Volleybal teams

Volleybal teams

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen. Billenkoek is daar regelmatig een onderdeel van. Dat geldt zowel tussen de speelsters onderling als tussen de coach en de speelsters.

Vooral bij volleybal gaan discipline en sportiviteit goed samen.

Het voorbeeld rond volleybal is gebaseerd op het verhaal an Kate, een Amerikaanse vrouwelijke coach die in 2011 op een bulletin board over volleybal schreef. Ze woonde in het noorden van Texas. Haar man was een paar jaar eerder overleden tijdens een missie in Afghanistan. Ze had drie dochters die op dat moment 18, 10 en 22 waren. Ze werkte als docent Science op een plaatselijke High School. Omdat ze in haar jeugd veel aan volleybal gedaan had en ook op de Universiteit heel verdienstelijk volleybal speelde, vervulde en vervult ze regelmatig de rol van coach van het volleybal team. Dat deed ze dan op de school waar ze ook docent was, maar soms ook op meerdere High Schools tegelijk. Ze was ook al jarenlang lid van de AVCA, de American Volleyball Coaching Association.

Ze had echter duidelijke eisen die bepalend waren of ze wel of geen coach wilde worden van een team. .

Kate vertelde dat ze uitsluitend als coach wilde werken bij scholen waar het toepassen van lijfstraf was toegestaan. Dat was meestal geen probleem omdat in dat gedeelte van Texas bijna iedere High School lijfstraf toestaat.

In een aantal monologen legde Kate haar standpunt uit. Het leidde tot een felle discussie die uiteindelijk afgekapt is. Om de leesbaarheid te vergroten zijn tussenkopjes toegevoegd.

De belangrijkste voorwaarde voor succes

De korte samenvatting is dat bij volleybal het hebben van de juiste discipline de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn. Dat geldt dan niet alleen voor de sport maar ook voor de rest van het leven.

De juiste discipline ia de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn.

De korte samenvatting is dat het hebben van de juiste discipline de belangrijkste voorwaarde is om succesvol te zijn. Dat geldt dan niet alleen voor de sport maar ook voor de rest van het leven. Voor een coach is het daarbij cruciaal om zo consequent mogelijk te zijn. Volgens Kate  is de beste manier om deze discipline bij meisjes tot stand te brengen de mogelijkheid om straf op de billen te geven. Het is belangrijk om dit consequent te doen. Altijd als dat nodig is. Dit moet bij minderjarigen uiteraard met toestemming van de ouders.

Ze kreeg het haar standpunten veel kritiek, maar ook bijval van mensen van mensen die vergelijkbare effecten hadden gemerkt.

De denkwijze van Kate lijkt voor ons misschien ouderwets.

In het noorden van Texas – maar ook ik veel andere gebieden van de USA – is deze benadering helemaal niet zo bijzonder. Zelfs vandaag de dag kun je in een paar minuten op Google vacatures als volleybal coach vinden bij High Schools waar het gebruik van de paddle toegestaan is.

Deze scholen blijken dan ook altijd – keurig en modern – een aansprakelijksheidsverzekering geregeld te hebben. Waarschijnlijk is het standpunt van Kate dus helemaal niet zo ouderwets en hebben meer coaches dezelfde overtuiging. Ze zijn alleen daar niet zo open over.

Hieronder volgt een weergave van haar mening en haar ervaringen.

Discipline en consequent zijn is voorwaarde

Kate, een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar bij een meisjes volleybalteam een consequente aanpak altijd belangrijk is. Dat kan met of zonder billenkoek, maar mét billenkoek is er veel meer mogelijk en veel meer te bereiken dan zonder.

Met of zonder billenkoek, een consequente aanpak is altijd belangrijk.

Het maakt volgens Kate niet uit hoe een coach discipline handhaaft bij de speelsters. Dit kan met billenkoek of rondjes hardlopen. De sleutel tot succes ligt altijd in het consequent zijn. Consequent zijn betekent dat de relatie tussen een bepaalde daad en het gevolg ervan, de consequentie, altijd en vooraf duidelijk is.

Een sportvrouw die zich goede discipline eigen gemaakt heeft zal succes en voldoening hebben in haar leven. Dat is een blijvend en positief effect dat aanhoudt, ook als de tijd dat ze aan sport deed al lang verleden tijd is. Daarom is sport ook zo belangrijk. Met een goede aanpak, leren de deelneemsters niet alleen technieken om wedstrijden te winnen, maar ook vaardigheden die belangrijk zijn om succesvol te zijn in het leven.

Kate vertelde dat ze jaren ervaring heeft met het werken met meisjesteams op allerlei High Schools. Het waren dan altijd Sophomores (klas 10 met meisjes van 16 of 17 jaar), Juniors (klas 11 met meisjes van 17 of 18 jaar) of Seniors (examenklas 12 met meisjes van 18 of 19 jaar). Op deze High Schools was meestal wel maar soms ook geen lijfstraf toegestaan  als disciplinaire maatregel.

Volgens Kate is het op basis van haar ervaring volkomen duidelijk dat er bij meisjesteams mét billenkoek meer mogelijk en veel meer te bereiken is dan zonder.

In haar definitie is discipline wat iemand doet als niemand kijkt en niemand er ooit iets van zal merken. Het gaat aanzienlijk verder dan straf en beloning. Als coach op een middelbare school ben je volgens Kate niet alleen verantwoordelijk voor dat iemand een sport leert beheersen. Het is ook je taak dat de speelsters discipline verwerven en opgroeien als verantwoordelijke leden van de samenleving. Integriteit is belangrijker dan winnen of verliezen. Iemand die de juiste discipline heeft kun je leren winnen. Zolang dat niet het geval is, kun je iemand weinig leren.

Drie voorwaarden voor zelfdiscipline

Volgens de Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach Kate is het essentieel dat er duidelijke regels en verwachtingen zijn. Het consequent en strak handhaven van die regels leidt tot meer discipline binnen het team en daarmee ook tot meer resultaat.

Duidelijke regels en verwachtingen en consequent handhaven leidt tot meer discipline.

Volgens Kate zijn er drie noodzakelijke voorwaarden om de zelfdiscipline van speelsters te vergroten.

De eerste is zelf het goede voorbeeld te geven. Als een coach verwacht dat de speelsters op tijd zijn, moet zijzelf ook perfect op tijd zijn. Als een coach geen ruw taalgebruik van de speelsters accepteert, moet ze dat zelf ook niet doen.

De tweede voorwaarde is het hebben van duidelijke regels en verwachtingen in het team en consequent zijn in het handhaven ervan. Als de coach een speelster bestraft voor vloeken, moet ze bereid zijn om iedere speelster voor hetzelfde te bestraffen. Verschillende maatstaven voor verschillende speelsters of voor verschillende situaties werkt niet.

De derde voorwaarde is het verschil zien tussen een gebrek aan discipline of houding en een gebruik aan vaardigheid. Iedereen moet het leren. Als coach moet je het verschil zien tussen iemand die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist om het beter te doen of iemand die een fout maakt omdat ze zich niet wil inspannen om te doen waar ze toe in staat is. Een speelster die een fout maakt omdat ze de vaardigheid mist valt niets te verwijten. Het is dan de taak van de coach om haar die vaardigheden te leren. Als een speelster de vaardigheid heeft maar ervoor kiest om die niet toe te passen, is het de taak van de coach en het juiste moment om haar daarvoor te straffen.

Volgens Kate is het essentieel om iedereen gelijk te behandelen en moet iedereen dat vooraf goed begrijpen. Voor het hele team, maar ook bij potentiële nieuwe speelsters moet duidelijk zijn: wangedrag is nooit acceptabel, van geen enkele speelster.

De opvoeding van de eigen dochters

Volgens volleybal coach Kate is het voor meisjes heilzaam als ze van tijd tot tijd een stevig pak op hun billen krijgen. Ze baseert dat op haar eigen ervaring tijdens haar eigen jeugd maar ook op de manier waarop ze haar drie dochters opgevoed heeft. Wat voor haarzelf en voor haar dochters werkte zal vast ook zo voor andere meisjes werken. Billenkoek is namelijk niet alleen een boodschap dat er een grens is overschreden, maar ook als een soort interne schoonmaak.

Van tijd tot tijd een stevig pak op de billen is heilzaam voor meisjes.

Kate heeft zelf drie kinderen. In de opvoeding van haar eigen kinderen gebruikt ze dezelfde aanpak die ze heeft ondervonden van haar eigen ouders toen zij jong was.

Straf betekende vroeger voor haar toen per definitie billenkoek. Dat was zolang ze thuis woonde, maar ook soms wel tijdens weekenden en vakanties toen ze aan de universiteit studeerde. Ze kreeg zelf van haar ouders altijd op haar blote billen. Ook al vond ze het vroeger vreselijk om billenkoek te krijgen, toch is ze ervan overtuigd dat ze hierdoor gevormd is tot een verantwoordelijke vrouw.

Op dezelfde manier is ze stellig naar haar eigen dochters. Wat voor haarzelf werkte, zal net zo goed voor haar dochters werken. Daarom was het een duidelijke principe dat zolang de dochters thuis wonen het overtreden van huisregels en afspraken billenkoek tot gevolg heeft. Samen met haar man brachten dit principe altijd en consequent in de praktijk, uit volle overtuiging. In de periodes dat haar man thuis was, was hij ook degene die de meisjes straf gaf als dat nodig was. Als militair was hij ook een grote voorstander van discipline en allergisch voor smoesjes. Meisjes die ondeugend waren geweest kregen een strenge toespraak en daarna een intensief en hard pak billenkoek op hun blote billen. Daarna werd er uitgebreid geknuffeld en beterschap beloofd. De meisjes waren altijd dol op hun vader geweest.

In de periodes dat haar echtgenoot afwezig was door zijn werk. vervulde Kate de disciplinaire rol. Dat is natuurlijk helemaal zo sinds haar man overleden is.

Een pak op de billen is heilzaam voor meisjes

Volgens Kate is er weinig te bedenken dat meer heilzaam is voor een meisje dan dat ze van tijd tot tijd een stevig pak op haar billen krijgt. Dat was vroeger en dat is nog steeds zo.

Een stevig pak op de billen krijgen is heilzaam voor een meisje.

Volgens Kate valt er weinig te bedenken dat meer heilzaam is voor een meisje dan dat ze van tijd tot tijd een stevig pak op haar billen krijgt. Dat was vroeger en dat is nog steeds zo.

Ze heeft bij de opvoeding van haar eigen drie dochters ondervonden dat billenkoek inderdaad heel goed werkt.

Het is ook heel goed voor de onderlinge band.

De billenkoek is dan niet alleen een boodschap dat er een grens is overschreden, maar ook als een soort interne schoonmaak.

De laatste tijd is er – terecht – ook veel aandacht voor de mentale kant van sport. Welke gedachten spelen er zich in je hoofd af en welke invloed heeft dat op je spel? Kate is er geen voorstander van om bij gezonde meiden met een sportpsycholoog te gaan werken. Dat kan allemaal veel eenvoudiger.

