Door te kiezen bepaal je hoe je wilt zijn

Door te kiezen bepaal je hoe je wilt zijn

Jouw keuze bepaalt

Door grote en kleine keuzes te maken bepaal je wie je bent. Dat klinkt logisch, maar toch doen mensen ook vaak dingen die niet passen bij hoe ze zouden willen zijn. Bij Daphne vinden we dat je verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt.

Door grote en kleine keuzes te maken bepaal je wie je bent.

Met maken van keuzes is een fascinerend iets. De één doet het makkelijk, impulsief of intuïtief. Een ander moeizaam, onzeker over welk alternatief uit alle mogelijkheden nu het goede is.

Tegenwoordig valt er veel te kiezen. De keuze in de supermarkt is enorm. Dat geldt ook voor de mogelijke studies die je zou kunnen doen. Hoe weet je of je de juiste keuze maakt? Door het overschot aan keuzes is een nieuw fenomeen ontstaan: keuzestress.

Waar worden je keuzes eigenlijk door bepaald? Doe je dat zelf helemaal, ben je daar volkomen vrij in? Of wordt het juist bepaald door je omgeving, je afkomst en opvoeding, je cultuur? Is er wel sprake van een vrije keuze? Over de vraag of er een vrije wil bestaat zijn filosofen, wetenschappers en theologen al eeuwenlang bezig.

Kiezen en keuzes maken heeft echter ook een heel praktische kant.

Binnen Daphne vinden we keuzes erg belangrijk. Dat gaat soms om grote keuzes zoals: hoe wil je zijn? Welke studie wil je doen? Wel of niet solliciteren naar een andere baan? Waar leg je je prioriteiten? Ook rond kleine kwesties kunnen zich keuzes voordoen, zoals: neem ik de lift of de trap? Nu weggaan of nog even dit of dat doen? Ga ik naar training of heb ik even geen zin?

Kiezen en in actie komen

Een bewuste keuze maken is belangrijk, maar de actie daarna nog veel meer. Laat je je beïnvloeden door je omgeving? Kies je voor de gemakkelijkste weg? Of blijf je trouw aan je plan?

Een bewuste keuze maken is belangrijk, maar de actie daarna nog veel meer.

Er is helemaal niets dat je belet om hier uitgebreid over te discussiëren en te filosoferen. Dat is heel boeiend en interessant. Het is ook belangrijk dat er ondertussen wat gebeurt. Sterker nog, dat is het allerbelangrijkste. Het cliché dat je uit iedere dag moet halen wat erin zit betekent dat je niet besluiteloos door mag modderen.

Het bestaan is volgens Sartre een dynamisch proces waarin een persoon zichzelf definieert door zijn acties en keuzes:
“Niet kiezen is geen optie. Wij zijn gedoemd in vrijheid te kiezen, want de keuze biedt de enige mogelijkheid tot een daadkrachtig en authentiek leven. Ik, en ik alleen, moet betekenis aan mijn leven geven. Laat ik dit na, dan ben ik aan mijzelf te kwader trouw.”

Daarom leggen we in het begin van de begeleiding veel nadruk op het erachter komen wat je wil. In het geval dat je heel veel dingen tegelijk wil, gaan we samen bepalen wat je het meeste of het liefste wil. Als het om grote dingen gaat, gaan we samen bepalen wat de eerste logische stap is. Alles is erop gericht om je zo snel mogelijk gericht in actie te krijgen, zodat het door jou gewenste doel dichterbij komt.

Praktisch betekent dit natuurlijk ook dat er zo snel mogelijk goede en concrete afspraken komen waar jijzelf helemaal achter staat. Dat zijn afspraken die zo belangrijk zijn dat je straf op je billen verdiend hebt als je je er niet aan houdt.

Je leeftijd doet hierbij helemaal niet ter zake. Of je nou 20, 40 of 50 bent, deze aanpak is altijd even effectief.

Niet kiezen is ook kiezen

Bij de ‘Daphne Methode’ krijg je straf op je billen als je je niet aan je eigen keuzes houdt. In feite wordt het daardoor een stuk overzichtelijker.

Bij de ‘Daphne Methode’ krijg je straf op je billen als je je niet aan je eigen keuzes houdt.

Door te kiezen laat je zien wie je bent. Je laat zien waar je staat en waar je naar toe wilt.

Zonder keuzes kun je niet daadkrachtig zijn.

Kiezen gaat echter niet altijd automatisch. Het is niet altijd makkelijk. Daarom is het fijn als het soms wel wat gemakkelijker gemaakt wordt.

Waarschijnlijk zijn er drie situaties waarbij het moeilijk is om tot een keuze te komen.

 • Je weet niet wat je moet kiezen omdat je niet weet wat je wilt. Het vertrekpunt en je doel is niet duidelijk. Als je geen duidelijk doel hebt, maakt het ook niet zoveel uit wat je doet.
 • Je weet niet wat je moet kiezen omdat er teveel mogelijkheden zijn. Verlamming door keuzestress. Er zijn zoveel mogelijkheden en daardoor weet je niet welke de beste is.
 • Je bent er onverschillig onder en je doet maar wat. Je zou net zo goed je keuzes door een dobbelsteen laten bepalen.

Bij Stichting Daphne begrijpen we dat er momenten zijn waarop je je onzeker kunt voelen en dat je niet precies weet wat je moet doen. Juist omdat je bij de ‘Daphne Methode’ aan je keuzes gehouden wordt en straf op je billen kunt krijgen als je niet trouw bent aan je keuze, is het belangrijk dat deze keuzes authentiek zijn. Echt van jezelf.

Misschien moet je even aan een paar gedachten wennen.

De essentie is dat bij Daphne volwassen meiden en vrouwen op hun billen omdat ze niet doen wat ze zelf willen. Dat vinden we een hele goede reden voor straf. De straf die dan het beste werkt is op je billen.

We zullen je altijd helpen om tot dit soort keuzes te komen.

Waar sta je nu?

Je kunt alleen goed kiezen als je een realistisch beeld hebt van jezelf en van wat je wil bereiken. Grote opgaves, zoals het schrijven van een scriptie of het bereiken van een bepaald sportief doel, verdeel je in kleine stukken om het behapbaar te maken.

Je kunt alleen goed kiezen als je een realistisch beeld hebt van jezelf en van wat je wil bereiken.

Het maakt niet uit of je precies weet wat je wilt of dat je daarover onzeker bent, het is altijd een goed idee om een realistisch beeld te hebben over jezelf en waar je nu staat. Zeker als je op het punt staat een grotere beslissing te nemen, maar in feite is het met allerlei dagelijkse beslissingen niet anders.

Al voor de oude Grieken was het duidelijk dat zelfkennis de belangrijkste voorwaarde voor de toekomst is. Niet voor niets waren de teksten “Ken u zelf” en “Alles met mate” opschriften op het orakel van Delphi.

Dat geldt vooral in situaties die niet zo eenvoudig zijn. Waar je allerlei dingen al geprobeerd hebt zonder dat het werkt. Bijvoorbeeld: je wilt afvallen en het lukt niet. Of je wilt meer studeren maar je kunt je niet concentreren. Doorgaan met wat je tot dan toe deed werkt waarschijnlijk onvoldoende. Dat is allemaal meer van hetzelfde. Er is iets meer nodig, en misschien vooral: iets anders. Het is daarbij wel nodig om een goed beeld te hebben van wat er nu gebeurt. Het gaat daarbij om jezelf maar ook om hoe de omgeving daarop inwerkt.

Door zelf na te denken en door met vrienden en vriendinnen te praten kun je inzicht krijgen in al deze kwesties. Waarschijnlijk doe je dat ook al. Als dit tot te weinig resultaat leidt, is het misschien een idee om iets anders te proberen. Een goed gesprek met een begeleider bijvoorbeeld.

Begeleiders bij Stichting Daphne hebben veel ervaring opgebouwd om deze informatie samen met jou inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen.

Uiteraard is dit nog niet voldoende. Met de huidige situatie zijn we immers nog niet tevreden…

Waar zou je willen zijn?

Erachter komen wat je wilt is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Vaak moeten er meerdere doelstellingen gecombineerd worden. Als student wil je je studie succesvol afronden. Je wil goed presteren in je baan en wellicht ook nog sportief een bepaald niveau bereiken. Je moet dan kiezen hoe belangrijk je de diverse doelstellingen vindt.

Erachter komen wat je wilt is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

De volgende vraag is dus: wat zou je willen?

Ook hier doen zich veel individuele verschillen voor. Sommigen weten precies wat ze willen en voor anderen is het een vraag waar ze geen duidelijk antwoord op hebben.

Door het gesprek op een bepaalde manier te voeren waarbij de begeleider vragen stelt die misschien onverwacht zijn, lukt het vaak om duidelijker te krijgen wat je zou willen. We hebben het dan over reële, bereikbare zaken. Waarschijnlijk zou iedereen wel een miljoen in de loterij willen winnen of een spreekwoordelijke prins op het witte paard, maar helaas kan begeleiding daarbij weinig toevoegen.

Het gaat erom dat je een voorstelling hebt van een wenselijke situatie.

Dit kan uitsluitend met jezelf te maken hebben. Het heeft dan te maken met hoe je je voelt of wat je bereikt hebt.

Het kan ook heel duidelijk met je omgeving te maken hebben.

Of een combinatie van de twee.

Het logische kenmerk van bereikbare doelen is dat ze bereikt kunnen worden. Daar moet je meestal wel wat voor doen. Het lukt maar zelden door af te wachten.

De volgende stap bestaat dus uit het bepalen wat je zou moeten doen. Wat je volgende, eerste stap moet zijn.

