Door te kiezen bepaal je hoe je wilt zijn

Door te kiezen bepaal je hoe je wilt zijn

Jouw keuze bepaalt

Door grote en kleine keuzes te maken bepaal je wie je bent. Dat klinkt logisch, maar toch doen mensen ook vaak dingen die niet passen bij hoe ze zouden willen zijn. Bij Daphne vinden we dat je verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt.

Door grote en kleine keuzes te maken bepaal je wie je bent.

Met maken van keuzes is een fascinerend iets. De één doet het makkelijk, impulsief of intuïtief. Een ander moeizaam, onzeker over welk alternatief uit alle mogelijkheden nu het goede is.

Tegenwoordig valt er veel te kiezen. De keuze in de supermarkt is enorm. Dat geldt ook voor de mogelijke studies die je zou kunnen doen. Hoe weet je of je de juiste keuze maakt? Door het overschot aan keuzes is een nieuw fenomeen ontstaan: keuzestress.

Waar worden je keuzes eigenlijk door bepaald? Doe je dat zelf helemaal, ben je daar volkomen vrij in? Of wordt het juist bepaald door je omgeving, je afkomst en opvoeding, je cultuur? Is er wel sprake van een vrije keuze? Over de vraag of er een vrije wil bestaat zijn filosofen, wetenschappers en theologen al eeuwenlang bezig.

Kiezen en keuzes maken heeft echter ook een heel praktische kant.

Binnen Daphne vinden we keuzes erg belangrijk. Dat gaat soms om grote keuzes zoals: hoe wil je zijn? Welke studie wil je doen? Wel of niet solliciteren naar een andere baan? Waar leg je je prioriteiten? Ook rond kleine kwesties kunnen zich keuzes voordoen, zoals: neem ik de lift of de trap? Nu weggaan of nog even dit of dat doen? Ga ik naar training of heb ik even geen zin?

Kiezen en in actie komen

Een bewuste keuze maken is belangrijk, maar de actie daarna nog veel meer. Laat je je beïnvloeden door je omgeving? Kies je voor de gemakkelijkste weg? Of blijf je trouw aan je plan?

Een bewuste keuze maken is belangrijk, maar de actie daarna nog veel meer.

Er is helemaal niets dat je belet om hier uitgebreid over te discussiëren en te filosoferen. Dat is heel boeiend en interessant. Het is ook belangrijk dat er ondertussen wat gebeurt. Sterker nog, dat is het allerbelangrijkste. Het cliché dat je uit iedere dag moet halen wat erin zit betekent dat je niet besluiteloos door mag modderen.

Het bestaan is volgens Sartre een dynamisch proces waarin een persoon zichzelf definieert door zijn acties en keuzes:
“Niet kiezen is geen optie. Wij zijn gedoemd in vrijheid te kiezen, want de keuze biedt de enige mogelijkheid tot een daadkrachtig en authentiek leven. Ik, en ik alleen, moet betekenis aan mijn leven geven. Laat ik dit na, dan ben ik aan mijzelf te kwader trouw.”

Daarom leggen we in het begin van de begeleiding veel nadruk op het erachter komen wat je wil. In het geval dat je heel veel dingen tegelijk wil, gaan we samen bepalen wat je het meeste of het liefste wil. Als het om grote dingen gaat, gaan we samen bepalen wat de eerste logische stap is. Alles is erop gericht om je zo snel mogelijk gericht in actie te krijgen, zodat het door jou gewenste doel dichterbij komt.

Praktisch betekent dit natuurlijk ook dat er zo snel mogelijk goede en concrete afspraken komen waar jijzelf helemaal achter staat. Dat zijn afspraken die zo belangrijk zijn dat je straf op je billen verdiend hebt als je je er niet aan houdt.

Je leeftijd doet hierbij helemaal niet ter zake. Of je nou 20, 40 of 50 bent, deze aanpak is altijd even effectief.

Niet kiezen is ook kiezen

Bij de ‘Daphne Methode’ krijg je straf op je billen als je je niet aan je eigen keuzes houdt. In feite wordt het daardoor een stuk overzichtelijker.

Bij de ‘Daphne Methode’ krijg je straf op je billen als je je niet aan je eigen keuzes houdt.

Door te kiezen laat je zien wie je bent. Je laat zien waar je staat en waar je naar toe wilt.

Zonder keuzes kun je niet daadkrachtig zijn.

Kiezen gaat echter niet altijd automatisch. Het is niet altijd makkelijk. Daarom is het fijn als het soms wel wat gemakkelijker gemaakt wordt.

Waarschijnlijk zijn er drie situaties waarbij het moeilijk is om tot een keuze te komen.