Bij een gezonde meid heeft een stevig pak op de billen gelijk effect op wat er in het hoofd gebeurt.

Nadat een meisje een stevig portie billenkoek heeft gekregen zijn onrust,  onvrede en doffe ogen verdwenen.  Op zo’n moment is een meisje weer rustig van binnen. Ze is tevreden en heeft sprankelende levenslustige ogen.

Dat effect is niet incidenteel, maar treedt bijna elke keer op.

Vast principe: meisjes krijgen billenkoek op hun blote billen

Volleybal coach Kate is ervan overtuigd dat de anatomie van alle meisjes en de persoonlijkheid van de meeste meisjes optimaal past bij het gebruik van billenkoek. Om het optimale effect inclusief de heilzame interne schoonmaak te bereiken is het noodzakelijk dat de billenkoek voldoende intens is. Daarom moeten meisjes in principe hun billenkoek altijd op de blote billen krijgen. Dat geldt zeker voor de oudere meiden.

Ook (of: vooral) oudere meisjes hebben baat bij een goed en stevig pak op hun blote billen.

Volgens Kate is de beste manier om meisjes te corrigeren met billenkoek. Daar is ze absoluut van overtuigd. De anatomie van alle meisjes en de persoonlijkheid van de meeste meisjes past volgens Kate optimaal bij het gebruik van billenkoek. Een noodzakelijke voorwaarde om het optimale effect, inclusief de heilzame interne schoonmaak, te bereiken is dat meisjes een intens pak billenkoek moeten krijgen. Te zacht heeft geen zin. Hier maken zachte heelmeesters stinkende wonden.

Daarom heeft Kate thuis altijd vastgehouden aan het principe dat meisjes hun billenkoek altijd op hun blote billen krijgen. Dat verandert niet opeens als meiden ouder worden. Het is niet zo dat bij oudere meisjes het minder effectief of passend is om billenkoek op de blote billen te geven. Integendeel. Juist bij oudere meisjes is het belangrijk dat billenkoek voldoende indruk en impact blijft maken. Meisjes voelen de billenkoek nu eenmaal beter als ze die op hun blote billen krijgen.

Een tweede manier om ervoor te zorgen dat billenkoek voldoende intens is en daarmee voldoende effect heeft is het gebruik maken van een hulpmiddel zoals een haarborstel. Zeker als de meisjes ouder worden is een haarborstel een goede aanvulling.

De billenkoek met hand en haarborstel gaat door tot het gewenste effect bereikt is, ook bij relatief kleine aanleidingen.

Effect van billenkoek is lichamelijk en mentaal

Het effect van de billenkoek is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Ze gaat echt beter in haar vel zitten.

Het effect van de billenkoek is lichamelijk en mentaal. Meisjes gaan beter in hun vel zitten.

Het effect van de billenkoek is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Ze gaat echt beter in haar vel zitten.

Als een meisje even op haar billen heeft gekregen,  heeft dat ook een duidelijk merkbaar positief effect op gedrag en prestaties.

Voor haar dochters is het duidelijk dat niet hun leeftijd bepalend is of ze wel of geen billenkoek zullen krijgen, alleen maar hun gedrag.

Kate is ervan overtuigd dat deze uitgangspunten de band tussen haarzelf en haar dochters alleen maar versterkt hebben.

Kate is er ook van overtuigd dat dit niet alleen maar bij haar dochters zo werkt. Bij andere meisjes werkt dit op precies dezelfde manier. Misschien dat dit niet voor alle meisjes zo opgaat, maar wel voor veel. In ieder geval voor veel meisjes die Kate tijdens haar loopbaas is tegen gekomen.

Er is als het gaat om de wederzijdse band en de ontwikkeling en de groei daarin een enorm verschil tussen een meisje dat voor de eerste keer op bezoek komt en een meisje dat al een paar keer is wezen slapen en daarbij ook op haar billen heeft gekregen.

Datzelfde geldt voor een volleybalteam. In het begin van het seizoen is de wederzijdse band volkomen anders dan aan het eind van een intensief seizoen, waarbij de situaties waarbij een meisje straf op haar billen krijgt absoluut tot de meest intensieve momenten hoort.

Autoriteit, intimiteit en nabijheid

Volgens moeder en volleybal coach Kate is het heel belangrijk dat meisjes zich realiseren dat billenkoek gewoon is en tot de mogelijkheden behoort. Ook als ze ouder worden.

Het is belangrijk dat meiden zich realiseren dat billenkoek tot de mogelijkheden behoort.

Volgens Kate is het voor opgroeiende meiden heel belangrijk is dat ze zich realiseren dat het krijgen van billenkoek tot de mogelijkheden behoort. Ook – of vooral – als ze ouder worden.

Door de eigen ervaring in de eigen jeugd, de ervaring bij het opvoeden van haar eigen kinderen en haar jarenlange ervaring bij het coachen van volleybal teams staat dit voor haar als een paal boven water.

Voor opgroeiende meiden is het net zo belangrijk dat de zekerheid hebben dat deze billenkoek ook daadwerkelijk en onafwendbaar gaat gebeuren zodra ze dat verdienen.

In de huiselijke situatie wordt een meisje bij voorkeur gecorrigeerd door haar over de knie te leggen. Het is volgens Kate logisch dat een meisje dan haar straf op haar blote billen krijgt omdat dit past bij de sfeer van autoriteit, intimiteit en nabijheid. Bovendien heeft het simpelweg op deze manier het beste effect heeft.

Dat betekent doorpakken wanneer het nodig is. Niet uitstellen, maar lik op stuk. Altijd consequent zijn in de beslissingen, resoluut en streng in de uitvoering maar ook absoluut rechtvaardig.

Het is belangrijk dat een meisje weet en voelt als ze iets fout gedaan heeft. Ze weet dan dat het een volgende keer anders moet. De aangewezen manier om dit aan een meisje duidelijk te maken is door haar een pak op haar billen te geven. Hier zijn de billen ook optimaal geschikt voor. Een meisje hoort de billenkoek te voelen tijdens het pak slaag en voor een korte periode daarna. Om dat te bereiken is het belangrijk dat de billen bloot zijn en dat er stevig geslagen wordt. Een hulpmiddel helpt om het doel te bereiken.

Een gezonde meid kan prima tegen een stevig pak billenkoek. Natuurlijk is de liefde van ouders voor kinderen mateloos, maar dat wil niet zeggen dat je terughoudend hoeft te zijn bij billenkoek bij een meid die dat verdiend heeft.

Voor vriendinnen die blijven slapen gelden dezelfde regels

Moeder en volleybal coach Kate wilde altijd dat haar dochters aan eventuele vriendinnen die bleven slapen uitlegden dat de huisregels consequent hetzelfde blijven, ook als er vriendinnen op bezoek zijn. Die vriendinnen en hun ouders moesten vooraf weten dat billenkoek bij haar altijd de eerste disciplinaire maatregel was.

Als vriendinnen blijven slapen blijven de regels consequent hetzelfde.

Kate heeft het haar dochters ook altijd duidelijk gemaakt dat aan de bestaande routine niets verandert als er een vriendinnetje blijft slapen. Een logeerpartij is geen reden om opeens goed functionerende regels te veranderen. Billenkoek was en blijft altijd de eerste disciplinair maatregel.

Het betekent een logée die blijft slapen ziet en hoort dat haar vriendin van haar moeder op haar billen krijgen. Onder het motto ‘gelijke monikken, gelijke kappen’ betekent het ook dat dezelfde regels gelden voor de meisjes die blijven slapen. Ook zij moeten zich realiseren dat ze op hun billen kunnen krijgen als ze dat verdienen.

Kate vertelde dat haar dochters vrolijk, attent, sympathiek en levenslustig waren. Ze waren altijd populair en ze dus hadden ze veel vriendinnen. Deze vriendinnen wilden en willen wel eens blijven slapen en soms is dat ook praktisch. De afspraak hierover en de aanpak erbij is nog altijd hetzelfde.

Als een van haar dochters wil dat er één of meer vriendinnen vlijven slapen, weet ze dat dit pas kan nadat haar moeder een gesprek met de moeder van de vriendin heeft gehad over afspraken en regels die gevolgd zullen worden. Meestal heeft haar dochter uit voorzorg al met de betreffende vriendin over regels en straf gepraat. De vriendin weet dan al dat zij zelf dan altijd op haar billen krijgt. En dat dit dus ook voor hen gaat gelden als ze zouden blijven slapen.

Omdat het toepassen van billenkoek in die gebieden van Amerika nog heel veel voorkomt is dat voor de vriendinnen van de dochters meestal niet vreemd.

Het gesprek met de andere moeder over consequent zijn

Moeder en volleybal coach Kate vertelt dat ze de ervaring heeft dan de meeste ouders open staan voor een gesprek over welke consequentie past bij het overtreden van regels. Ze legde aan de moeders van vriendinnen uit dat voor haar eigen dochters die consequentie altijd een stevig pak billenkoek is. Met de moeder stemde ze dan af hoe het tijdens het bezoek zal gaan. Normaliter wil de moeder van een vriendin dat haar dochter zich aan dezelfde regels moet houden en op dezelfde manier behandeld moet worden als de dochters van Kate.

In het gezin van Kate is het de gewoonte om meisjes die de regels overtreden direct en consequent een pak op de blote billen te geven.

Meestal kende Kate de moeder van de vriendin al lang via school of de kerk, wat het eenvoudig maakt om een gesprek aan te gaan. Bovendien woont Kate in een kleine gemeenschap waar iedereen bijna iedereen kent.

Een gesprek gaat snel over hoe het is om met opgroeiende meiden om te gaan. Wat je tegenkomt en wat wel en wat niet werkt. Kate legt dan uit wat haar aanpak is en de meeste ouders herkennen dat prima. Op de High School wordt de paddle gebruikt. In de meeste gezinnen is in ieder geval in het verleden billenkoek gegeven en is dat verminderd naarmate de kinderen ouder werden. Kate legt dan uit dat in haar overtuiging juist voor oudere meiden billenkoek belangrijk blijft en dat zij dit ook zo doet.

Daarbij legt ze aan de andere moeder uit dat haar opvoedingsaanpak consequent en duidelijk is en zo blijft, ook als er iemand blijft slapen. Ze legt uit dat als haar dochter alleen of samen met iemand anders iets doet waarvan ze weet dat het niet mag, haar dochter altijd een stevig pak billenkoek krijgt. Als het nodig is om deze straf te geven tijdens de logeerpartij kan ervoor gezorgd worden dat de logée zich even terug kan trekken.

Meestal staat de moeder van de aanstaande logée erop dat als er tijdens de logeerpartij regels worden overtreden en er straf nodig is, haar dochter op dezelfde manier behandeld kan worden als Kate haar eigen dochter behandelt, aangenomen dat ze net zo schuldig is.