Wat houd je tegen?

Na het kiezen komen de afspraken. Kleine concrete stappen die je samen met de begeleider afspreekt. Het is belangrijk dat jij zelf die stappen haalbaar en belangrijk vindt. Iedere kleine stap brengt je dichter bij je doel. Als je je vervolgens niet aan je afspraken houdt, krijg je van je begeleider op je billen. Dat helpt om daadwerkelijk in beweging te komen.

Na de keuzes komen de afspraken. Als je je niet aan je afspraken houdt, krijg je op je billen. Dat helpt om in beweging te komen.

Je weet nu waar je naar toe wilt en je weet waar je vandaan komt. Dan komt het nu neer op het uitdenken van de route, de reeks stappen die je van het vertrekpunt naar je bestemming brengt.

Zoals altijd begint een reis met de eerste stap. Daar zullen we vooral aandacht aan besteden. Zo’n eerste stap moet praktisch zijn en haalbaar. Wat vooral belangrijk is: jij moet erachter staan. Vervolgens worden concrete afspraken gemaakt hoe je die eerste stap gaat uitvoeren.

En dan? Dan komt het erop aan je keuze te realiseren. Onverschillig of het gaat om iets kleins of om de eerste stap van de verwerkelijking van je droom: je moet in actie komen! Niet meer praten of piekeren, maar doen!

     “Want tussen droom en daad
     staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
     en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren.”
Deze dichtregels van Willem Elsschot geven voor bijna iedereen een herkenbaar gevoel weer.

Bij Daphne zijn we vooral ook praktisch. Nadat jouw plan en jouw keuze duidelijk is en er heldere afspraken zijn over de eerste stap, wordt verwacht dat je daadwerkelijk op weg gaat om die eerste stap uit te voeren. Mocht bij een volgend begeleidersgesprek blijken dat je dat niet gedaan hebt, vinden we het volkomen logisch dat je daarvoor straf krijgt. Voor excuses en smoesjes is het dan te laat. Als jij jezelf niet serieus neemt, wie zou jou dan wel serieus moeten nemen? Een goed pak op je blote billen is de beste manier om je te realiseren dat het belangrijk is om je eigen plan uit te voeren en je eigen keuzes serieus te nemen.

Stap voor stap op weg

De beste manier om verantwoording over je voortgang af te leggen is met je billen bloot. Het is niet meer vrijblijvend maar er staat iets op het spel. Jij bepaalt met je eigen gedrag of je op je billen gaat krijgen of niet.

De beste manier om verantwoording over je voortgang af te leggen is met je billen bloot.

Achteraf zul je waarschijnlijk nooit weten of je de juiste keuze gemaakt hebt. Het alternatief waarvoor je niet gekozen hebt zal zich niet voordoen. Je weet dus ook niet de situatie die ontstaan zou zijn als je een andere keuze gemaakt zou hebben.

Waarschijnlijk doet het er ook niet zo toe. Er is niet één mogelijke keuze die qua geluk veel meer zal toevoegen dan een andere keuze. Door een bepaalde keuze ga je er in geluk niet zoveel op vooruit of achteruit. Het gaat er veel meer om dat je de keuze aanvaardt en ermee aan de slag gaat. Anders gezegd: het gaat niet zozeer om het kiezen, maar om het gedrag erna.

Binnen Daphne benadrukken we daarom twee zaken.

 1. Het is belangrijk dat je een gemaakte keuze herkent, ervaart en accepteert als jouw keuze.
 2. Het is nog veel belangrijker dat je deze keuze omzet in concrete acties.

We hebben ook veel ervaring om je hiermee te helpen.

Bij het eerste bestaat deze hulp uit het verduidelijken van het keuzeproces. Er zijn veel beproefde en creatieve mogelijkheden om je te helpen ontdekken wat jouw keuze in een gegeven omstandigheid is.

Bij het tweede gaat om het verduidelijken van de acties. Wat moet er gebeuren en wat is een goed begin? Als we het daarover eens zijn, wordt dat ook een strakke afspraak. Jij gaat vervolgens je eigen keuze realiseren door het uitvoeren van de afgesproken acties. Als je dat – om welke reden dan ook – niet doet, zul je daarvoor ter verantwoording worden geroepen.

Bij Daphne doen we dat altijd op je blote billen. Het gaat tenslotte om jou. Jij bent belangrijk. Dat mag je soms ook best op je billen voelen. Daar heb je ze voor.

Begeleid worden volgens de Daphne Methode

Begeleiding en coaching waarbij je op je billen krijgt

Bij begeleiding en coaching volgens de Daphne Methode wordt gebruikt gemaakt van klassieke billenkoek.

Jij en je begeleider of coach

Er zijn niet veel mensen aan wie je verantwoording schuldig bent en van wie je straf kunt krijgen. Dat maakt de relatie met je begeleider heel bijzonder.

Er zijn niet veel mensen aan wie je verantwoording schuldig bent en van wie je straf kunt krijgen. Dat maakt de relatie met je begeleider heel bijzonder.

Ongetwijfeld is het contact dat je met je begeleider hebt bijzonder. Onvergelijkbaar met het contact dat je met andere mensen hebt. Er zullen niet zo veel mensen zijn aan wie je verantwoording schuldig bent. Mensen die de mogelijkheid hebben om je te straffen nog veel minder. Ook van een gewone sportcoach zul je dat niet gewend zijn.

Misschien is het in het begin nog even wennen, maar als snel ben je er aan gewend dat je Daphne begeleider je zo over de knie kan leggen en een pak op je blote billen kan geven. Hij doet dat ook zodra hij vindt dat je dat verdient, alsof het vanzelfsprekend is. En dat is het ook.

Natuurlijk krijg je op je blote billen als je je niet aan je afspraken hebt gehouden, dat spreekt vanzelf. Meestal zal hij ook niet tolereren dat je ongehoorzaam bent en je daar ook op je billen voor straffen.

Het is in je eigen belang dat je weet wanneer je naar je begeleider moet luisteren. Andersom is het ook zo dat je begeleider zeker naar jou luistert. Als je je verhaal doet en vertelt hoe het met je gaat. Door het stellen van vragen zal hij erachter willen komen hoe het nou precies zit. Smoesjes van werkelijkheid onderscheiden, om op basis daarvan maatregelen te nemen.

In principe zijn de verhoudingen echter heel duidelijk. Jij moet naar de begeleider luisteren en op sommige momenten is dat heel belangrijk. Als de begeleider vindt dat je dat onvoldoende doet, gaan je billen bloot en krijg je een klassiek pak billenkoek.

Uitdagen en uitdagingen

Een pak op je billen blijft een intensieve ervaring met een positief effect.

Een pak op je billen blijft een intensieve ervaring met een positief effect.

Het is een cliché om te zeggen dat alles went. Toch is het vaak zo. Dat geldt ook voor het krijgen van billenkoek op je blote billen. Het zijn en blijven intensieve ervaringen, soms wat meer dan anders. Als je het een paar keer meegemaakt hebt, weet je dat er niet dood van gaat. Op het moment dat het in volle gang is, is het duidelijk niet prettig. Als het voorbij is merk je het positieve effect. Bijna alle meiden en vrouwen knappen enorm op als ze een goed pak op hun blote billen hebben gekregen.

Het lijkt merkwaardig, maar veel vrouwen en meiden blijken mentaal sterker te worden als ze een paar keer goed op hun billen hebben gekregen. Dat geldt zeker ook voor sportvrouwen die van zichzelf uit nogal fysiek zijn ingesteld. Belemmeringen, remmingen en verkramping zijn weg. Opgekropte emoties en oude ballast kunnen hierdoor opgeruimd worden. Je hebt je leven vaak veel beter in de hand en je staat dichter bij je gevoel.

Als je ervaren hebt hoe het kan werken en welke effect het op je heeft, ga je meestal ook uitdagend op zoek naar de grens. Je bent minder bang. Hoe dunner het ijs, des te spannender het is of het houdt. De begeleider houdt wel in de gaten of je te ver gaat en als dat zo is lig je zo over de knie. Weer iets geleerd. De lessen die meiden leren terwijl ze op hun blote billen krijgen zijn vaak de meest waardevolle, omdat dit effect niet op een andere manier bereikt kan worden.

Begrepen worden en gegrepen worden

Een begeleider heeft het beste met je voor maar neemt geen genoegen met slappe smoesjes. Als je met slappe excuses weg komt verandert er niks. Als je consequent op je billen krijgt wel.

Een begeleider heeft het beste met je voor maar neemt geen genoegen met slappe smoesjes.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de klappen. Dat zou een armzalig gebeuren zijn. Het gaat om het complete contact.

De begeleider kent je meestal goed. Hij kent je in ieder geval op een manier waarop weinig anderen je kennen. Letterlijk, met je billen bloot. Dat is heel dicht op je huid. Hij heeft vaak een goed idee wat er in je om gaat.

Een ander verschil is waarschijnlijk dat de begeleider niet met je meepraat. Hij zegt niet alleen maar dingen die je fijn vindt om te horen, maar ook soms dingen die waar zijn maar die je liever wilt ontkennen. In tegenstelling tot de meeste anderen, kan hij je ook echt even stoppen. Dat is belangrijk, vooral als er een goede reden voor is. Je voelt je door je begeleider begrepen als hij niet alleen de juiste dingen zegt, maar ook doorpakt als dat even beter is.

