Disclaim

Alle afbeeldingen op de Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, en sportdiscipline.nl) zijn publiekelijk aanwezig op internet.

Sommige zijn ‘stock graphics’, sommigen zijn duidelijk Public Domain / Creative Commons en van anderen is de status onduidelijk omdat ze gedurende een lange tijd en op grote schaal verspreid zijn via websites en platformen als Tumblr, Yahoo, Webshots, en dergelijke. Geen enkele afbeelding wordt gepresenteerd als eigen werk. Er is geen enkel financieel gewin door het publiceren van de afbeeldingen.

Als u het copyright van een afbeelding bezit en u bent van mening dat de bronvermelding niet duidelijk genoeg of incorrect is of u bent van mening dat de afbeelding verwijderd moet worden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.


All images on the Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, and sportdiscipline.nl) are already publicly available on the internet.

Some are ‘stock graphics’, others are clearly identified as Public Domain. / Creative Commons and the legal status of others is undefined because they are circulating for quite a while and on a large scale on websites and platforms like Tumblr, Yahoo, Webshots and the like. None of these images are presented as own work. There is no financial benefit from posting them whatsoever.

If you own the copyright of an image and you feel that the source is not clearly stated or the image should be removed, please contact us.