Als dan de dag gekomen is waarop een logée voor de eerste keer blijft slapen, wordt bij een kopje thee nogmaals uitgelegd dat er huisregels zijn. Kate legt dan ook nogmaals uit dat in haar gezin het de gewoonte is dat meisjes die de regels overtreden direct en consequent een pak op hun blote billen krijgen.

Op zich is het allemaal niks nieuws, maar het is dan toch weer even gezegd.

Als het nodig is gaat het gebeuren, ook al is het soms even wennen

Volgens moeder van drie dochters en volleybal coach Kate zijn de meeste meiden nooit te oud zijn om op hun billen te krijgen, ook al vinden ze het misschien niet leuk op het moment dat het gebeurt.

De meeste meiden zijn nooit te oud om op hun billen te krijgen, terwijl ze daar zelf soms anders over denken.

Mensen die denken dat het vooruitzicht dat billenkoek krijgen een mogelijkheid is een belemmering is om ergens te komen logeren, hebben het helemaal mis. Integendeel. Het is volgens Kate eigenlijk geen enkel probleem.

Regelmatig slapen er logées en soms meerdere tegelijk.

Daarbij worden ook wel eens regels overtreden waarbij het duidelijk is dat er billenkoek gaat volgen. Het gaat dan om te laat komen voor het eten, na waarschuwingen nog niet stil zijn om te slapen maar doorkletsen of jokken (bijvoorbeeld over huiswerk dat af is maar wat dan niet zo blijkt te zijn).

Kate vertelde ook dat het soms wel lijkt alsof de dames heel bewust op de situatie aansturen, uit balorigheid of nieuwsgierigheid. Soms is het ook duidelijk een vergissing, zoals de reistijd verkeerd inschatten en zo laat vertrekken dat op tijd komen niet meer mogelijk is.

De gevolgen zijn altijd hetzelfde, of de meisjes het nu leuk vinden of niet.

Op de billen krijgen is niet leuk, maar soms wel nodig

Uiteraard vindt geen enkel meisje het leuk om over de knie te gaan en straf op haar blote billen te krijgen. Zo hoort dat ook te zijn. Het is tegelijk absoluut ondenkbaar dat een meisje alleen maar goed en braaf is terwijl ze opgroeit. Meisjes zijn meisjes en verdienen wel eens straf. Daarom zou ieder meisje in ieder geval een paar keer in haar leven mee moeten maken dat ze echt op haar blote billen krijgt als ze dat verdiend heeft.

Ieder meisje zou een paar keer in haar leven mee moeten maken om echt op haar blote billen te krijgen.

Uiteraard vindt geen enkel meisje het leuk om over de knie te gaan en straf op haar blote billen te krijgen en dat hoort ook zo te zijn. Voor de eigen dochters is het wel vertrouwd dat ze op die manier straf krijgen. Ze weten wat ze kunnen verwachten, ze weten hoe het voelt als het voorbij is. Ook voor logées die al vaker over de knie zijn geweest is het ook niet vreemd. Hetzelfde geldt voor meisjes die gewend zijn thuis van hun ouders op hun billen te krijgen. Soms vertonen de billen van deze meisjes zelfs duidelijke sporen van recente straf.

Er blijven ook wel eens meiden slapen voor wie het nieuw is, die nog niet eerder hebben meegemaakt dat ze van een vreemde op hun billen krijgen. Of meiden voor wie het jaren geleden is dat ze voor de laatste keer over de knie gelegd zijn en op hun billen hebben gekregen.  Sommige meiden voelen zich onzeker over hun lichaam of schamen zich als ze naakt zijn.

Ook voelen sommige meiden van 16, 17 of 18 jaar zich eigenlijk te oud om billenkoek te krijgen, nu het er echt op aan komt. Of ze zeggen dat de overtreding eigenlijk te klein is om daarvoor straf op de billen te krijgen.

Kate is het daar uiteraard niet mee eens. Ze legt dat uit dat in werkelijkheid het effect van billenkoek uitstekend blijft en zeker niet minder wordt als meiden ouder worden. De meeste meiden zijn nooit te oud om  op hun billen te krijgen als ze dat verdiend hebben en nu is het dan het moment gekomen waarop ze dat op hun eigen billen kunnen voelen.

Kate schreef ook dat het ondenkbaar is dat een meisje alleen maar goed en braaf is terwijl ze opgroeit. Ieder meisje zou in ieder geval een paar keer in haar leven mee moeten maken dat ze op haar billen krijgt.

Consequent zijn en doorpakken

Volleybal coach en moeder van drie dochters Kate is ervan overtuigd is dat wat in het verleden werkte, nu ook nog goed werkt. Ze wil zich zo goed mogelijk houden aan het voorbeeld dat haar eigen moeder stelde.

Wat in het verleden werkte, werkt nu ook nog goed.

Kate vindt dat het in al die situaties – waarbij het meisje duidelijk geen zin heeft om straf te krijgen – dat het belangrijk is om consequent te zijn en consequent te blijven. Als opvoeder en autoriteit moet je dan doorpakken. Meisjes moeten beseffen dat als ze straf verdienen ook straf gaan krijgen. Als ze van te voren gewaarschuwd zijn dat ze op hun blote billen kunnen krijgen moet aan die waarschuwing vervolg worden gegeven. Ze moeten dan ook werkelijk die straf op hun blote billen gaan krijgen. Zo was dat vroeger voor haarzelf ook. Ze wilde datzelfde besef overdragen op haar dochters. Zeker als het om dit soort oer-dingen gaat. Maar hetzelfde geldt voor andere meisjes, als dit zo uitkomt.

Als er een aanleiding was om straf te geven, is het belangrijk om door te pakken. Kate heeft zich voorgenomen om dan altijd precies hetzelfde te doen dat haar moeder ook bij haar deed. Ook als het gaat om een meisje dat voor de allereerste keer in haar leven op haar billen gaat krijgen of voor wie het al weer een hele tijd geleden is.

Doorpakken  betekent in een rechte stoel gaan zitten, het meisje voor je laten staan, resoluut de billen bloot maken, het meisje over de knie leggen en vastzetten en direct beginnen met een fiks pak billenkoek op volle sterkte. Gespartel en geroep negeren . Kate vertelt dat ze altijd bij voorkeur doorgaat tot het ideale punt. Dat ideale punt is wanneer het meisje huilt, ze zich overgeeft aan de situatie en aan de autoriteit en een overtuigend voornemen heeft om zich het in het vervolg beter aan de regels te houden. Het is ook belangrijk dat het meisje begrijpt en accepteert dat ze bij een volgende keer op dezelfde manier over de knie gaat en misschien een beetje harder op haar blote billen gaat krijgen.

Nadat de billenkoek klaar is zet ze het meisje even op schoot te troosten en te knuffelen. Het blijkt dat een meisje van 19 zich dan net zo laat knuffelen en troosten als een veel jonger meisje. Als de rust weer wat is teruggekeerd, stuurt ze haar naar de hoek om plaats te maken voor de volgende kandidate, als daar sprake van is.

Als er sprake is van eventuele logées, is de vaste volgorde is dat ze een meisje dat het voor de eerste keer meemaakt ook als eerste over de knie neemt. Dan is het maar geweest. Haar eigen dochters gaan als laatste en die pakt ze ook altijd het meest streng aan.

Als de meisjes erg stout zijn geweest volgt er een tweede ronde met haarborstel of paddle. Nadat het hele proces klaar is krijgt ieder meisje nog een knuffel, eventuele tranen worden weggeveegd en mogen ze naar boven.

Een sterke band

In de ervaring van volleybal coach en moeder van drie dochters Kate is het zo dat door het geven billenkoek de band met de meisjes die dat krijgen juist veel hechter wordt en dat is dan altijd wederzijds.

Door billenkoek wordt de band juist hechter.

Het bijzondere is dat door het krijgen van billenkoek de onderlinge band veel hechter wordt, zowel tussen de vriendinnen onderling als tussen de meiden en de (gast)moeder.

Als een vriendin enkele keren over de knie is geweest wordt er bij aankomst en vertrek net zo geknuffeld en gekust als bij de eigen kinderen. Wederzijds hebben ze dan het gevoel dat er een intense band is ontstaan.

Kate vertelde ook dat het een paar keer voorgekomen was dat bij een sleepover de groep de tijd was vergeten. Misschien expres of per ongeluk. Een feit was in ieder geval dat die keren haar dochters en hun vriendinnen die zouden blijven slapen ’s avonds ver na de afgesproken eindtijd thuis kwamen.Uiteraard bleek Kate zelf wakker tot de meisjes veilig thuis waren. Bij binnenkomst stuude Kate ze direct naar boven om snel hun nachtkleren aan te doen, hun tanden te poetsen en naar de WC te gaan en met hun eigen haarborstel weer beneden te komen. De fluisterende gesprekken, het rijtje bedeesde meiden in hun nachtpon met hun haarborstel in de hand en de anticipatie van wat gaat komen zijn volgens Kate nog steeeds onvergetelijke momenten.

Na een toespraak met de bekende uitleg dat keuzes consequenties hebben en dat een pak billenkoek beter is dat andere consequenties en gevaren die hun keuzes met zich meebrengen nam ze dan de eerste dame over de knie. Iedereen kreeg zo haar beurt.

Meiden moeten weten wanneer ze op hun billen krijgen

Volleybal coach Kate vindt het erg belangrijk is dat de meiden in haar team weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel is, moeten ze weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen. Het is de taak van haar als coach om hierin consequent te zijn. Ze moet ervoor zorgen dat iedere keer als een meisje toch dat gedrag vertoont, ze ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk haar billenkoek krijgt.

Meiden moeten weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel is, moeten meiden weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen.

In de schoolsituatie is het natuurlijk heel anders dan thuis.

In de schoolsituatie is er sprake van meer afstand. Als lijfstraf toegestaan is, dient een coach of een docent over het algemeen de paddle te gebruiken.

In een ideale situatie zou de veiligheid en geborgenheid van thuis ook in de schoolsituatie mogelijk moeten zijn. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Waar het thuis heel goed mogelijk is om meisjes over de knie te nemen en op hun blote billen straf te geven, is dat in de schoolsituatie lastig. Waar het in de thuissituatie volgens Kate voor meisjes heel gezond is dat ze ook bij een mannelijk autoriteitsfiguur, zoals hun vader, over de knie gaan en op hun blote billen krijgen, is dat in de schoolsituatie totaal onmogelijk.

Toch is het volgens Kate een absoluut voorrecht en een voordeel als je als coach wel gebruik kunt maken van een paddle om straf te geven als dat nodig is.

In die situatie is het voor een team met sportmeiden belangrijk om te weten dat de paddle een optie is en dat hun coach niet zal aarzelen om de deze daadwerkelijk te gebruiken.

