Verhalen en ervaringen bij volleybal

Volleybal coaches die weten dat billenkoek werkt

Er zijn, zeker in Amerika, coaches die uit eigen ervaringen weten dat billenkoek een uitstekend middel is om uit volleybalspeelsters het beste te halen.

Sommige meiden hebben het niet nodig, en bij andere meiden werkt billenkoek uitstekend, waarbij het effect meestal direct zichtbaar is.

Deze coaches willen dan alleen werken op High Schools waar straf op de billen een disciplinaire mogelijkheid is.

Zeker in het recente verleden was het in de VS helemaal niet vreemd dat volleybalspeelsters op hun billen konden krijgen.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Billenkoek en volleybal gaan samen

Het is bijna universeel dat de speelsters in een volleybal team elkaar na het scoren van een punt een goedkeurend klapje op de billen te geven. Of een stevige pets.

Soms is het niet alleen vriendelijk. Een speelster die slecht gespeeld heeft krijgt dan van de andere speelsters onder de douche harde kletsen op haar natte billen. Dat doet even zeer.

Er zijn ook Amerikaanse volleybalteams op High Schools waar lijfstraf op de billen expliciet is toegestaan. Dan heeft de coach het recht om billenkoek te geven. Dat is dan met een paddle.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Voor sommige coaches is billenkoek onmisbaar

Kate Williams, een docent en volleybalcoach op een Amerikaanse High School, legde uit dat ze alleen wil werken met speelsters die accepteren dat ze bij de training billenkoek kunnen krijgen.

Ze vindt dat als meiden straf verdienen, ze dit ook consequent moeten krijgen.

Door haar jeugd, de opvoeding van haar eigen dochters en ervaring met volleybal teams vindt ze dat meiden billenkoek op hun blote billen moeten kunnen krijgen als ze een lesje moeten leren.

Haar streefdoel is dat speelsters uiteindelijk beseffen dat straf altijd billenkoek op hun blote billen betekent en dat ze daarmee akkoord gaan.

Daar hebben de speelster uiteindelijk het meeste aan. Bovendien versterkt dit de band met de coach enorm.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Billenkoek versterkt de onderlinge band

Volgens deze coach is billenkoek de beste manier om meisjes te corrigeren. De anatomie en de persoonlijkheid van de meeste meisjes past optimaal bij het gebruik van billenkoek.

Om het optimale effect, inclusief de heilzame interne schoonmaak, te bereiken moet de billenkoek intens genoeg zijn.

Daarom volgt ze thuis het principe dat meisjes hun billenkoek altijd op de blote billen krijgen. Dat verandert niet als meiden ouder worden.

Het heeft de band tussen haarzelf en haar dochters alleen maar versterkt. Bij andere meisjes werkt het precies zo.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Meiden moeten de regels goed begrijpen

Meiden moeten weten waar ze aan toe zijn.

Als billenkoek gebruikt wordt is het voor sportmeiden belangrijk om te weten dat hun coach niet zal aarzelen om dat ook daadwerkelijk te geven.

Meiden moeten dan ook weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen. Als de regels en consequenties duidelijk zijn weten ze wat er gaat gebeuren als ze de regels overtreden.

De coach moet de regels consequent handhaven en ervoor zorgen dat meiden die billenkoek verdienen dat ook zo snel mogelijk krijgen.

Vooral in het begin van het seizoen moet je de regels strak handhaven.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Billenkoek geeft energie en verandering

Billenkoek en de paddle zijn bij meiden unieke hulpmiddelen.

Meiden zijn uniek in hun vermogen om billenkoek te absorberen en ze zijn uniek in het vermogen om onder invloed daarvan te veranderen.

Dit blijkt al op het moment dat ze op hun billen krijgen. De natuur heeft er voor gezorgd dat meiden goed en veel billenkoek kunnen incasseren.

Het is ook absorberen. De energie op de billen wordt samen met de boodschap opgezogen en komt daadwerkelijk binnen in het meisjeshoofd. Daar versterken boodschap en billenkoek elkaar en doen hun heilzame werking.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Bij meiden leiden zere billen tot discipline en resultaat

Als een meisje straf heeft gekregen is de kwestie natuurlijk vergeven en vergeten.

Cruciaal is dat een meisje dat op haar billen heeft gekregen daarna getroost wordt.