  • Je weet niet wat je moet kiezen omdat je niet weet wat je wilt. Het vertrekpunt en je doel is niet duidelijk. Als je geen duidelijk doel hebt, maakt het ook niet zoveel uit wat je doet.
  • Je weet niet wat je moet kiezen omdat er teveel mogelijkheden zijn. Verlamming door keuzestress. Er zijn zoveel mogelijkheden en daardoor weet je niet welke de beste is.
  • Je bent er onverschillig onder en je doet maar wat. Je zou net zo goed je keuzes door een dobbelsteen laten bepalen.

Bij Stichting Daphne begrijpen we dat er momenten zijn waarop je je onzeker kunt voelen en dat je niet precies weet wat je moet doen. Juist omdat je bij de ‘Daphne Methode’ aan je keuzes gehouden wordt en straf op je billen kunt krijgen als je niet trouw bent aan je keuze, is het belangrijk dat deze keuzes authentiek zijn. Echt van jezelf.

Misschien moet je even aan een paar gedachten wennen.

De essentie is dat bij Daphne volwassen meiden en vrouwen op hun billen omdat ze niet doen wat ze zelf willen. Dat vinden we een hele goede reden voor straf. De straf die dan het beste werkt is op je billen.

We zullen je altijd helpen om tot dit soort keuzes te komen.

Waar sta je nu?

Je kunt alleen goed kiezen als je een realistisch beeld hebt van jezelf en van wat je wil bereiken. Grote opgaves, zoals het schrijven van een scriptie of het bereiken van een bepaald sportief doel, verdeel je in kleine stukken om het behapbaar te maken.

Je kunt alleen goed kiezen als je een realistisch beeld hebt van jezelf en van wat je wil bereiken.

Het maakt niet uit of je precies weet wat je wilt of dat je daarover onzeker bent, het is altijd een goed idee om een realistisch beeld te hebben over jezelf en waar je nu staat. Zeker als je op het punt staat een grotere beslissing te nemen, maar in feite is het met allerlei dagelijkse beslissingen niet anders.

Al voor de oude Grieken was het duidelijk dat zelfkennis de belangrijkste voorwaarde voor de toekomst is. Niet voor niets waren de teksten “Ken u zelf” en “Alles met mate” opschriften op het orakel van Delphi.

Dat geldt vooral in situaties die niet zo eenvoudig zijn. Waar je allerlei dingen al geprobeerd hebt zonder dat het werkt. Bijvoorbeeld: je wilt afvallen en het lukt niet. Of je wilt meer studeren maar je kunt je niet concentreren. Doorgaan met wat je tot dan toe deed werkt waarschijnlijk onvoldoende. Dat is allemaal meer van hetzelfde. Er is iets meer nodig, en misschien vooral: iets anders. Het is daarbij wel nodig om een goed beeld te hebben van wat er nu gebeurt. Het gaat daarbij om jezelf maar ook om hoe de omgeving daarop inwerkt.

Door zelf na te denken en door met vrienden en vriendinnen te praten kun je inzicht krijgen in al deze kwesties. Waarschijnlijk doe je dat ook al. Als dit tot te weinig resultaat leidt, is het misschien een idee om iets anders te proberen. Een goed gesprek met een begeleider bijvoorbeeld.

Begeleiders bij Stichting Daphne hebben veel ervaring opgebouwd om deze informatie samen met jou inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen.

Uiteraard is dit nog niet voldoende. Met de huidige situatie zijn we immers nog niet tevreden…

Waar zou je willen zijn?

Erachter komen wat je wilt is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Vaak moeten er meerdere doelstellingen gecombineerd worden. Als student wil je je studie succesvol afronden. Je wil goed presteren in je baan en wellicht ook nog sportief een bepaald niveau bereiken. Je moet dan kiezen hoe belangrijk je de diverse doelstellingen vindt.

Erachter komen wat je wilt is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

De volgende vraag is dus: wat zou je willen?

Ook hier doen zich veel individuele verschillen voor. Sommigen weten precies wat ze willen en voor anderen is het een vraag waar ze geen duidelijk antwoord op hebben.

Door het gesprek op een bepaalde manier te voeren waarbij de begeleider vragen stelt die misschien onverwacht zijn, lukt het vaak om duidelijker te krijgen wat je zou willen. We hebben het dan over reële, bereikbare zaken. Waarschijnlijk zou iedereen wel een miljoen in de loterij willen winnen of een spreekwoordelijke prins op het witte paard, maar helaas kan begeleiding daarbij weinig toevoegen.

Het gaat erom dat je een voorstelling hebt van een wenselijke situatie.

Dit kan uitsluitend met jezelf te maken hebben. Het heeft dan te maken met hoe je je voelt of wat je bereikt hebt.

Het kan ook heel duidelijk met je omgeving te maken hebben.

Of een combinatie van de twee.