Zoals altijd moeten meiden weten waar ze aan toe zijn. Als billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel is moeten meiden weten voor welk gedrag ze gegarandeerd op hun billen krijgen.

Volgens Kate is dit in de praktijk voor de coach best lastig om dit ook consistent te doen. Het is gemakkelijker om een een speelster push-ups te laten doen of een paar rondjes te laten hardlopen. Dat past beter bij het normaal verloop van een training. Juist om die reden is zoiets niet geschikt als straf.

Volgens Kate moeten meiden beseffen als het straf is. Dat doen ze als ze het op hun billen voelen.

In de praktijk is het echter soms moeilijker om de meiden te laten krom staan en met de paddle te geven, omdat dit tevens een onderbreking van de training is.

Kennismaking vooraf met de moeders

Volgens Kate is praten enorm belangrijk maar soms niet genoeg. Als blijkt dat haar dochter iets gedaan heeft wat ze niet had moeten doen, moet er ook een consequentie volgen. Meisjes die in de fout zijn gegaan mogen de gevolgen daarvan best even op hun billen voelen. De combinatie van liefdevol begrip en duidelijke grenzen is het beste voor meisjes en billenkoek is de beste manier om dat in de praktijk te brengen.

Regelmatig een gesprek tussen moeder en dochter is belangrijk, maar als blijkt dat ze iets gedaan heeft dat ze niet had moeten doen is het logisch dat ze dat op haar billen gaat voelen.

Kate vertelde dat ze het belangrijk vind om aan het begin van het volleybalseizoen contact te zoeken met de moeders van de meisjes die zich voor volleybal hebben opgegeven.

Als het om teams op de High School van haar eigen woonplaats ging kent ze de meeste ouders wel. Ze is zelf ook daar docent. In de periode dat haar eigen dochters ook naar de High School gingen, waren er nog meer mogelijkheden om elkaar als moeder te ontmoeten. Ze had deze moeders dan eerder ontmoet op PTA of ouderavonden. Soms kende Kate de meisjes al goed omdat het vriendinnen met haar dochter waren en ze wel eens bij elkaar gelogeerd hadden. Voorafgaand aan die gelegenheid had Kate al met die moeder kennisgemaakt en uitgelegd hoe ze bepaalde dingen ziet.

Als het ging om teams op andere High School, in naburige plaatsen, is het altijd wat meer werk om de moeders te leren kennen.

De overeenkomst was in ieder geval dat alle onafhankelijke schooldistricten in die regio grotendeels dezelfde regels hanteren. Lijfstraf met de paddle is een optie die altijd op tafel ligt. In het ene district wordt de paddle wat mer op de lagere school gebruikt en op een andere juist meer op de High Schools. Ieder gezin is er in principe aan gewend dat er op school billenkoek gegeven kan worden.

Een doel van de kennismaking met de moeders was volgens Kate het managen van de verwachtingen. Al snel brengt Kate het gesprek op allerlei kwesties die rond opgroeiende meisjes kunnen spelen en hoe je daar als ouders mee om kunt gaan. Daarbij was het natuurlijk belangrijk dat Kate zelf ook drie dochters heeft en al veel op dat gebied heeft meegemaakt.

Het standpunt van Kate is dat je als moeder altijd in gesprek moet blijven met je dochter. Je wil en je moet weten hoe het met ze gaat. Maar volgens Kate is praten soms niet genoeg. Als blijkt dat de jongedame iets gedaan heeft wat ze niet had moeten doen, moet er ook een consequentie volgen. Dan volgt er een tweede gesprek met de hand en de haarborstel op de blote billen van de jongedame. Meisjes die in de fout zijn gegaan mogen de gevolgen daarvan best even op hun billen voelen. Het is zeker niet zo dat daardoor de vertrouwensband minder wordt. Het is dan juist weer even afgehandeld en de lei is schoon. Kate raadt in dit soort gesprekken ook andere ouders zo’n combinatie van liefdevol begrip en duidelijke grenzen aan. Billenkoek is de beste manier om dit in de praktijk te brengen.

Voor veel meisjes is straf op de billen heel gewoon

Uit de gesprekken die Kate met de ouders houdt blijkt steeds weer dat het in het conservatieve deel van Texas voor veel meisjes en hun vriendinnen heel gewoon is dat ze straf op hun billen krijgen zolang ze thuis wonen. Ook zijn er veel gezinnen die het FTO / First Time Obedience beginsel aanhangen. Hierbij is het uitgangspunt dat iedere opdracht van de ouders direct wordt uitgevoerd. Het niet of vertraagd opvolgen - hoe minimaal ook - leidt in alle gevallen tot onmiddellijke straf op de billen.

Voor veel meisjes en hun vriendinnen in het conservatieve deel van Texas is straf op de billen zolang je thuis woont heel gewoon.

Het is niet verwonderlijk dat in dit conservatieve gebied veel ouders straf op de billen voor hun dochters volstrekt normaal vinden. Bij veel gezinnen wordt de regel “a spanking at school is a spanking at home”, waarbij ook een slecht rapport of een bericht van school met een gedragskwestie voldoende redenen zijn voor straf thuis. Dat is dan meestal de paddle of de riem op de blote billen. Kate vertelde ook dat er relatief veel gezinnen zijn die zolang de kinderen thuis wonen het FTO beginsel aanhangen. Bij First Time Obedience is het uitgangspunt dat iedere opdracht van de ouders door de kinderen direct wordt uitgevoerd. Het niet of vertraagd opvolgen leidt in alle gevallen tot onmiddellijke straf op de billen.

Er zijn ook veel gezinnen waar straf op de billen steeds minder wordt gebruikt naarmate de kinderen ouder worden. Als er dan toch wel zorgen of problemen zijn rond het gedrag, is Kate niet terughoudend in het verkondigen van haar standpunt dat juist voor oudere meisjes het consequent gebruik van billenkoek heel belangrijk blijft. Het gesprek kwam dan ook vaak op andere meisjes die dan zo leuk lijken en bij wie het zo gemakkelijk lijkt te gaan. Kate wist dan vaak vertellen dat ook die meisjes soms thuis stevig aangepakt worden en dat die aanpak misschien wel deels een verklaring zijn voor hoe het met die meisjes gaat.

Natuurlijk zijn er situaties waarin de mogelijkheid van straf op de billen theoretisch is. In het gezin is het dan nooit gebruikt en op school heeft de dochter het al die jaren weten te vermijden.

Kate legt dan wel uit dat de kans heel klein is dat zo’n meisje niet op haar billen gaat krijgen nadat ze lid is geworden van het volleybalteam. Ze legt uit wat ze doet tijdens de trainingen en waarom, maar ook dat voor haar de paddle een belangrijk instrument is.  In die gevallen is het belangrijk dat de ouders goed met de dochter overleggen om samen zeker te weten dat dit iets is wat ze echt wil.

Het is essentieel om consequent te zijn

Volgens volleybal coach Kate is het essentieel om altijd consequent en consistent te zijn. Ze is niet de enige volleybalcoach die meisjes op hun billen geeft en daarin consequent is. De speelster met rugnummer 21 heeft zojuist van de coach, die tevens de moeder van één van de andere speelster is, in de kleedkamer een pak op haar billen gekregen omdat ze na een paar waarschuwingen nog steeds niet goed oplette. Dit werd op sociale media gezet door iemand op de tribune die duidelijk kon horen wat er allemaal gebeurde.

Het is essentieel om altijd consequent en consistent te zijn, vooral als het om billenkoek gaat.

Het is volgens Kate essentieel om altijd consequent en consistent te zijn.

Als een speelster met bepaald gedrag vandaag straf met de paddle krijgt, moet iemand met datzelfde gedrag morgen ook straf met de paddle krijgen. Hetzelfde geldt ook voor de situatie dat er een andere consequentie gebruikt wordt omdat het toepassen van de paddle niet mogelijk is.

De speelsters moeten weten waar ze aan toe zijn. Ook als ze geen zin hebben om straf te krijgen. Ook als het betekent dat er dan even een onderbreking van de training is.

Volgens Kate is het te rechtvaardigen om oudere meiden die al langer in het team zijn strenger aan te pakken omdat zij inmiddels moeten weten welke verwachtingen er zijn.

Kennelijk is Kate niet de enige volleybalcoach die meisjes op hun billen geeft en daarin consequent is. Bijgaande foto stond in 2015 op Sociale Media met het bericht dat de speelster met rugnummer 21 zojuist van de coach, die tevens de moeder van één van de andere speelster is, in de kleedkamer een pak op haar billen had gekregen omdat ze na een paar waarschuwingen nog steeds niet goed oplette. Volgens degene die het bericht plaatste en bij die training in de zaal zat, klonk het alsof het op de blote billen was. Toen ze weer terugkwam was haar hoofd minstens zo rood als haar billen waarschijnlijk waren. Op het moment dat de foto genomen werd, legde de coach uit dat iedere speelster die niet goed oplet ook een pak op haar billen kan verwachten. Daarna deden alle speelster aanzienlijk beter hun best.

Het gebruik van de paddle in de training

Volleybal coach Kate schreef in 2011 op een forum over volleybal dat volgens haar de paddle met name gebruikt moet worden bij overtredingen van teamregels.

De paddle moet met name gebruikt worden bij overtredingen van teamregels.

Kate heeft in haar loopbaan heel wat gesprekken met andere coaches gevoerd die ook de mogelijkheid hebben om de paddle gebruiken. De overgrote meerderheid is ervan overtuigd is dat de paddle vooral bij oudere meiden een waardevol instrument is.

In eerste plaats is de paddle er om te gebruiken bij overtredingen van teamregels.

Als de speelsters fouten maken bij oefeningen of in spelsituaties, moeten er extra instructie of aangepaste oefeningen volgen. Dan ligt het aan een gebrek aan spelinzicht, ervaring of vaardigheden.

Als er slecht gepresteerd wordt doordat men zich niet inspant ligt het anders. Straf op de billen leidt dan tot goede resultaten, ook als de slechte prestatie het gevolg is van niet voldoende rust nemen of verkeerd eten.

Kate noemde het voorbeeld van een meid die niet de tijd en de aandacht neemt om zichzelf verzorgen. Het wordt dan tijd om goede zorg te besteden aan haar billen. Als een slechte houding de oorzaak van een slechte oefening is, wordt het tijd om die houding te veranderen.  Een pijnlijk achterwerk is de beste manier om de houding van een meid met een sterk wil te veranderen. Dat werkt beter dan praten alleen.

De functie van de paddle bij wedstrijden

Billen zijn belangrijk voor volleybal-speelsters. Feliciterende klapjes van medespeelsters en bestraffende meppen met de paddle van de coach.

Billen zijn belangrijk bij volleybal voor felicitaties en voor straf.

