Discipline bij het coachen van sportteams

Discipline en  billenkoek bij het coachen van sportteams

Er waren en zijn ook sportteams waar straf op de billen voor alle teamleden tot de mogelijkheden behoort. Vroeger was er meestal geen keuze en werd het bepaald. Nu komt het minder voor en dan meestal met onderlinge instemming, of in landen waar er wat minder vrijheid is.

Er waren en zijn ook sportteams waar straf op de billen voor alle teamleden tot de mogelijkheden behoort.

De meeste voorbeelden die bekend zijn over het toepassen van billenkoek in de sport hebben betrekking op individuele sporters. Het gaat dan om situaties waarin de cultuur en ook soms de wet het gebruik van billenkoek als straf, correctie of motivatie in het verleden goedkeurde of nog in het heden goedkeurt (zoals Engeland, Amerika, Zuid-Korea, China, landen in het voormalige oostblok).

Een duidelijk voorbeeld is de Amerikaanse sportcoach naast de gebruikelijke gesprekken en aanmoedigingen ook de mogelijkheid had om billenkoek te geven. Enige tientallen jaren geleden was dat mogelijk in heel Amerika, nu is die mogelijkheid beperkt tot ongeveer 20 staten. Op scholen waar studenten nog steeds lijfstraf op hun billen kunnen krijgen, zoals High Schools in het zuiden van Amerika, is het met name de coach die van deze ‘short sharp shock’ gebruikt maakt.

Als er regels zijn voor het toepassen van lijfstraf gelden die meestal zowel voor de jongens als voor de meisjes. Als dit dan nodig of verdiend was ging de sporter meestal even apart met de coach in een kantoortje voor een indringend gesprek en een daarop volgend pak op de billen. Tegenwoordig is het de regel dat dit niet in het bijzijn van andere leerlingen mag en dat de kleren aan moeten blijven. Een aantal decenia geleden kwam dit niet zo nauw en gebeurde het vaak in de kleedkamer, voor of na het douchen op de blote billen.

Individuele sportvrouwen en teams

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven. Er zijn High Schools waar leden van sportteams lijfstraf op hun billen moeten accepteren. Dat staat ook zo op hun website en in hun studentenhandboek. Er zijn colleges (waar de studenten volwassen zijn), waar de meisjes liever straf op hun billen krijgen dan dat ze veel rondjes moeten hardlopen.

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven.

Er zijn nog steeds wel voorbeelden van sportteams waarbij de coach straf op de billen kon geven. Er zijn High Schools waar leden van sportteams lijfstraf op hun billen moeten accepteren. Dat staat ook zo op hun website en in hun studentenhandboek. Er zijn colleges (waar de studenten volwassen zijn), waar de meisjes liever straf op hun billen krijgen dan dat ze veel rondjes moeten hardlopen.

De voorbeelden van het gebruik van billenkoek bij sport na de middelbare school leeftijd betreffen zowel jongens als meisjes. Meestal gaat het dan om individuele sportvrouwen, die een coach tegenkomen die niet bang is om een daad te stellen als dat nodig is. Zeker in Amerika zijn veel coaches die geloven in de toegevoegde waarde van spanking. Vooral bij  bij sportvrouwen bij wie het qua persoonlijkheid goed past. Een goed pak op de blote kont is dan de beste manier om iets op te ruimen dat in de weg zit. Dat geldt overigens niet alleen voor sportvrouwen.

Er zijn ook voorbeelden waarbij het voor alle leden van een sportteam alledaagse realiteit was dat ze van hun coach een pak op hun billen konden krijgen. Het was in die situaties voor alle betrokkenen duidelijk en geaccepteerd dat de coach ieder lid van het team een pak op haar billen kon geven. Meestal maakte de coach van die mogelijkheid ook regelmatig gebruik maakte. Als het gaat om meiden die op een middelbare school zaten waar een pak op de billen een mogelijke straf was, was er altijd sprake van instemming van de ouders. Maar billenkoek heeft ook prima resultaten bij oudere sportvrouwen. Uiteraard is dan de instemming van die sportvrouwen zelf nodig. Er zijn genoeg voorbeelden waar die sportvrouwen zo’n toestemming ook geven. Een voorbeeld is het damesvolleybal team van de USA bij de Olympische spelen van 2000.

Het is altijd moeilijk om te bepalen of te bewijzen of de verhalen op waarheid gebaseerd zijn. In realiteit blijkt de werkelijkheid soms opmerkelijker te zijn dan de vreemdste fantasie.

Verhalen over vrouwenteams met billenkoek

Er zijn genoeg verhalen waarin meiden zelf vertellen over hoe zij en hun teamgenotes bij het sporten op hun billen kregen. Het gaat dan vaak om Amerika, maar zeker niet alleen. Niet alleen lang geleden, maar ook heel recent. Of vandaag.

Er zijn genoeg verhalen waarin meiden zelf vertellen over hoe zij en hun teamgenotes bij het sporten op hun billen kregen.

Er zijn (of waren) verschillende bronnen op internet met belevenissen en verhalen van en over sportvrouwen, die samen met hun team op hun billen kregen. Sommige verhalen zijn al een tijdje geleden (zoals het voorbeeld van een groot cheerleadersteam in Alabama). Andere verhalen zijn heel recent. Hoogst waarschijnlijk krijgen de huidige speelsters van deze coaches nog net zo op hun billen als de sportvrouw die het verhaal vertelde.

Veel van deze verhalen spelen zich in Amerika af. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat zoiets alleen maar kan bestaan als er acceptatie en waardering van billenkoek als disciplinaire maatregel is. In de conservatieve, zuidelijke staten van Amerika is dat zo.

Er zijn op deze manier verhalen gevonden over basketbal teams, cheerleader teams, softbal teams, volleybal teams, voetbal teams en verhalen van zwemsters en zwemteams.

 

 

Voorbeelden waar discipline werkt

Voorbeelden waar discipline met billenkoek werkt

Studentes en studiebegeleiding

Veel studentes kunnen studiebegeleiding goed gebruiken. Straf krijgen als je straf verdient is alleen maar logisch. Dat is ook precies waar je billen voor bedoeld zijn.

Veel studentes kunnen studiebegeleiding goed gebruiken. Straf krijgen als je straf verdient is alleen maar logisch.

Om een studie met succes af te kunnen sluiten is een zekere mate van discipline nodig. De ene persoon kan deze discipline met relatief gemak opbrengen, voor een andere persoon is dit moeilijker. Dat is op zich niet problematisch, er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen. Het wordt pas problematisch en schadelijk als je er niks aan doet.

Er is dan niet alleen sprake van persoonlijke schade maar ook van maatschappelijke schade. Jaarlijks moeten duizenden studenten met hun studie ophouden omdat ze onvoldoende studiepunten halen.

Vaak is er helemaal geen sprake van is dat deze studenten het niet zouden kunnen of willen. Meestal ligt het probleem veel meer op het disciplinaire vlak.

Als de oorzaak van het probleem op het gebied van de discipline ligt, is de meest voor de hand liggende oplossing van het probleem ook op dat gebied te vinden. We vinden dat alleen maar logisch. Straf krijgen als je straf verdient vinden we ook alleen maar logisch. Dat is verder ook helemaal niet dramatisch. Het biedt wel de gelegenheid om de billen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

Er zijn veel studentes die bijles of studiebegeleiding voor zichzelf regelen. Dat werkt natuurlijk alleen als studiediscipline daarbij een belangrijke plaats inneemt. Het aanleren van een betere studiediscipline betekent meestal voor de studente een verandering van gedrag en houding, waardoor het studeren veel meer een logisch onderdeel van het leven wordt.

Studeren de juiste prioriteit geven

Bij studentes die hun studie meer prioriteit moeten geven en dat toch niet doen, is een consequent pak op de billen een effectieve maatregel.

Bij studentes is een consequent pak op de billen een effectieve maatregel.

Als het met de studie niet goed gaat, ligt dit meestal niet alleen aan het studeren zelf. Er moet meestal meer veranderen. Om de situatie te verbeteren moet studie en studeren een belangrijker plaats in het leven krijgen. Een goede aanpak om dit te bereiken kenmerkt zich door in overleg te kijken welke afspraken daarover nodig zijn. Als de afspraken bekend zijn, moet er ook duidelijkheid komen over verwachtingen en consequenties. Voor vrijblijvendheid en onverschilligheid is bij studiebegeleiding op basis van de Daphne Methode geen plaats. We zijn van mening dat het belangrijk is dat studentes verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen keuzes. Een verkeerde of onterechte keuze (bijvoorbeeld: minder studeren dan afgesproken is) mag niet zonder consequenties blijven. Binnen de Daphne Methode is het duidelijk dat meiden die zich niet aan de (studie-)afspraken houden een klinkend pak op hun billen krijgen. Voor veel meiden blijkt dit ook de beste consequentie te zijn waarmee het makkelijker is om de studie een hogere prioriteit te geven.

Er zijn studentes die uit zichzelf regelen en afspreken dat ze op hun billen krijgen als ze te weinig studeren. Dat dit vaak gebeurt blijkt uit gesprekken, forums op internet en via kennissen. Het is ook niet raar, omdat het op die manier het beste werkt. Het is wel lastig om het als studente zelf te regelen, omdat je steeds moet uitleggen wat je wilt en niet iedereen dit direct begrijpt.

Binnen het vroegere Daphne en de huidige voortzetting daarvan is de keuze voor billenkoek vanzelfsprekend. Je hoeft dan niks uit te leggen. Je weet precies waar je aan toe bent. Bij Daphne kom je veel meiden tegen die in precies dezelfde situatie zitten en net als jij regelmatig op hun billen krijgen. Dat schept een sterke band.

Dankzij deze studiebegeleiding op de Daphne Methode zijn al heel wat meiden afgestudeerd die anders waarschijnlijk, vooral naar hun eigen verdriet, afgehaakt zouden zijn. Dat ze in dat proces regelmatig een stevig pak op hun blote billen gekregen hebben, voelt voor hen alleen maar logisch en terecht.

Dat zal ze leren!

Vroeger was het uitgangspunt “wie niet horen wil moet voelen”. Billenkoek was de meest voor de hand liggende straf. Dat was zeker het geval bij sportteams van Amerikaanse High Schools in het midden van de vorige eeuw.

Vroeger was het uitgangspunt “wie niet horen wil moet voelen” en was billenkoek de meest voor de hand liggende straf.

Afgezien van de meest recente decennia, is straf een fenomeen dat van alle tijden is geweest en onlosmakelijk met het opgroeien en leren verbonden was. Het is pas recentelijk dat straf door een grote groep mensen als minder wenselijk gezien.

Enige decennia geleden was juist een consequente aanpak in de opvoeding de norm. Het onbestraft laten van overtredingen werd als onverantwoord en onverschillig beoordeeld en afgekeurd. Het psychologiseren en beredeneren zoals we dat nu doen, hoorde nog niet tot de cultuur. “Wie niet horen wil moet voelen” en “dat zal ze leren” juist veel meer. Een draai om de oren als correctie bij kleine zaken en een pak op de billen als straf waren volkomen natuurlijke onderdelen van de opvoeding. In het algemeen werd een pak op de billen gezien als de natuurlijke en logische manier om een kind te straf te geven.

Vanuit een christelijke traditie (“spaart de roede niet!”) werd dit ook ondersteund en aangemoedigd. Het was geen mishandeling, maar het was juist een (soms noodzakelijke) uiting van ouderlijke zorg en liefde. Het niet corrigeren werd soms gezien als een teken van onverschilligheid. In veel gezinnen gingen kinderen die straf verdiend hadden per definitie over de knie om een pak op de blote billen te krijgen. Ongeacht de leeftijd en ongeacht het geslacht. Soms ook: ongeacht wie er op dat moment aanwezig zijn.