Juist de periode direct na de straf, waarbij de meiden hun billen nog goed kunnen voelen, is het meest waardevol. Meisjes zijn dan zich het meest bewust van hun gedrag en de mogelijke consequenties daarvan. Ze staan dan ook het meeste open om te leren en te ontwikkelen.

De bereikte discipline vertaalt zich in betere resultaten voor het hele team.

Verhalen en ervaringen bij volleybal

Dichtbij en indringend als de billen bloot gaan

De vanzelfsprekendheid waarmee een speelster haar sportbroek en onderbroek naar beneden schuift om haar straf op haar blote billen te krijgen is het hoogste dat je kunt bereiken in de relatie coach-speelster.

Er is voor de volleybalspeelster betere manier om te bewijzen dat autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd is.

Als coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. Helaas komt dit ook maar zelden voor.

De vertrouwensband die dan ontstaat is enorm. De vormende waarde gaat dan ook veel verder dan sport alleen.

Volleybal teams - de achtergrond van coach Kate Williams

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen. Billenkoek is daar regelmatig een onderdeel van. Dat geldt zowel tussen de speelsters onderling als tussen de coach en de speelsters.

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen.

Het voorbeeld rond volleybal is gebaseerd op het verhaal van Kate Williams, een Amerikaanse vrouwelijke coach die in 2011 op een bulletin board over volleybal schreef.

Ze woonde in het noorden van Texas. Haar man was een paar jaar eerder overleden tijdens een missie in Afghanistan. Ze had drie dochters die op dat moment 18, 20 en 22 waren.

Ze werkte als docent Science op een plaatselijke High School.

In haar jeugd heeft ze veel aan volleybal gedaan. Tijdens haar middelbare school periode was ze onderdeel van het volleybalteam. Ze heeft hele positieve herinneringen aan de coach die ze toen had. Die coach zorgde ervoor dat er een positieve, prestatiegerichte sfeer was, met veel aandacht voor onderling gedrag. Maar ze was ook streng. Ze wilde dat het bij de trainingen net als thuis was. Ze zei regelmatig:

"Als je thuis niet goed luistert, krijg je misschien een pak op je billen. Als je bij mij niet luistert of niet goed je best doet, krijg je absoluut op je billen. Hier gaat het om de prestaties, hier willen we winnen, dus hier gaat het strenger dan bij jullie thuis."

Zo rond 1970 was straf op de billen op veel High School heel gebruikelijk. Dat was zeker zo op de High School waar Kate destijds naar toe ging. Het was dus helemaal niet bijzonder dat de meiden van het volleybal team een stevig pak op hun billen kregen als de coach vond dat ze dat verdienden.

Wat wel bijzonder was het effect dat het effect dat haar coach destijds op het team had. En ook op haarzelf. Het maakt gewoon verschil als meiden weten dat ze op hun billen kunnen krijgen. Er staat dan veel meer op het spel. Letterlijk, namelijk het welbevinden van de eigen billen. Dat betekent dat je met een ander besef aan de trainingen en de wedstrijden meedoet. Niet zwaar of angstig, maar wel meer bewust.

Kate kon zich nog goed herinneren hoe het was als de coach een waarschuwing gaf. Je wist dan: het is nu echt serieus.

Als het dan gebeurde was het natuurlijk niet leuk. Op je billen krijgen doet gewoon even enorm pijn. Maar daarna verder spelen of gewoon naar huis gaan met het brandende gevoel in de billen was ook weer heel speciaal. Het was echt anders en onvergelijkbaar, waarbij de positieve effecten ruimschoots opwogen tegen de pijn en de vernedering van het krijgen van billenkoek. En die vernedering viel reuze mee. Het was normaal en het hoorde erbij. Het was net zo normaal dat we met de meiden van het team tegelijk naakt onder de douche gingen. Het was dan helemaal niet uitzonderlijk dat er iemand bij was met rode billen, en echt niet alleen van onze coach. Sommige vaders en moeders konden er ook wat van.

Later speelde ze ook volleybal op de Universiteit. Ook daar ging het met de spelkwaliteiten van Kate heel verdienstelijk, maar hetniet vergelijkbaar met wat ze op de High School meegemaakt had. Er waren vaak situaties in het team waar de coach op de Universiteit niet aan kon doen, of in ieder geval: niets mee deed. De coach van de High School zou beslist en direct opgetreden hebben.