Bij wedstrijden is de situatie anders dan bij trainingen. Bij de trainingen is de sfeer besloten. We zijn onder elkaar en er zijn geen vreemden bij.  Bij wedstrijden is er natuurlijk een ander team. Er is geen wedstrijd mogelijk zonder een tegenstander. Maar er is vaak publiek. Bij de meeste wedstrijden gaat het om ouders en enkele vrienden en vriendinnen. Bij wedstrijden die een hoger profiel hebben vanwege de competitie, ligt het anders. Soms zit de tribune dan vol met belangstellenden. Soms is er pers aanwezig en vaak zijn de cheerleaders (van beide partijen) aanwezig.

Kate vertelt met trots dat haar teams heel aardig meedoen in de regio-competitie. Vaak zijn ze in de bovenste vijf, soms in de bovenste drie en enkele keren zijn ze regio-kampioen geworden. Het is nog niet gelukt om de kampioen Texas te worden. Dan is de concurrentie te groot van de grote steden, waar de vijver waaruit het volleybal-talent gekozen kan worden veel groter is.

Een spannende wedstrijd kan een achtbaan van emoties zijn. Als het gaat om conditie en speltechniek moet de basis tijdens de trainingen gelegd zijn. Tijdens de wedstrijd zijn vooral andere zaken cruciaal, zoals spelinzicht, tactiek en boven alles: de spirit. Vooral op mentaal gebied wordt het verschil gemaakt. Dat geldt helemaal als het niet lekker gaat, bijvoorbeeld omdat de tegenstander sterker is dan verwacht. Net zoals er grote vreugde is wanneer het allemaal lukt, kan er ook teleurstelling zijn als het tegenvalt. Teleurstelling is geen goede basis voor topprestaties.

Tijdens een wedstrijd speelsters wakker schudden

Bij wedstrijden kan de coach onnodige fouten, te weinig concentratie en een gebrek aan gretigheid om te winnen in de pauze met een paar stevige klappen op de billen corrigeren.

Bij wedstrijden kan de coach onnodige fouten en te weinig concentratie in de pauze met een paar stevige klappen op de billen corrigeren.

Hoewel de situatie bij wedstrijden volledig anders is dan bij trainingen, heeft volgens Kate de meerdere van de paddle zich ook bij wedstrijden al vaak bewezen. Het feit dat de meisjes weten dat hij in de buurt is maakt al verschil.
Als de cheerleaders er zijn maken we gebruik van dezelfde kleedkamer en bij uitwedstrijden ook van dezelfde bus. De collega van Kate die coach bij de cheerleaders is heeft dezelfde insteek en ervaring. Er is niks mis met een paar stevige meppen op de billen van meisjes die dat kennelijk even nodig hebben.

Natuurlijk gaat het bij wedstrijden ook vooral om het plezier.

Maar als het erop aankomt met er concentratie en focus zijn. Meestal gaat dat prima. Er zijn ook momenten dat het beter kan en beter moet. Dat kan bij één of enkele spelers, maar soms ook bij het hele team zijn. Onnodige fouten, te weinig concentratie en gretigheid om te winnen.

Tijdens de pauze kan daar in de kleedkamer iets aan gedaan worden. We zijn in de kleedkamer dan als team toch onder elkaar omdat de cheerleaders dan de zaal bezighouden.

Dat ‘ iets’ bestaat dan uit een aantal indringende woorden en de opdracht aan de meisjes die te weinig gedrevenheid lieten zien om krom te staan, hun enkels beet te pakken en goed hun billen te laten zien. Als daar een drietal stevige meppen op komen, is de boodschap weer helemaal duidelijk.

Het is al heel wat keer gebeurd dat tijdens de pauze zo het hele team met de paddle wakker geschud is. In de volgende set was het resultaat direct zichtbaar en stonden er weer bloedfanatieke meisjes in het veld en draaide de wedstrijd vaak om.

Voor volleybalmeisjes zijn billen nu eenmaal belangrijk. Als een punt gescoord wordt zijn de meiden balie en opgetogen en geven ze elkaar ter felicitatie een kleine tik op hun achterwerk. Het bewustzijn dat daar hele harde tikken op komen als de coach niet tevreden.

Het besef dat billenkoek onafwendbaar is

Volleybal coach en moeder van drie dochters Kate schreef in 2011 dat ze in feite wil bereiken dat de speelsters in haar volleybal team weten dat ze, zoals haar eigen dochters, daadwerkelijk en onafwendbaar billenkoek krijgen zodra ze dat verdienen, en dat ook volledig en zonder tegenstribbelen accepteren.

Speelsters moeten weten dat er daadwerkelijk en onafwendbaar billenkoek volgt zodra dat verdiend is.

Kate schreef dat ze in feite wil bereiken dat speelsters in haar volleybal team allemaal intens beseffen en weten dat ze, net zoals haar eigen dochters, daadwerkelijk en onafwendbaar billenkoek krijgen zodra ze dat verdienen, en dat ook volledig en zonder tegenstribbelen accepteren.

Als dit op een geleidelijke manier gaat en meisjes hierin kunnen groeien, is er helemaal geen sprake van angst. Integendeel, het lijkt allemaal heel natuurlijk te passen.

Grenzen geven duidelijkheid. Duidelijkheid geeft geborgenheid en geborgenheid geeft veiligheid.

Als een grens overschreden wordt volgt er billenkoek. Zo simpel en overzichtelijk.

Een speelster die de regels kent en zich er toch niet aan houdt, overschrijdt daarmee een grens. Het doet er dan niet zoveel toe of dit bewust of onbewust gebeurt.

Wat ook kan is dat ze bezig is om de coach uit te dagen. Kijken hoe ver je kunt gaan.

Deze coach heeft aan haar team duidelijk gemaakt dat iedere speelster die bewust grenzen overschrijdt of denkt te moeten uitdagen, per definitie de reactie op haar billen krijgt uitgekeerd. Dat moet dus dan ook gebeuren. Bij voorkeur zo snel mogelijk na de gebeurtenis.

De uitvoering in de praktijk

Volleybal coach Kate schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het volgens haar voor een opgroeiende meid of een jonge vrouw meestal al gênant genoeg is dat ze op haar billen gaat krijgen. Daarom mogen bij voorkeur haar teamgenotes er niet bij zijn als het gebeurt. Een uitzondering is wanneer meide samen overtredingen begaan. Die mogen dan ook samen gestraft worden. Een andere uitzondering betreft de aanvoerster van het team: als zij iets doet dat schadelijk is voor het team dan is het volgens Kate passend haar met de paddle op de billen te geven waar het team bij is.

In het algemeen wordt bij volleybal straf op de billen in beslotenheid gegeven.

De vraag is natuurlijk hoe dat in zijn werk moet gaan als een speelster op haar billen gaat krijgen.

In het algemeen is disciplinering een aangelegenheid tussen de coach en de speelster.

Beloningen en prijzen hoort publiekelijk, straf hoort in beslotenheid.

Het is voor een opgroeiend meid of een jonge vrouw meestal al gênant genoeg dat ze op haar billen gaat krijgen. Daarom gebeurt dit bij voorkeur niet ten aanschouwe van haar teamgenotes.

In de overtuiging van Kate zijn er twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering is dat meiden die samen overtredingen begaan samen gestraft moeten worden.

De tweede uitzondering betreft de aanvoerster van het team. Als zij iets doet dat schadelijk is voor het team dan is het een serieuze overweging haar met de paddle te geven waar het team bij is.

In bijna alle gevallen neemt Kate het meisje even mee naar haar kantoortje.

Volgens Kate is de beste houding voor een meisje dat straf krijgt dat ze over een tafel buigt en de rand aan de andere kant beetpakt. Als ze haar hoofd omhoog houdt, haar buik op de tafel drukt en haar benen gestrekt houdt zal haar rug hol zijn. Haar billen zijn dan optimaal naar achteren en omhoog gericht en liggen optimaal gepositioneerd om de klappen van de paddle op te vangen.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elke klap voldoende hard is en niet te zacht. Voldoende indrukwekkend en niet symbolisch.

Als de klappen gegeven zijn, wordt er direct weer aangesloten bij de training.

In de praktijk is er weinig verschil tussen wedstrijden en trainingen. Ook bij wedstrijden met publiek is er altijd wel een gelegenheid in een kleedkamer of een kantoortje om een speelster in rust straf te geven.

Bij uitwedstrijden zorgt Kate ervoor dat ze haar paddle altijd bij haar heeft en ze zorgt ervoor dat haar speelsters dat goed beseffen.

De invloed van de paddle

Volleybal coach Kate schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging gezonde volleybalmeiden het beste met volle energie, kracht en aandacht op hun billen kunnen krijgen.

Meiden kunnen het beste met volle energie, kracht en aandacht op hun billen krijgen.

Kate gaf aan dat er zijn twee redenen waren waardoor ze er door de jaren heen steeds meer van overtuigd is geraakt dat de paddle bij meiden een uniek hulpmiddel is.

De eerste reden is het vermogen van van bijna alle meiden om billenkoek op een goede manier te absorberen.

De tweede reden is het vermogen van meiden om te veranderen nadat of doordat ze op hun billen hebben gekregen.

Als iemand die behoorlijke ervaring heeft met het geven van billenkoek aan meiden tot een jaar of 20 is Kate vaak onder de indruk van het enorme vermogen van meiden om de billenkoek te absorberen op het moment dat ze op hun billen krijgen. Het is inderdaad niet voor niets dat de natuur bij meiden en jonge vrouwen zoveel aandacht heeft besteed aan het lichaamsdeel dat al eeuwenlang bedoeld is om straf in ontvangst te nemen.

Meiden kunnen daardoor heel wat op hun billen incasseren.

Maar het is meer dan incasseren, het is vooral absorberen. De energie en de boodschap wordt opgezogen, komt daadwerkelijk binnen en kan daar zijn heilzame werking doen.

Om dit tot stand te brengen moet een bepaalde intensiteit bereikt worden. Deze benodigde minimale intensiteit ligt per persoon verschillend maar meestal hoger dan de meeste mensen denken.

Iedere sessie moet verandering teweeg brengen

Een Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach schreef in 2011 op een forum over volleybal dat naar haar overtuiging iedere keer dat een speelster billenkoek krijgt voor haar voldoende redenen moet opleveren om te veranderen.

Iedere keer billenkoek moet voor een speelster voldoende aanleiding opleveren om te veranderen.

In principe is het volgens Kate aan te bevelen om meiden met volle energie, kracht en aandacht straf op hun billen te geven.

Er moet vanuit degene die straf geeft voortdurende afstemming zijn op het meisjes die de straf krijgt om te bepalen of de benodigde intensiteit bereikt is. Meer is niet nodig maar minder is zonde van de gelegenheid.

Volgens Kate is het hebben van veel ervaring uiteraard van onschatbare waarde. Ook al is Kate ervan overtuigd dat het voor bijna alle meisjes goed is dat ze van tijd tot tijd meemaken dat ze een stevig pak op hun billen krijgen, toch zal ieder meisje daar op haar eigen wijze op reageren.