Er was ook geen associatie van billenkoek met sex.

Billenkoek hoorde bij het normale huiselijke leven

Billenkoek hoorde vaak bij het normale huiselijke leven. Vooral bij meisjes werd straf op de billen als eerste disciplinaire maatregel gebruikt zolang ze thuis woonden.

Billenkoek hoorde vaak bij het normale huiselijke leven.

De manier waarop billenkoek vroeger een onderdeel van de opvoeding en het normale huiselijke leven was verschilde per plaats, tijd en cultuur.

De leeftijd waarbij billenkoek het aangewezen middel was varieerde. Soms werd het vooral bij jongere kinderen toegepast, waar met woorden nog niet zoveel bereikt kon worden. Een “short sharp shock” werkte zoveel beter.

Er waren ouders die het minder passend vonden om met billenkoek door te gaan naarmate de kinderen ouder werden. Een ander standpunt was dat vooral bewuste overtredingen en bewuste ongehoorzaamheid niet onbestraft mochten blijven. Ieder huis had zo zijn eigen regels. Met het oog op ongewenste zwangerschap was het ook belangrijk dat vooral oudere meisjes zich goed aan de huisregels hielden.

Dat betekende dat oudere kinderen, die in het volle besef van het feit dat ze dingen deden die niet mochten daarvoor gestraft moesten worden. Een pak billenkoek bleek daar  toch de beste manier voor te zijn. Dat zal ze leren (want anders leren ze dat het er geen consequenties zijn)! Indien deze visie aangehangen werd, bleef gedurende de hele middelbare school / High School periode een consequent pak op billen de meest toegepaste straf.

Niet alleen thuis, maar meestal ook op school.

Meisjes kregen langer en harder op hun billen

Bij volwassen meiden mag de billenkoek stevig zijn om de boodschap goed over te brengen.

Bij volwassen meiden mag de billenkoek stevig zijn om de boodschap goed over te brengen.

Het varieerde of alleen jongens of ook meisjes straf op hun billen kregen. Vaak was het de praktijk dat jongens zich sneller kwalificeerden voor straf omdat ze nou eenmaal meer risico’s namen en kattenkwaad uithaalden. Aan de andere kant waren veel ouders van mening dat juist bij meisjes de anatomie en de persoonlijkheidsstructuur uitermate geschikt waren voor deze vorm van straf. Als meisjes over de knie werden gelegd voor een pak op hun blote billen, bleken ze dit meestal voortreffelijk te incasseren, te absorberen en te incorporeren. Meisjes die net op hun blote billen hadden gekregen waren daarna vaak rustiger, stralender, minder kattig en aangenamer in de omgang.

Bij jongens, zeker op oudere leeftijd, was het effect vaak negatiever. Het gevoel dat bij jongens achterbleef was vaak meer in de sfeer van protest, belediging of wrok.Het zorgde voor meer problemen dan het oploste.

Meestal ging het toepassen van billenkoek bij meisjes langer door dan bij jongens. Naarmate een meisje ouder werd duurde de billenkoek per keer langer en werd er meestal ook steviger geslagen. Oudere meiden zijn beter in staat hun billenkoek te absorberen en er moest dan meer moeite gedaan worden om het gewenste effect te bereiken. Men vond het echter wel cruciaal dat dit gewenste effect daadwerkelijk bereikt werd. Dat gold zeker voor de problematiek rond het op tijd thuis zijn ’s avonds. Het was niet ongebruikelijk dat aan een meisje te verstaan werd gegeven dat zolang ze thuis verbleef de regels van het huis golden. Tot het moment waarop het meisje het ouderlijk huis verliet om te trouwen werd ze in voorkomende gevallen gestraft met een pak op de billen, waarna aansluitend de nieuwe echtgenoot doorging in dezelfde traditie.

Billenkoek tijdens de hele schoolcarriere

Er zijn High Schools waar juist in de examenklas studenten voor kleine overtredingen stevig straf op hun billen krijgen.

Er zijn High Schools waar juist in de examenklas studenten voor kleine overtredingen stevig straf op hun billen krijgen.

Tegen deze achtergrond werd het toepassen van lijfstraf op de billen op Amerikaanse scholen gedurende een zeer lange periode als vanzelfsprekend en logisch gezien. Dat gold in het midden van de vorige eeuw voor bijna alle staten in Amerika. Voor de gehele schoolcarrière, van vijfjarige kleuter tot 18-jarige senior, was een pak op je billen de vanzelfsprekende manier om gecorrigeerd te worden. De jongsten werden over de knie gelegd en als je ouder was moest je krom staan en kreeg je ‘swats’ of ‘licks’ met een paddle. Over het algemeen: indrukwekkend hard. Meestal gebeurde (en gebeurt) dat op de kleding, maar op je onderbroek of (vooral vroeger) op je blote billen kwam ook voor.

Je kreeg enkele decenia geleden gegarandeerd op je billen als je je huiswerk niet had gemaakt, ongehoorzaam was of teveel praatte in de klas. Ook als je in de examenklas zat. Dat was op bijna op elke Amerikaanse scholen het geval. Het werd gezien als een normaal deel van het leven.

Op dit moment is op veel scholen, met name in de landelijke gebieden van de zuidelijke Staten van Amerika, “corporal punishment” nog steeds een veel toegepaste disciplinaire maatregel. Dat geldt niet alleen voor Primary Schools, maar ook voor High Schools, waarbij het gaat om studenten tussen de 14 en 18 jaar. Dat betekent dat je als achttienjarige meid een pak op je billen kan krijgen als je herhaaldelijk te laat komt, je huiswerk niet gemaakt hebt, teveel kletst in de klas, je auto verkeerd parkeert of andere overtredingen begaat.

Christelijke privé High Schools

Op sommige Amerikaanse christelijke privé High Schools leidt iedere overtreding direct tot billenkoek met de paddle. Meisjes krijgen dit dan meestal op hun onderbroek en soms op hun blote billen.

Op sommige Amerikaanse christelijke privé High Schools komt billenkoek veel voor.

Nog niet zolang geleden vertelde een meisje dat op haar christelijke privé High School de paddle vaak gebruik werd.

Na de les moest je wachten tot de overige studenten weg waren en vervolgens over je tafel bukken. De gewoonte was dat bij meisjes de uniformrok omhoog werd geslagen en de klappen (meestal 5) met de paddle op de onderbroek gegeven werden. Maar niet alle docenten beperkten zich tot die gewoonte.

Ze haatte het dat de wiskunde- en de scheikundedocent niet alleen de rok omhoog deed maar ook altijd de onderbroek omlaag schoof. Daarna kreeg ze de klappen uit volle kracht op haar blote billen. Dat gebeurde niet alleen bij haar. Alle meisjes die bij die docenten moesten blijven kregen de paddle op hun blote billen.

Naar de directeur gestuurd worden betekende ook altijd dat je de paddle op je blote billen ging krijgen. Het maakte daarbij niet uit of je 14 of 18 jaar oud was. Hooguit waren er meer en hardere klappen naarmate je ouder werd.

Op publieke High Schools waar lijfstraf als een optie wordt gebruikt, blijkt dat de meeste studenten en studentes kiezen voor een pak op de billen met de paddle boven andere mogelijkheden als nablijven en schorsing, onder het motto “get it over with“.

Op deze scholen wordt de billenkoek altijd op bedekte billen gegeven in aanwezigheid van een getuige.

Zonder discipline geen (top)sport

In veel sporten werd en wordt billenkoek gebruikt tot op het hoogste niveau. Turnen is daar zeker een voorbeeld van. Vooral turncoaches uit Roemenië, maar ook Amerikaanse coaches die daar hun opleiding volgden, gaven turnmeisjes direct een pak op hun billen als ze beneden hun niveau presteerden. Op deze manier bleken ze wel wereldkampioen te kunnen worden.

In veel sporten werd en wordt billenkoek gebruikt tot op het hoogste niveau. Turnen is daar zeker een voorbeeld van.

In de tijd dat lijfstraf meer geaccepteerd was, waren het vooral sportcoaches die hier vanzelfsprekend gebruik van maakten. Het verhoogt de discipline, de inzet, de saamhorigheid en daardoor ook het resultaat. Als je in een topteam van een Amerikaanse High School of een Oostblokland zat werd je soms zeer hardhandig op je billen gemotiveerd. Voor zaken als een slechte houding, te laat komen of overtredingen kon je van de trainer op je billen krijgen. Toch was je vrijwillig lid van zo’n team. Het was geaccepteerd en het werkte.

Maar ook op scholen waren het vooral de gymnastiekleraren en de coaches die de toegevoegde waarde van lijfstraf hadden leren waarderen. Ze lieten er geen misverstand over bestaan dat een pak op je billen altijd tot de mogelijkheden behoorde. Als er een aanleiding was werd dat dreigement ook direct tot uitvoering gebracht. Zoals een coach vertelde: “I’ve been a high school coach of girls’ volleyball for many years and have learned that nothing is more effective in maintaining discipline than the possibility and judicious use of of swats. A good paddling results in an instantaneous attitude adjustment!

Het is ook bekend dat veel vrouwen en meiden die aan topsport deden soms op hun billen kregen als onderdeel van hun training. Voorbeelden daarvan zijn in bijna alle sporten bekend, van athletiek tot zwemmen. Maar zeker ook in tennis, volleybal, voetbal, turnen, vechtsport, ballet en kunstschaatsen.

Met billenkoek de beste van de wereld

Bij de Roemeense turnploeg was discipline en billenkoek de sleutel tot succes. De aanpak tijdens de trainingen was streng en gedisciplineerd. Zodra de meisjes volgens de trainers beneden hun niveau presteerden gingen ze over de knie en kregen ze op hun blote billen. Ze bereikten daarmee wel de absolute wereldtop.

Bij de Roemeense turnploeg was discipline en billenkoek de sleutel tot succes.

Tientallen jaren was de Roemeense vrouwenturnploeg de absolute top van de wereld. En ook met enorme afstand tot de rest. Veel turncoaches wilden weten wat de succesformule was die in Roemenië zo goed werkt. Veel internationale top turncoaches deden trainingstages bij het Roemeense turnteam. De succesformule was een zeer strakke en stenge gedisciplineerde aanpak. Zodra een coach vond dat het beter moest en kon, kregen de meisjes direct regelmatig van hun coach op hun blote billen. Dat paste in die periode kennelijk in de Roemeense verhoudingen. Achteraf bleek dat de meeste turnsters zelf dat helemaal niet zo’n probleem vonden, omdat de discipline, de structuur en ook de billenkoek ook in hun ogen geholpen had om de top te bereiken. Zelf waren ze vooral boos omdat de Roemeense overheid het prijzengeld dat ze verdienden steeds in beslag namen.

Ook Amerikaanse gymnastiek coaches die in Roemenië opleidingen gymnastiek coaching volgden maakten kennis met de aanpak waarbij billenkoek tijdens de trainingen regelmatig voorkwam. De meisjes wisten dat als ze volgens de trainers beneden hun niveau presteerden ze over de knie gingen en billenkoek kregen.

Uit eigen ervaring kunnen we het positieve effect van billenkoek beamen. Voor veel meiden geldt dat niets zo effectief is en zoveel effect heeft als een stevig pak op haar (blote) billen.

Werkneemsters, secretaresses en stagiares

Er zijn directeuren die vinden dat secretaresses die fouten maken op hun billen moeten krijgen. Er zijn vrouwen die dat vrijwillig accepteren omdat ze dat eigenlijk wel logisch vinden.