Dat verschil vond Kate eigenlijk raar. Als billenkoek positief is voor meiden van 16, 17 of 18 is het natuurlijk net zo positief voor meiden van 19, 20 of 21.

Ervaringen van Kate Williams en haar collega'

Volgens Kate zaten bij de AVCA, de American Volleyball Coaching Association, veel meer coaches die, net als zijzelf, vanwege het positieve effect billenkoek als discipline mogelijkheid bij volleybalspeelsters gebruiken of willen gebruiken.

Met al haar ervaring en kennis van volleybal vervulde ze tegenwoordig regelmatig de rol van coach van het volleybal team, naast haar hoofdtaak als docent Science. Ze was dan coach dan op de school waar ze ook docent was, maar soms ook op meerdere High Schools tegelijk.

Ze was ook al jarenlang lid van de AVCA, de American Volleyball Coaching Association. Ze beweerde dat in die periode veel meer High School coaches bij de AVCA waren aangesloten, die het belang van discipline essentieel vonden.

Hier waren natuurlijk ook duidelijke meningsverschillen.

Coaches die werkten op liberale scholen en de meer noordelijke staten van Amerika vonden vrijwilligheid en plezier belangrijk. Discipline, en zeker straf op de billen was achterhaald. Of in ieder geval niet toegestaan.

Coaches die werkten op de meer conservatieve scholen en in de meer zuidelijke staten van Amerika vonden meestal resultaat en winnen belangrijk. Discipline was daarvoor een onmisbaar bestanddeel. Binnen deze groep waren coaches die op High Schools werkten waar straf op de billen was toegestaan. Daar waren ook coaches bij die er geen misverstand over lieten bestaan. Bij hen was billenkoek een absolutie optie. De coaches die dit bewust tijdens de training gebruikten waren daar positief over.

Volgens de coaches die billenkoek gebruiken als disciplinaire optie, zijn er eigenlijk twee soorten volleybalspeelsters. Meiden die geen billenkoek nodig hebben en meiden die enorm verbeteren als ze van tijd tot tijd op hun billen krijgen. Bij die laatste groep is de verandering direct na een stevig pak op de billen zichtbaar.

Het was voor deze coaches echter lang niet altijd gemakkelijk om voor hun mening uit te komen. Daarom hielden ze zich tijdens vergaderingen vaak stil.

Voor Kate was het echter volkomen duidelijk. Zij was volkomen overtuigd van de positieve werking die billenkoek kon hebben. Ze wilde dit middel kunnen gebruiken. Daarom had ze duidelijke eisen die bepalend waren of ze wel of geen coach wilde worden van een team.

Kate vertelde dat ze uitsluitend als coach wilde werken bij scholen waar het toepassen van lijfstraf was toegestaan. Dat was voor haar een harde voorwaarde. Dat was meestal geen probleem omdat in dat gedeelte van Texas bijna iedere High School lijfstraf toestaat.

In een aantal monologen legde Kate haar standpunt uit. Het leidde tot een felle discussie die uiteindelijk afgekapt is.

Om de leesbaarheid te vergroten zijn tussenkopjes toegevoegd.

De belangrijkste voorwaarde voor succes

De korte samenvatting is dat bij volleybal het hebben van de juiste discipline de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn. Dat geldt dan niet alleen voor de sport maar ook voor de rest van het leven.

De juiste discipline ia de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn.

De korte samenvatting is dat het hebben van de juiste discipline de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn.

Dat geldt dan niet alleen voor de sport maar ook voor de rest van het leven.

Voor een coach is het daarbij cruciaal om zo consequent mogelijk te zijn.

Volgens Kate is de beste manier om deze discipline bij meisjes tot stand te brengen de mogelijkheid om straf op de billen te geven.

Het is belangrijk om dit consequent te doen. Altijd als dat nodig is, en zo snel mogelijk na de aanleiding.

Dit moet bij minderjarigen uiteraard met toestemming van de ouders en zo mogelijk met instemming van de speelster.

Ze kreeg het haar standpunten veel kritiek, maar ook bijval van mensen van mensen die vergelijkbare effecten hadden gemerkt.

De denkwijze van Kate lijkt voor ons misschien ouderwets.

In het noorden van Texas – maar ook ik veel andere gebieden van de USA – is deze benadering helemaal niet zo bijzonder.