Want dat is volgens Kate het tweede dat zo opvallend is: het enorme vermogen van meiden om te veranderen. Bijna alle meisjes veranderen acuut hun gedrag en hun houding nadat ze op hun billen hebben gekregen. De potentie van meiden om te veranderen met behulp van een goed pak op hun moet niet onderschat worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij meiden niet te lang gewacht wordt.

Een goed geplaatst en terecht pak op de billen heeft bij een opgroeiende meid meer overtuigingskracht dan wat dan ook.

Het is daarom belangrijk dat iedere sessie de juiste indruk maakt en verandering teweeg brengt.

De keerzijde is dat bij sommige meisjes het effect wat minder lang in stand blijft dan bij anderen. Dat betekent dat bij sommige meisjes de billenkoek wat vaker herhaald moet worden.

Na de straf

De Amerikaanse vrouwelijke volleybal coach Kate schreef in 2011 op een forum over volleybal dat het haar ervaring is dat als meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen, de bereikte discipline zich vertaalt in betere resultaten.

Nadat meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen, vertaalt de bereikte discipline zich in betere resultaten.

De overeenkomst met thuis, op school en tijdens een training is natuurlijk, dat als een meisje straf heeft gekregen is de kwestie vergeven en vergeten. Het hoeft daarna niet meer ter sprake te komen.

Als coach voegt het ook weinig toe om de speelsters er doorlopend aan te herinneren dat ze op hun billen krijgen als ze niet goed hun best doen. Na enige tijd weten de speelsters dat wel.

Ze weten dan wat de regels en de bijbehorende consequenties zijn. Geen loze dreigementen, maar absolute zekerheid over wat er gaat gebeuren als ze de regels overtreden.

Volgens Kate is het belangrijk om juist in het begin van het seizoen de regels extra streng aan te zetten en te handhaven. Regels die consequent worden gehandhaafd hebben weinig aandacht nodig. Eventueel kan een meisje één enkele waarschuwing krijgen, maar meer ook niet. Ze weet dan dat een volgende herhaling van wat ze net deed een pak op haar billen op zal leveren. Het is dan uitermate belangrijk om bij een herhaling inderdaad door te zetten.

Er doen weinig dingen meer afbreuk dan met straf dreigen maar het niet uitvoeren.

Kate vindt het ook cruciaal dat een meisje dat zojuist straf op haar billen heeft gekregen, getroost wordt voordat ze haar kantoor weer verlaat.

Het uitgangspunt is dat we zo snel mogelijk weer aansluiten bij de training.

Voor sommige speelsters is het krijgen van billenkoek een simpele en duidelijke consequentie. Ze kunnen daarna gemakkelijk weer verdergaan. Meestal zijn dit ook meisjes die thuis of op school vaker op hun billen krijgen en daar ervaring mee hebben opgedaan.

Na de billenkoek even tot jezelf komen

Voor sommige meisjes is het belangrijk om even de tijd te krijgen om weer tot zichzelf te komen na het krijgen van billenkoek. Vooral als je het nog niet zo gewend bent.

Tot jezelf komen na het krijgen van billenkoek.

Voor anderen meisjes is het belangrijk om even de tijd te krijgen om weer tot zichzelf te komen. Vooral als de aanleiding en de toegediende straf serieus waren is het belangrijk om duidelijk te maken dat ze er nog steeds helemaal bij hoort. Eventuele onzekerheden en resterende schuldgevoelens moeten weggenomen worden. Alles is nu afgehandeld, vergeven en vergeten.

Hetzelfde geldt voor meisjes die van huis uit niet gewend zijn met de gevolgen van hun daden geconfronteerd te worden. Ze krijgen eigenlijk nooit straf en thuis al helemaal niet op hun billen. Toch zijn zij natuurlijk ook degenen die er het meeste van kunnen leren.

Juist de periode direct na de straf, waarbij de meiden hun billen nog goed kunnen voelen gloeien, is voor hen het meest waardevol. Ze zijn dan zich het meest bewust van hun gedrag en de mogelijke consequenties daarvan. Ze staan dan ook het meeste open om te leren en te ontwikkelen.

Nadat meiden de regels en de consequenties voor hun billen goed begrijpen en in de praktijk toepassen, vertaalt de bereikte discipline zich in betere resultaten. Niet alleen op sportief gebied, maar ook veel breder.

Over de knie: duidelijk, veilig en vertrouwd

Volleybal coach en moeder van drie dochters Kate is ervan overtuigd dat meiden het beste functioneren nadat ze op hun blote billen hebben gekregen. Volgens haar is en blijft dit iets om naar te streven.

Meiden functioneren het beste nadat ze op hun blote billen hebben kregen.

Tegenwoordig beperken scholen het gebruik van lijfstraf tot de paddle. Volgens Kate is dat een enorme verworvenheid. In haar eigen omgeving ziet ze dat de acceptatie en steun voor lijfstraf nog heel groot is. Ze ziet ook dat deze acceptatie in het algemeen snel aan het afnemen is.

Het gebruik van een paddle brengt ook een zekere afstandelijkheid met zich mee. Zeker in coaching kan die afstandelijkheid goed werken.

Kate is er echter ook van overtuigd dat iets anders nog beter werkt.

Opgroeiende meiden leren volgens haar het beste als ze over de knie gaan en billenkoek op hun blote billen krijgen.

Een bewijs hiervoor ziet ze in het feit dat meiden het beste functioneren en het beste in hun vel zitten nadat ze een verhelderend pak op hun blote billen hadden gekregen. Volgens Kate profiteren meiden optimaal van klassieke billenkoek. Ze kunnen er prima tegen. Ze heeft dat keer op keer meegemaakt met haar eigen dochters en hun vriendinnen die blijven logeren. Volgens Kate gaat er voor meisjes tot een jaar of 20 die correctie of motivatie nodig hebben niets boven een klassiek pak billenkoek, over de knie en op de blote billen.

Kate heeft in haar loopbaan twee keer meegemaakt dat haar eigen dochter in het team zat. Uiteraard golden voor haar dochters dezelfde regels als voor de andere teamleden, maar in hun geval handhaafde ze de regels strenger om een voorbeeldfunctie neer te zetten.

Als er reden voor straf was gaf ze haar dochters op dezelfde manier straf als thuis. Dat betekent meenemen naar het kantoortje, de sportbroek en slip omlaag, over de knie en dan een flink pak billenkoek op de blote billen. Daar waren haar dochters mee opgegroeid en ze zag geen reden om dat bij de volleybaltraining anders tegaan doen. Uiteraard konden de andere teamleden dit horen. Meestal zaten bij er ook wel een paar meisjes in het team die wel eens bij hen gelogeerd hadden en dus zelf zulke billenkoek hadden meegemaakt.

De andere leden van het team kregen hun straf aanvankelijk op de normale manier: voorover gebogen, met de paddle op hun sportbroekje maar wel zo hard dat het serieuze indruk maakte.

Nadat elk meisje een paar keer de paddle hadden gevoeld, legde ze hen de keus voor.

Ze kon dan kiezen tussen de paddle op de manier zoals ze dat gewend was of ze kon over de knie zoals haar dochter straf kreeg.

Zonder uitzondering kozen alle meisjes er dan voor om dezelfde behandeling te krijgen als haar dochter. Kennelijk hadden ze dat liever dan het afstandelijke van de paddle. Dat was dan ook wat gebeurde. Zo kregen deze speelsters op dezelfde manier billenkoek op de blote billen zoals haar dochters en eventuele logées gewend waren te krijgen.

Na een korte tijd gold dat voor het hele team. Kate vertelde dat ze toen iedere speelster op dezelfde manier kon behandelen als haar eigen dochter. Zo voelde het voor die meiden zelf ook. De meiden zeiden dat ze het gevoel hadden dat ze een soort moeder voor ze was. Duidelijk, veilig en vertrouwd. Daar hoort bij dat straf gewoon op de blote billen is.

Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk

In de overtuiging van volleybal coach en moeder van drie dochters Kate is de vanzelfsprekendheid waarmee een speelster haar sportbroek en onderbroek naar beneden schuift en over haar knie gaat liggen om billenkoek in ontvangst te nemen het hoogste is dat je kunt bereiken in de relatie coach-speelster. Er is voor de speelster geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd is. Dichterbij, indringender en duidelijker kan het niet worden. Voor de coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. De vertrouwensband die dan tussen coach en speelster ontstaat is enorm.

Met een vanzelfsprekend gebaar de billen bloot maken om straf te krijgen.

In de overtuiging van Kate is de vanzelfsprekendheid waarmee een speelster haar sportbroek en onderbroek naar beneden schuift en over haar knie gaat liggen om haar straf in ontvangst te nemen het hoogste dat je kunt bereiken in de relatie coach-speelster.

Er is voor de betreffende speelster is geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd is.

Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk.

Als coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. Helaas komt dit ook maar zelden voor.

De vertrouwensband die dan ontstaat is enorm. De vormende waarde gaat dan ook veel verder dan sport alleen. De onderlinge betrokkenheid blijft ook vaak bestaan nadat de speelster het team verlaten heeft.

Kate omschrijft het dat zijzelf en de speelsters met wie ze dit meegemaakt heeft en met wie ze zulke dingen gedeeld heeft, onderdeel zijn geworden en en onderdeel blijven van elkaars geschiedenis.

Dat is een groot verschil met een standaard coach-speelster samenwerkingsverband. Dan blijkt men bij het terugkijken meestal slechts voorbijganger in elkaars leven geweest te zijn.

Volleybal en billenkoek op alle niveau’s

Volleybal en billenkoek op alle niveau’s

Een klapje op de billen

Over de hele wereld geven volleybal meiden elkaar ter aanmoediging een pets op de billen. Van amateurs tot professionals. Van zachte tikjes tot stevige petsen. Spelers die uit het veld gaan krijgen van de coach soms een pets. Bij volleybal zijn billen belangrijk. Dat kan iedereen zien.

Over de hele wereld geven volleybal meiden elkaar ter aanmoediging een pets op de billen. Bij volleybal zijn billen belangrijk.

Voor iemand die er oog voor heeft is het fascinerend om naar een dames volleybal wedstrijd te kijken.

Het lijkt dan bijna een internationaal gebruik binnen dames volleybal teams te zijn om elkaar na het scoren van een punt een goedkeurend klapje op de billen te geven. Niet altijd, maar wel vaak. Opvallend vaak.

Soms is het ook geen zacht klapje, maar een stevige pets. Misschien bestemd voor de steviger meiden.

Er zijn dergelijke filmpjes en foto’s op internet te vinden die gemaakt zijn op scholen in de zuidelijke staten van Amerika. Op veel van deze scholen staat in de ‘code of conduct’ dat lijfstraf expliciet is toegestaan. De lijfstraf is altijd een stevig pak op de billen, meestal met een paddle.

Maar het is zeker niet alleen in Amerika dat de meiden elkaar klapjes op de billen geven. Het blijkt voor te komen bij iedere nationaliteit. Het lijkt: hoe hoger het niveau, hoe vaker het gebeurt.

