach waarschijnlijk boos wordt. Als de coach boos is betekent het meestal dat hij het meisje over de knie legt en een stevig pak op haar billen geeft.

Laat ieder zichzelf zijn

Meisjes leren enorm als ze op hun billen krijgen, omdat billenkoek goed bij meisjes past. Ze begrijpen heel goed dat ze billen hebben om billenkoek op te krijgen.

Meisjes leren enorm als ze op hun billen krijgen, omdat billenkoek goed bij meisjes past.

Een coach wil graag dat je goede resultaten haalt. Een coach wil dat je je echt inzet. Daar is hij ook coach voor. Waarschijnlijk heeft de coach het ook het liefst als hij op kan treden en duidelijk kan zijn als het nodig is. Jij hebt ook het meest aan een coach die duidelijk is en waar nodig direct corrigeert.

Aan de andere kant wil jij ook gewoon je zelf zijn. Daar hoort bij dat je bijvoorbeeld niet altijd even goed oplet omdat je soms met je vriendinnen aan het kletsen bent. Dat is helemaal niet verrassend. Dat hoort nou eenmaal bij meisjes.

Als luisteren even moeite kost is de beste correctie dat je een paar stevige klappen op je billen krijgt. Misschien schrik je daarvan. Dat is ook de bedoeling. Maar je leert ook enorm als je op je billen krijgt. Dat hoort nou eenmaal bij meisjes.