Zelfs vandaag de dag kun je in een paar minuten op Google vacatures als volleybal coach vinden bij High Schools waar het gebruik van de paddle toegestaan is.

Deze scholen blijken dan ook altijd – keurig en modern – een aansprakelijksheidsverzekering geregeld te hebben. Waarschijnlijk is het standpunt van Kate dus helemaal niet zo ouderwets en hebben meer coaches dezelfde overtuiging. Ze zijn alleen daar niet zo open over.

Hieronder volgt een weergave van haar mening en haar ervaringen.

Discipline en consequent zijn is voorwaarde

Kate, een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar bij een meisjes volleybalteam een consequente aanpak altijd belangrijk is. Dat kan met of zonder billenkoek, maar mét billenkoek is er veel meer mogelijk en veel meer te bereiken dan zonder.

Met of zonder billenkoek, een consequente aanpak is altijd belangrijk.

Het maakt volgens Kate niet uit hoe een coach discipline handhaaft bij de speelsters. Dit kan met billenkoek of rondjes hardlopen.

De sleutel tot succes bij het bereiken van discipline ligt altijd in het consequent zijn. Consequent zijn betekent dat de relatie tussen een bepaalde daad en het gevolg ervan, de consequentie, altijd en vooraf duidelijk is.

Een sportvrouw die zich goede discipline eigen gemaakt heeft zal succes en voldoening hebben in haar leven. Dat is een blijvend en positief effect dat aanhoudt, ook als de tijd dat ze aan sport deed al lang verleden tijd is.

Daarom is sport ook zo belangrijk. Met een goede aanpak, leren de deelneemsters niet alleen technieken om wedstrijden te winnen, maar ook vaardigheden die belangrijk zijn om succesvol te zijn in het leven.

Kate vertelde dat ze jaren ervaring heeft met het werken met meisjesteams op allerlei High Schools. Het waren dan altijd Sophomores (klas 10 met meisjes van 16 of 17 jaar), Juniors (klas 11 met meisjes van 17 of 18 jaar) of Seniors (examenklas 12 met meisjes van 18 of 19 jaar).

Op deze High Schools was meestal wel maar soms ook geen lijfstraf toegestaan als disciplinaire maatregel.

Volgens Kate is het op basis van haar ervaring volkomen duidelijk dat er bij meisjesteams mét billenkoek meer mogelijk en veel meer te bereiken is dan zonder. Ze schreef:

“Spanking is the best discipline for girls. It hurts for a while, it helps, it gives them focus and space“.

In haar definitie is discipline wat iemand doet als niemand kijkt en niemand er ooit iets van zal merken. Discipline gaat aanzienlijk verder dan straf en beloning.

Als coach op een middelbare school ben je volgens Kate niet alleen verantwoordelijk voor dat iemand een sport leert beheersen.

Het is ook je taak als coach dat de speelsters discipline verwerven en opgroeien als verantwoordelijke leden van de samenleving. Integriteit is belangrijker dan winnen of verliezen.

Iemand die de juiste discipline heeft kun je heel veel dingen leren winnen. Iemand die de juiste discipline heeft kun je zelfs leren hoe je kunt winnen. In het volleybal, maar ook in de rest van het leven. Iemand zonder de juiste discipline kun je weinig leren. Helaas, maar waar.

Drie voorwaarden voor zelfdiscipline

Volgens de Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach Kate is het essentieel dat er duidelijke regels en verwachtingen zijn. Het consequent en strak handhaven van die regels leidt tot meer discipline binnen het team en daarmee ook tot meer resultaat.

Duidelijke regels en verwachtingen en consequent handhaven leidt tot meer discipline.

Volgens Kate zijn er drie noodzakelijke voorwaarden om de zelfdiscipline van speelsters te vergroten.

De eerste voorwaarde is zelf het goede voorbeeld geven. Als een coach verwacht dat de speelsters op tijd zijn, moet zijzelf ook perfect op tijd zijn. Als een coach geen ruw taalgebruik van de speelsters accepteert, moet ze dat zelf ook niet doen.

De tweede voorwaarde is het hebben van duidelijke regels en verwachtingen in het team en consequent zijn in het handhaven ervan. Als de coach een speelster bestraft voor vloeken, moet ze bereid zijn om iedere speelster voor hetzelfde te bestraffen. Verschillende maatstaven voor verschillende speelsters of voor verschillende situaties werkt niet.