Grouphugs en elkaar omhelzen bij een punt doet bijna ieder team, bij elk punt. Het geeft aan dat er saamhorigheid is, dat je bij elkaar hoort. Terwijl het in het normale leven ongebruikelijk is dat je elkaar op het achterwerk aanraakt, lijkt het juist voor de volleybal meiden volkomen natuurlijk te zijn en er helemaal bij te horen. De verklaring waarom die juist bij volleybal zo veel voorkomt is niet geheel duidelijk.

Niet alleen maar vriendelijk

Volleybalsters zijn stevige en stoere meiden. Ze geven elkaar niet alleen lieve klapjes: een vriendin neemt hier het recht in eigen hand. En ze kunnen ook incasseren.

Volleybalsters geven elkaar niet alleen lieve klapjes: een vriendin neemt het recht in eigen hand.

Het gaat niet altijd om alleen maar vriendelijke klapjes. Er zijn ook verhalen bekend dat van volleybal teams waarbij de meiden zelf hun teamgenoten straf gaven als dat nodig was. Als het team van mening was dat een bepaalde speelster waardeloos gespeeld had die wedstrijd, kreeg ze van de andere speelsters onder de douche goed op haar billen.

Er zijn ook berichten bekend van meisjes die tijdens hun studie kamergenote waren van een ouderejaars speelster uit de volleybal selectie van de betreffende universiteit. Dat waren kennelijk nogal dominante en sterke meiden, want die stelden een aantal regels vast en bij overtreding werden de schuldigen eenvoudigweg over de knie gelegd voor een stevig pak op de blote billen, en volgens deze berichten waren de betreffende volleybal speelsters sterk en konden hard slaan. Het zou kunnen zijn dat deze volleybal meiden gewend waren dat ze zelf op deze manier door hun coach aangepakt werden en het daarom logisch was dat zij het ook deden bij meiden die ze min of meer begeleiden moesten.

Of misschien zijn volleybal vrouwen relatief wat meer ontvankelijk voor en verbonden met straf op de billen dan gemiddelde vrouwen.

Scholen en regels

Vroeger had de sportleraar vaak het recht om op te treden in plaats van de ouders. Strenge sportleraren bereikten het beste resultaat.

Vroeger had de sportleraar vaak het recht om op te treden in plaats van de ouders.

Er zijn ook nog verschillende plaatsen waar, net zoals vroeger, straf op de billen de norm is. Voorbeelden zijn veel aziatische landen en de zuidelijke staten van Amerika.

Zeker in situaties waarin de meiden kunnen kiezen tussen straf op de billen en een alternatieve straf zoals nablijven of ‘in school suspension”, kiest bijna iedereen ervoor om een pak op de billen te krijgen. Het is doet misschien wel zeer tijdens en een korte periode erna, maar het grote voordeel is dat de vrije tijd en het sociale leven onaangetast blijft. En vooral: je hoeft dan de schoolbus niet te missen.

Toch is ook hier het één en ander veranderd. In het verleden werden docenten en sportcoaches vooral gezien als ‘in loco parentis’, plaatsvervangers van de ouders. De opvoeding ging naadloos over van de ouders naar de schoolsituatie. Dat gold ook voor de disciplinaire maatregelen. Straf hoorde er gewoon bij. Vroeger was het in veel landen normaal dat je als je jong was en de regels overtreden had, dat je over de knie ging en een pak op je billen kreeg. Of je moet krom staan en dan kreeg je met de paddle. Diezelfde aanpak werd dan ook op school gebruikt.

De meeste ouders hadden de overtuiging dat er maar één manier was om straf te geven, en dat was goed hard en altijd op de blote billen. Het was belangrijk dat straf indruk maakte. De meeste scholen kozen ervoor om de billen meestal bedekt te laten. Tegenwoordig is het officieel zo dat er ook een getuige aanwezig moet zijn. In het verleden waren er ook genoeg scholen waarbij de straf, net zoals thuis, altijd op de blote billen ging.

Ook nu zijn er scholen waar billenkoek de straf is

Meiden die nu van de sportcoach op hun billen krijgen, mogen hun sportbroek (bijna altijd) aanhouden.

Meiden die nu van de sportcoach op hun billen krijgen, mogen hun sportbroek aanhouden.

Tegenwoordig is dat veranderd naar meer afstand en regulering. Op de ouderwetse een student over de knie leggen is er niet meer bij. Het is nu krom staan. Waar voorheen de straf vaak een pak op de billen met de hand was, gebruikt men nu verplicht een houten paddle. Het sportbroekje zal nu aan moeten blijven, maar het is maar de vraag of het totaal een verbetering is. Met een paddle kan een docent of een coach keihard slaan, aanzienlijk harder dan met de hand.

Ook nu zijn er scholen waar lijfstraf en sport absoluut samengaan. Er is in het ‘athletic handbook’ duidelijk vastgelegd wat mag en wat niet mag en welke straf van toepassing is.

Zo zijn er scholen waar het is vastgelegd dat je met de paddle op je billen krijgt als je te laat op de sportles komt, profaan of ruw taalgebruik hebt of praat terwijl de coach iets uitlegt of andere vormen van insubordinatie. Voor andere minder grote overtredingen, zoals je geduld verliezen tijdens wedstrijden, is de straf het extra lopen van rondjes rond het veld. Op sommige scholen geldt de regel dat er geen maximum is aan het aantal keren dat een student straf op de billen kan krijgen. In theorie mag een student dan meerdere keren per dag straf op de billen krijgen.

De paddle terwijl het verboden was

Ondanks dat het allang verboden was gebruikte een volleybal coach in Illinois de paddle op een buitensporig harde manier.

Ondanks dat het verboden was gebruikte een volleybal coach de paddle op een buitensporig harde manier.

Chicago is een schooldistrict waar het sinds 1993 verboden is om op school lijfstraf te geven.

Desalniettemin kwam het in 2008 in de bekendheid dat een volleyball coach de paddle gebruikte tijdens de trainingen.

Bovendien waren er klachten dat de coach extreem hard sloeg. Ook gebruikte de coach de paddle voor zaken die niets met de sportles te maken hadden.

Deze coach is toen op non-actief gesteld omdat het gebruik van de paddle voor straf en motivatie niet meer toegestaan was.

Naar aanleiding van dit incident werd onderzocht of dit verschijnsel vaker voorkwam en dat bleek inderdaad het geval.

Uiteindelijk werd er een onderzoek gestart naar negen coaches en drie politie agenten omdat gebleken was dat zij ook de paddle gebruikt hadden terwijl dat niet meer toegestaan was.

Dit was in een situatie waar lijfstraf verboden was.

Dat geeft aan dat in een situatie waarin het wel toegestaan is, er veel coaches zijn die er veelvuldig gebruik van zullen maken.

Duidelijke regels als lijfstraf toegestaan is

Meestal geldt het disciplinaire beleid ook voor de buitenschoolse activiteiten en voor de uren buiten schooltijd. Op High Schools waar billenkoek als disciplinaire maatregel gegeven wordt gebeurt dat dan ook bij buitenschoolse activiteiten. Dat geldt dan zeker voor sport-gerelateerde activiteiten, zoals trainingen, wedstrijden (uit en thuis) en zomerkampen. Er is dan altijd een paddle in de buurt.

Meestal geldt het disciplinaire beleid ook voor de buitenschoolse activiteiten en voor de uren buiten schooltijd.

Scholen die lijfstraf toepassen zijn daar vaak heel expliciet in.

Het is heel gebruikelijk dat het disciplinaire beleid, voor akkoord ondertekend moet worden door de student(e) samen met zijn/haar ouders. Dat geldt helemaal als het binnen het disciplinaire beleid mogelijk is om bij overtredingen een pak op de billen te geven.

Meestal geldt het disciplinaire beleid ook voor de buitenschoolse activiteiten en voor de uren buiten schooltijd en buitenschoolse activiteiten.

Dat geldt dan zeker voor sport-gerelateerde activiteiten, zoals trainingen, wedstrijden (uit en thuis) en zomerkampen.

Coaches of leraren die de mogelijkheid om op deze manier te kunnen straffen laten soms een apart document ondertekenen zodat studenten en ouders begrijpen dat in die betreffende lessen een pak op de billen een zeer reële mogelijkheid is.

Het is mogelijk dat deze toestemming geweigerd wordt, maar dat is ongebruikelijk. Alternatieve straf betekent nablijven of schorsing en dat heeft meer nadelen en minder positieve effecten dan een pak op de billen, is meestal de redenatie.

Het disciplinaire beleid geldt ook voor de buitenschoolse activiteiten of voor de uren buiten schooltijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een docent een studente buiten schooltijd op roken betrapt, ze de volgende dag op school een pak op haar billen kan verwachten.

Veel scholen beloven zelfs extra streng te zullen zijn bij buitenschoolse activiteiten en uit-wedstrijden.

In gebieden waar het gebruikelijk is dat studenten op de High Schools straf op hun billen kunnen krijgen, neemt de coach van het volleybalteam bij iedere wedstrijd een paddle mee. Die zit dan duidelijk zichtbaar in de tas of ligt op de stoel naast de coach. Het komt dan wel voor dat als de prestaties van het team onvoldoende zijn, alle speelsters tijdens de pauze een paar stevige klappen op hun billen krijgen.

Billenkoek verhoogt prestaties van meiden

Sommige coaches zijn ervan overtuigd dat meiden beter presteren als ze met de paddle op hun billen kunnen krijgen.

Sommige coaches zijn ervan overtuigd dat meiden beter presteren als ze met de paddle op hun billen kunnen krijgen.

Er zijn volleybal coaches die er ervan overtuigd zijn dat billenkoek voor veel meiden een goed middel is om de prestaties te bevorderen.

In de Staten van Amerika waar het toegestaan is om leerlingen op High Schools lijfstraf in de vorm van billenkoek te geven, kunnen deze coaches dat ook als voorwaarde stellen. Je bent dan alleen welkom in het team als je accepteert dat je straf op je billen kunt krijgen. Meestal is dat niet zo’n probleem omdat billenkoek voor hen de normale straf is.

Er zijn verhalen van volleybal meiden die klagen dat hun coach altijd een paddle meeneemt naar wedstrijden en toernooien. In de bus op de heenreis wordt tijdens de motivationele toespraak de paddle tevoorschijn gehaald en er wordt ten overvloede duidelijk gemaakt dat elke overtreding van de regels zal leiden tot een stevig pak op de billen.

Bij de reservebank is de paddle nadrukkelijk in zicht.

Regelmatig wordt er door de coach één of meerdere meisjes meegenomen naar een kleedkamer waar ze krom moeten staan en een pak op hun billen krijgen.

Of als over de hele  breedte de prestaties tegenvallen, krijgen alle teamleden een paar stevige klappen op hun billen.

