Disclaim

Alle afbeeldingen op de Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, en sportdiscipline.nl) zijn publiekelijk aanwezig op internet.

Sommige zijn ‘stock graphics’, sommigen zijn duidelijk Public Domain / Creative Commons en van anderen is de status onduidelijk omdat ze gedurende een lange tijd en op grote schaal verspreid zijn via websites en platformen als Tumblr, Yahoo, Webshots, en dergelijke. Geen enkele afbeelding wordt gepresenteerd als eigen werk. Er is geen enkel financieel gewin door het publiceren van de afbeeldingen.

Als u het copyright van een afbeelding bezit en u bent van mening dat de bronvermelding niet duidelijk genoeg of incorrect is of u bent van mening dat de afbeelding verwijderd moet worden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.


All images on the Daphne websites (daphnefoundation.nl, studiediscipline.nl, and sportdiscipline.nl) are already publicly available on the internet.

Some are ‘stock graphics’, others are clearly identified as Public Domain. / Creative Commons and the legal status of others is undefined because they are circulating for quite a while and on a large scale on websites and platforms like Tumblr, Yahoo, Webshots and the like. None of these images are presented as own work. There is no financial benefit from posting them whatsoever.

If you own the copyright of an image and you feel that the source is not clearly stated or the image should be removed, please contact us.

Achtergrond van deze website

Ontstaan vanuit Stichting Daphne

Daphne staat voor de combinatie van gezelligheid, resultaat en de vanzelfsprekendheid van spanking. Meiden sprankelende en vrolijker als ze soms op hun billen krijgen.

Daphne staat voor de combinatie van gezelligheid, resultaat en de vanzelfsprekendheid van spanking.

Sinds 2001 was en is Stichting Daphne een bekende en fascinerende verschijning op internet. Veel meiden met belangstelling voor spanking en discipline voelden zich daar thuis. Door een duidelijke aanpak met regelmatige billenkoek hebben veel meisjes gedurende de periode dat ze deelnamen aan Daphne hele goede resultaten bereikt. Het gemak waarmee dat ging heeft hen zelf nog het meeste verbaasd. De combinatie van gezelligheid, gewaardeerd worden, duidelijkheid en de vanzelfsprekendheid van straf maakte het vaak tot de beste tijd in hun leven.

Vanaf het moment dat Stichting Daphne in 2001 opgericht was, bleek het in een behoefte te voorzien. De ‘Daphne Methode’ voor begeleiding van studentes waarbij straf op de billen een centrale plaats had, bleek voor een grote groep interessant te zijn. Veel meiden en vrouwen kozen ervoor om bij Stichting Daphne begeleiding te krijgen. Vaak waren het studentes, of vrouwen die op een andere manier bezig waren hun ambities realiteit te maken. Deze begeleiding was gebaseerd op onderling vertrouwen. Dat vormde de basis om ingewikkelde kwesties terug te brengen naar een overzichtelijk niveau: straf en beloning op grond van keuzen die de meiden zelf maakten. Veel meiden voelden zich hierdoor aangesproken. Ze vonden het helemaal niet raar of ongebruikelijk, maar juist voor de hand liggend. Bijvoorbeeld omdat ze onzeker waren of de studie of iets anders wel zou lukken. Dat was niet omdat ze het niet zouden kunnen, maar omdat ze zo vreselijk zichzelf konden zijn. Door het nemen van bepaalde beslissingen (of juist: door geen beslissingen te nemen), en daar later spijt van te hebben. Meestal als het te laat was. Op deze manier zaten ze zichzelf in de weg.

De vrouwen en meiden die voor de ‘Daphne Mehode’ kozen waren geen zwakke, besluiteloze mensen. Zij hadden de moed om bepaalde aspecten van zichzelf onder ogen te zien. En daarnaar te handelen. De meeste meiden zagen zichzelf niet als onderdanig, bij sommigen zelfs het tegendeel. Er waren ook meisjes die zich wel onderdanig noemden en zich daarvoor ook niet schaamden. Maar allemaal hadden ze gemeenschappelijk dat ze op hun billen kregen als ze dat verdiend of nodig hadden. Dat was hun keuze.

Trouw zijn aan het eigen doel

Het meest onderscheidende aan Daphne is het gebruik van billenkoek. Niet omdat het leuk is (billenkoek doet gewoon zeer als je het krijgt), maar omdat het zo goed werkt. Het zet meiden echt in beweging.