De derde voorwaarde is het verschil zien tussen een gebrek aan discipline of houding en een gebruik aan vaardigheid. Iedereen moet het leren. Als coach moet je het verschil zien tussen iemand die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist om het beter te doen of iemand die een fout maakt omdat ze zich niet wil inspannen om te doen waar ze toe in staat is. Een speelster die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist valt niets te verwijten. Het is dan de taak van de coach om haar die vaardigheden te leren. Als een speelster de vaardigheid heeft maar ervoor kiest om die niet toe te passen, is het de taak van de coach en het juiste moment om haar daarvoor te straffen.

Volgens Kate is het essentieel om iedereen gelijk te behandelen en moet iedereen dat vooraf goed begrijpen. Voor het hele team, maar ook bij potentiële nieuwe speelsters moet duidelijk zijn: wangedrag is nooit acceptabel, van geen enkele speelster.

De opvoeding van de eigen dochters

Volgens volleybal coach Kate is het voor meisjes heilzaam als ze van tijd tot tijd een stevig pak op hun billen krijgen. Ze baseert dat op haar eigen ervaring tijdens haar eigen jeugd maar ook op de manier waarop ze haar drie dochters opgevoed heeft. Wat voor haarzelf en voor haar dochters werkte zal vast ook zo voor andere meisjes werken. Billenkoek is namelijk niet alleen een boodschap dat er een grens is overschreden, maar ook als een soort interne schoonmaak.

Van tijd tot tijd een stevig pak op de billen is heilzaam voor meisjes.

Kate heeft zelf drie kinderen.

In de opvoeding van haar eigen kinderen gebruikt ze dezelfde aanpak die ze heeft ondervonden van haar eigen ouders toen zij jong was.

Straf betekende vroeger voor haar toen per definitie billenkoek op de blote billen.

Dat was in ieder geval zolang ze thuis woonde. Het gebeurde soms ook wel tijdens weekenden en vakanties in de tijd dat ze aan de universiteit studeerde.

Ze kan zich geen enkele keer herinneren dat ze billenkoek kreeg van haar ouders zonder dat haar billen bloot waren. Ook niet toen ze al ruim in de twintig was.

Ook al vond ze het vroeger vreselijk om billenkoek te krijgen, toch is ze ervan overtuigd dat ze hierdoor gevormd is tot een verantwoordelijke vrouw.

Ze ziet geen enkele reden om het anders te doen.

Daarom is ze op dezelfde manier stellig naar haar eigen dochters. Wat voor haarzelf werkte, zal net zo goed voor haar dochters werken.

Het is een duidelijke principe dat zolang de dochters thuis wonen het overtreden van huisregels en afspraken billenkoek op de blote billen tot gevolg heeft.

Samen met haar man brachten ze dit principe altijd en consequent in de praktijk, uit volle overtuiging.

In de periodes dat haar man thuis was, was hij ook degene die de meisjes straf gaf als dat nodig was. Als militair was hij ook een grote voorstander van discipline en allergisch voor smoesjes. Meisjes die ondeugend waren geweest kregen een strenge toespraak en daarna een intensief en hard pak billenkoek op hun blote billen. Daarna werd er uitgebreid geknuffeld en beterschap beloofd.

De meisjes waren altijd dol op hun vader geweest.

In de periodes dat haar echtgenoot afwezig was door zijn werk. vervulde Kate de disciplinaire rol. Dat is natuurlijk helemaal zo sinds haar man overleden is.

Regelmatig gebruik van billenkoek is heilzaam voor meisjes

Volgens Kate is er weinig te bedenken dat meer heilzaam is voor een meisje dan dat ze van tijd tot tijd een stevig pak op haar billen krijgt. Dat was vroeger en dat is nog steeds zo.

Een stevig pak op de billen krijgen is heilzaam voor een meisje.

Volgens Kate valt er weinig te bedenken dat meer heilzaam is voor een meisje dan dat ze van tijd tot tijd een stevig pak op haar billen krijgt.

Dat was vroeger toen zij jong was en dat is nog steeds zo, nu haar dochters jong zijn.

Volgens Kate hoort dit universeel tot het DNA en de bedrading van meisjes. Misschien niet voor alle meisjes, maar toch zeker voor bijna allemaal.

Ze heeft bij de opvoeding van haar eigen drie dochters ondervon