Natuurlijk is het zo dat je met veel mensen goede gesprekken voert. Gesprekken waar je iets aan hebt. Toch is het vaak dat een goede begeleider wat dieper doordringt tot de kern. Een gesprek met een begeleider is ook minder vrijblijvend dan een gesprek met een willekeurig iemand. Al was het alleen maar omdat je begeleider je over de knie kan leggen alsof dat heel normaal is. Voor het contact tussen jullie is dat ook normaal. Gelukkig maar, want veel meiden hebben er het meeste aan als de conclusie van een goed gesprek wordt samengevat in een goed pak op de billen.

Begrepen worden betekent gegrepen worden. Geen afstand, maar heel dichtbij. Geen sociaal wenselijk gedoe, geen meepraterij, geen handschoenen en pincet, maar geen gezeur en een goed pak billenkoek op je blote kont. Reken maar dat je daardoor in beweging komt. Kortom, niet te vergelijken met alledaags contact.

Voorspelbaar en consequent

en begeleider is voorspelbaar maar consequent. Je weet vooraf waar je aan toe bent en je kunt met je eigen gedrag sturen of je op je billen krijgt.

Een begeleider is voorspelbaar maar consequent.

Regeren is vooruitzien en een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Meiden die ontvankelijk zijn voor een duidelijke en strenge aanpak tellen trouwens voor meer dan twee, als ze die aanpak ook daadwerkelijk krijgen. Met de juiste aanpak blijkt de potentie ineens enorm te zijn.

De aanpak is in feite eenvoudig.

Jij moet weten waar je aan toe bent. Je moet het niet alleen weten, je moet het je ook echt realiseren. Als je iets doet of nalaat, moet je ervan bewust zijn dat je daarvoor op je billen gaat krijgen. Je gaat dan vast een beter besluit nemen dan je anders gedaan zou hebben.

Als je het ernaar gemaakt hebt, mag je het voelen ook. Zonder omwegen krijg je dan een ouderwets pak op je blote billen en het is de bedoeling dat dat behoorlijk pijnlijk is. Zo is dat namelijk bedoeld. Je mag ook best tegenstribbelen of geen zin hebben, maar het gaat wel gebeuren. Het is goed dat een begeleider niet onder de indruk is van smoesjes.

Je weet altijd wat er gaat gebeuren. Het is uitermate voorspelbaar, maar toch nooit saai. Zowel het gebeuren op zich, als ook het effect van een pak slaag op blote vrouwenbillen blijft verbazen.

Of je wilt of niet…

Als je straf verdiend hebt ga je over de knie, of je wilt of niet. Zeker de eerste klappen doen altijd zeer. Daar had je dan eerder aan moeten denken. Verder krijg je gewoon billenkoek omdat je dat verdiend hebt. Dat is totaal iets anders dan mishandeling, ook al doet het even zeer.

Als je straf verdiend hebt ga je over de knie, of je wilt of niet.

Alles begint met jouw vrijwillige beslissing of deze aanpak bij je past. Je moet er iets mee hebben. Je moet ook het gevoel hebben dat je er een beter mens van wordt. Dat bedoelen we niet moreel maar vooral emotioneel. Vervolgens moet je dan nog een klik hebben met de mensen erachter.

Kernpunt van het geheel is en blijft toch dat je een stuk controle kwijt raakt. Waarschijnlijk is dat maar goed ook, want als jij de controle op dezelfde manier in handen houdt zoals je altijd doet, zal het ook altijd hetzelfde blijven.

Afspraken maak je gezamenlijk en jij bent daarbij vooral bepalend. Het gaat tenslotte om jouw ambities en jouw doelstellingen. Maar op het moment dat de afspraak gemaakt is, staat hij ook. Op dat moment is het met jouw inspraak even gedaan. Als later blijkt dat je je niet aan je afspraken hebt gehouden of om een andere reden straf verdient, krijg je het ook. Of je er nu zin in hebt of niet.

Het gaat gewoon gebeuren. Je krijgt op je blote billen. Niet meer. Niet minder. Je hebt daarbij helemaal niks in te brengen en de begeleider bepaalt.

Vertrouwdheid

Als de straf voorbij is en je getroost bent is alles weer helemaal goed. Ook al doen je billen even zeer, je weet dat de straf terecht was en je neemt je voor om het voor de volgende keer weer beter te doen.

Als de straf voorbij is en je getroost bent is alles weer helemaal goed.

Misschien klinkt het allemaal heel ernstig en dramatisch. Als je ermee bezig bent, zul je merken dat er niks dramatisch aan is. Het voelt heel snel gewoon. Vertrouwd zelfs. Je voelt je vaak snel helemaal thuis en vertrouwd met je begeleider.

Het is gewoon en toch heel speciaal.

Je voelt je bij je begeleider op je gemak ondanks dat je weet dat hij niet bang is je precies zoveel straf geven als je verdient en nodig hebt. Ondanks dat je weet dat je weet dat je van je begeleider op je blote billen krijgt, ook als je er geen zin in hebt of als het heel erg pijn doet.

Of misschien voel je je daardoor juist zo met hem verbonden.

Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken. Als je billenkoek krijgt doet dat zeer, dus je schrikt even. Je blijft het ook een tijdje voelen, waardoor je herinnerd wordt aan wat er gebeurt als je je niet aan je afspraak houdt. Gelukkig zijn je billen door de natuur optimaal voorbereid op het in ontvangst nemen van billenkoek. Door een beetje training wordt dat alleen maar beter.

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken.

Natuurlijk gaat het niet om straf. Het gaat vooral om geluk, plezier, zelfontplooing en zelfrealisatie. Om dit alles voor jezelf te bewerkstelligen moet je vaak iets doen. Niks komt vanzelf en als het dat wel doet, heeft het waarschijnlijk weinig waarde. We gaan er maar even van uit dat ook jij streeft naar geluk en plezier, zelfontplooing en zelfrealisatie. Het is een treurig feit dat veel mensen dit blokkeren in plaats van stimuleren. Dat kan komen door verkeerde prioriteiten, verkeerde gewoontes, onnadenkendheid, etc, etc.

Om het gedrag van mensen te veranderen kun je twee dingen doen: belonen en bestraffen.

Een beloning is prettig en positief. Op deze website besteden we er niet al te veel aandacht aan omdat er al elders al voldoende aandacht voor is en omdat beloning meestal automatisch ingebouwd is. Op het moment dat je gewenst gedrag aan de dag legt, leidt dat meestal tot resultaten die als prettig en belonend worden ervaren.

Een straf is onprettig en negatief. Dat een straf een onprettige gebeurtenis is, is juist de kern van de zaak. Als een straf niet onprettig is, zal hij ook niet werken. Het nut van een bekeuring is waarschijnlijk beperkt, behalve voor de schatkist dan. Door toepassing in het verleden is straf in een negatief daglicht komen te staan. Straffen die bijvoorbeeld onnodig wreed waren of zonder rekening te houden met de persoon en de omstandigheden uitgevoerd worden hebben aan deze negatieve beoordeling bijgedragen.

Straf moet echter onprettig en positief zijn, waarbij het positieve overheerst. Gevoeligheid voor en reageren op straf hoort bij mensen. Het zit ingebakken, ‘hard wired’. Het is universeel, van alle culturen en van alle tijden. Straf heeft effect. Als je het goed en positief ingezet wordt, kan er enorm veel mee bereikt worden.

Straf op je billen

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden. Het is niet ouderwets, maar tijdloos.

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

In alle culturen, in alle volken en in alle tijden is straf op de billen toegepast. Kennelijk werkt het.

In de huidige tijd vinden we dat niet meer passen en doen we het dus niet. In onze cultuur heeft lijfstraf geen plaats meer in de opvoeding. Bescherming van de persoonlijke integriteit is daarbij een groot goed. Volwassenen hebben echter een eigen zelfbeschikkingsrecht.

Er zijn veel meiden en vrouwen die uit eigen wil er open voor staan om lijfstraf te ondergaan als ze dat verdiend hebben. Want het werkt wél! Misschien niet voor iedereen, maar wel voor veel.

In vroegere tijden werd ervan uitgegaan dat meiden en vrouwen nooit te oud waren om op hun billen te krijgen. Het begon thuis en als je uit huis ging om te trouwen nam je echtgenoot de taak over. Nu is dat geheel anders en ligt de keus bij de vrouw zelf.

Billenkoek krijgen is niet ouderwets, maar tijdloos.

Billenkoek is de meest pure straf

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Naast de beloning heeft straf ook een plaats. Het is zonde om zomaar zoveel mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren te diskwalificeren. Nog steeds is een pak op de billen de meest pure straf die denkbaar is, juist voor vrouwen en dat vinden vooral die vrouwen zelf. Voor de vrouwen die dit aan den lijve ondervinden is een pak op de billen de meest universele en complete straf omdat het:

 • pijn doet – het is de bedoeling dat je straf daadwerkelijk voelt en als je een vakkundig pak op je blote billen krijgt voel je dat beslist.
 • onderwerping aan autoriteit inhoudt – de kern van straf is dat de straffer bepaalt en de gestrafte ondergaat. Op dat moment heeft even niets te zeggen. Gelukkig maar, vinden ze vooral zelf.
 • geabsorbeerd wordt – het effect dat billenkoek als straf op meiden en vrouwen kan hebben blijft verbazen. Afgezien van dat de billen worden geraakt, wordt ook iets diepers op een onbewust niveau geraakt. Vrouwen die het op de goede manier hebben meegemaakt weten inderdaad zeker dat het past en dat hun billen inderdaad hiervoor bedoeld zijn.
 • effectief is, mits deskundig en persoonspecifiek toegepast. Simpel gezegd: het werkt.
 • We zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden en vrouwen het goed bij de persoonlijkheid past om van tijd tot tijd straf te krijgen. Dan gaat alles beter en lukt er veel meer. We denken dat dit bij 1 op de 7 vrouwen en meiden het geval is.