Het meest onderscheidende aan Daphne is het gebruik van billenkoek.

Op de toenmalige website werd goed uitgelegd hoe het werkt. Bijvoorbeeld, dat de werkwijze van Stichting Daphne heel ouderwets was. Dat je als meisje soms moest gehoorzamen. Dat mocht dan ouderwets klinken, maar binnen Stichting Daphne betekende het: “trouw zijn aan je eigen doel”. Gehoorzaam aan jezelf. Geen slappe smoesjes. Geen uitstelgedrag. Als een meisje hieraan niet voldeed, dan kreeg ze straf. Op haar billen.

Ongetwijfeld was deze billenkoek in de praktijk het meest onderscheidend. Niet omdat het leuk is (billenkoek doet gewoon zeer als je het krijgt), maar omdat het zo goed werkt. Andere vormen van begeleiding hebben dat inderdaad niet.

De reden hiervan is dat we volledig overtuigd zijn van het belang en het nut van billenkoek bij meiden en vrouwen. Het is voor veel meiden en vrouwen heel goed dat ze regelmatig en consequent op hun billen krijgen. Het zet meiden echt in beweging.

Streng en doelgericht

Deze dames waren studenten aan een Amerikaanse universiteit en lid van een Sorority. In zo'n sorority was billenkoek toen volkomen normaal en geaccepteerd. Dezee meisjes kregen vaak en hard op hun billen. Dat hoorde toen bij hun studentenleven en dat was de voortzetting van hoe het was op de High School. De meeste meisjes hadden in hun jeugd en tijdens hun schooltijd ook we van een docent of een sportcoach op hun billen gehad. En van hun ouders natuurlijk.

De meisjes in Amerikaanse sororities kregen vaak en hard op hun billen. Dat hoorde toen bij het studentenleven.

Bij nadere beschouwing is het niet zo uniek om straf op de billen te krijgen. Al eeuwenlang zijn schoolmeiden en studentes veelvuldig op hun billen bestraft. Deze geprononceerde opvoedingsvlakten lenen zich daar ook uitstekend voor.

Tot voor kort was het in met name het zuiden van Amerika gebruikelijk dat studentes aan High Schools, Colleges en Universiteiten lijfstraf met de paddle konden. Met name in de “Campus sororities” van universiteiten gebeurde dat, waarbij “house parents” de rol van de ouders thuis overnamen.

Het was zeker niet zo dat deze Sororities daardoor weinig leden hadden. Integendeel. Ieder jaar waren er meer meiden die lid wilden worden dan dat er geplaatst konden worden. De ‘Bid Day’ en de ‘Rush Day’ waren dan belangrijke dagen om te proberen een plaatsje te krijgen. Als dat gelukt was begon meestal de ‘Hell Week’, de ontgroeningsperiode. Vaak was een belangrijk onderdeel dat de meisjes een paar keer per dag op hun billen kregen van de ouderejaars. Dat was om de meisjes te wennen aan de paddle en om ze natuurlijk uit te testen. Als deze eerste week voorbij was werd er alleen billenkoek gegeven als er een reden voor was.

In die tijd was het ook heel normaal om thuis op je billen te krijgen tot je het huis verliet.

Die oude traditie is binnen Stichting Daphne voortgezet en dagelijks gebruikt. De algemene benadering is simpel en duidelijk, streng en doelgericht. Wie niet horen wil, die mag voelen.

Billenkoek werkt

Billenkoek werkt, dat is zeker.

Billenkoek werkt, dat is zeker.

Uiteraard is er de laatste decennia bij de toepassing van lijfstraf veel veranderd en verbeterd. Immers, er is in onze cultuur geen plaats meer voor lijfstraffen tijdens de opvoeding en op school. Daar stond en staat Stichting Daphne volkomen achter.

Maar voor volwassenen is de werkelijkheid complexer. Straf en billenkoek is iets speciaals. Ook als men het zelf vroeger nooit aan den lijfe heeft meegemaakt. Dat speciale blijkt als er grapjes over worden gemaakt, in besmuikte hints tot sportcommentaren die vaak expliciete beeldspraak gebruiken. Hoeveel vrouwen krijgen van hun partner niet een “onbetekenend” klapje op hun billen, als een schouderklopje. Ook bij primaten wordt dergelijk gedrag gezien.

