Basketbal teams

Basketbal teams

In het verleden was een strenge aanpak de beste manier om een winnend team te krijgen. Een teamlid dat de regels overtrad, bijvoorbeeld te laat kwam op een training, kreeg straf. In het verleden was die straf in Amerika bijna altijd billenkoek.

In het verleden was een strenge aanpak de beste manier om een winnend team te krijgen.

Dit voorbeeld van het toepassen van billenkoek op een heel sportteam speelt in een tijd waar lijfstraf de meest voorkomende disciplinaire maatregel was. Het bleek dat het gebruik van billenkoek juist vooral bij de meisjes effect sorteerde. Het voorbeeld is afkomstig van een website van een High School.

De situatie speelde zich af op een High School waar de paddle voor veel docenten de eerste keus was. De coach van het basketbal gaf de paddle bij overtredingen in het veld en bij onvoldoende schoolprestaties. Hoewel de aanpak bij de jongensteams en de meisjesteam in principe gelijk was, had het gebruik van de paddle bij meisjes meer effect.

Op een pagina voor afgestudeerden van een High School in Pennsylvania (waar lijfstraf inmiddels afgeschaft is) stonden interessante herinneringen. Eentje speelde in 1957, toen het gebruik van de paddle optioneel werd. Voor die tijd was in Amerika het afschaffen of optioneel maken van billenkoek op school behoorlijk vooruitstrevend. Ouders konden jaarlijks toestemming geven om lijfstraf bij hun kinderen toe te passen. Bijna alle ouders deden dat. Als een leerling een overtreding beging, kreeg hij of zij van de docent een briefje. De basketbal coach was degene die de straf voltrok en hij hield twee keer per dag een spreekuur om deze zaken af te handelen. De leerlingen moesten zich vervolgens met het briefje op het spreekuur melden.

Als je wil winnen, mag het wel even pijn doen op je billen

Als je wil winnen, is dat wel een paar klappen op je billen waard. Dat was de mening van de school en de coach, maar ook van de ouders en de studenten. Goed kunnen luisteren en gehoorzamen was belangrijk tijdens een sportwedstrijd maar ook in het hele leven. Dat was vooral zo voor meisjes.

Als je wil winnen, is dat wel een paar klappen op je billen waard.

De basketbal coach had meerdere jongensteams en meisjesteams. Tijdens de trainingen liet hij er geen twijfel over bestaan dat er wat hem betreft aan de paddle niks optioneels was. Als je bang was om met de paddle op je billen te krijgen, had je in zijn team niets te zoeken. Voor overtredingen in het veld en overtredingen qua gedrag gaf hij tussen de 2 en de 5 meppen.

Hij was van mening dat winnen belangrijker was dan meedoen. Winnen betekent dat je op de top van je kunnen moet presteren. Zodra hij het gevoel had dat iemand de kantjes ervan afliep, volgde er een paar stevige meppen op het achterwerk. Als je wil winnen, mag het wel even pijn doen op je billen, was zijn mening. Als er uiteindelijk dan gewonnen werd, was iedereen van mening dat klappen het wel waard waren geweest.

Je moet niet alleen optimaal presteren bij sport, maar je moest van hem ook goed presteren bij de overige vakken. Op de dag dat de rapportkaarten uitgedeeld werden, moest je die na het omkleden aan de coach laten zien. Als je overal een C had of hoger, mocht je de kleedkamer verlaten en de sportzaal in. Iedereen die lager had dan een C kreeg de paddle. Voor elke D 2 keer en voor een E/F 5 meppen, maar in totaal niet meer dan 10. Had je een E/F, dan kreeg je een wekelijkse of twee-wekelijkse afspraak. Zolang de docent van dat vak niet schriftelijk liet weten dat je nu een hoger cijfer had, bleven die afspraken staan en kreeg je elke keer 5 meppen met de paddle.

Straf op de billen is voor meisjes een zegening

Straf op de billen werkte niet alleen bij sport, maar zorgde ook voor betere schoolprestaties. Ook dat was een reden dat veel ouders de school steunden als er billenkoek gegeven werd. Niet alleen bij sporttrainingen, maar ook voor bijvoorbeeld lage cijfers of niet goed opletten tijdens de les. Meestal werd het de billenkoek thuis nog een keer overgedaan en dan op de blote billen: <em>a spanking at school is a spanking at home</em>.

Straf op de billen werkte niet alleen bij sport, maar zorgde ook voor betere schoolprestaties.

Een vrouw schreef dat ze in het team zat in het senior jaar. Het was al een paar jaar zo dat de meisjesteams hogere resultaten haalden dan de jongensteams en dat jaar werden ze zelfs kampioen.

Ze hadden er alles voor over om deze eer voor de school te verwerven. Maar voor henzelf was de grootste beloning dat ze als meiden stukken beter waren dan de jongens. De vrouw schreef dat de coach dit ook opmerkelijk vond. Hij deed bij de meisjes precies dezelfde trainingen en oefeningen als bij de jongens. Ook qua discipline en straf pakte hij de jongens even streng aan als de meisjes. Het grote verschil was dat de paddle bij de meisjes meer effect had en beter hielp. Dat terwijl de jongens het ook wel kregen als ze onder de douche vandaan kwamen, dus op hun natte blote billen. Bij de meisjes waren de billen minimaal bedekt door een onderbroek.

De coach zei sindsdien vaak dat de paddle voor jongens soms noodzakelijk was, maar voor meisjes een zegening. Ook de overige schoolprestaties waren bij de meiden beter dan bij de jongens. Hierdoor was de coach (en de meeste ouders) nog meer overtuigd van de juistheid van zijn aanpak. De kern van die aanpak was dat duidelijkheid belangrijk is en dat geldt vooral voor meisjes. Duidelijke regels en duidelijke verwachtingen met duidelijke straf als je minder presteert dan wat je zou kunnen. Een onmisbaar onderdeel van die aanpak is de absolute zekerheid dat die straf altijd op je billen krijgt.