Op je blote billen

Je leert het meeste van straf als je het op je blote billen voelt. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

In de begeleiding gaat het om volwassen meiden en vrouwen die met eigen instemming straf krijgen. In zo’n geval hoort de straf op de best denkbare manier gegeven te worden Dat is op hun blote billen. Een reden hiervoor is, onder andere, dat er geen valide reden is om het anders te doen.

Maar het voegt ook heel duidelijk iets toe. Straf op je blote billen is het best omdat:

 • het op die manier meer pijn doet – straf is niet het moment om consideratie te hebben en er is een zekere mate van pijn nodig om de straf effectief te laten zijn. Helaas maar waar.
 • enige schaamte of gêne met zich mee kan brengen, zodat het ook meer als straf voelt. Zeker in het begin is het wel even wennen om je billen bloot te maken om straf te krijgen.
 • het veilig is omdat degene die straf geeft ziet wat hij doet. Meidenbillen kunnen veel hebben maar het is toch belangrijk om te zien hoe het er mee gaat.

De billen van volgroeide meiden en vrouwen zijn door de natuur optimaal geschkt gemaakt voor het ontvangen en opvangen van deze vorm van straf.

Kleren zitten alleen maar in de weg. Daarom wordt je broek of je rok even aan de kant gedaan om je billen vrij te maken.

Hulpmiddelen

Op Amerikaanse High Schools wordt de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten. Vaak gebruiken de sportdocenten en de coaches de paddle het meest.

Op Amerikaanse High Schools wordt de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten.

In de loop van de geschiedenis zijn veel er hulpmiddelen beschikbaar gekomen om meiden en vrouwen straf op hun billen te geven. Zoals gezegd, werd straf op de billen in het verleden veel toegepast. Een pak op de billen kan gezien worden als het archetype van straf.

In al deze toepassingen zijn binnen diverse volken en landen tradities ontstaan. De belangrijkste en meest verspreide is het over de knie gelegd worden. Dit is zo universeel, dit zou je weer als het archetype, de oervorm van een pak op de billen kunnen zien.

In Amerika kreeg een meisje kreeg thuis vaak met een haarborstel. Hele generaties meisjes zijn hiermee groot geworden. Op school werd altijd paddle gebruikt, een houten slaginstrument. Tot enkele tientallen jaren geleden gold dat voor bijna iedere school in Amerika, tegenwoordig wordt de paddle alleen nog in de zuidelijke staten van Amerika gebruikt. Op katholieke school werd daarentegen juist weer vaak een riem of een ‘strap’ gebruikt, een slaginstrument van leer.

Een Engels meisje kreeg op school met een slipper of een rietje (‘cane’, spaans rietje), terwijl in Schotland vooral een tawse gebruikt werd (een leren slaginstrument eindigend in meerdere tongen).

Meiden en vrouwen die begeleiding hebben en straf krijgen, worden meestal eerst over de knie gelegd en krijgen daarna met een instrument op hun billen. Deze combinatie geeft over het algemeen het beste resultaat.

Pijn

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Het is ook de reden waarom billenkoek zo goed werkt. Gelukkig mag je er nu wel zelf voor kiezen.

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Daarom werkt het juist zo goed.

Als je billenkoek op je blote billen krijgt doet het absoluut pijn. Dat is niets nieuws. Vroeger deed billenkoek pijn en nu is dat nog steeds. Dat was toen de bedoeling en dat is nog steeds de bedoeling.

Billenkoek moet pijn doen op het moment dat je het krijgt en een bepaalde periode erna. Daarom zijn de billen ook zo geschikt. Het zijn geen vitale lichaamsdelen die geraakt worden. Het zijn billen, die juist bedoeld zijn om billenkoek op te geven.

Als je aan sport doet ben je ook wel gewend dat het soms even niet comfortabel is. Zolang je niet iets forceert is dat eigenlijk alleen maar goed.

Ook hier geldt: “no pain, no gain”. Het is wel ongewoon om te doen. De standaard omgangsvorm vereist dat vrouwen met respect behandeld moeten worden en het niet aardig en niet politiek correct om meisjes en vrouwen pijn te doen. Het paradoxale is dat je de eigenheid en de behoefte van de betreffende vrouw soms juist respecteert door dit te doen.

Aan de andere kant doet een pak op je blote billen krijgen geen onmenselijke pijn. Integendeel, het is juist heel menselijk omdat mensen het al eeuwenlang op die manier toepassen. Maar je voelt het wel degelijk. Dat moet ook. Deze pijn is een noodzakelijk ingrediënt om het gewenste effect te bereiken. Zonder deze pijn is het plaatje niet compleet en zou het geheel onvoldoende of niet werken.

Huilen

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op. Huilen mag en is goed.

Huilen mag en is goed.

Het is niet vreemd als een vrouw of meisje een stevig pak op haar blote billen krijgt gaat huilen.

Iedereen is verschillend, uiteraard. Ook als het om huilen gaat. Sommigen huilen makkelijk, anderen nooit. Maar zouden het wel willen.

Als het lukt om te huilen, lucht dat meestal enorm op. Huilen werkt als een catharsis, een intense ervaring waardoor iets emotioneels opgelost wordt. Een reinigende ontlading. Het eindelijk kunnen huilen geeft dan ruimte. Huilen mag en is goed.

Het is echter geen vaststaand feit of een garantie dat je elke keer gaat huilen als je billenkoek krijgt. Er zijn vrouwen en meiden die nooit huilen als ze op hun billen krijgen, maar wel als ze een sentimentele film op TV kijken. Huilen is geen randvoorwaarde om een pak op je billen effectief te laten zijn.

Op je billen krijgen doet zeer. Als een volwassen vrouw op de goede manier met een rietje op haar blote billen krijgt, doet dat misschien wel zo zeer dat ze ervan huilen moet. Of ze kan gaan huilen in een poging om de straf op te laten houden. Een goede begeleider heeft hier voldoende ervaring mee en gaat door dat hij denkt dat het voldoende is geweest. Pas dan is de straf voorbij en kun je getroost worden na zo’n intensieve ervaring.

Regelmatig herhalen

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Hoewel het effect van straf op de billen bij meiden heel gunstig is, is het helaas niet zo dat één enkele keer afdoende is. Het gaat vooral om de aanpak en het regime waardoor gedragsveranderingen bewerkstelligd worden.

Vooral als je een studente bent of als je het moeilijk vindt om je aan je afspraken te houden is het belangrijk dat je regelmatig een gesprek met je begeleider hebt. In de praktijk blijkt sens in de drie, vier weken een goede basis. Als het langer duurt zakt het effect weer weg. Soms is het echter nodig dat de touwtjes wat strakker aangehaald worden en dat je vaker bij de begeleider moet verschijnen om te vertellen hoe het gaat.

De ervaring leert dat er elke keer wel genoeg reden is om straf op je billen te krijgen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Er zijn nu eenmaal veel vrouwen en meiden die het beste functioneren als ze regelmatig een stevig pak op hun blote billen krijgen. Daar voelen ze zich goed bij en daar worden ze sterker van

Door op deze manier verantwoording af te leggen en intensief bezig te zijn maak je een enorm groeiproces door dat op een andere manier niet te realiseren is.

 

Onderwerpen voor begeleiding

Onderwerpen voor begeleiding met billenkoek

Natuurlijk ben je uniek en is er niemand zoals jij. Aan de andere kant zijn er heel wat meiden die begeleiding hebben of hebben gehad. Welke onderwerpen komen dan vaak ter sprake? Misschien herken je er wel een paar.

Studie afspraken

Er kan bij studentes enorm veel bereikt worden door consequent gebruik te maken van billenkoek.

Er kan bij studentes enorm veel bereikt worden door consequent gebruik te maken van billenkoek.

Afspraken rond de studie zijn zondermeer het meest populair. Hier past begeleiding ook heel goed bij. Tegenwoordig wordt als je studeert een steeds groter appel op je organisatietalent gedaan. Het kan heel lastig zijn om hier mee om te gaan, samen met alle andere mogelijkheden en vrijheden die er zijn. Aan de andere kant worden de verwachtingen ook steeds hoger en de regels strenger. Het verschijnsel “eeuwige student” bestaat niet meer.

De studieperiode hoort de leukste periode in je leven te zijn. Aan de andere kant moet het ook leiden tot een waardevol diploma, waarmee je leuk en goed betaald werk kunt doen en je optimaal kunt ontplooien.

Het aantal studenten dat jaarlijks te horen krijgen dat ze een negatief studie-advies krijgen en niet verder mogen studeren is enorm hoog. Het is jammer als dit jou zou overkomen en dat je je studie zou moeten staken omdat je te weinig studiepunten gehaald hebt. Dat geldt helemaal als de oorzaak van je probleem te weinig discipline is. Hier ligt vaak wel de kern. De kans dat het niet lukt omdat je het niet zou kunnen is een stuk kleiner.

Ook bij studeren geldt: er moet soms aangepakt een doorgepakt worden. Sommige meiden kunnen dat prima zelf en dan is er helemaal geen probleem. Anderen vinden dat moeilijker. Dat kan gebeuren, mensen zijn nu eenmaal verschillend. Maar als je er niks aan doet, het op z’n beloop laat en de studie gedag moet zeggen: dat is past stom. Voor veel meiden is deze begeleidingsvorm een passende oplossing. Structuur, planning, opvolging en de absolute zekerheid van pijnlijke straf op je blote billen zijn dan de belangrijke onderdelen.

Een onoverkomelijke berg wordt opeens overzichtelijk en haalbaar. Dat voelt een stuk beter.