Er zijn directeuren die vinden dat secretaresses die fouten maken op hun billen moeten krijgen.

In de afgelopen jaren zijn we meerdere directeuren (-grootaandeelhouders) tegengekomen die er een duidelijke voorkeur voor hebben dat een werkneemsters die bij hen in dienst is en vooral de secretaresse met wie ze samenwerken accepteert dat ze van haar leidinggevende straf kan krijgen, en dat die straf per definitie zal bestaan uit een stevig pak op de billen.

Omdat het lastig is om dit soort afspraken te maken met werkneemsters waarmee uitsluitend een zakelijke band bestaat, wordt het eerste contact meestal via een ‘on-topic’ forum gelegd. Als de klik er is en dame in kwestie heeft de persoonlijke kwaliteiten die hoort bij het functieniveau regelt de directeur vervolgens dat ze als werkneemster aangenomen wordt. Vanaf dat moment is er een door beide partijen gewenste verstandhouding van kracht, waarbij de directeur het recht heeft zijn secretaresse een pak op haar billen te geven als ze dat verdient. Aanleidingen zijn dan slordigheden, vergeetachtigheid, verkeerde attitude of ongehoorzaamheid. De straf wordt dan ten uitvoer gebracht op een geschikt moment, bijvoorbeeld als de overige personeelsleden al naar huis zijn.

Het is jammer dat er zoveel kunstgrepen nodig zijn om zoiets tot stand te brengen en zoveel voorzichtigheid noodzakelijk is om het in stand te houden.

Het aardige is dat zo op een moderne manier een zakelijke relatie ouderwets klassiek gemaakt wordt. Ook in vroegere tijden was het niet ongebruikelijk dat een secretaresse van haar chef een pak op haar billen kreeg als ze het ernaar gemaakt had, maar dat was in een tijd dat men er veel breder van uitging dat een meisje of vrouw in het kader van een gezagsrelatie nooit te oud was om op haar billen te krijgen of over de knie gelegd te worden.

Tegenwoordig is het zo dat er absoluut veel secretaresses (maar ook werkneemsters met een ander beroep) zijn die van tijd tot tijd een stevig pak op hun billen goed zouden kunnen gebruiken, en dat in feite ook ruimschoots verdienen. De kwaliteit van het afgeleverde werk zal daardoor ook zeker verbeterd worden. Het is in feite in ieders belang, alleen binnen de huidige opvatting niet mogelijk om te realiseren.

Tijdens je stage op je billen krijgen

Ook tijdens de stage kun je op je billen krijgen.

Ook tijdens de stage kun je op je billen krijgen.

We kennen ook situaties waarbij meiden die in een bedrijf stage liepen van hun stagebegeleider straf op hun blote billen konden krijgen. In die situaties was er al vooraf al sprake van een begeleiderssituatie, waarbij de begeleider vervolgens ook een stage binnen zijn eigen bedrijf heeft geregeld.

In feite is er tijdens een stage sprake van een leersituatie, waarin het niet onlogisch is dat er soms gecorrigeerd moet worden. Bij veel meiden kan zo’n correctie het beste via de billen afgehandeld worden. Het feit dat je in een werk- en leeromgeving zit waar op je gelet wordt en waar het vanzelfsprekend is dat je op je billen krijgt als dat beter is, is voor veel meiden een optimale situatie.

Omdat een stage een beperkte doorlooptijd heeft, is het niet zo logisch dat er specifiek gezocht wordt naar een stagiaire bij wie een dergelijke benadering passend is. Het is meestal de voortzetting van een bestaande situatie, en het is heel mooi als dat kan.

Voor hoeveel meiden is dit een passende aanpak?

Er zijn heel veel meiden bij een verdiend pak op de billen heel goed zou werken. Bij zo'n groepje zitten waarschijnlijk 2 meiden voor wie het heel goed zou zijn als ze eens op hun billen kregen.

Er zijn heel veel meiden bij een verdiend pak op de billen heel goed zou werken.

Als meisje denk je misschien dat je de enige bent die zich afvraagt hoe het zou zijn om streng en duidelijk aangepakt te worden en straf op de billen te krijgen als je dat verdient. Je kunt er zeker van uitgaan dat je absoluut niet de enige bent met dit soort gedachten. De grote vraag is natuurlijk hoeveel meiden behoefte en baat hebben bij een dergelijke aanpak. Hoeveel meiden denken er wel eens aan om straf op hun billen te krijgen?

Precies weten we dat niet. Wetenschappelijk is dit moeilijk om vast te stellen. Ondanks het feit dat het historisch misschien wel heel passend kan zijn en goed kan voelen, is er ook sprake van een groot taboe. Het openlijk aan mensen vragen zal zeker niet goed mogelijk zijn en tot betrouwbare resultaten leiden.

Gebaseerd op zo’n 15 jaar Stichting Daphne, bronnen als het ‘Shere Hite Report’ en diverse enquêtes die in Amerika uitgevoerd zijn, hebben we de volgende hypothese.

Het is zeker zo dat deze aanpak niet voor iedereen geschikt is. We denken dat één meisje op elke 7 er niet aan moet denken straf te krijgen. Het past absoluut niet en het werkt allemaal maar afstotelijk en tegendraads. Dat is prima, een volstrekt te respecteren opvatting..

Billenkoek is perfect voor 1 op de 7 meiden

Een duidelijke en consequente aanpak is perfect voor één op elk 7 meiden. Deze meiden kunnen het beste billenkoek krijgen als daar een goede reden voor is.

Een duidelijke en consequente aanpak met billenkoek is perfect voor één op elk 7 meiden.

We denken ook dat bij één op elk 7 meisjes het juist heel goed past om op deze klassieke manier duidelijk en consequent te zijn. Deze meisjes kunnen het beste billenkoek krijgen als daar een goede reden voor is.

Het is goed om te beseffen dat voor één op elke 7 meisjes een pak op hun billen het beste is wat ze kan gebeuren. Dat zijn er heel veel. Een volwassen meid die soms op haar billen krijgt is dus zeker niet uniek. Het feit dat voor deze meiden billenkoek goed werkt geldt niet alleen voor de sport, maar alle aspecten van het leven.

Aan de andere kant van het spectrum zitten ook meiden waarbij je echt niet met dit soort dingen moet aankomen. Meiden voor wie het helemaal niets positiefs betekent. Uiteraard moeten die daar dan ook niet mee lastiggevallen worden. We denken ook dat bij één op elk 7 meiden het geval is.

De anderen zitten daar tussen in.

Ter vergelijking: voor een Amerikaans TV programma (te vergelijken met “Wat vindt Nederland?” gepresenteerd door Jack Spijkerman) is uitgezocht hoeveel volwassen Amerikanen op hun billen hadden gekregen als volwassene. Het resultaat was 14 %. Dat is één op elke 7.

Als deze hypothese klopt, betekent het dat er meer meiden zijn bij wie een pak op de billen goed zou passen, dan dat er homosexuele meiden zijn. In het algemeen wordt aangenomen dat 7 % homosexueel is. Een verschil is echter dat het tegenwoordig bijna overal geaccepteerd is als je homosexueel bent.

Spanking als onderdeel van je leven

Het heeft veel voordelen als je billenkoek op een goede manier in je leven kunt integreren.

Het heeft veel voordelen als je billenkoek op een goede manier in je leven kunt integreren.

Er zijn heel veel meiden die hun leven inmiddels zo hebben ingericht dat ze daadwerkelijk op hun billen krijgen. Soms in het kader van een relatie, een spel, of anders. Uiteraard is iedereen anders en dat geldt ook hier. Wat voor type meiden zijn dat die op hun billen krijgen?

 • Sommigen vinden het gewoon spannend, behulpzaam, werkzaam of nuttig.
 • Sommigen vinden het fijn om even de controle uit handen te geven (hoe moeilijk dat soms ook is).
 • Sommigen vinden het bij uitstek passen bij hun vrouwelijkheid om een prikkelende toespraak te krijgen en over de knie gelegd te worden.
 • Sommigen vinden het gewoon logisch dat ze geconfronteerd worden met de consequenties van hun eigen gedrag en zouden het missen als het niet zou gebeuren.
 • Sommigen zijn blij als er iemand optreedt en een daad stelt.
 • Sommigen zijn blij dat er in aanvulling op gepraat ook echt iets gebeurt.
 • Sommigen zijn echte “meisje meisjes”, sommigen zijn “taaie bikkels”, de meeste zitten er tussenin maar allemaal hebben ze billen die maar beter gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is om door middel van een goed pak slaag uitgelegd te krijgen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is helemaal niet dramatisch en dat werkt al zo sinds er mensen zijn, dus ook vandaag.

Er zijn nog veel meer varianten en drijfveren en bovendien zijn alle combinaties mogelijk en komen in de praktijk ook voor.

Bij Daphne wordt een pak op de billen vooral ingezet voor discipline, als middel om te groeien en als middel om ongewenst gedrag te verminderen. Bij meiden bij wie het past (onze hypothese: één op elke 7) is er niets dat beter werkt dan een goed pak op haar billen. In principe krijgt ieder meisje bij ons altijd op haar blote billen omdat er geen goede reden is om het anders te doen.

Bijvoorbeeld: Stichting Daphne

Bij Daphne is billenkoek voor volwassen meiden en vrouwen volkomen vanzelfsprekend.

Bij Daphne is billenkoek voor volwassen meiden en vrouwen volkomen vanzelfsprekend.

Er kan teruggekeken worden op bijzonder fenomeen dat gedurende 10 jaar in Nederland bestaan heeft: Stichting Daphne. Een stel sterke zelfbewuste meiden die uit eigen kiest voor een structuur waarbinnen het goed lukt om plannen waar te maken. Het is een structuur die past omdat het vanzelfsprekend is dat ze een klinkend pak op hun blote billen krijgt als ze zich niet aan hun afspraken houdt.

De resultaten zijn nog steeds opmerkelijk te noemen. Bij zeer veel meiden is het plezier in het leven en het succes in de studie enorm toegenomen. Vaak was er sprake van een daadwerkelijke bevrijding en omwenteling. Zaken die voorheen als onoverkomelijk gezien werden, kwamen stap voor stap binnen handbereik om daarna zonder veel problemen beheerst te worden.

Ook opmerkelijk was de mate waarin Stichting Daphne voorzag in een behoefte. Er was geen sprake van gebrek aan belangstelling. Het was steeds een uitdaging om iedereen voorzien te krijgen en de aandacht te geven die passend was.

Het eerste contact kwam meestal tot stand via een website, de chat of gesprekken met vriendinnen die al bij Daphne actief waren. Als er een kennismaking volgde voelde dat vaak als thuiskomen. Dat gold zowel voor de sfeer, het contact met de meiden onderling maar ook voor de vanzelfsprekendheid van straf op de billen.

Voor sommigen (één op elke 7) extreem raar en verwerpelijk. Voor Daphne meiden zelf (en voor één op elke 7 meiden) extreem logisch maar in het begin even wennen.

Discipline bij het studeren

Discipline en billenkoek bij het studeren

Vroeger was billenkoek een geaccepteerde methode, vooral voor meiden die te weinig met hun studie bezig waren.

Vroeger was billenkoek een geaccepteerde methode, vooral voor meiden die te weinig met hun studie bezig waren.

Er zijn grote verschillen tussen studeren vroeger en nu.

Vroeger was het precies duidelijk wat er moest gebeuren en wat er van je verwacht werd. Wellicht werd vroeger minder vaak de “waarom”-vraag gesteld. Tegenwoordig moet je als studente een enorme hoeveelheid planning, organisatie en vastberadenheid bij het studeren aan de dag leggen. Niet iedereen doet dit van nature even gemakkelijk.