Het is een feit dat het niet politiek correct is om over billenkoek te praten, of dit op de goede manier in de praktijk te brengen. Maar tegelijk past billenkoek  nog steeds bij menselijk gedrag en menselijke behoeften.

Er zijn veel goede redenen waarom billenkoek in onbruik is geraakt. Veel mensen zijn blij dat dit zo is.

Er zijn ook redenen waarom het gebruik van straf en billenkoek in de praktijk nog steeds goed kan werken. Er zijn mensen die hier bewust voor kiezen en daar goede ervaringen mee hebben. Dat geldt in ieder geval voor de meiden die zich hadden aangesloten bij Stichting Daphne.

Misschien is het juist vreemd dat er maar weinig plaatsen zijn waar open en eerlijk over het effect van straf wordt gepraat, zoals dit bij Stichting Daphne gebeurt.

Misschien is het juist vreemd dat er op het praten over en het toepassen van billenkoek zo’n extreem taboe rust.

Geen taboe maar zelfbeschikking

Bij Daphne is straf altijd op de blote billen en daar wordt geen uitzondering op gemaakt.

Bij Daphne is straf altijd op de blote billen en daar wordt geen uitzondering op gemaakt.

Binnen Stichting Daphne is van dergelijke taboes geen sprake.

Binnen Stichting Daphne werd en wordt het klassieke billenkoek op een volwassen en moderne manier toegepast. Uitsluitend op volwassenen.

Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Instemming met de aanpak is essentieel. Dat betekent overigens dat een meisje altijd blij is als ze straf gaat krijgen. Ze weet wat er gaat gebeuren. Ze weet ook dat ze haar instemming kan terugtrekken als ze dat wil, maar dat doet ze niet.

Bij Stichting Daphne gaat een vrouw die straf gaat krijgen met de begeleider mee naar zijn kamer. Daar gaat haar broek omlaag of haar rok omhoog en de onderbroek uit. Heel ouderwets. Om een stevig pak op haar blote billen in ontvangst te nemen.

Hierbij speelt leeftijd geen enkele rol.

Verleden en toekomst

Amerikaanse studentes die lid waren van een sorority waren ook volwassen en zelfverzekerde meiden, maar op de achtergrond was de mogelijkheid om op de billen te krijgen altijd aanwezig. Hier hangt de paddle aan de muur en een 'house parent' of een oudere jaars student kon deze altijd gebruiken om een studente die een regel had overtreden straf op de blote billen te geven. Dat bleef in ieder geval zo tot ze afstudeerden en het sorority-house verlieten.

Volwassen en zelfverzekerde meiden, maar op de achtergrond is de mogelijkheid om op de billen te krijgen altijd aanwezig.

Stichting Daphne zoals deze tussen 2001 en 2009 bestond is verleden tijd, maar de mensen erachter bestaan uiteraard nog wel. Ook toen Stichting Daphne in 2009 niet meer de structuur bood die voorheen het geval was, gingen de meeste meiden door met elkaar ontmoeten, in lijn met de vriendschap die in de jaren daarvoor was opgebouwd. Het ging om samen winkelen, samen sporten, bij elkaar eten, verjaardagen vieren en soms samen op vakantie gaan. Velen zijn verder gegaan met hun leven en hebben inmiddels een vaste relatie, wonen samen en zijn getrouwd. Een aantal hebben nog steeds begeleiding zoals dat voorheen ook het geval was. Als je eenmaal hebt meegemaakt hoe het kan werken, wil je het niet kwijt.

Daphne is een groep mensen, soms groter en soms kleiner. Bij voorkeur zelfverzekerde vrouwen of vrouwen die meer zelfverzekerd willen worden. Vrouwen die hun doel willen bereiken, maar wel met voldoende plezier onderweg. Vrouwen die zichzelf kennen. Vrouwen die weten dat het belangrijk is om soms op hun billen te krijgen.

Doelstelling van Daphne

Doelstelling van Daphne

Deze website over sportdiscipline is een initiatief van DaphneFoundation.nl.

Daphne stelt zich ten doel om het lichamelijk straffen van volwassen vrouwen die daar mee akkoord gaan en die dit zelfs op prijs stellen uit de taboesfeer te halen.

Daphne beoogt bij te dragen aan de acceptabiliteit van spanking als geïntegreerd deel van het dagelijks leven.

Daphne heeft een duidelijk praktizerende kant en biedt daarbij begeleiding aan vrouwen en meiden die in ieder geval ouder dan 18 jaar moeten zijn.