Een bijkomend voordeel is dat je als studente de ideale leeftijd hebt voor dit soort begeleiding. Je bent volwassen, wat betekent dat je zelfstandig beslissingen neemt en keuzes maakt. Bovendien zijn je billen volgroeid en daardoor prima in staat om een stevig pak slaag te absorberen. Maar daarnaast ben je ook nog jong en flexibel genoeg om te kunnen veranderen, waardoor je optimaal kunt profiteren van dit soort begeleiding. Hiermee is niet gezegd dat op latere leeftijd begeleiding zinloos is, integendeel, maar er zal dan wat meer moeite moeten worden gedaan van gevestigde gedragspatronen te veranderen.

Te laat komen

Te vaak te laat komen is een goede reden voor straf.

Te vaak te laat komen is een goede reden voor straf.

Het gaat hierbij om structureel te laat komen, wat in feite een symptoom is van het feit dat je je eigen leven te weinig in de hand hebt. Keer op keer gebeuren er dingen die je eigenlijk niet wilt door slordigheden, door verkeerde beslissingen (“het kan nog wel even”) of respectloosheid – kennelijk is de ander persoon niet belangijk genoeg om op tijd te komen.

Een enkele keer te laat komen kan gebeuren. Sommigen meiden doen het keer op keer, heel vaak ook zonder dat ze het zelf willen. Ze willen op tijd komen en dus op tijd weg gaan, maar nog even dit en nog even dat en hopla, bijna te laat, stress, stress en het uiteindelijk resultaat is dat je toch te laat bent. Voor de zoveelste keer.

Dat is ergerlijk voor jezelf en anderen. Het is ook een indicatie dat je meer controle over jezelf moet krijgen.

Het helpt echt als je zeker weet dat je voor te laat komen een stevig pak op je blote billen gaat krijgen. Op die manier krijg je niet alleen het te laat komen, maar je hele leven beter in de hand.

Het is ook een standaard afspraak bij begeleiding dat je straf krijgt als je te laat komt op een begeleidingsafspraak.

Afvallen

De meeste vrouwen die willen afvallen weten precies wat ze moeten doen maar ze doen het niet. Ze hebben geen ingewikkeld dieet nodig, maar gewoon straf.

De meeste vrouwen die willen afvallen weten precies wat ze moeten doen maar ze doen het niet. Ze hebben geen ingewikkeld dieet nodig, maar gewoon straf.

Dit is altijd een gevoelig onderwerp, en voor iedereen heel verschillend. Voor sommigen speelt het helemaal niet, voor anderen is het van marginaal belang en voor weer anderen vertegenwoordigt het een enorm probleem. Sommigen hebben al heel veel geprobeerd en kunnen zich moedeloos voelen over het geringe resultaat.

Belangrijk is je bewust te zijn voor wie je het eigenlijk doet. Wat of wie bepaalt of jij tevreden bent of mag zijn met je uiterlijk? Uiteraard mag je zelf bepalen hoe je eruit ziet. Als we anorexia en obesitat even buiten beschouwing laten is de keuze aan jou. Een heel belangrijk uitgangspunt dat je nooit moet vergeten.

Als we er even van uitgaan dat de wens om af te vallen een eigen en vrijwillige keuze is, blijken er veel mogelijkheden te zijn om het afvallen in de praktijk te brengen. Soms zijn de methoden praktisch en verantwoord. Soms ook ingewikkeld en ronduit ongezond.

De ‘Daphne Methode’ om af te vallen is vooral praktisch. De kwestie is dat de meeste vrouwen die willen afvallen precies weten wat ze moeten doen en wat ze moeten laten. Maar ze doen het niet! Deze vrouwen hebben geen ingewikkeld dieet nodig, maar gewoon straf. Simpele, ouderwetse straf. In dit soort gevallen maken we duidelijke, overzichtelijke en haalbare afspraken over eten en bewegen. De dames die zich dan niet aan deze afspraken houden krijgen duidelijk en overzichtelijk straf.  Een flink pak op hun blote billen, tot ze zich wel aan de afspraken houden.

Er is geen verschil tussen een streefgewicht en een ander doel. Zoals altijd en bij alles begint het met wat jij wilt. Wat wil je bereiken en wat wil je ervoor doen? In het kader van begeleiden beschouwen we afvallen ook als een lange reeks van kleine beslissingen. Wel of niet snoepen? De lift of de trap? Dit kun je in kleine stapjes aanpakken en hierover afspraken maken met jezelf. Als dit onvoldoende werkt, je steeds maar niet doet wat je je hebt voorgenomen en je toch wilt afvallen, kan het tijd worden voor een disciplinaire aanpak.

Het is gemakkelijker om de juiste beslissing te nemen als er billenkoek in de lucht hangt.

Aan je planning houden.

Het gaat niet om de planning, maar om de uitvoering. Zonodig kan billenkoek daarbij helpen.

Het gaat niet om de planning, maar om de uitvoering. Zonodig kan billenkoek daarbij helpen.

Bij sommige meiden ligt het probleem niet zo in het maken van een mooie planning. Ze hebben inmiddels door dat een planning een nuttig instrument is en dat het niet helpt om alles uit te stellen tot het (bijna) te laat is. De planning is er dan wel, soms met mooie kleurtjes en andere aantrekkelijke verschijningsvormen.

Je aan de planning houden, dat blijkt dan wat anders. Kennelijk blijkt dat heel moeilijk te zijn. Het is intrigerend en fascinerend wat nou precies ten grondslag ligt aan de strubbelingen om je te houden aan een planning die je zelf hebt opgesteld.

Gelukkig is het veel eenvoudiger om daarvoor een oplossing te bedenken. Bij veel meiden gaat het een stuk beter als er een stok achter de deur is. Een oeroud en simpel feit.

Het beste middel hierbij is billenkoek. Dit is een probaat middel om twee redenen. Ten eerste de dreiging van een pijnlijk pak op de blote billen een extra stimulans om in beweging te komen. Uiteraard moet dit niet een loos dreigement zijn, maar moet je zeker weten dat je op je billen krijgt, of je nu wilt of niet, en dat zoiets niet fijn is. Ten tweede werkt het goed omdat heel veel meisjes van een pak op hun billen extra energie krijgen. Er wordt een soort oerkracht gemobiliseerd.

Op deze manier moet je je aan je planning houden en het wordt er makkelijk van. Daardoor lukt het met minder moeite en kun je meer.

Procrastinatie, oftewel de kunst van het eindeloze uitstellen

Veel meiden zijn heel goed in uitstellen en hebben daar veel last van, terwijl het heel goed met billenkoek te verhelpen is.

Veel meiden zijn heel goed in uitstellen en hebben daar veel last van, terwijl het heel goed met billenkoek te verhelpen is.

Sommige meiden zijn natuurtalenten in procrastinatie, oftewel uitstellen. Je weet wat je zou moeten doen, maar je doet het niet. Althans, nu nog even niet. Immers, voor alles is een goede redenen om het nu even niet te doen. Eerst even dat andere. Want dat is leuker, of wat dan ook. Uiteindelijk kom je niet meer toe aan datgene wat je werkelijk wilde doen en dat blijft dan liggen. Ondanks alle goede voornemens.

Je geeft onbenullige taken veel te veel voorrang boven belangrijke zaken. Je verspilt daarmee zoveel tijd dat het lijkt alsof er geen tijd overblijft voor belangrijke taken.

Chronisch uitstellen leidt tot chaos. Het werk stapelt zich op. Door de nadere deadlines kun je helemaal in de stress raken en je bent lang niet zo effectief en productief als je zou willen.

Dit gedrag kun je veranderen. Sommigen doen dat zelf. Anderen gaan naar een psycholoog. Dat zijn natuurlijk hele goede benaderingen.

Als je zelf ook veel te veel aan uitstellen doet en je kunt dat gedrag zelf veranderen, had je het waarschijnlijk al lang gedaan. Misschien ben je niet zo het type om voor dit soort dingen naar een psycholoog te gaan. Je kunt dan altijd nog kiezen voor een oude beproefde methode. De kern van die methode is dat het aan je heel erg duidelijk gemaakt wordt dat ongewenst gedrag bestraft gaat worden. Zeker als je zelf dat gedrag ook ongewenst vindt. Deze oude methode met duidelijkheid en straf op de billen doet wonderen.

Regelmatig sporten

Als je (echt) wil sporten en je doet het niet, is billenkoek een goede manier om toch in beweging te komen.

Als je (echt) wil sporten en je doet het niet, is billenkoek een goede manier om toch in beweging te komen.

In theorie en in het algemeen vind je sporten belangrijk en gezond. Je bent achteraf ook tevreden als je een goede training of workout hebt gehad.

Alleen het ernaar toegaan kost soms veel moeite.

Ook tijdens de training moet je even de motivatie vinden om tot het gaatje te gaan.

Soms vraagt sporten veel doorzettingsvermogen. Motivatie kan dan op meerdere manieren gevonden worden.

Letterlijk achter je broek gezeten worden kan ervoor zorgen dat je doet wat je anders nagelaten had. Veel meiden die in begeleiding zijn of zijn geweest hadden ook afspraken over het aantal keren sporten per week. Uiteraard beslissen ze zelf hoevaak ze willen en wat haalbaar is. Minder sporten dan van te voren was toegezegd resulteert dan in een pak op de billen. Dat maakte het in ieder geval makkelijker om over de drempel te gaan en toch te gaan sporten. De beloning bij wel gaan bestaat dan uit succesvolle prestaties en het voldaan gevoel daarover. De straf bij niet gaan bestaat dan uit pijnlijke billen. Je moet de dingen niet moeilijker maken dan nodig is en deze manier blijkt goed te werken.