Vroeger was de aanpak strenger. Er werd duidelijk gecontroleerd of je je huiswerk maakte en hoe het met je vorderingen ging. Tegenwoordig wordt het meer aan jezelf overgelaten. Het is je eigen zaak en verantwoordelijkheid.

Van oudsher is juist de school een plaats waar discipline noodzakelijk was en waar gezagsdragers absolute mogelijkheden hadden om te corrigeren en te straffen. Zeker op de universiteit is dat nu totaal anders.

De beste periode

Voor meiden met te weinig studiediscipline is de studieperiode ideaal om met billenkoek te beginnen. Beter een paar keer zere billen dan dat je studie mislukt door te weinig discipline.

Voor meiden met te weinig studiediscipline is de studieperiode ideaal om met billenkoek te beginnen.

Het goede nieuws is dat er voor meiden geen betere periode is om met spanking te beginnen dan de studietijd. Dat kan door te kiezen voor studiebegeleiding waarbij (zelf-)discipline en straf in de vorm van spanking centraal staan.

Je bent jong volwassen. De volwassenheid betekent dat je de gevolgen van je keuzes overziet en dat je de juiste prioriteiten zou moeten kunnen stellen. Je mag, nee moet, met de consequenties van je keuzes geconfronteerd worden. Je bent ook jong, wat betekent dat je waarschijnlijk nog goed kunt veranderen. En het betekent dat je nog veel kunt leren.

De ervaring leert dat vooral in deze periode meiden enorm baat hebben en voortgang maken als ze een pak op hun billen krijgen. De behoefte (en voor sommigen: noodzaak) naar effectieve studiebegeleiding neemt toe omdat negatieve studie-adviezen en langstudeerboetes daarmee op een natuurlijke manier voorkomen kunnen worden. Studiebegeleiding waarbij de studente echt in beweging komt en op haar niveau gaat presteren werkt het best als deze begeleidingsvorm niet vrijblijvend is. Bij studiebegeleiding gebaseerd op de Daphne Methode is billenkoek de logische consequente van het zich niet houden aan studie-afspraken. Dat blijkt erg effectief te zijn. Studentes die een paar keer een pak op hun billen hebben gekregen zetten zich veel gemakkelijker aan hun studie en bereiken daardoor ook meer.

Studieperiode mentaal en lichamelijk ideaal voor billenkoek

De studieperiode is mentaal en lichamelijk ideaal om van de positieve werking van billenkoek te profiteren. Mentaal omdat het aansluit bij de psychologische processen die op dat moment belangrijk zijn. Het is een middel om te groeien en een stok achter de deur om je aan je voornemens te houden. Lichamelijk omdat je inmiddels volgroeide vrouwenbillen hebt die uitermate goed een volwassen pak slaag kunnen absorberen. Billenkoek geeft rust in het hoofd en laat spanning wegvloeien.

De studieperiode is de perfecte periode om van de positieve werking van spanking te profiteren.

De studietijd is zowel mentaal als lichamelijk een ideale tijd te zijn om straf op je billen te ontvangen.

Mentaal omdat het enorm goed aansluit bij de psychologische processen die op dat moment belangrijk zijn. Het is een middel om te groeien en een stok achter de deur om je aan je voornemens te houden.

Lichamelijk omdat je inmiddels volgroeide vrouwenbillen hebt die uitermate goed een volwassen pak slaag kunnen absorberen. Billenkoek geeft rust in het hoofd en laat spanning wegvloeien.

Er zijn jaarlijks veel meer studentes die met hun studie ophouden terwijl ze het best zouden kunnen en ook zouden willen. Veel van deze studentes zouden met de hulp van een beetje straf op hun billen meer uit zichzelf kunnen halen en waarschijnlijk ook wel willen halen.

Een ervaren studiebegeleider die goed weet hoe hij een studente een pak op haar blote billen moet geven, kan goed bij haar binnenkomen, waardoor het leereffect voor haar weer toeneemt.

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen

Ook meiden die nog nooit straf hebben gekregen kunnen veel leren als ze op hun billen krijgen.

Ook meiden die nog nooit straf hebben gekregen kunnen veel leren als ze op hun billen krijgen.

Anders dan vroeger, zijn er nu veel studentes die de consequentie van billenkoek vanuit hun opvoeding niet kennen. Of nog nooit een vriend gehad die op die manier grenzen durfde te stellen.

Voor deze meiden is het even wennen om zich te realiseren dat het krijgen van straf als je dat verdiend hebt terecht is. Die straf is dan een bijdrage aan een oplossing. Straf is even vervelend en je leert ervan, waardoor de kans kleiner wordt dat het weer gebeurt. In de kern is er echter geen verschil tussen de meiden die nog nooit straf op hun billen hebben gekregen en de meiden die vroeger toen ze klein waren op deze manier gestraft werden: het is voor alle volwassen meiden en vrouwen een individuele keuze in vrijheid om zich hiervoor open te stellen, of om het af te wijzen.

Het is zeker niet zo dat je als studente te oud bent om op je billen te krijgen. Integendeel. Je was eerder juist te jong. Nu heb je de ideale leeftijd om regelmatig en consequent over de knie gelegd te worden om een stevig pak op je blote billen te krijgen. Dat geldt helemaal als je dit ook echt verdient door verkeerde keuzes en te weinig studiediscipline.

Voor het goed en modern gebruik van billenkoek ben je nooit te oud. Je kunt hooguit te jong zijn, en dan moet je nog even wachten.

Tot grotere studieprestaties komen

Bij meiden die moeten studeren leidt billenkoek tot minder Studie Ontwijkend Gedrag en meer studiediscipline.

Bij meisjes die last hebben van Studie Ontwijkend Gedrag is een pak op de billen heel effectief.

Het goede nieuws is ook dat er heel veel meiden zijn die tot grote prestaties komen als ze hulp krijgen bij de structuur en de prioriteiten. Het is verbluffend te zien hoe effectief een aanpak met discipline en billenkoek bij meiden kan uitpakken.

Binnen Daphne is SOGgen (Studie Ontwijkend Gedrag) een bekend begrip. Dat betekent dat je allerlei dingen verzint die zogenaamd belangrijker zijn dat studeren, wat in feite niet het geval is. Of je het nou wilde of niet, ieder meisje kende het wel. Ieder Daphne meisje wist ook hoe effectief het was om dan over de knie gelegd te worden.

Na een goed pak op je billen was het een stuk gemakkelijker en leuker om je weer op je studie te richten. Uiteraard wordt de billenkoek herhaald zo lang en zo vaak als maar nodig is.

Het generalisatie-principe

Billenkoek zorgt niet alleen voor meer studiediscipline en helpt om de rommel in je hoofd op te ruimen, maar ook de rommel en je kamer. Dat geeft dubbel overzicht.

Billenkoek helpt om allerlei soorten rommel in je hoofd op te ruimen.

Gedrag dat voor anderen waarneembaar is in de buitenwereld, weerspiegelt de situatie van je binnenwereld. Bij het vroegere Stichting Daphne werd dat het generalisatie-principe genoemd. Een voorbeeld daarvan is de staat van je kamer. Als je je chaotisch voelt zal je kamer er ook als een chaos uitzien. Met chaos in je hoofd kun je moeilijk verwachten dat je goede studieresultaten haalt. Het is alleen lastig om binnen in je hoofd te kijken. Dat hoeft ook niet. Je hoeft alleen maar te kijken hoe je met je omgeving omgaat.

Er is dan verbetering mogelijk op twee manieren.

Net zoals rommel in de kamer tot rommel in het hoofd leidt, zal een overzichtelijke kamer ook leiden tot overzicht in het hoofd. Kortom, je moet zorgen voor een nette kamer. Met de consequentie van een goed pak op je billen wordt de noodzaak en het belang ervan onderstreept.

Daarom zullen er tijdens de studiebegeleiding ook afspraken gemaakt worden over het opruimen van je eigen kamer en is het belangrijk dat je consequent op je billen krijgt als je je kamer niet netjes houdt.

Dat is tegelijk de tweede aanpak om verbetering te realiseren. De beste manier om bij zulke meiden rommel uit het hoofd te verwijderen en rust en overzicht terug te brengen is door ze over de knie te leggen en een goed pak op de blote billen te geven. Dat is misschien even schrikken en doet even pijn maar het helpt heel goed. Andere mogelijkheden helpen minder en in dit geval heeft billenkoek het dubbele effect.

 

Kennis geeft macht en vrijheid

Regelmatig een pak op je billen helpt om het maximale uit je studie te halen als je dat niet uit jezelf doet.

Regelmatig een pak op je billen helpt om het maximale uit je studie te halen als je dat niet uit jezelf doet.

Studeren heeft veel voordelen. Je kunt op een intensieve manier met een vak bezig zijn en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Dat heeft allemaal betrekking op het nu.

Voor later betekent het dat je leuker werk kunt krijgen omdat je uit meer opties kunt kiezen en waarschijnlijk meer zult verdienen. Dat is ook niet onbelangrijk! Bovendien duurt de periode “later” veel langer dan “nu”.

Het is daarom heel jammer als gemakzucht of verkeerde keuzes nu permanente nadelige consequenties hebben voor later. Een voorbeeld is dat je moet stoppen met je studie omdat je te weinig studiepunten gehaald hebt. Misschien dat je automatisch zegt “logisch, want ik kan het niet”. De waarheid is echter dat er waarschijnlijk geen enkele reden is om aan te nemen dat je het niet kunt. Het gaat er veel meer om dat je het niet doet. En als je onvoldoende doet, is het logisch dat je op een gegeven moment moet stoppen.

Als deze problematiek speelt is het beel belangrijk dat je precies weet wat van je verwacht wordt. Het is ook belangrijk dat je goed kennis hebt van de consequenties als je niet conform die verwachtingen handelt. Het eeuwenoude pak op de billen is daarvoor nou eenmaal het beste. Het houdt je scherp zodat je weet wat er verwacht wordt en wat belangrijk is. Het helpt je om door te zetten als het even vervelend is. Het helpt je om je aan je planning te houden.

Werk, studie en sport combineren

De beste manier om het verschil tussen hoofd- en bijzaken te leren is om het te voelen op je billen.

De beste manier om het verschil tussen hoofd- en bijzaken te leren is om het te voelen op je billen.

Als je al een baan hebt en daarnaast studeert, heb je het extra druk. Dat geldt helemaal als je daarnaast ook nog aan sport wilt doen. Het is ook zeker iets om respect voor te hebben.

Vaak zie je ook duidelijker het belang van je studie. Het is in ieder geval een positieve keuze geweest om met de studie te beginnen. Het is dus ook belangrijk dat je de studie volhoudt.

Bij veel mensen lukt het goed. Het is dus zeker geen onmogelijke opgave om een studie met je werk te combineren, omdat het bij veel mensen goed gaat. Maar het gaat niet bij iedereen goed. Uiteraard kunnen hier verschillende oorzaken voor zijn. De meest voorkomende oorzaak is simpelweg te weinig (studie-)discipline.

Als jij zo iemand bent bij wie het maar niet lukt, wie het veel moeite kost om je studie-doelstellingen te behalen, heb je waarschijnlijk meer studiediscipline nodig. Meer studiediscipline krijg je door studiebegeleiding waarbij duidelijke consequenties worden verbonden aan de keuzes die je maakt. Inmiddels is op dit terrein veel ervaring opgedaan.