Daarnaast tracht Daphne deze doelstelling te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten en het hebben, onderhouden en uitbreiden van websites.

Daphne Methode voor sportmeiden

De Daphne Methode bij sportmeiden

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen.

Binnen Stichting Daphne gebruiken we sinds 2001 bij het begeleiden van meiden en vrouwen de “Daphne Methode“.

De Daphne Methode is gericht op begeleiding voor meiden en vrouwen die meer (zelf-)discipline willen krijgen. In de Daphne Methode is er samenwerking met een begeleider. Door de coaching en de begeleiding kunnen meiden en vrouwen meer discipline krijgen als ze dat in hun eentje moeilijk vinden. Met de begeleider maken ze afspraken over zaken die zijzelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, over wat te doen voor de studie, de sport, om af te vallen, en wat maar ter sprake kan komen. De meiden en vrouwen kunnen straf krijgen van hun begeleider als ze zich niet aan hun eigen afspraken houden. Ze gaat dan over de knie en krijgen op hun blote billen.

In de Daphne Methode is een pak op de billen de eerste en beste disciplinaire methode voor meiden die aan sport doen en dat zal altijd zo blijven.

Je bent zelf verantwoordelijk en dat heeft consequenties

In de Daphne Methode zijn (sport-) meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen. Dat is het geval als ze afgesproken hebben iets WEL of NIET te gaan doen terwijl later blijkt dat ze zich daaraan niet gehouden hebben. Binnen de Daphne Methode is straf altijd volwassen billenkoek op de blote billen. Misschien is dat even vervelend, maar dat is ook de bedoeling van straf.

In de Daphne Methode zijn meiden verantwoordelijk voor hun keuzes en krijgen ze straf op hun billen als ze dat verdienen.

Het idee is dat je discipline krijgt door afspraken te maken met jezelf. Vervolgens moet je je aan die gemaakte afspraken met jezelf houden. Sommigen houden zich moeiteloos aan hun voornemens. Anderen vinden dat lastig. Het is iets waarop mensen kunnen verschillen.

Voor veel meiden is het beter is als ze meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dat geldt zowel binnen de sport als daarbuiten. Dat betekent dat ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden (of het gebrek eraan). Een consequentie of een straf kan daarvan een logisch gevolg zijn.

Bij de Daphne Methode gaan de meiden of vrouwen die zich niet aan hun eigen afspraken houden over de knie. Ze krijgen dan op hun blote billen. Klassieke billenkoek. Billenkoek krijgen is een goede straf omdat het even zeer doet. Het is nog steeds uitermate geschikt voor volwassenen die daar zelf voor kiezen.

Door het besef dat ze straf op hun billen kunnen krijgen worden dingen wél gedaan die anders uitgesteld zouden worden. Zo werkt dat nou eenmaal. Op deze manier bereiken veel meiden en vrouwen veel meer resultaat dan dat ze alleen blijven proberen in vrijblijvendheid.

Als meiden of vrouwen kiezen voor de Daphne Methode betekent dat het een logisch en integraal onderdeel van het dagelijks leven wordt dat ze een pak op hun blote billen krijgen als ze straf verdiend hebben. Ook dat geldt zowel voor binnen de sport als daarbuiten.

Een pak op de billen past goed bij de psychologie en de persoonlijkheid van veel meiden.

Het past ook goed bij hun anatomie.

Je billen zijn gemaakt voor billenkoek

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen. Je billen zijn door de natuur helemaal voorbereid op het krijgen van billenkoek. Vroeger werd daar veel meer gebruik van gemaakt en was het eerder alledaags dan vreemd. Tegenwoordig is billenkoek volledig uit de mode en uit de gratie. Toch begrijpen zelfs meiden en vrouwen die het nooit hebben meegemaakt dat billen ook bedoeld zijn om straf op te krijgen. Om dat goed te laten werken, is er wel iets meer nodig dan een paar grappige klapjes van een vriendin.

Je hebt billen om billenkoek op te krijgen.

Meiden en vrouwen hebben billen die door de natuur optimaal geschikt zijn gemaakt voor het absorberen van deze straf.

Dat geldt speciaal voor sportmeiden. De meeste sportmeiden zijn zeer goed zijn toegerust om een goed pak op hun billen in ontvangst te nemen. Sport biedt voor veel meiden en vrouwen de gelegenheid om optimaal te profiteren van het positieve effect dat een krachtig pak op hun billen op hen heeft. Dat is ook zeker niet beperkt tot de sport.

