Eigenschappen van een onsportieve sportvrouw

Eigenschappen van een onsportieve sportvrouw

Onsportief gedrag heeft vooral te maken met een verkeerde houding (<em>attitude</em>. Het is heel goed mogelijk om een betere houding aan te leren. Bij meiden is dan straf op de billen een heel goed hulpmiddel.

Onsportief gedrag heeft vooral te maken met een verkeerde houding (attitude. Het is heel goed mogelijk om een betere houding aan te leren.

Zoals er eigenschappen zijn die het kenmerk vormen van een goede sportvrouw (en sporters in het algemeen), zijn er ook eigenschappen die niet passend zijn. Toch herken je de eigenschappen misschien wel, bij jezelf of bij anderen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent, omdat dat een eerste stap is om ze te veranderen.

Het is een verkeerd beginpunt om anderen te willen veranderen. Waarschijnlijk lukt dit niet, en ook zij zullen er zelf in moeten geloven. Het is veel beter om bij jezelf te beginnen en jezelf te gaan veranderen. Er zijn meiden die dit eenvoudig kunnen, het lijkt vanzelf te gaan. Willen is kunnen, en klaar. Er zijn ook meiden die hier meer moeite mee hebben. Ook al zouden ze wel willen, daarmee is het nog niet gedaan.

Het is een feit dat beloning en straf hierbij kunnen helpen. Er zijn veel meiden bij wie dat goed past. Misschien een ongebruikelijk standpunt, maar straf is nog steeds een probaat middel om slechte eigenschappen te corrigeren en af leren. Dat is  het is nu nog steeds zoals vroeger. Een ander ongebruikelijk standpunt is dat de beste manier om dit te laten werken is het gebruik van een goed pak op de billen bij meiden die dat verdienen.

Misplaatst vertrouwen

Een sportvrouw moet gecorrigeerd worden als ze blijk geeft van onjuist vertrouwen, dat niet gebaseerd is op voorbereiding, maar op factoren die ze zelf niet in de hand heeft. Misschien is ze een groot sporttalent. Misschien denkt ze dat het team haar wel zal opvangen en dragen. In elk geval, een sportvrouw die zich niet met dezelfde inspanning of oplettendheid inzet als haar teamgenotes werkt blokkerend op het ontstaan van het juiste vertrouwen en moet in dat gedrag gecorrigeerd worden.

Het juiste vertrouwen ontwikkelen is een keuze.

Ik-weet-alles-al-houding

Een sportvrouw die een correctie opvat als kritiek, geeft daarmee juist aan dat ze nog heel veel moet leren, ook al denkt en doet ze van niet. Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke sportvrouwen reageren met excuses en smoesjes als je op hun gedrag of prestaties worden aangesproken.

Als coach moet je in zo’n geval soms heel duidelijk en doordringend zijn. In de geschiedenis en nu zijn er weinig zaken die zo duidelijk en doordringen zijn als een stevig pak op de blote billen.

Bereid zijn om te leren is een keuze.

Zelfingenomen trots

De trots van een onsportieve sportvrouw is gericht op zichzelf en egoïstisch. Zulke speelsters ontwikkelen vaak een soort “ster-allure”, waarbij ze ervan uit lijkt te gaan dat het beschikken over bepaalde sporttechnische vaardigheden een speciale behandeling rechtvaardigt.

In het verleden is gebleken dat meiden die door hun arrogant gedrag de irritatie van de groepsgenoten op de hals halen en de prestatie van de groep verlagen, zeer snel genezen worden als ze na een waarschuwing ten overstaan van de groep voor hun gedrag een pak op hun blote billen krijgen.

Het ontwikkelen van de juiste (groeps-)trots is een keuze.

Verantwoording afschuiven

De onsportieve sportvrouw geeft anderen en omstandigheden de schuld als het niet zo goed gaat. Ze richt haar aandacht vooral op zaken die ze zelf niet in de hand heeft in plaats van zaken die ze wel kan veranderen.

Verantwoordelijkheid nemen is een keuze

Het snel opgeven

Het ondergaan van discipline is een keuze. Een stoere keuze waardoor jij en je team betere resultaten gaan bereiken.

Het ondergaan van discipline is een keuze.

Onsportieve sportvrouwen zijn snel uit het veld geslagen. Mislukkingen en teleurstellingen uit het verleden spelen in het heden nog steeds een rol. Onsportieve sportvrouwen zijn niet goed in staat om snel te herstellen van fouten en vergissingen.

Vasthoudende wil om te winnen is een keuze

Ik-doe-wat-ik-wil-als-ik-dat-wil-houding

De onsportieve vrouw kiest voor eigen genot en belang (“ik heb met jou niks te maken”) in plaats van zelfbeheersing. Ze heeft alleen maar negatieve associaties bij discipline, correctie en straf.

Ze accepteert geen discipline, van gerichte inspanning en inzet tot gecorrigeerd worden, en verhindert daarmee het ontstaan van een sterk team.

Het ondergaan van discipline is een keuze

Het team is er om te gebruiken

Een onsportieve sportvrouw participeert selectief in een team, als het haar uitkomt. Ze is er vooral op gericht om haar eigen behoeften te bevredigen. Haar inzet is vooral gericht op zichzelf. Ze probeert vooral de aandacht op zichzelf te vestigen.

Het belang van het team voor laten gaan en je teamleden niet laten vallen is iedere keer opnieuw een keuze