Samen met je studiebegeleider leer je ervaringsgewijs wat het verschil is tussen hoofd- en bilzaken. Binnen de studiebegeleiding wordt samen met jou een strakke studieplanning gemaakt waar je zelf achter staat. Daarna zal de begeleider bij iedere afwijking je billen gebruiken waar ze voor bestemd zijn. Hierdoor lukt het om direct een andere sfeer te creëren waarbij het veel gemakkelijk wordt om de juiste prioriteiten op de juiste plaats te leggen.

De Daphne studiezaal

Op de Daphne studiezaal kunnen meiden direct op hun blote billen krijgen als ze de regels overtreden.

Op de Daphne studiezaal kunnen meiden direct op hun blote billen krijgen als ze de regels overtreden.

Een constructie waarbij in de vorige periode van Stichting Daphne veel positieve ervaring is opgedaan is de studiezaal. Dit is een ruimte waarin weinig afleiding is. Op deze plek komen op een afgesproken moment één of meerdere meisjes bij elkaar om gelijktijdig te kunnen studeren. Er is een studiebegeleider die met ieder meisje kort lopende afspraken maakt.

Door deze afspraken is het voor ieder meisje volkomen duidelijk wat er het komende uur of half uur bereikt moet zijn. Dat is altijd een haalbaar doel, maar waar wel voor gewerkt moet worden. De verdere regels zijn duidelijk en overzichtelijk. Een belangrijke regel is dat er direct wordt ingegrepen en dat een meisje niet apart wordt genomen.

In de normale dagelijkse gang van zaken zijn begeleidersgesprekken vertrouwelijk en worden één-op-één uitgevoerd. Dat is ook het geval als in zo’n gesprek het meisje op haar billen gaat krijgen. Als er bij Daphne een groepsactiviteit is en een meisje heeft straf verdiend, dan wordt ze even apart genomen, indringend toegesproken en dan mag ze haar billen blootmaken. Bij de studiezaal gaat dit anders.

De regel is dat tijdens de studiezaal er direct wordt ingegrepen. Bij iedere aanleiding legt de begeleider het meisje direct over de knie en geeft haar een klinkend pak op de blote billen. Het is dan echt menens en iedereen kan dat ook zien, want het gebeurt direct en ter plekke, waar iedereen bij is.

Voor ieder meisje is het dan duidelijk dat je voor iedere kleinigheid op je blote billen krijgt en dat zoiets flink zeer doet.

De resultaten die door de meiden in zo’n studiezaal bereikt kunnen worden zijn enorm. We hebben vaak gezien dat werkstukken waar weken tegen aan gehikt werd in één middag klaar waren.

Discipline en studie: een rijke geschiedenis

Vroeger werd billenkoek veel vaker gebruikt en kon je er niet voor kiezen. Je kreeg het gewoon.

Vroeger werd billenkoek veel vaker gebruikt en kon je er niet voor kiezen. Je kreeg het gewoon.

Discipline en studeren hoorde vroeger bij elkaar, maar dat lijkt nu veel minder zo te zijn. Het is nu niet meer correct om studentes met de gevolgen van hun keuzes te confronteren. Er moet zo min mogelijk druk uitgeoefend worden en iedere student is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. Nog niet zo lang geleden was de sfeer helemaal anders. Er werd juist wel zekere druk uitgeoefend en straf op de billen was een normaal onderdeel van het leven van een schoolgaand meisje. Dat was gedurende honderden jaren het geval.

Vroeger vonden opvoeders dat ieder meisje regelmatig op haar billen moest krijgen, en dat meisjes daar eigenlijk nooit te oud voor waren. Zij zagen dat deze gedachte ook keer op keer bevestigd werd omdat meisjes nadat ze op hun billen hadden gekregen rustiger waren en zich beter gedroegen. Dat effect ging ook door naarmate de meisjes ouder werden, terwijl bij oudere jongens het gebruik van billenkoek vaak meer opstandigheid en agressie met zich meebracht.

Daarom vonden veel opvoeders dat er weinig redenen waren om meiden niet op hun billen te geven en heel veel redenen omdat wel te doen. Billenkoek werd daarom vaak gebruikt. Dat gebeurde dan ook zonder aanzien des persoon, ook bij meisjes bij wie deze aanpak niet paste en bij wie het beter was als het niet gebeurde. Gelukkig kun je er tegenwoordig zelf voor kiezen, bijvoorbeeld in de vorm van studiebegeleiding. Je hoeft dat alleen maar te doen als je het gevoel hebt dat het bij je past.

Sportdiscipline en straf op de billen

Sportdiscipline en straf op de billen

Het is een simpel feit dat je meer bereikt als je je meer inzet. Dat geldt op alle niveaus binnen de sport. Deze meiden zitten op een High School waar de sportcoach duidelijk gebruik maakt van billenkoek. Dat is vastgelegd in het studentenhandboek en in de interne beleidsrichtlijnen, goedgekeurd door het schoolbestuur en de ouders. Bovendien zijn ze vrijwillig bij het team. Niemand dwingt ze. Ze krijgen bij overtredingen of te weinig inzet een goed pak op hun billen met de paddle. De coach houdt ook de overige schoolprestaties in de gaten. Onnodig lage cijfers op proefwerken zijn dan ook aanleiding voor een stevig pak billenkoek. Al met al leidt dat over de gehele linie tot hoge prestaties en meer succes. En soms gloeiende billen.

Het is een simpel feit dat je meer bereikt als je je meer inzet. Dat geldt op alle niveaus binnen de sport.

Natuurlijk heeft sport veel kanten.

Je kunt aan sport doen in competitie-verband, op hoog of op een lager niveau. Dat laatste is niet eens belangrijk, omdat het niveau waarop jij speelt (als het goed is) voor jou hoog is en een uitdaging vormt.

Je kunt ook uitsluitend recreatief aan sport doen. Maar ook dan kun je ervoor kiezen om jezelf van tijd tot tijd tegen te komen en op zoek te gaan naar de grens, of juist vooral de gemakkelijk weg te nemen. Uiteraard is dit verhaal gericht op meiden die het beste uit zichzelf willen halen. Ook, of juist vooral, als het om sport gaat. Dat je soms moet afzien en moet doorzetten om te groeien. Bij dat groeien gaat het dan niet alleen om de prestaties, maar ook om je hele persoon.

Het is een simpel feit dat je in sport meer kunt bereiken, ook voor jezelf, als je meer discipline hebt. Iets waar je je écht voor moet inspannen is waardevol. Als het gemakkelijk gaat is het van minder waarde en betekenis. Het sleutelwoord om jezelf op deze manier te overtreffen is discipline.

Het is een biologisch en psychologisch feit dat voor veel meiden en vrouwen de beste methode om meer discipline te ontwikkelen een ouderwets pak op de billen is. Dat is bij sport niet anders als in de rest van het leven. Het werkt vaak het beste als je weet dat er een mogelijkheid is dat je een pak op je billen kunt krijgen. Het is belangrijk dat je zeker weet dat als je het verdient ook daadwerkelijk op je billen gaat krijgen. En dan niet symbolisch, maar een goed ouderwets, indrukwekkend en stevig pak op je blote billen. Dat doen we dan ook binnen de Daphne Methode.

We zijn daarin niet alleen. Er zijn High Schools in Amerika, waar de sportcoaches duidelijk gebruik maken van billenkoek. Dat is ook vastgelegd in het studentenhandboek en in de interne beleidsrichtlijnen, goedgekeurd door het schoolbestuur en de ouders. De studenten die dergelijke scholen vertegenwoordigen tijdens wedstrijden als lid van een sportteam kunnen er op rekenen dat ze bij overtredingen of te weinig inzet een goed pak op hun billen gaan krijgen. Meestal houden deze coaches ook de overige schoolprestaties in de gaten. Onnodig lage cijfers op proefwerken zijn dan ook de aanleiding voor een stevig pak billenkoek. Al met al leidt dat tot hoge prestaties over de gehele linie.

Functioneel

Voor veel meiden is er niets functionelers dan een verdiend pak op de billen te krijgen.

Voor veel meiden is er niets functionelers dan een verdiend pak op de billen te krijgen.

Sport is breed en veel. Als het goed is, ben je met hart en ziel met je sport bezig. Het gaat niet om een klein dingetje. Sport doet mentaal en fysiek veel met je, zowel individueel als in teamverband.

In het hoofd van een sportvrouw gebeurt ook veel. Natuurlijk stel je zelf de grens, maar je weet ook dat als je teveel comfort zoekt en te weinig uitdaging, je geen progressie zult maken.

Doorgaan terwijl het al zo zwaar is of opgeven? Doorgaan doet soms even pijn, dat hoort erbij. Pijn hoort ook bij sport. Tijdens en een tijdje daarna. Pijn is niet per definitie vervelend of slecht.

Sport is vooral ook fysiek, en als het fysiek zwaar is, is er geen reden om je billen te ontzien. Dan mag het daar soms ook wel even zeer doen. Primitief misschien, maar wel duidelijk. Juist omdat sport fysiek is, helpt een fysieke benadering soms beter dan alleen maar praten.

Vaak helpt het als je op je billen gemotiveerd wordt om net even dat stapje extra te doen. Dat is helemaal niet raar. Het is pas echt duidelijk als je het op je billen voelt. Zo werkt dat met meiden en daar heb je billen voor.

Doorzetten doe je met behulp van je hoofd, je hart en je billen.

In de periode dat lijfstraffen op school toegepast werden (en dat is vooral in Amerika en Engeland helemaal niet zo lang geleden), was het voor sportcoaches en gymnastiekleraren duidelijk dat er niets was waarmee gedrag en houding van meisjes meer door verbeterd werd dan een goed pak op haar billen. Misschien gebeurde het toen te vaak, te gemakkelijk en zonder rekening te houden met de persoonlijke verschillen, maar kennelijk werkte het wel.

Nu is het anders. Gelukkig kun je nu als sportvrouw zelf bepalen of je deze aanpak wilt of niet. Misschien vind jij of vinden anderen het merkwaardig – wij vinden het in ieder geval logisch en zien het in de praktijk keer op keer bevestigd: bij veel meiden is er niets wat zo goed werkt als een duidelijk pak op de blote billen!

Veel sportorganisaties hebben regels waarin de omgang tussen de coach en sportvrouwen die door hem getraind worden, geregeld wordt. De reglementen schrijven voor dat alleen “functionele aanrakingen” toegestaan zijn. Het is een feit dat voor veel meiden er niets functioneler is dan een verdiend pak op de billen. Het is misschien wel even wennen aan het idee.

Rust in je hoofd en duidelijkheid in de prioriteiten

Voor veel meiden is het grootste voordeel van een pak op de billen de rust in het hoofd. Voor het team en voor het resultaat is het belangrijk dat de prioriteiten bij iedereen weer even duidelijk zijn.

Voor veel meiden is het grootste voordeel van een pak op de billen de rust in het hoofd.

Sport is breed en veel. Als je op de goede manier met sport bezig bent, doe je dat met hart en ziel. Naar mate je ambitie- of je prestatieniveau toeneemt, zal de tijdsbesteding ook toenemen. Waarschijnlijk is er uitsluitend in puur recreatief verband totale afwezigheid van ambities en ontbreekt de behoefte om te presteren of om te winnen.

Sport doet mentaal en fysiek veel met je, zowel individueel als in teamverband. Om succes te kunnen hebben, moet je ook volledig meedoen. Daar heb je je hele lijf voor nodig en zeker ook je hoofd.

In het hoofd van een sportvrouw gebeurt ook veel. Veel meiden zeggen dat ze aan sport doen om rustig te worden in hun hoofd. Zo werkt het ook met sport. Soms is het beter dat die rust er al is als randvoorwaarde om goed bij het sporten te presteren en niet als resultaat van een sportinspanning.