Beginnen met sportbegeleiding met billenkoek

Voor het eerst op je billen krijgen

Een lange aanloop naar de eerste keer

Op een gegeven moment besef je dat het een goed idee is om te beginnen met sportbegeleiding of coaching met billenkoek. Je denkt dat een klassieke aanpak met billenkoek wel eens bij jou zou kunnen passen.

Op een gegeven moment besef je dat sportbegeleiding en coaching met billenkoek bij je past.

Uiteraard moet je helemaal zelf weten of je verdere stappen wilt zetten of niet. Het is belangrijk dat je je absoluut niet gedwongen voelt om dingen te doen die je eigenlijk niet wilt

Als je hier nog steeds aan het rondlezen bent, is de kans groot dat het krijgen van billenkoek je aantrekt en fascineert. Je denkt dat je daardoor met meer discipline met je sport bezig gaat zijn en dat je daardoor meer bereikt.

Het kan kort duren of het kan lang duren, maar op een gegeven moment besef je dat je verder wilt. Een volgende stap is dan het isolement van je kamertje te doorbreken en contact met iemand gaan leggen. Gelukkig hoef je geen sportdocent of coach over dit onderwerp aan te spreken maar kun je contact leggen via internet. Dat kan via deze website, maar er zijn ook genoeg andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld, als je heel duidelijk ook op zoek bent naar andere vormen van BDSM of sex, kun je beter ergens anders proberen. Je kiest een persoon uit die je aanspreekt, waarmee je denkt dat het zou kunnen klikken. Door middel van e-mail of WhatsApp leer je elkaar kennen. Je probeert een beeld te krijgen of hij en zijn aanpak bij je past.

Zolang het virtueel blijft kun je je veiligheid en je privacy optimaal beschermen. Het is dat je zorgvuldig met je naam, adres en telefoonnummer omgaat.

Bij de eerste ontmoeting moet je maatregelen nemen om je veiligheid zeker te stellen. Zorg er in ieder geval voor dat anderen weten waar je bent en spreek een opbelregeling af. Zo’n opbelregeling houdt in dat er iemand is die weet waar je bent en waarmee je afspreekt dat je regelmatig belt om te laten weten dat het goed met je gaat.

Vertrouwen komt langzaam maar is zo geschonden

Als je de toekomstige begeleider vertrouwt kun je ervaren wat het is om echt op je billen te krijgen. Het kan wel zijn dat vroeger billenkoek heel normaal was, maar misschien is het voor jou helemaal nieuw.

Als je elkaar vertrouwt kun je ervaren wat het is om echt op je billen te krijgen

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, zegt het bekende spreekwoord. Zeker bij dit soort dingen heb je meestal wel een beetje tijd nodig om elkaar te leren kennen en vertrouwen.

Het is een groot voordeel als je in contact kunt komen met andere meiden die door de begeleider waar je nu contact mee hebt, begeleid worden. Je kunt dan aan hen vragen hoe hij echt is, in de praktijk. Uiteraard zijn het dan ook weer persoonlijke verhalen, maar het geeft veel informatie.

Alles zeker weten lukt niet en helemaal niet op dit gebied. Als het contact goed voelt en je elkaar vertrouwt is het moment gekomen om vervolgstappen te nemen. De meest logische stappen zijn dan email en/of WhatsApp, telefoneren en elkaar ontmoeten op neutraal terrein.

Als je daarna nog steeds verder wilt en er voldoende redenen zijn om je vertrouwen in je toekomstige begeleider te rechtvaardigen, komt het moment waar de waarheid steeds dichterbij. Je moet op een gegeven moment echt zelf de eerste stap zetten.

Als je meer discipline wilt bereiken door middel van spanking wordt het tijd voor een eerste keer. Je moet meemaken en voelen hoe het echt is. Als je alleen maar blijft fantaseren doe je jezelf tekort.

De eerste keer in je leven?

Als je voor de eerste keer in je leven op je billen krijgt is dat absoluut even wennen. Je zult merken dat het knap zeer doet. Waarschijnlijk begrijp je dan ook waarom vroeger billenkoek zo veel gebruikt werd. Ook bij sportteams.

Op je billen krijgen is absoluut even wennen en je zult merken dat het knap zeer doet.

Vroeger was billenkoek voor meisjes een normale straf, ook bij sport. Nu is dat minder. De kans dat opgroeiende meiden op hun billen hebben gehad wordt steeds minder.

Sinds 2000 zijn er veel meiden en vrouwen die via Daphne begeleiding hebben gekregen. Ongeveer 20 % van die meiden en vrouwen had ‘van huis uit’ ervaring en soms soms of regelmatig vroeger een pak op haar billen gekregen. De kwestie is dan is dan dat ze dat eigenlijk wel missen, omdat ze weten dat een pak op de billen een goede straf is en een goede invloed heeft. Maar zoiets kun je aan je ouders niet meer vragen.

De meeste meisjes en vrouwen hebben echter nog nooit meegemaakt hoe het is om voor straf over de knie gelegd te worden en op je billen te krijgen.

Daarom gaat het dan ook meestal om de allereerste keer in je hele leven dat je over de knie gaat om straf op je billen te krijgen. Het is absoluut wennen en je zult merken dat het knap zeer doet. Aan de andere kant zijn vrouwenbillen net zo geschikt als vroeger om billenkoek te krijgen en is de werking ook net zoals vroeger.

Als je veel over billenkoek nadenkt en fantaseert past het waarschijnlijk goed bij je. Bij een goede begeleider blijkt de werkelijkheid veel beter dan fantasie omdat het dan écht wordt.

Er zijn ook meiden die er niet zoveel over nadenken en fantaseren, maar die in een veilige omgeving een keer pak op hun billen willen krijgen om te weten hoe zoiets voelt. Ze hebben de stellige verwachting dat ze geen verdere begeleiding willen maar dat het alleen om nieuwsgierigheid gaat. Dat kan ook, daar is niks mis mee.

Voorzichtig beginnen

Als je voor het eerst op je billen krijgt begint het voorzichtig zodat je kunt wennen aan het gevoel.

Als je voor het eerst op je billen krijgt begint het voorzichtig zodat je kunt wennen aan het gevoel.

Er zijn geen vaste regels hoe je een meisje een pak op haar billen moet geven. Dat geldt ook als het voor de eerste keer is.

Toch bestond bij Daphne destijds zo’n ‘eerste keer’ meestal uit een aantal vaste onderdelen. Een voordeel hiervan was ook dat de meiden van tevoren een verwachting hadden van wat er zou gaan gebeuren, zodat ze zich daar enigszins op in konden stellen. Dat vonden ze prettig. Bovendien was het kennelijk een goed recept, omdat zo goed als ieder meisje door die eerste keer tot de ontdekking kwam dat het helemaal paste en goed was.

Daarom wordt ook nu nog grotendeels de aanpak van destijds aangehouden. Let op, in grote lijnen dus, omdat je nooit van te voren weet hoe het precies zal gaan. Alles moet passen bij de sfeer, emotie, behoefte en incasseringsvermogen van het meisje dat straf gaat krijgen. Dat geldt eigenlijk altijd, maar zeker als het een eerste keer betreft.

Het begin is altijd voorzichtig en kalm aan. Nadat het ijs gebroken is en je voor zover mogelijk op je gemak bent gesteld wordt het tijd om te beginnen met datgene waarvoor je gekomen was.

Zeker als je het nog nooit hebt meegemaakt, moet je eerst maar eens voelen hoe het is om over de knie gelegd te worden. Hoe het is om over de knie te liggen, en vervolgens je eerste klappen op je billen te krijgen. In het begin mag je je broek of rok aanhouden. Je krijgt steeds meer klappen op je billen. Eerst zachtjes, maar langzamerhand wordt het steeds duidelijker.

Op je blote billen

Ook bij de eerste keer billenkoek gaat je onderbroek omlaag zodat je kunt voelen wat het is om billenkoek op je blote billen te krijgen. Dat is namelijk wel de meeste effectieve en daarom de beste manier om billenkoek te gebruiken.

Ook bij de eerste keer gaat je onderbroek omlaag.

In de begeleiding is er alleen maar sprake van straf op je blote billen.Dat is hoe billenkoek hoort te zijn.

Omdat bijna iedere meid die aan de eerste keer begonnen is verder wil met begeleiding, gaat dat dus ook voor jou gelden.

In het begin is dat even vreemd en onwennig om je billen bloot te maken, maar dat blijkt heel snel te wennen. Het is en blijft natuurlijk spannend en misschien ook wel wat vervelend. Als je op je blote billen krijgt voel je dat meer dan dat er een dikke spijkerbroek tussen zit. Allemaal redenen waardoor het beter werkt als het op de blote billen gebeurt en daarom is dat ook de vaste regel.

Daarom gaat ook tijdens de eerste keer op een gegeven moment je onderbroek omlaag.

Op dat moment is er een soort mijlpaal bereikt en een nieuwe norm gesteld. De nieuwe norm is dat je vanaf dat moment alleen nog maar straf op je blote billen gaat krijgen.

Natuurlijk komt het in de dagelijkse begeleidingspraktijk wel voor dat meisjes die straf hebben verdiend, dat liever niet op hun blote billen krijgen. Toch maken we bij Daphne daar geen uitzondering op. Alle meiden en vrouwen die bij Daphne begeleiding krijgen en zich niet aan de gemaakte afspraken houden, krijgen daarvoor de consequentie altijd op hun blote billen. Het maakt daarvoor niet uit hoe oud je bent.