Het logische kenmerk van bereikbare doelen is dat ze bereikt kunnen worden. Daar moet je meestal wel wat voor doen. Het lukt maar zelden door af te wachten.

De volgende stap bestaat dus uit het bepalen wat je zou moeten doen. Wat je volgende, eerste stap moet zijn.

Wat houd je tegen?

Na het kiezen komen de afspraken. Kleine concrete stappen die je samen met de begeleider afspreekt. Het is belangrijk dat jij zelf die stappen haalbaar en belangrijk vindt. Iedere kleine stap brengt je dichter bij je doel. Als je je vervolgens niet aan je afspraken houdt, krijg je van je begeleider op je billen. Dat helpt om daadwerkelijk in beweging te komen.

Na de keuzes komen de afspraken. Als je je niet aan je afspraken houdt, krijg je op je billen. Dat helpt om in beweging te komen.

Je weet nu waar je naar toe wilt en je weet waar je vandaan komt. Dan komt het nu neer op het uitdenken van de route, de reeks stappen die je van het vertrekpunt naar je bestemming brengt.

Zoals altijd begint een reis met de eerste stap. Daar zullen we vooral aandacht aan besteden. Zo’n eerste stap moet praktisch zijn en haalbaar. Wat vooral belangrijk is: jij moet erachter staan. Vervolgens worden concrete afspraken gemaakt hoe je die eerste stap gaat uitvoeren.

En dan? Dan komt het erop aan je keuze te realiseren. Onverschillig of het gaat om iets kleins of om de eerste stap van de verwerkelijking van je droom: je moet in actie komen! Niet meer praten of piekeren, maar doen!

     “Want tussen droom en daad
     staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
     en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren.”
Deze dichtregels van Willem Elsschot geven voor bijna iedereen een herkenbaar gevoel weer.

Bij Daphne zijn we vooral ook praktisch. Nadat jouw plan en jouw keuze duidelijk is en er heldere afspraken zijn over de eerste stap, wordt verwacht dat je daadwerkelijk op weg gaat om die eerste stap uit te voeren. Mocht bij een volgend begeleidersgesprek blijken dat je dat niet gedaan hebt, vinden we het volkomen logisch dat je daarvoor straf krijgt. Voor excuses en smoesjes is het dan te laat. Als jij jezelf niet serieus neemt, wie zou jou dan wel serieus moeten nemen? Een goed pak op je blote billen is de beste manier om je te realiseren dat het belangrijk is om je eigen plan uit te voeren en je eigen keuzes serieus te nemen.

Stap voor stap op weg

De beste manier om verantwoording over je voortgang af te leggen is met je billen bloot. Het is niet meer vrijblijvend maar er staat iets op het spel. Jij bepaalt met je eigen gedrag of je op je billen gaat krijgen of niet.

De beste manier om verantwoording over je voortgang af te leggen is met je billen bloot.

Achteraf zul je waarschijnlijk nooit weten of je de juiste keuze gemaakt hebt. Het alternatief waarvoor je niet gekozen hebt zal zich niet voordoen. Je weet dus ook niet de situatie die ontstaan zou zijn als je een andere keuze gemaakt zou hebben.

Waarschijnlijk doet het er ook niet zo toe. Er is niet één mogelijke keuze die qua geluk veel meer zal toevoegen dan een andere keuze. Door een bepaalde keuze ga je er in geluk niet zoveel op vooruit of achteruit. Het gaat er veel meer om dat je de keuze aanvaardt en ermee aan de slag gaat. Anders gezegd: het gaat niet zozeer om het kiezen, maar om het gedrag erna.

Binnen Daphne benadrukken we daarom twee zaken.

  1. Het is belangrijk dat je een gemaakte keuze herkent, ervaart en accepteert als jouw keuze.
  2. Het is nog veel belangrijker dat je deze keuze omzet in concrete acties.

We hebben ook veel ervaring om je hiermee te helpen.

Bij het eerste bestaat deze hulp uit het verduidelijken van het keuzeproces. Er zijn veel beproefde en creatieve mogelijkheden om je te helpen ontdekken wat jouw keuze in een gegeven omstandigheid is.

Bij het tweede gaat om het verduidelijken van de acties. Wat moet er gebeuren en wat is een goed begin? Als we het daarover eens zijn, wordt dat ook een strakke afspraak. Jij gaat vervolgens je eigen keuze realiseren door het uitvoeren van de afgesproken acties. Als je dat – om welke reden dan ook – niet doet, zul je daarvoor ter verantwoording worden geroepen.

Bij Daphne doen we dat altijd op je blote billen. Het gaat tenslotte om jou. Jij bent belangrijk. Dat mag je soms ook best op je billen voelen. Daar heb je ze voor.