Veel meiden zeggen dat het grootste voordeel van een pak op de billen is de rust in je hoofd. Het zorgt ervoor dat je je kalm en vasthoudend kunt concentreren op wat belangrijk is. Gepieker en getob, mitsen en maren zijn even helemaal weg. Dat is de bijwerking van een pak op de billen die al eeuwenlang bekend is.

Als je wilt presteren, kun je onrust in je hoofd missen als kiespijn. Dat geldt in de sport, maar in feite ook in elk ander onderdeel van het leven.

Presteren is jezelf tegenkomen. Ga je door, zet je door? Ben je al bij de grens of is er nog ruimte voor een beetje meer? Een beetje meer groei? Of opgeven? Het bekende spreekwoord zegt dat winnaars niet opgeven en dat mensen die opgeven niet winnen. Daarover kun je praten en denken, maar het gaat vooral om het doen. Als je het niet doet terwijl je het wel wilt en kunt, heeft niemand iets aan excuses en uitvluchten. Bij het toepassen van de Daphne Methode is het heel overzichtelijk en duidelijk. Als je het niet doet terwijl je het wel wilt en kunt heb je straf verdiend, zo simpel is dat. De logische consequentie is dan dat je een pak op je billen gaat krijgen.

Als je (niet alleen bij het sporten, maar eigenlijk altijd) te gemakkelijk voor jezelf bent en te snel opgeeft heb een je goed hard pak op je blote billen verdiend. Daar heb je het meeste aan, zowel in de sport als in de rest van het leven.

Leren door gecorrigeerd te worden

Meiden die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen preseteren beter.

Meiden die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen preseteren beter.

Als je alles al kunt, valt er niks meer te leren. Als je denkt dat je alles al kunt heb je er weinig van begrepen. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Je kunt op veel manieren leren. Een bekende benadering op dit gebied wordt gevormd door de leerstijlen van Kolb. Hij onderscheid onder andere ‘concreet ervaren’, ‘waarnemen en overdenken’ en ‘actief experimenteren’. Tenzij je alles proefondervindelijk wilt uitvinden of door schade en schande wijs wilt worden, is uitleg en gecorrigeerd worden een belangrijk onderdelen van leren. Van oudsher is er een punt waarop bi j sommige meiden een pak op de billen de beste vorm van ‘concrete ervaring’ is.

Daarnaast is er – ook in de sport – soms sprake van gedrag dat logischerwijze tot straf zou moeten leiden. Gedrag dat uitgesproken onaangepast of onsportief is. Het is voor iedereen beter als in zo’n geval straf volgt.

In de praktijk worden vaak kansen gemist om te leren en te corrigeren. Dat kan allerlei redenen hebben, van onverschilligheid tot schroom om op te treden.

Juist sport is fysiek. Juist in de sport is het bekend dat niet alleen woorden tot resultaten leiden. Als het goed is, heeft de coach leiderschap en een vertrouwensband met de sportvrouwen. Een goede coach kent zijn sportvrouwen door en door en weet welke aanpak het beste bij ze past. Het is te verwachten dat bij relatief veel meiden een strenge aanpak het beste past. Als de band het toestaat kan de coach duidelijk maken dat er straf zal volgen in situaties waarbij dat logisch is. Als de dames in kwestie de redelijkheid daarvan inzien, is de denkstap en de conclusie dat een pak op de billen ouderwets, beproefd en vervelend is en daardoor juist een uitstekende straf is. Vanaf dat moment is het zaak het regime duidelijk te handhaven.

Als een sportvrouw correctie of straf verdiend heeft, is het zaak dat ze zo snel mogelijk en zonder aarzeling een klinkend pak op haar blote billen krijgt. Dat werkt. Het is de kunst om het in de praktijk zo te regelen dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Resultaat door pijn

Er zijn sportvrouwen tot op het hoogste niveau die soms van hun trainer op hun billen krijgen omdat het oerkracht mobiliseert.

Er zijn sportvrouwen tot op het hoogste niveau die soms van hun trainer op hun billen krijgen omdat het oerkracht mobiliseert.

Juist in de sport is het duidelijk dat het niet voldoende is om in je comfort-zone te blijven hangen om de resultaten te boeken die je wilt. Aangenomen dat je langzaam maar zeker je grenzen wilt verleggen en resultaat wilt boeken ben je onderweg wel eens pijn tegengekomen. Rekken en strekken doet soms pijn. Het gebrek aan voldoende conditie doet soms pijn. De bekende man met de hamer doet soms pijn. Om te winnen moet je soms even pijn leiden. Achteraf voelt het meestal goed dat je doorgezet hebt en voelt het ook fysiek in orde dat het even pijn gedaan heeft.

Verliezen doet soms pijn, zeker als achteraf de gedachte hebt dat je had kunnen winnen als je net iets beter je best had gedaan.

Een regelmatig en goed strak pak op je billen doet ook pijn, maar helpt bij het verder leggen van de grens. Een pak op de billen is net zo fysiek als sport zelf. Achteraf voelt het ook goed dat je het gedaan hebt.

Voor een sportvrouw zijn rode billen geen blessure, maar het resultaat van een massage die wél helpt. Voor veel sportvrouwen werkt een consequente aanpak het beste, met als straf een vanzelfsprekend en onafwendbaar pak op de blote billen en als beloning vooruitgang en winst.

Je hebt je billen niet voor niks. Het is zonde om de oerkracht die je daardoor kunt mobiliseren niet te gebruiken.

Discipline als een olievlek

Een goede coach houdt een oogje in het zeil en grijpt in wanneer het nodig is, en dan bij voorkeur op een manier die bij meiden effect heeft.

Een goede coach houdt een oogje in het zeil en grijpt in wanneer het nodig is.

Hoe je ook denkt over discipline – of je het nu logisch vindt of achterhaald – sport wordt een stuk leuker en succesvoller als het niveau van discipline voldoende is. Je functioneert dan beter als een lid van het team, je bent op jezelf en op elkaar ingespeeld. Door het toevoegen van meer discipline wordt sport completer.

Bijna altijd heeft dit een positief effect op andere gebieden in je leven. Succes op één terrein straalt uit naar andere terreinen. En dat geldt zeker voor sport.

De omgekeerde weg is ook waar. Als het in het algemeen slecht met je gaat, is er weinig kans dat het in het sporten wel heel goed gaat.

Een goede heeft ook oog voor dit bredere verband.

Nog niet zo lang geleden was het in Amerika heel gebruikelijk om scholieren voor straf met de paddle op de billen te geven. De sportcoach was vaak degene die deze straf ten uitvoer bracht. Zeker sportmeiden (en -jongens) die in de selectie-teams zaten konden er zeker van zijn dat ze op dit gebied de volle aandacht van de coach hadden. De coach hield goed een oogje in het zeil en lette erop hoe zijn meiden in het dagelijks leven functioneerden. Vroeg ingrijpen werd meestal als beste aanpak gezien.

Ook elders, en niet eens zo ver van huis, kennen we selectie-teams, waar de coach ook op andere gebieden een oogje in het zeil houdt. Hij controleert bijvoorbeeld hoe zijn meiden het doen op school en wil daarvoor inzicht in de agenda en het huiswerk. De meiden weten vooraf dat als dit niet in orde is de coach waarschijnlijk boos wordt. Als de coach boos is betekent het meestal dat hij het meisje over de knie legt en een stevig pak op haar billen geeft.

Laat ieder zichzelf zijn

Meisjes leren enorm als ze op hun billen krijgen, omdat billenkoek goed bij meisjes past. Ze begrijpen heel goed dat ze billen hebben om billenkoek op te krijgen.

Meisjes leren enorm als ze op hun billen krijgen, omdat billenkoek goed bij meisjes past.

Een coach wil graag dat je goede resultaten haalt. Een coach wil dat je je echt inzet. Daar is hij ook coach voor. Waarschijnlijk heeft de coach het ook het liefst als hij op kan treden en duidelijk kan zijn als het nodig is. Jij hebt ook het meest aan een coach die duidelijk is en waar nodig direct corrigeert.

Aan de andere kant wil jij ook gewoon je zelf zijn. Daar hoort bij dat je bijvoorbeeld niet altijd even goed oplet omdat je soms met je vriendinnen aan het kletsen bent. Dat is helemaal niet verrassend. Dat hoort nou eenmaal bij meisjes.

Als luisteren even moeite kost is de beste correctie dat je een paar stevige klappen op je billen krijgt. Misschien schrik je daarvan. Dat is ook de bedoeling. Maar je leert ook enorm als je op je billen krijgt. Dat hoort nou eenmaal bij meisjes.

Hoe discipline in de praktijk werkt

Hoe discipline met billenkoek in de praktijk werkt

Alles begint met een plan dat helemaal van jou is.

Alles begint met een plan dat helemaal van jou is.

Het kenmerk van discipline is dat je dingen aankunt. Jij bepaalt wat je gaat doen, te beginnen bij de eerste stap. Vervolgens maak je de hele klus af zoals je dat bedacht had.

Zo is het echter niet altijd.

Soms heb je het gevoel dat je zo door de hoeveelheid taken wordt overspoeld dat je niet meer weet waar je moet beginnen. In plaats van dat je daadwerkelijk aan de slag gaat stel je het uit. De rijstebrij berg wordt steeds hoger en het wordt steeds moeilijker om te beginnen, laat staan om het af te krijgen.

Wat je nodig hebt is overzicht, een aanpak en een planning. Ook het grootste karwei is stapje voor stapje af te werken en ook het grootste gebouw is steentje voor steentje gebouwd.

Het helpt als je samen met een begeleider een aanpak kunt bedenken die gaat werken. Als je bedacht hebt wat je moet doen, kun je gaan plannen hoeveel tijd dat gaat kosten en wanneer het klaar moet zijn.

Kortom, je maakt een planning voor je werkzaamheden. Je moet daarbij ook rekening houden met leuke dingen. Het moet een planning zijn die haalbaar is en die je kunt volhouden. Als het een grote klus is bestaat de planning uit meer stapjes.

En nu: de uitvoering

Voor sportdiscipline in de praktijk is de uitvoering van het plan en de goede voornemens natuurlijk minstens zo belangrijk.

Voor sportdiscipline in de praktijk is de uitvoering van het plan natuurlijk minstens zo belangrijk.

De volgende stap is ook onmisbaar: de uitvoering van het plan. Je weet wat je moet doen en wanneer het klaar zou moeten zijn.

Doordat je het met je begeleider hebt besproken is het niet meer vrijblijvend. Het is jouw plan, dus in feite moet je doen wat je zelf wilt. Hoe dat eruit ziet heb je al bedacht.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je echt gaat doen wat je zelf van te voren bedacht hebt. Dat is iets wat je helemaal zelf in de hand hebt.

Het is de bedoeling dat het vervolgens het resultaat oplevert dat je ervan gehoopt had. Helaas heb je dat niet helemaal in de hand, maar meestal zit het wel goed. Als er ergens veel positieve energie ingestopt wordt komt er wel iets uit, zo werkt dat meestal.

Het is belangrijk dat je beseft dat je zelf helemaal verantwoordelijk bent om je aan jouw eigen planning te houden. Het is niet iets dat iemand anders van je wil, het is iets dat je zelf wilt en dat je zelf noodzakelijk vindt.

Binnen begeleiding is elke keuze om je niet aan jouw eigen planning te houden een reden om je straf te geven. Je niet niet aan je eigen planning houden betekent een pak op je blote billen. Punt uit.

Op deze manier word je geholpen met structuur en overzicht. Iets wat overstelpend was is nu hanteerbaar.

Natuurlijk moet het nog gedaan worden. Ook dat is overzichtelijk. Of je doet datgene zoals je het afgesproken hebt, of je krijgt een goed pak op je billen. Desnoods voor ieder klein onderdeeltje opnieuw.