Dit betreft dan meiden van 16, 17 of 18 jaar die uit volledige vrijwilligheid lid zijn van het team. Ze weten en accepteren dat rode en pijnlijke billen daar soms bij horen.

Coaching met inzicht en effect

Veel coaches vinden dat meiden moeten weten dat ze op hun billen kunnen krijgen. Als een situatie zich voordoet is het gebruikelijk om een speelster één keer duidelijk te waarschuwen. Bij herhaling krijgt ze in de kleedkamer een aantal klappen met de paddle.

Veel coaches vinden dat meiden moeten weten dat ze op hun billen kunnen krijgen.

Er zijn nogal wat volleybal coaches die op forums voor onderwijzend personeel een lans breken voor de toepassing van een pak op de billen, juist ook voor volleybal meiden. Uiteraard zijn er ook personen die vinden dat dit vooral niet mag gebeuren!

Veel zijn van mening dat het handhaven van de discipline vooral effectief is als de leden van het team weten dat ze een pak op de billen kunnen krijgen en er van overtuigd zijn dat als het gerechtvaardigd en verdiend is, dit ook daadwerkelijk en direct zal gebeuren.

Als zo’n situatie zich voordoet is het gebruikelijk om een speelster één keer duidelijk te waarschuwen,  dat ze bij herhaling op haar billen gaat krijgen.

Als die herhaling zich dan voordoet, moet de consequentie ook direct volgen. De speelster krijgt dan in de kleedkamer een aantal klappen met de paddle. Dat mogen dan best harde klappen zijn om duidelijk te maken dat waarschuwingen serieus genomen moeten worden.

Een goed pak op de billen blijkt dan altijd tot een onmiddellijke verbetering in gedrag en houding  te leiden.

Vooral in de zuidelijke staten van Amerika zijn de coaches er vrij simpel over. Paddling bestaat, het werkt en het is niet echt een probleem. Elk jaar kunnen ouders ervoor kiezen om het niet te gebruiken maar de meeste mensen denken dat het veel voordeel biedt. Studenten kunnen ook kiezen voor alternatieve straf maar meestal kiezen ze voor een pak op de billen omdat ze er dan gelijk vanaf zijn. Straf op de billen wordt daar over het algemeen gezien als iets dat erbij hoort, zeker als je jong bent, en een natuurlijk gevolg is van het overtreden van regels.

De meeste coaches geven straf voor standaard school overtredingen zoals ongehoorzaamheid of te laat komen, maar ook voor spijbelen en roken.

Toegepast in een volleybal team geeft het een extra effect. Het versterkt de teamsfeer, naast het harde werken en de inzet voor het gezamenlijke doel. Het is goed als de meiden weten dat ze van hun coach een pak op hun billen zullen krijgen voor verkeerde beslissingen of als ze hun huiswerk niet maken. Dat betekent helemaal niet dat ze een hekel aan de coach hebben, integendeel. Veel meiden voelen mede daardoor het team als een soort familie. Dat geldt ook indien de coach het belangrijk vindt om als er aanleiding is de meiden zonder uitzondering een pak op de billen te geven dat indruk maakt.

Mensen die het effect in de praktijk hebben kunnen meemaken zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden tijdens de middelbare school en daarna, niets het gedrag en de houding zo kan veranderen dan een goed pak op de billen. Niet alleen als de laatste toevlucht, maar ook juist als eerste reactie.

Geen betere manier om iets duidelijk te maken

Een goed pak op de billen is en blijft de beste manier om aan een meisje iets duidelijk te maken.

Een goed pak op de billen is en blijft de beste manier om aan een meisje iets duidelijk te maken.

Een jaar of vijf geleden vertelde een vrouwelijke volleybal coach op een bulletin board dat ze uitsluitend als coach wilde werk bij scholen waar het toepassen van lijfstraf was toegestaan. Ze legde uit wat haar redenen waren en hoe ze dit in de praktijk bracht.

Volgens haar is het hoogste dat bereikt kan worden in de relatie coach-speelster dat er straf gegeven kan worden zoals dat hoort tussen moeder en dochter.

Dat betekent eerst een indringend één op één gesprek, dan gaat de sportbroek en de slip omlaag, het meisje gaat over de knie en krijgt dan een goed pak op haar blote billen. Dit had ze ook een aantal keren bereikt. Er is voor de speelster geen andere manier waarop autoriteit meer toegelaten, geaccepteerd en gewaardeerd kan worden. Dichterbij, indringender en duidelijker is niet mogelijk. Voor de coach is er geen betere manier om iets duidelijk te maken. De vertrouwensband die dan ontstaat is enorm. De vormende waarde gaat dan ook veel verder dan sport alleen. De onderlinge betrokkenheid blijft ook vaak bestaan nadat de speelster het team verlaten heeft. Speelster en coach worden deel van elkaars geschiedenis terwijl ze meestal achteraf maar voorbijgangers geweest blijken te zijn.

Veel coaches zijn ervan overtuigd dat ze met een hard pak op de billen ervoor gezorgd hebben dat de eerste sigaretten de laatste waren, waar een gesprek alleen waarschijnlijk weinig effect gehad zou hebben.

Veel coaches zijn ervan overtuigd dat meiden door het krijgen van een pak op hun billen gesterkt worden in het trouw blijven aan hun eigen bedoelingen en beter in staat zijn om weerstand te bieden tegen de druk van leeftijdsgenoten.

China

In China is lijfstraf vaak een onderdeel van opvoeding en cultuur. De meeste sportvrouwen hebben er ook alle begrip voor als ze van de coach straf krijgen. Het is een teken dat hij zijn taak serieus neemt. Omgekeerd worden coaches vaak niet serieus genomen als ze teveel door de vingers zien.

In China is lijfstraf vaak een onderdeel van opvoeding en cultuur.

China is een land waar lijfstraf een onderdeel van de opvoeding en de cultuur is. Dat geldt ook zeker voor sport. Hoe hoger het niveau, hoe acceptabeler het wordt gevonden.

De nationale teams, waaronder volleybal, hebben de gewoonte om hun speelsters voor belangrijke wedstrijden naar trainingskampen te sturen die op militaire leest geschoeid zijn. Ook hier speelt lijfstraf een grote rol, waarbij een belangrijk doel is om de sportvrouwen mentaal sterk te maken.

Over het algemeen heeft de coach de mogelijkheid om straf op de billen te geven als hem dat goeddunkt. De meeste sportvrouwen hebben er ook alle begrip voor als ze straf krijgen. Het is een teken dat hij zijn taak serieus neemt. En omgekeerd worden coaches vaak ook niet echt serieus genomen als ze niet streng zijn. De meeste coaches zullen dus niet twijfelen en na een eerste waarschuwing met bijvoorbeeld een stevig pak op de billen duidelijk maken dat het menens is.

De sporters krijgen ook weinig begrip van hun ouders, omdat het in hun dagen ook zo was. De meeste ouders hebben toen ze jong waren van hun coach met een bamboe rietje op hun billen gehad.

Volgens insiders is het gebruik van lijfstraf zeer algemeen, en waarschijnlijk is er geen enkele Chinese athlete die niet op deze manier straf heeft ontvangen.

USA Olympisch team, 2000

Binnen het Amerikaanse Olympische damesvolleybal team rond 2000 was afgesproken dat de coach de paddle kon gebruiken. De coach had een eenvoudig systeem met beloning en straf, waarbij de straf heel letterlijk bestond uit harde meppen met een stevige paddle op de billen. Dit was met instemming van alle volleybalsters. Ze kozen hiervoor omdat ze ambitieus waren en het systeem in hun ogen tot duidelijk betere resultaten leidde. Dat bleek ook zo te zijn.

USA Olympisch Volleybal Vrouwen , 2000. Met instemming van de speelsters gebruikte de coach vaak de paddle.

Er zijn meer landen waar volleybalsters op hun billen krijgen. En dan niet als een klein aanmoedigend klapje, maar gewoon voor straf. Een klassiek pak op de billen om iets duidelijk te maken. Amerika is dan natuurlijk een land waar ze hier grote ervaring mee hebben.

Er zijn sterke aanwijzingen dat binnen het Amerikaanse Olympische damesvolleybal team rond 2000 afgesproken was dat de coach de paddle kon gebruiken. Dit blijkt uit verhalen van meisje, die toen vriendinnen waren van deze volleybalsters.

Het is in ieder geval duidelijk dat dit team in een korte tijd een opmerkelijke verbetering liet zien, wat door de meesten sportcommentatoren werd toegeschreven aan de nieuwe coach en het nieuwe succesvolle trainingsregime en de coachings technieken die kennelijk door hem gebruikt werden.

In werkelijkheid hanteerde de coach een eenvoudig systeem met beloning en straf, waarbij de straf heel letterlijk bestond uit harde meppen met een stevige paddle op de billen. Dit vond plaats met instemming van alle volleybalsters die hiervoor ook een schriftelijke verklaring moesten ondertekenen. Ze kozen hiervoor omdat ze ambitieus waren en het systeem in hun ogen tot duidelijk betere resultaten leidde.

De volleybalsters waren sportvrouwen op topniveau. Ze waren ook wel gewend om pijn te verdragen. De coach vond het daarom belangrijk dat het team zou accepteren dat ze straf zouden krijgen als de prestaties daar aanleiding toe gaven. De straf moest indruk maken en werken. De coach stelde daarom dat straf bij hem in principe altijd bestond uit klappen met de paddle, met volle kracht op de blote billen. De redenatie hierachter was dat een sportbroekje al weinig bescherming biedt en de verlegenheid op de geharde sportvrouwen meer indruk maakt dan een beetje pijn extra.

Voor iedere wedstrijd maakte de coach de straf bekend, die ieder teamlid zou krijgen in het geval van verlies. Dit was bijvoorbeeld 10 meppen met de paddle. Of één mep voor iedere punt verschil waarmee een game verloren werd. Daarnaast werd soms straf gegeven voor persoonlijke fouten.

Volgens de verhalen werd de eventuele straf na de wedstrijd in de kleedkamer uitgevoerd. Ieder teamlid ging direct bij binnenkomst in de kleedkamer krom staan en pakte de enkels beet en kreeg dan een derde van het aantal klappen op haar billen toegediend. Vlak voor het douchen kreeg iedereen het tweede gedeelte van de meppen. Krom staan, enkels beet en harde meppen op de blote billen in ontvangst nemen. Het laatste gedeelte kregen ze nadat ze nog nat onder de douche vandaan kwamen. Opnieuw krom staan, waarna de coach vastberaden iedere speelster het resterende aantal klappen gaf.

Hoewel dit absoluut een pijnlijke geschiedenis was, was volgens de speelsters het de opoffering waard omdat het een enorm effect had op de saamhorigheid en de teambuilding. De gedrevenheid om te winnen nam enorm toe. De resultaten bleven ook niet achter. De wisseling van coach en aanpak leidde ook tot een kentering in de wedstrijdresultaten.