Voor meisjes is de beste straf nou eenmaal een pak op hun blote billen. Dat was altijd al zo en dat zal altijd zo blijven. Op het moment dat een meisje voor de eerste keer in haar leven op haar blote billen krijgt, voelt ze direct dat dit zo is en waarom dit zo is.

Tot slot even echte straf

Om te kunnen beginnen met begeleiding en coaching met billenkoek moet je eerst meemaken hoe echte straf op je billen voelt. Dat betekent dat je een echt pak op je blote billen krijgt. Geen zachte klapjes maar ook niet keiharde. Gewoon normale strafsterkte die passend is voor volwassen meiden en vrouwen. Dat gaat door tot de begeleider denkt: zo is het genoeg. Dus je krijgt niet te kort, maar ook niet te lang een echt volwassen pak op je blote billen.

Om te kunnen beginnen met begeleiding met billenkoek moet je eerst zelf meemaken hoe echte straf op je billen voelt.

Tot nu toe was het alsof je meegenomen werd op een tocht, ook al was de route behoorlijk spannend.

Het is ook belangrijk dat je ook leert hoe echte straf voelt. Dan weet je waar je in het vervolg rekening mee moet houden. Het kan ook zijn dat er van te voren afspraken zijn gemaakt dat er aan het eind van de eerste keer direct een openstaande rekening afgehandeld gaat worden.

Dat betekent dat we nu even gaan doorpakken. Dat geeft ook een beeld van hoe het in de toekomst steeds zal gaan.

Je wordt dan goed vastgehouden over de knie van de begeleider en je krijgt van hem met volle strafsterkte op je blote billen zoals voor een meid van jouw leeftijd passend is. Als het goed is weet de begeleider precies wat hij doet omdat hij het al heel vaak gedaan heeft.

Sommige meisjes blijven stoïcijns, andere gaan huilen of roepen dat het pijn doet. Dat hoort zo, daarom werkt het ook zo goed.

Iedere vrouw en ieder meisje met begeleiding volgens de Daphne Methode weet precies wanneer ze straf zal krijgen en hoe ze dat door haar eigen gedrag kan beïnvloeden. Ze weet ook dat de straf billenkoek is en dat ze die altijd direct op haar blote billen en op nomale strafsterkte krijgt. Het zijn allemaal volwassen meiden en vrouwen die weten waar ze mee bezig zijn en die weten waarom ze voor de Daphne Methode gekozen hebben. De wetenschap, dat er indien verdiend een stevig pak billenkoek op de blote billen in het vooruitzicht ligt, blijkt al positief te werken. Na ‘de eerste keer’ meegemaakt te hebben, weten ze ook precies hoe zoiets voelt. Ze hebben gemerkt dat het behoorlijk zeer doet. Daarom is het ook zo’n goede straf. Tegelijk hebben ze gemerkt dat meidenbillen daar prima tegen kunnen. De natuur heeft de billen optimaal geschikt gemaakt om billenkoek te absorberen. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Het is een tijdloos fenomeen, net zo fysiek als sport zelf en je bent er nooit te oud voor.

Wat is sportbegeleiding volgens de Daphne Methode?

Sportbegeleiding volgens de Daphne Methode

Soms is het goed om even aangepakt te worden als je begeleiding hebt. Dan gebeurt er tenminste wat.

Soms is het goed om even aangepakt te worden.

Begeleiding is iets dat je samen doet. Dat klinkt als een open deur maar toch is essentieel. Sex kun je misschien nog in je eentje hebben, maar bij begeleiding lukt dat niet. Daar heb je iemand anders voor nodig. Met deze persoon heb je een verstandhouding die niet te vergelijken is met andere situaties. Vertrouwen hierbij is essentieel. Het kan een voordeel zijn als je begeleider ervaring heeft met het spectrum aan gevoelens die bij begeleiding een rol spelen.

Aan begeleiding begin je vrijwillig en uit eigen keuze, maar je gaat een traject in waarbij je controle overgeeft. Dat is nodig en nuttig maar ook soms moeilijk, zeker voor meiden die gewend zijn om de touwtjes in handen te houden.

Waar het om gaat is dat alles wat je tot nu toe gedaan hebt was niet voldoende is om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Dat geeft niks, maar het is wel belangrijk om onder ogen te zien. Als het allemaal heel eenvoudig was, had je het allang gedaan.

Waar het om gaat is dat er iets nieuws gaat gebeuren. Iets dat in je eentje niet lukt. Samen kom je verder.

Begeleiding betekent dat er iemand is bij wie je verantwoording aflegt. Iemand die je aan afspraken houdt bij zaken die je zelf niet serieus genoeg neemt hoewel ze heel belangrijk zijn omdat ze voor jou belangrijk zijn.

Je kunt begeleiding vragen aan iemand die je niet met smoesjes laat wegkomen.

Je begeleider of coach beslist

Als je straf verdient legt je begeleider je over zijn knie en geeft je een pak op je blote billen. Dat gaat niet te hard en niet te zacht. Normale strafsterkte en daar kunnen de billen van een gezonde volwassen meid prima tegen. Het doet wel even enorm zeer als je zo op je billen krijgt. Dat is precies de bedoeling.

Als je straf verdient legt je begeleider je over zijn knie en geeft je een pak op je blote billen.

Je begeleider of coach beslist of je straf gaat krijgen. Hoewel je vrijwillig aan de begeleiding bent begonnen, heb je hierover niet zoveel te zeggen. Als je straf verdiend hebt is het belangrijk dat je het krijgt, ook als je er even geen zin hebt. Begeleiding betekent dat je geconfronteerd wordt met de consequenties van je gedrag, of je het nu leuk vindt of niet. Dat is iets dat je in je eentje nooit voor elkaar kunt krijgen.

Zolang de mensheid bestaat wordt in opvoedingssituaties straf op de billen gegeven. Vooral bij meisjes is dat een uitermate effectieve methode. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Daarom krijg je iedere keer als je je niet aan een afspraak hebt gehouden of om een andere redenen straf verdiend hebt een stevig pak op je billen.

In de meeste gevallen zal de begeleider je simpelweg over zijn knie leggen, je billen bloot maken en een stevig pak op je billen geven. Een ervaren begeleider weet hoe hij een volwassen meid een volwassen pak op haar billen moet geven. Dat gaat niet te hard en niet te zacht. Normale strafsterkte en daar kunnen de billen van een gezonde volwassen meid prima tegen. Dat is allerminst kinderachtig. Dat voel je direct op het moment dat het je gebeurt. Het doet wel even enorm zeer als je zo op je billen krijgt. Dat is ook precies de bedoeling.

Daarnaast, of nadat je over de knie bent gelegd, kun je straf op je billen krijgen met één of meerdere instrumenten die specifiek daarvoor in de loop der geschiedenis ontwikkeld zijn. Amerikaanse meisjes kregen thuis vaak met een borstel op hun billen en op school met een paddle, in Engeland werd vaak een rietje (cane) gebruikt en in Schotland een tawse.

Je leert het meeste als je op je billen krijgt

Om het gewenste effect te bereiken moet je wel voldoende straf krijgen. Gelukkig kunnen meisjesbillen heel goed tegen billenkoek.

Om het gewenste effect te bereiken moet je wel voldoende straf krijgen. Gelukkig kunnen meisjesbillen heel goed tegen billenkoek.

Als je op je billen krijgt doet zeer maar daar leer je het meeste van. Het is de bedoeling dat het zeer doet, ook dat heeft het altijd gedaan. De meiden van vroeger konden er prima tegen en dat geld ook voor de meiden van nu.

Dat betekent dat jouw billen ook prima een pak slaag kunnen weerstaan, ook al voelt dat misschien niet zo op het moment dat je het krijgt. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat een volwassen meid soms huilt of zich los wil worstelen als ze op haar blote billen krijgt. Dat is helemaal niet erg en dat hoort er allemaal bij.

Om het gewenste effect te sorteren moet je wel voldoende straf krijgen. Daarom bepaalt de begeleider wanneer het voldoende is. Niet jij. Een goede begeleider weet wanneer hij moet stoppen en wanneer hij beter door kan gaan. Dit is allemaal onvergelijkbaar met andere gebeurtenissen of ervaringen die je met een ander kunt beleven. In je eentje is dit ook nooit te verwezenlijken.

Een begeleider verenigt eigenschappen als rust, zelfverzekerde assertiviteit en natuurlijke dominantie op momenten die er toe doen met zorgzaamheid en gevoeligheid.

Het gaat vaak om gevoelens waarbij het moeilijk is om die in woorden om te zetten. Gelukkig is dat ook niet altijd nodig. Als de straf voorbij is wordt je meestal geknuffeld en getroost. Dat hoort erbij.

Niet bij woorden alleen

Als je straf verdient legt je begeleider je over zijn knie en geeft je een pak op je blote billen. Misschien heb je inderdaad niet alles gedaan wat moest en vind je zelf ook dat je 'eigenlijk' straf verdient. Tegelijk zie je er tegenop om op je blote billen te krijgen, dus hoop je dat de begeleider het niet ontdekt. Of je bent in een vrolijke uitdagende bui en je wil kijken hoe ver je kunt gaan. Het eindresultaat is meestal dat je over de knie gaat en krijgt wat je verdient.

Met je begeleider is er altijd een gezonde spanning, omdat hij het recht heeft om je op je blote billen te geven.

Zoals bijna bij alles in het leven is het sleutelwoord bij begeleiding ook communicatie, communicatie en nog eens communicatie. Alles begint met een goed gesprek en zonder een goed gesprek is iets anders onmogelijk.