Zo’n aanpak geeft rust, ruimte, overzicht en duidelijkheid.

Het malende hoofd

Van een pak op je blote billen wordt je hoofd even helemaal leeg en vloeit spanning weg.

Van een pak op je blote billen wordt je hoofd even helemaal leeg en vloeit spanning weg.

Het is al eeuwen bekend maar in onbruik geraakt: er is een enorme sterke koppeling tussen het hoofd en de billen van een meisje.

Als een meisje op een goede manier een pak op haar billen krijgt, heeft dat een enorm effect op de onrust in haar hoofd.

Vroeger was de vaste remedie tegen een stuurs en kattig meisje een pak op haar billen.

Maar ook nu blijkt het nog steeds als voorheen te werken. Als je helemaal niet goed in je vel zit kun je verschillende dingen doen. Uiteraard.

Een fris en helder pak op de blote billen maakt een meisjeshoofd even helemaal leeg. Blokkades zijn weer even weg. Je voelt je weer een stuk vrolijker en opgeluchter.

Misschien raar, dat zo iets eenvoudigs en bijzonders als een pak op de billen zo werkt bij veel meiden. Maar het is minder raar als je beseft dat dit al sinds mensenheugenis zo is.

Als je in de praktijk bezig bent met discipline, betekent dit dat je dit effect in de praktijk meemaakt bij jezelf. Je merkt het verschil. en je omgeving ook. Ook al weten ze niet waardoor, ze merken wel dat er iets veranderd is en dat het een stuk beter met je gaat.

Je bent onderweg, doelbewust

Steeds opnieuw moet je de keuze maken: hou je je aan je afspraak of niet.

Steeds opnieuw moet je de keuze maken: hou je je aan je afspraak of niet.

Uiteraard wil je het liefst dat het goed gaat. Maar wanneer gaat het eigenlijk goed? Het gaat goed als dingen lukken. Als je merkt dat je het kunt, dat je succes hebt. Wat ook belangrijk is: dat het ‘lekker loopt’. Dat je in een flow zit, energie hebt. Je hebt het gevoel dat het voor een groot deel automatisch gaat.

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je weet wat je wilt en waar je naar toe wilt. Voor sommigen is dat kristalhelder, voor anderen is het prettig om daar met iemand over te kunnen praten. In zo’n gesprek gaat het niet zozeer om de mening van die ander, want dat is gewoon weer een individu. Het gaat er vooral om dat duidelijk wordt wat er voor jou allemaal meespeelt en wat jouw doel zou moeten zijn.

Dat doel moet natuurlijk wel realistisch zijn. Je wilt immers succes hebben en dan moet je wel iets uitkiezen wat bij je mogelijkheden past. Het doel moet echter ook uitdagend en prikkelend zijn. Je mag je soms best even inspannen, want daardoor krijg je het gevoel van succes en competentie.

Nadat het doel is vastgesteld wordt de weg er naar toe bepaald, in kleine haalbare stappen. Dat is de manier om ook de grootste klussen uit te voeren.

In een regelmatig gesprek met je begeleider wordt vastgesteld of de voortgang voldoende is. Het gaat tenslotte wel om iets belangrijks. Jouw doel, jouw leven, jouw toekomst. Daar zitten ook zaken bij waar je wat voor moet doen. Dingen die niet automatisch of makkelijk gaan. Elke keer moet je daarbij opnieuw een keuze maken: doen wat afgesproken is of niet.

Voornemens en eigen verantwoordelijkheid

De onvermijdelijke consequentie van een verkeerde keuze is een pak op je billen.

De onvermijdelijke consequentie van een verkeerde keuze is een pak op je billen.

Het is vaak zo dat goede voornemens blijven wat ze zijn: voornemens. De weg naar de hemel is ermee geplaveid.

Als je bezig bent met discipline in de praktijk is dat anders. Je kunt dan namelijk niet meer gratis er mee ophouden of zeggen dat jouw doel niet meer belangrijk is. De onvermijdelijke consequentie van een verkeerde keuze is dat je een goed pak op je blote billen gaat krijgen.

Het is belangrijk dat je beseft dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en je eigen gedrag. Ook bij relatief eenvoudige zaken maak je een beslissing en moet je de consequentie daarvan aanvaarden. In het ‘gewone’ leven hebben die keuzes heel vaak geen consequenties. Dat is jammer, want dan heb je er ook niks aan. Feitelijk is dat vooral vrijblijvendheid en onverschilligheid. Discipline betekent dat je jezelf serieus neemt.

Discipline betekent dat je weet dat straf er bij hoort. Juist en vooral als je niet doet wat je van jezelf zou moeten doen. In zo’n geval is het heel goed als je als volwassen vrouw een volwassen pak op je blote billen kunt krijgen, omdat je daar het meeste aan hebt. Jij bepaalt  door je eigen keuzes en je eigen gedrag hoe vaak je die straf op je billen moet krijgen.

Een einde aan de onverschilligheid

Als je begeleiding hebt wordt er op je gelet en kom je niet met van alles meer weg. Je bereikt dan ook veel beter je eigen doelstellingen.

Als je begeleiding hebt wordt er op je gelet en kom je niet met van alles meer weg.

Het is belangrijk dat het goed met je gaat. Het is belangrijk dat jij doet wat je zelf belangrijk vindt. Het is belangrijk dat je je door tijdelijke tegenslagen niet uit de weg laat slaan. Het is belangrijk dat je merkt dat je resultaten boekt.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Vooral door het daadwerkelijk belangrijk te vinden. Jij moet weten dat als je belangrijke dingen achterwege laat, de reactie niet onverschillig schouderophalen is, maar een volwassen pak op je blote billen.

Op de goede manier toegepast, is straf een goede les om jezelf belangrijk te vinden. De meeste meiden voelen zich gesterkt dat er op deze manier constructief op ze gelet wordt. Als je het goed doet word je geprezen. Als je beter had moeten weten of beter had moeten doen en het niet gedaan hebt ga je zonder uitstel over de knie en krijg je op je blote billen. Waar we kunnen en waar het nodig is word je geholpen. Vaak ontwikkel je snel een persoonlijke band met je begeleider en voel je je bij hem echt thuis. Ook al is het misschien moeilijk om aan anderen uit te leggen, voor je eigen gevoel is het dan wel duidelijk dat deze benadering bij je past.

Consequenties komen soms ongelegen

Keuzes zijn niet vrijblijvend en hebben consequenties, of je dat nou leuk vindt of niet. Binnen de Daphne Methode zijn deze consequenties vooral op je billen.

Keuzes zijn niet vrijblijvend en hebben consequenties, of je dat nou leuk vindt of niet.

Het is vaak zo dat je niet zit te wachten op de consequenties van ongelukkige beslissingen. Het maakt dan niet uit dat het gaat om de politie die besluit net een snelheidscontrole te houden terwijl jij haast hebt, of je begeleider die besluit dat je een pak op je blote billen gaat krijgen terwijl je daar helemaal geen zin in hebt.

Het is daarom belangrijk dat je beseft dat keuzes niet vrijblijvend zijn en altijd consequenties hebben, of je dat nou leuk vindt of niet.

Zeker als het om echt vervelende dingen gaat kun je daarmee geconfronteerd worden op momenten dat je er niet op zit te wachten. Je kunt in zo’n geval beter door je begeleider gestraft worden dan door de maatschappij of de omstandigheden. Dan is het meestal duurder en onaangenamer.

Regelmatig rode billen krijgen kan een hoop narigheid voorkomen. Of je dat nou wilt of niet.

Wat is discipline?

Wat is discipline?

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Misschien klinkt discipline als iets ouderwets. Niet meer van deze tijd. Het is waar dat in de opvoedingsstijl die nu als normaal wordt gezien discipline een veel kleinere plaats inneemt dan vroeger het geval was. Dat is jammer, omdat juist in deze tijd de mogelijkheden om te doen en te bereiken wat je zelf zou willen enorm zijn. Het is jammer dat je daar minder van profiteert dan zou kunnen. Dan ontneem je jezelf mogelijkheden om je dromen te realiseren.

Misschien klinkt discipline als iets dat je wordt opgedrongen. Dat je vooral moet doen wat anderen vinden dat je moet doen. Misschien heeft het soms die vorm, omdat dat nodig is. De kern van discipline is echter dat het je in staat stelt te doen wat jij vindt dat je moet doen.

Discipline betekent dat jij je bewust bent van wat je wilt. En dat je vervolgens de bijbehorende stappen zet om dat dichterbij te brengen. Je hebt een doel en een plan, en je bent bezig om dat uit te voeren. Dat is niet vervelend, dat is juist leuk. Het gaat er niet om wat anderen willen, het gaat erom wat jij wilt.

Als je iets wilt zit je niet te wachten op iemand die je hindert om je doel te bereiken. Dat geldt ook voor de situatie dat je gehinderd wordt door jezelf.

Gebrek aan discipline

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is.

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is.

Over het algemeen is het gebrek aan discipline goed te herkennen.

 • Het komt vaak voor dat je je voorneemt om iets te doen, maar door een kleinigheid zie je ervan af of schuif je het voor je uit.
 • Je weet dat je iets moet doen en feitelijk wil je het ook, maar je doet het niet. Bijvoorbeeld, je weet dat je moet studeren en in feite wil je dat ook omdat je de studie leuk vindt, maar toch kom je er niet toe.
 • Je vindt dat je je kamer op moet ruimen, maar je schuift het voor je uit.
 • Je vergeet steeds dingen en afspraken, omdat je er onvoldoende aandacht aan besteedt.
 • Je komt steeds te laat op afspraken. Niet omdat je dat wilt maar omdat het zo gebeurt.
 • Je weet dat je concrete zaken moet regelen, maar je denkt “dat doe ik later wel”. Maar dat gebeurt dan niet.

Je hebt voldoende discipline als je dit soort zaken niet herkent, of er in ieder geval niet door gehinderd wordt. Dat is gelukkig bij veel meiden zo, die zich dan ook minder goed kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hier wel veel moeite mee hebben.

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er ook meiden zijn die dit heel goed herkennen. Ze weten dat dit op henzelf van toepassing is en dat ze veel meer zouden kunnen dan wat ze nu doen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat mensen nou eenmaal onderling verschillen. Vroegere generaties hebben ook beter geleerd om zich dit soort discipline eigen te maken. Er werd minder onderhandeld. De argumenten waren duidelijk en overzichtelijk; “geen zin? dan maak je maar zin!”. Voor vroegere generaties was het ook gebruikelijker dat je gestraft werd als je niet deed wat je zou moeten doen. Een donderpreek en billenkoek werkte heel goed.

Alles is een keuze

Binnen de 'Daphne Methode' wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes. Je wordt dan even apart genomen en je moet je billen bloot maken. Je gaat dan over de knie en je krijgt een pak billenkoek op je blote billen, zoals dat vroeger heel gewoon was.

Binnen de ‘Daphne Methode’ wordt je op je blote billen geconfronteerd met de consequenties van je keuzes.

Het is onze overtuiging dat (bijna)  alles te benaderen is als een keuze. Je kunt besluiten een klus aan te pakken of je kunt besluiten om het uit te stellen. Als je zegt: “zo simpel ligt dat niet voor mij, ik ben nou eenmaal zo…”, kun je besluiten om dat zo te houden of kun je besluiten om er iets aan te doen.