Een stevig pak op de billen leidt tot onmiddellijke en significante verbeteringen in (sportief) gedrag en (mentale) houding. Meiden die net over de knie zijn gelegd en een pak op hun billen hebben gekregen lijken gelukkiger te zijn en meer te stralen.

Vooral bij temperamentvolle en wispelturige meisjes en vrouwen past de Daphne Methode goed. Datzelfde geldt voor meisjes en vrouwen die zich van binnen onrustig voelen.  Een klassieke pak billenkoek is bij hen een uitstekende manier om de balans te herstellen. Dat geldt helemaal als onrust vooral wordt veroorzaakt door het eigen gedrag, zoals overmatig uitstelgedrag.

We maken afspraken met de meiden die ervoor gekozen hebben om volgens de Daphne Methode begeleid te worden. Deze afspraken hebben te maken met het realiseren van belangrijke doelen. De meiden hebben in volle wetenschap van de consequenties met de afspraken ingestemd.

Door billenkoek worden ingewikkelde dingen eenvoudig

In de Daphne Methode is billenkoek de eerste en beste disciplinaire consequentie. Daarom krijg je op je billen zodra daar een reden voor is. Daar zijn je billen ook voor bedoeld en zeker sportmeiden kunnen daar prima tegen.

Bij de Daphne Methode krijg op je billen zodra daar een reden voor is. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Individuele sportmeiden of damesteams die sportbegeleiding hebben volgens de Daphne Methode weten dat ze zich aan hun afspraken moeten houden. Ze weten ook dat ze een stevig pak op hun billen krijgen zodra daar een reden voor is. Voor de meeste meiden blijkt dit ongeveer eens in de drie weken te zijn. Deze begeleiding richt zich overigens niet op de technische kant van sport, maar op houding en gedrag.

Door het gebruik van billenkoek worden ingewikkelde dingen overzichtelijk en complexe zaken overzichtelijk.

Meiden of teams die deelnemen aan activiteiten van Daphne zoals begeleiding, etentjes, sport- of studiebijeenkomsten of wat dan ook, weten dat ze op ieder moment zodra ze dat verdienen van hun begeleider of coach een straf kunnen krijgen. Het gaat dan altijd om een serieus en volwassen pak slaag dat zonder uitzondering op de blote billen gegeven wordt. Zeker bij sportmeiden die wel gewend zijn aan een beetje pijn blijkt dit goed te werken. Het is wel belangrijk om voldoende lang en hard door te gaan tot het gewenste effect is bewerkstelligd. Gezonde sportmeiden zijn uitstekend in staat om volwassen billenkoek op hun blote billen te absorberen.

Je bent nooit te oud om jezelf te verbeteren

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking van straf op je blote billen op elke leeftijd vergelijkbaar, of je nou 18, 25, 30, 40 of 50 bent.

Je bent nooit te oud om te veranderen, en dat gaat gemakkelijker als je het op je billen voelt.

Leeftijd doet niet te zake. Na de minimum leeftijd van 18 jaar is de werking op elke leeftijd vergelijkbaar, of je nou 18, 25, 30, 40 of 50 bent. Als je sport serieus neemt en niet bang bent voor een beetje pijn is een regelmatig en stevig pak op je blote billen een perfecte fit.

Veel meiden en vrouwen vinden deze aanpak niet eng. Veel meiden kozen in het verleden voor begeleiding, inclusief de duidelijke regels en straffen bij overtreding.

Het is goed dat in de huidige tijd iedereen in vrijheid kan kiezen voor een aanpak die past bij de eigen persoonlijkheid. De Daphne Methode is uitsluitend bestemd en geschikt voor volwassenen. Het doel is persoonlijke groei, zowel op sportief gebied als op andere terreinen.

De billenkoek die binnen de Daphne Methode gebruikt wordt is eeuwenoud. Toch past het gebruik van billenkoek ook nu nog optimaal bij de persoonlijkheid van veel meiden. De werking en het effect is nu niet anders als vroeger.

Er zijn nu eenmaal meiden die bij sport maar ook op andere terreinen van het leven het beste functioneren en het meeste bereiken met een duidelijke en consequente aanpak. Echte klassieke straf op de billen, die misschien vervelend is maar verder ongevaarlijk,  is daarbij een belangrijk bestanddeel.