Maar een goed gesprek heb je wel met meer mensen. Met een begeleider is er altijd sprake van een gezonde spanning. De begeleider heeft tenslotte de mogelijkheid om je straf te geven als je dat verdient. Misschien dat je zelf het liefst bepaalde onderwerpen uit de weg ook al weet je dat dat niet goed is. Bij een begeleider zal dat niet zo makkelijk zijn omdat hij wil weten hoe het precies zit. In zo’n gesprek gaat het vaak over hoe het de afgelopen periode gegaan is en hoe het had moeten gaan. Al pratend blijkt dat je dingen (wel of niet) gedaan hebt waarvoor je ‘eigenlijk’ straf verdient.

Begeleiding krijgen betekent het verschil tussen ‘eigenlijk’ straf verdiend hebben en vanzelfsprekend de verdiende straf ook toegediend krijgen.

Woorden zijn fantastisch en onmisbaar, maar hebben ook hun beperkingen. Woorden kunnen niet alles duidelijk maken. Soms worden dingen een stuk duidelijker als je op je billen hebt gekregen.

Het probleem is vaak dat je te veel in je hoofd zit. De beste manier om je hoofd leeg te maken is een goed pak op je blote billen.

Het gaat niet alleen om denken en rationaliteit, maar ook om voelen en emoties. Maak je geen zorgen, een volwassen pak op je blote billen voel je, hoe oud je ook bent.

Daarom zal een begeleidersgesprek bijna altijd worden samengevat in de vorm van een klinkend pak op je billen. Voor veel meiden is dit de beste manier. Zo wordt veel meer bereikt dan met woorden alleen mogelijk is.

Een plan maken: weten waar je naar toe wilt

Soms is het moeilijk om te bepalen wat je wilt, maar met je begeleider kom je daar zeker uit.

Soms is het moeilijk om te bepalen wat je wilt, maar met je begeleider kom je daar zeker uit.

Samen met je begeleider bedenk je wat je zou willen doen en wat je zou willen bereiken. Het gaat daarbij niet om overdreven ambitieus te zijn, het gaat er juist om dat je je hart volgt. Dat je niet denkt in moeilijkheden maar in mogelijkheden. Voor de meeste meiden geldt dat het ongelooflijk is wat ze allemaal kunnen doen. Ze moeten alleen nog even op de juiste manier aangepakt worden.

Doelgericht naar iets toewerken maakt dat alles zinvoller en leuker wordt. Je bent dan niet bezig om te doen wat anderen willen, je bent bezig om te doen wat jij wilt.

Uiteraard is het erg belangrijk dat de plannen haalbaar zijn. Je moet de mislukking niet bij voorbaat inbouwen. Hier helpt het als je met de begeleider kunt praten. Hij heeft waarschijnlijk veel ervaring over hoe je iets aan kunt pakken, wat wel werkt en wat niet werkt, wat je reëel van jezelf mag verwachten, etc.

Het is de kunst om het goede ambitieniveau te vinden. Jezelf overvragen is zinloos en contra-productief. Doelen stellen die je in slaapstand al kunt verwezenlijken heeft ook geen zin. Een gezonde, prikkelende ambitie is op z’n plaats. Het gevoel dat je net een beetje op je tenen moet staan om het te halen, maar waarbij het ook zo goed als zeker is dat – als je dan ook die inspanning doet –  het resultaat niet uit zal blijven. Als je zover bent, ben je ook het meeste trots op het resultaat. Dat is ook wat je wilt. Je wilt trots zijn op je zelf. Dat lukt niet als je daarvoor niks doet of nergens naartoe werkt. Daarom is dit de goede aanpak en moet je met minder geen genoegen nemen. Het gaat tenslotte om jezelf, en je hebt zelf ook niks aan slappe hap.

Nu je plan in kleine stapjes uitvoeren (want anders….)

Het is belangrijk om het plan uit te voeren. Als je het moeilijk vindt om vanuit jezelf de motivatie te vinden spreken we samen af dat je een bepaalde hoeveelheid billenkoek krijgt als je een bepaalde afspraak niet nakomt.

Het is belangrijk om het plan uit te voeren. Als je het moeilijk vindt om vanuit jezelf de motivatie te vinden kan billenkoek goed helpen.

Een plan maak je niet voor niks, een plan maak je om uit te voeren. Goede voornemens moet je nakomen. Anders is en blijft het een slappe vertonen. Als je het moeilijk vindt om vanuit jezelf de motivatie te vinden om je plan uit te voeren en je voornemens na te leven, is daar in de begeleiding een eenvoudige oplossing voor. Je hebt namelijk een stel gezonde meidenbillen en daar kan heel veel motivatie uit komen.

Tijdens de begeleiding maak je samen met je begeleider het plan concreet in werkafspraken en meetbare activiteiten voor de komende periode. Je kunt samen met de begeleider afspreken hoe belangrijk je iets vindt en welke consequentie je daaraan wilt koppelen. Op deze manier wordt het overzichtelijk en hanteerbaar. Natuurlijk is een consequentie altijd een bepaalde hoeveelheid billenkoek als je bepaalde afspraak niet nagekomen bent.

Het is belangrijk dat jij volledig achter de afspraken staat. Het zijn tenslotte ook jouw billen die de eventuele straf gaan voelen.

Je weet nu precies wat er van je verwacht wordt. Je weet dat als je je aan je plan en aan je afspraken houdt dat je doet wat je je voorgenomen had en dat je trots zal zijn op jezelf. Kortom, het komt nu aan op het doen. Eindelijk, aan de slag! In beweging komen! Er is een grote kans dat dit lukt omdat er een goede stok achter de deur is.

Je weet ook dat een eventuele keuze om je niet aan de afspraken te houden een onvermijdelijk pak op je blote billen zal opleveren. Er is dan geen enkele reden om in te houden of voorzichtig te zijn. Meidenbillen in het algemeen en ook die van jou kunnen wel iets hebben en dit is dan een prima aanleiding om je even goed de realiteit op je billen te laten voelen.

Er zijn veel meiden zoals jij

Er zijn veel meiden die iets met billenkoek hebben en meestal zijn het de leukste. Ze hebben meestal een leuk gevoel voor humor, maar ze zijn ook realistisch genoeg om te accepteren dat sommige dingen consequenties hebben.

Er zijn veel meiden die iets met billenkoek hebben en meestal zijn het de leukste.

Al snel zul je bij je begeleider andere meiden tegenkomen om de simpele redenen dat er heel veel meiden zijn voor wie dit soort begeleiding dé oplossing is.

Uiteraard is het je eigen keuze of je contact aanknoopt, maar meestal is er een enorme klik. Ze zijn lot- en gevoelgenoten en meestal staan ze heel dicht bij je, hoe groot de onderlinge verschillen ook zijn.

Voor de meeste meiden geldt daarom dat ze niet alleen begeleiding, maar ook een vriendinnenkring erbij krijgen.

Dat leidt onvermijdelijk tot een gezamenlijke zoektocht naar de grens, met onderweg een hoop lol en aan het eind rode billen voor de betrokkenen. Als je er niet bij betrokken bent en op afstand lijkt het misschien een beetje kinderachtig. Als je er midden in zit en er deel van bent weet je dat zoiets uniek en onvervangbaar is. Het gaat juist om dat speciale extra, dat je niet met je overige vriendinnen kunt delen. Het feit dat er aan het eind een pak slaag zal zijn maakt niet uit. Of eigenlijk wel: het is juist noodzakelijk om dat juiste gevoel te bewerkstelligen. Zoals het Amerikaanse spreekwoord zegt: ‘pranks lead to spanks’.

Hoe dunner het ijs, hoe spannender het is of het houdt!

Straf hoort er gewoon bij

Bij de sportbegeleiding weet je vooraf wanneer je straf op je billen gaat krijgen, en dat gaat dan ook gebeuren.

Je weet vooraf wanneer je op je straf gaat krijgen, en dat gaat dan ook gebeuren.

Straf is een normaal, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Op de goede manier toegepast voegt het enorm veel toe en maakt het veel mogelijk. Straf heeft een slechte naam en misschien ook terecht, omdat het vaak verkeerd is toegepast. In deze vorm, als je er uit eigen vrije wil voor kiest, is van verkeerde toepassing geen sprake.

Straf helpt om je te corrigeren bij keuzes waarvan je zelf van te voren bedacht had dat je ze niet wilde maken. Als je het dan toch doet is het ook logisch en consequent dat er iets gaat gebeuren.

Juist het omgekeerde is merkwaardig: je hebt bedacht dat je iets wilt gaan doen omdat dat belangrijk voor je is. Je doet het echter niet en vaak ook zonder een echte goede redenen. Als resultaat daarvan gebeurt er echter helemaal niets. Logisch, dat er dan structureel ook weinig verandert.

Het is helemaal niet zo gek om te kiezen voor een structuur waarbij je vooral weet dat het niet nakomen van afspraken consequenties heeft. Dat geldt helemaal als je vooraf weet dat je om die reden op je billen gaat krijgen. Door de eeuwen heen is een pak op de billen voor meisjes de meest effectieve straf gebleken. Het is heel goed om daar ook nu nog gebruik van te kunnen maken. Als je in begeleiding bent zul je dan ook merken dat je door de begeleider vaak over de knie wordt gelegd om een hard pak op je blote billen te krijgen. Dat is goed omdat bij heel veel meisjes een stevig pak op de blote billen het beste medicijn is tegen bijna alle gedragsproblemen. Natuurlijk doet dat knap zeer en dat is ook de bedoeling. Huilen is niet erg maar lucht juist op.

Daarna ga je gewoon weer verder. Meestal rustiger, met meer vastberadenheid.