In de volwassen wereld is het zo dat een keuze twee aspecten heeft:

 • Er is iemand die een daad stelt, een keuze maakt, ook al gaat het over iets heel kleins. Die persoon ben jij.
 • Er is een consequentie van de keuze. Bij een gelukkige keuze kun je dat bestempelen als beloning. Het lukt, er gebeurt wat je wilt. Je bent succesvol. Bij een ongelukkige keuze kun je het zien als straf. Een vervelende consequentie van een keuze die je (al dan niet bewust) gemaakt hebt. Bijvoorbeeld: je krijgt een negatief studie-advies. Er staat een deurwaarder op de stoep. Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan leuke dingen omdat de termijn verstreken is.

Als je te weinig discipline hebt en je wilt dat veranderen, moeten er dus direct twee dingen veranderen.

 • Je moet jezelf verantwoordelijk stellen voor (het gebrek aan) je eigen keuzes.
 • Er moeten consequenties zijn van keuzes. Weg met de vrijblijvendheid, want dat leidt tot niks. Dat geldt dan met name aan de “negatieve kant”. De beloningen, prettige gevolgen van goede keuzes, gaan automatisch wel door. Het is juist de straf die ontbreekt.

Je mag geconfronteerd worden met de consequenties van je keuzes die je maakt. Op zich is dat al een beslissende keuze, omdat de meeste mensen kiezen voor vrijblijvendheid, het weglopen voor consequenties of het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid. Consequenties zijn dan opeens geen gevolg van je eigen beslissingen, maar komen door externe omstandigheden.

Binnen de ‘Daphne Methode’ hebben deze consequenties altijd de vorm van een pak op je blote billen. Ook dat  is weer een onderscheidende en persoonlijke keuze. Je kiest dan voor een vorm die in het verleden veel toegepast is. De effectiviteit van billenkoek bij meiden en vrouwen heeft zich wel bewezen.

Als je deze keuze maakt is de logische consequentie dat je, als je dat verdient, over de knie wordt gelegd en op je blote billen krijgt. Zodra dat gebeurt, merk je dat het helpt en werkt.

De consequentie van de keuze

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Als je ervoor kiest om op deze manier aan je discipline te werken, zul je merken dat er direct dingen veranderen. Dat het opeens veel eenvoudiger wordt om je aan je afspraken en je voornemens te houden.

Het is enorm belangrijk dat je van te voren weet dat er een duidelijke consequentie zijn. Je weet dat de verkeerde keuze een stevig pak op je blote billen tot gevolg heeft.

Gelukkig valt op het moment ook niet zo veel over te onderhandelen. Het gaat gewoon gebeuren.

In feite bepaal je helemaal zelf, door je eigen gedrag, of je straf krijgt of niet. Dat hoort bij de keuze voor een aanpak waarbij de vrijblijvendheid en de onverschilligheid wordt vervangen door verantwoordelijkheid en consequenties.

Of je wel of geen straf op je billen gaat krijgen bepaal je zelf je vooraf. Voordat je de afspraak met de begeleider hebt. Tijdens de afspraak met de begeleider is het gewoon het opmaken van de balans en het trekken van de conclusies. Als de conclusie is dat je je niet aan je afspraken hebt gehouden gaan je billen bloot.

Het leven wordt daardoor een stuk makkelijker en overzichtelijker. Juist door een stuk controle uit handen te geven (een ander bepaalt dat je over de knie gaat, hoe vervelend ook) krijg je enorm veel controle over je leven terug. Je zult merken dat het daardoor allemaal een stuk makkelijker en leuker wordt en dat je meer resultaat bereikt.

Plan en uitvoering

Je plan uitvoeren. Als je de afgesproken stappen niet zet zonder goed excuus heb je een pak op je billen verdiend.

Je plan uitvoeren. Als je de afgesproken stappen niet zet zonder goed excuus heb je een pak op je billen verdiend.

Het is belangrijk dat je een plan hebt.

Met een plan is het duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Dit kan voor grote dingen of voor kleinere dingen.

Het helpt als je samen met iemand zo’n plan kunt maken. Het hebben van een plan betekent niet dat het alleen maar saai, serieus en vervelend mag zijn. Natuurlijk moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning en leuke dingen. Dingen die je ook wilt.

Een plan geeft duidelijkheid over wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken.

Vaak lukt het nog wel om een plan te maken. De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens.

De uitvoering is in de praktijk een stuk moeilijker.

Als je voldoende discipline hebt en je hebt even geen zin, ga je gewoon door. Dat maakt niet uit, want je weet wat je wilt.

Als je onvoldoende discipline hebt en je wilt daar wat aan doen, dan zou het zo moeten zijn dat het volkomen duidelijk is dat je straf krijgt als je dingen niet doet omdat je even geen zin hebt.

Daarom is het belangrijk dat je consequent en onherroepelijk iedere keer als je iets niet doet omdat je geen zin hebt een duidelijk en onaangenaam pak op je billen krijgt. Dat helpt echt. Even geen zin hebben is dan geen reden meer om dingen niet te doen. Een groot voordeel is dat het daardoor ook weer een stuk leuker wordt om dingen te doen.

Niet alleen wat alleen nu leuk is

Niet alleen behoefte-bevrediging op de korte termijn is belangrijk.

Niet alleen behoefte-bevrediging op de korte termijn is belangrijk.

Een belangrijk aspect van discipline is volhouden. Je oog richten op het doel en stelselmatig dat dichterbij brengen. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet voor iedereen. Het kan heel verleidelijk zijn om dat doel even uit het oog te verliezen en de dingen te doen waar je op dit moment meer zin in hebt. Bijvoorbeeld, als je geen zin hebt om op te staan kan het verleidelijk zijn om lekker te blijven liggen. Je laat je gedrag dan bepalen door wat prettiger is op korte termijn, terwijl dat ten koste gaat van wat je uiteindelijk wil bereiken.

In zo’n geval is het weer een heel verschil of je echt moet opstaan omdat je moet werken of omdat er iemand op je wacht, vergeleken met de situatie waarin het helemaal niet opvalt of je er wel of niet bent. Een voorbeeld daarvan is een hoorcollege, waar het niet wordt bijgehouden of je aanwezig bent of niet.

Voor meisjes die het lastig vinden om de focus te houden op het einddoel en gemakkelijk hun plannen veranderen onder invloed van iets dat alleen op korte termijn prettig is, is het belangrijk dat vrijblijvendheid wordt vervangen door dwang. Vrijblijvendheid moet worden vervangen door verantwoording en consequenties. De zekerheid van ouderwetse straf op je billen helpt om trouw te blijven aan datgene wat je écht wilt. De wetenschap dat je een vervelend pak op je blote billen gaat krijgen als je in bed blijft liggen, maakt het gemakkelijker om op te staan en toch naar dat college te gaan.

Het gaat tenslotte om wat jij wilt. Het gaat erom dat je doet wat je wilt. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is dat een prima reden voor straf. Gelukkig heb je billen daarvoor. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is het hoog tijd om je billen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

Discipline betekent niet uitstellen maar aanpakken

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen..

Het voor je uit schuiven van vervelende dingen is misschien menselijk en begrijpelijk, maar niet goed. Je voelt zelf ook dat het niet goed is. Je voelt je onaangenaam als je niet doet wat je zou moeten doen. Daar komt nog eens bij dat je jezelf schade kan berokkenen. Je mist belangrijke data of krijgt te maken met incasso’s en deurwaarders. Kortom, dat uitstellen is niet wat je wilt. En toch doe je het. Reken maar, dat het een stuk leuker en makkelijker wordt als je op dit gebied meer discipline zou hebben.

De eerste stap is: stoppen met onverschilligheid. Niet meer denken: “ach, wat maakt het uit….?” Het maakt wel degelijk uit. De volgende stap is serieus aan de gang gaan om je gedrag te veranderen. Het helpt dan dat je verantwoording af moet leggen aan iemand die met smoesjes geen genoegen neemt. In de afgelopen jaren hebben we ook geleerd dat het niet zoveel helpt om fraaie excuses te bedenken of te accepteren. In de afgelopen jaren hebben we juist geleerd dat bij heel veel meiden in het geval van stelselmatig uitstellen een stevig, regelmatig en onvermijdelijk pak op de blote billen heel goed helpt.

Discipline vanuit jezelf

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Uiteraard gaat het erom dat het vanuit jezelf komt. Dat je vanuit jezelf de energie weet te mobiliseren die ‘discipline’ heet. Waarom? Met welk doel?

Het antwoord is simpel: jouw doel. Het doel is dat jij je eigen doel realiseert. Daar mag je best wat voor doen. En als je dat niet doet, als je je eigen doel niet belangrijk genoeg vindt, mag je daarop best aangesproken worden. Omdat woorden een beperkte zeggingskracht hebben, mag dat best versterkt worden door een duidelijke consequentie. Dat bij veel meiden de beste consequentie een ouderwets pak op de billen is, weet je nu wel. Daar gaat het ook helemaal niet om.

Waar het wel om gaat is datgene wat zich in je hoofd afspeelt en in hoeverre dat je gedrag stuurt.

Het is al een enorme winst als je intens beseft dat het over keuzes gaat. Jouw keuzes. Het is een enorme winst als je beseft dat je je voor die gemaakte keuzes moet verantwoorden. En niet zomaar, maar met je billen bloot. Kan het indringender?

Het is een enorme winst als je beseft dat je voor verkeerde keuzes altijd een klinkend pak op je blote billen gaat krijgen. Zoals het hoort. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar dat is het niet. Het is juist volwassen om te beseffen dat alle keuzes consequenties hebben en dat je die eerlijk en volledig moet dragen.

Als je verkeerde keuzes maakt moet je daarmee geconfronteerd worden. Daar leer je van. Je had het anders en beter moeten doen. Dat wist je al, maar nu zijn we even niet onverschillig. Daarom moet je behandeld worden als iemand die het anders en beter had moeten doen. Daarom moet je straf krijgen. Dat is beter en dat is eerlijk. Een goed pak op je billen krijgen is straf. Dat is al zo zolang er mensen zijn. Beschaving en politieke correctheid kunnen daar niets aan veranderen. Je gaat heus niet dood van een pak op je billen. Integendeel. Je gaat er meer van leven.

Gehoorzaamheid en de juiste houding

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

In ouderwetse boekjes voor opvoeding kun je lezen dat er twee universele redenen om een meisje een pak op haar billen te geven. Die redenen zijn ‘willful disobedience’ en ‘wrong attitude’. Het is opmerkelijk dat juist deze twee zaken zo belangrijk gevonden worden, en de overtuiging dat bij meisjes een onmiddellijk pak op de billen zo’n goede aanpak is. Dat laatste is ongetwijfeld gebaseerd op de eeuwenlange ervaring binnen een (vaak: christelijke) traditie.

Deze eeuwenoude principes zijn nog steeds valide. Gehoorzaamheid? Klopt! En vooral: aan jezelf! De juiste houding? Klopt! Heb respect voor wat je zelf wil, en laat dat zien vanuit je daden.

De beste manier om dit te bereiken, volgens die eeuwenoude principes, is de zekerheid van een pak op de billen. Vroeger gebeurde dat bij (bijna) alle meisjes, of dat nu passend was of niet. Tegenwoordig kun je er zeilf voor kiezen zodat het alleen gebeurt bij meiden bij wie het past.

Als je je vooroordeel even aan de kant zet, is het allemaal heel simpel. Als je meer discipline en resultaat wilt en je dat van nature niet zo hebt, is er een gedragsverandering nodig. Daarom moet je zeker in het begin consequent aangepakt worden.

Je moet doen wat er gezegd wordt. Even alle mitsen, maren en excuses terzijde.  Doe je dat niet, dan ga je over de knie. Ook als het voor iets kleins is. Dat blijkt nog steeds even goed te werken als vroeger het geval was.